Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Myllyoja
Kaupunki purkaa rakennuksia aiheuttamasta turhia ylläpitokustannuksia – menokelkassa viisi rakennusta, mutta Myllyojan koulun purkamista pantataan vielä

Kau­pun­ki purkaa ra­ken­nuk­sia ai­heut­ta­mas­ta turhia yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­sia – me­no­kel­kas­sa viisi ra­ken­nus­ta, mutta Myl­ly­ojan koulun pur­ka­mis­ta pan­ta­taan vielä

16.05.2022 19:00 24
Tilaajille
Jääkärinkankaan monitoimitalo on Oulun suurin kouluinvestointi tällä hetkellä

Jää­kä­rin­kan­kaan mo­ni­toi­mi­ta­lo on Oulun suurin kou­lu­in­ves­toin­ti tällä het­kel­lä

29.04.2022 06:00 6
Tilaajille
Myllyojan asukastuvalla on kohta tilapula – nykyisiä tiloja voi käyttää siihen saakka, kunnes uuden vesilaitoksen rakentaminen alueelle alkaa

Myl­ly­ojan asu­kas­tu­val­la on kohta ti­la­pu­la – ny­kyi­siä tiloja voi käyttää siihen saakka, kunnes uuden ve­si­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­nen alueel­le alkaa

04.02.2022 06:03 13
Oulun Myllyojalla asuvia ja asioivia harmittaa palveluiden heikkeneminen, sillä ostoskeskuksessa on jäljellä vain muutamia liikkeitä – kaupungin palveluista on lopetettu hyvinvointikeskus

Oulun Myl­ly­ojal­la asuvia ja asioi­via har­mit­taa pal­ve­lui­den heik­ke­ne­mi­nen, sillä os­tos­kes­kuk­ses­sa on jäl­jel­lä vain muu­ta­mia liik­kei­tä – ­kau­pun­gin pal­ve­luis­ta on lo­pe­tet­tu hy­vin­voin­ti­kes­kus

08.11.2021 12:52 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Myl­ly­ojan os­tos­kes­kus tuntuu unoh­tu­neen päät­tä­jil­tä ja alueen pal­ve­lut kar­kaa­vat kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la

23.06.2021 06:45 3
Tilaajille

Ke­sä­kuus­sa mak­sut­to­mia sau­va­kä­ve­ly­kier­rok­sia Kaak­ku­ris­sa ja Myl­ly­ojal­la

21.05.2021 11:46 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­ku­te­taan so­te-uu­dis­tuk­seen ny­kyi­siä pal­ve­lui­ta ke­hit­tä­mäl­lä – ter­veys­pis­teet ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä ikä­ih­mi­sil­le ja lap­si­per­heil­le

10.12.2020 05:30 1
Tilaajille
Myllyojan Pääskystiellä tehtävä katusaneeraus vaikuttaa alueen liikenteeseen – kiertotie myös kevyelle liikenteelle

Myl­ly­ojan Pääs­kys­tiel­lä tehtävä ka­tu­sa­nee­raus vai­kut­taa alueen lii­ken­tee­seen – kier­to­tie myös ke­vyel­le lii­ken­teel­le

20.08.2020 09:26