Liikuntapalvelut
Ilmoittautuminen Oulun kaupungin liikuntaryhmiin alkaa ensi maanantaina – osallistumisessa pidettävä mielessä koronaturvatoimet

Il­moit­tau­tu­mi­nen Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­ryh­miin alkaa ensi maa­nan­tai­na – osal­lis­tu­mi­ses­sa pi­det­tä­vä mie­les­sä ko­ro­na­tur­va­toi­met

13.08.2020 19:22 0
Pateniemeen valmistuu syksyllä Oulun toinen tekojääkenttä – tekojäitä suunnitteilla myös Castreniin ja Kaakkuriin

Pa­te­nie­meen val­mis­tuu syk­syl­lä Oulun toinen te­ko­jää­kent­tä – te­ko­jäi­tä suun­nit­teil­la myös Cast­re­niin ja Kaak­ku­riin

12.08.2020 14:01 2