Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Nyt on po­li­tii­kan su­per­tiis­tai – sote-esi­tys edus­kun­taan, si­vis­tys­va­lio­kun­nal­ta mie­tin­tö op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­tä­mi­ses­tä ja ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton kohtalo voi selvitä

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo hallituksen sote-uudistuksesta, joka lähtee eduskunnalle.
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo hallituksen sote-uudistuksesta, joka lähtee eduskunnalle.
Kuva: Arttu Laitala

Tätä päivää voi sanoa politiikan supertiistaiksi. Vuosia valmisteltu ja monessa hallituksessa vatvottu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on edennyt siihen pisteeseen, että hallitus lähettää sen eduskunnan käsiteltäväksi.

Lisäksi eduskunnan perustuslakivaliokunta kertoo ratkaisustaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimiin al-Hol -tapaukseen liittyen ja sivistysvaliokunta kertoo oppivelvollisuuden pidentämisestä antamastaan mietinnöstä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lisäksi hallitus lähettää eduskuntaan pelastustoimen uudistuksen. Hallitus järjestää sote-uudistuksesta tiedotustilaisuuden kello 11.

Eduskunnan lähetekeskustelu yli 1600-sivuisesta sote-lakipaketista käydään tulevana maanantaina 14. joulukuuta. Jos kaikki menee  suunnitellun aikataulun mukaan, lait tulevat voimaan ensi vuoden lopulla. Aluevaalit voitaisiin pitää alkuvuonna 2022 ja uudet sote-alueet aloittaisivat reilun kahden vuoden päästä vuoden 2023 alusta.

Kun sote-alueet aloittavat toimintansa, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät kunnilta niille.

Perustuslakivaliokunnalla Haavistoa yli 1000 sivua

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan odotetaan kertovan mahdollisesti myös tiistaina, mihin johtopäätökseen se tuli selvitettyään ulkoministeri Haaviston virkatoimien laillisuutta Syyrian al-Holin leirin suomalaisten kotiutusjupakassa.

Mietinnössä valiokunta esittää eduskunnan täysistunnolle, onko asiassa tarpeen nostaa syyte vai ei.

Keskusrikospoliisi sai heinäkuussa valmiiksi valiokunnan pyytämän esitutkinnan asiasta. Sen jälkeen perustuslakivaliokunta on perehtynyt yli tuhatsivuiseen esitutkintapöytäkirjaan ja kuullut uudelleen asiantuntijoita ja Haavistoa.

Esitutkinta koski menettelyä konsulipäällikköä kohtaan

Perustuslakivaliokunta pyysi helmikuussa esitutkintaa Haaviston menettelystä konsulipäällikkö Pasi Tuomista kohtaan. Tuominen oli ollut viime syksynä Haaviston kanssa eri mieltä suomalaisten Isis-lasten kotiuttamisesta Syyrian al-Holin pakolaisleiriltä.

Haavisto otti tämän takia Tuomiselta pois al-Holiin liittyvät tehtävät. Esitutkinta koski sitä, miksi Haavisto oli vielä tämän jälkeen antanut ulkoministeriön virkamiesjohdolle valmisteltavaksi määräyksen Tuomisen siirtämisestä pois konsulipäällikön tehtävistä.

Tällöin kerrottiin, että Haavistoa epäillään joko virka-aseman väärinkäytöstä tai virkavelvollisuuden rikkomisesta. Keskusrikospoliisi on epäillyt häntä myös yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta.

Valtioneuvosto päätti suomalaisten lasten kotiuttamisesta al-Holin leiriltä vasta joulukuussa 2019. Tuominen ei ollut suostunut toimimaan asiassa pelkän konsulipalvelulain perusteella.

Kynnys syytteen nostamisesta on korkea

Syytteen nostamisesta Haavistoa vastaan päättäisi eduskunnan täysistunto perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta.

Kynnys on melko korkea. Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti. Pelkkä tuottamuksellisuus eli huolimattomuus ei riitä.

Syyte käsiteltäisiin valtakunnanoikeudessa. Sitä ajaisi valtakunnansyyttäjä.

Sivistysvaliokunta tiedottaa oppivelvollisuuden pidentämisestä

Myös eduskunnan sivistysvaliokunta pitää tiistaina tiedotustilaisuuden kello 10 myös suuresta uudistuksesta eli hallituksen esityksestä oppivelvollisuuden pidentämisestä. Sivistysvaliokunta antoi mietintönsä uudistukseen maanantaina ja tiedottaa siitä.