Tietyöt
Nelostien Oulujoen ylittävän sillan betonivalutyöt alkavat huomenna – liikennejärjestelyissä muutoksia perjantaihin saakka

Ne­los­tien Ou­lu­joen ylit­tä­vän sillan be­to­ni­va­lu­työt alkavat huo­men­na – lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­sä muu­tok­sia per­jan­tai­hin saakka

06.04.2021 08:56 12
Kiiminkijoen ylittävän sillan liikenne ohjataan uudelle sillalle ensi viikosta alkaen

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sillan lii­ken­ne oh­ja­taan uudelle sil­lal­le ensi vii­kos­ta alkaen

01.04.2021 10:32 4
Ely-keskus ja Oulun kaupunki suunnittelevat Oulunlahdentien parantamista – suunnitelmissa muun muassa uusi liittymä, pyörätie ja pysäköintialue

Ely-kes­kus ja Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­le­vat Ou­lun­lah­den­tien pa­ran­ta­mis­ta – suun­ni­tel­mis­sa muun muassa uusi liit­ty­mä, pyö­rä­tie ja py­sä­köin­ti­alue

29.03.2021 09:49 9
Tietöitä Nelostiellä: eritasoliittymän kohennus käynnistyy Simossa, liikenne siirtyy kiertotielle

Tie­töi­tä Ne­los­tiel­lä: eri­ta­so­liit­ty­män ko­hen­nus käyn­nis­tyy Si­mos­sa, lii­ken­ne siirtyy kier­to­tiel­le

04.01.2021 10:45
Poikkimaantiellä rakennustöitä Äimärautio–Oritkari -alueella – käytössä kiertotie joulukuun puoleenväliin saakka

Poik­ki­maan­tiel­lä ra­ken­nus­töi­tä Äi­mä­rau­tio–O­rit­ka­ri -a­lueel­la – käy­tös­sä kier­to­tie jou­lu­kuun puo­leen­vä­liin saakka

15.10.2020 18:22 1
Lentokentäntien kevyen liikenteen väylää kunnostetaan syyskuussa

Len­to­ken­tän­tien kevyen lii­ken­teen väylää kun­nos­te­taan syys­kuus­sa

11.09.2020 09:54
Myllyojan Pääskystiellä tehtävä katusaneeraus vaikuttaa alueen liikenteeseen – kiertotie myös kevyelle liikenteelle

Myl­ly­ojan Pääs­kys­tiel­lä tehtävä ka­tu­sa­nee­raus vai­kut­taa alueen lii­ken­tee­seen – kier­to­tie myös ke­vyel­le lii­ken­teel­le

20.08.2020 09:26
Valtatie 4:n parannusurakka etenee – ensimmäinen Oulujoen ylittävä silta valmistuu tämän ja ensi viikon aikana

Val­ta­tie 4:n pa­ran­nus­urak­ka etenee – en­sim­mäi­nen Ou­lu­joen ylit­tä­vä silta val­mis­tuu tämän ja ensi viikon aikana

19.08.2020 10:14 4
Kirkkokadun peruskorjaustyöt valmistuvat lokakuussa, jolloin läpikulku Saaristonkadun ja Sepänkadun välillä onnistuu taas – Rotuaari pysyy talvella sulana korttelinmatkan pidemmälle

Kirk­ko­ka­dun pe­rus­kor­jaus­työt val­mis­tu­vat lo­ka­kuus­sa, jolloin lä­pi­kul­ku Saa­ris­ton­ka­dun ja Se­pän­ka­dun välillä on­nis­tuu taas – Ro­tuaa­ri pysyy tal­vel­la sulana kort­te­lin­mat­kan pi­dem­mäl­le

19.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Tietyöt muuttavat liikennejärjestelyjä Puolangalla alkuviikosta

Tietyöt muut­ta­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä Puo­lan­gal­la al­ku­vii­kos­ta

10.08.2020 16:16

Sil­ta­työ häi­rit­see lii­ken­net­tä Hau­ki­pu­taal­la – Jo­ke­lan­tie sul­jet­tu, kier­to­tie Hau­ki­väy­län kautta

29.07.2020 21:26
Tuplasti päällystettä teiden pintaan tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan elyn alueella – korjausvelkaa se ei juuri hetkauta

Tup­las­ti pääl­lys­tet­tä teiden pintaan tänä vuonna Poh­jois-Poh­jan­maan elyn alueel­la – kor­jaus­vel­kaa se ei juuri het­kau­ta

12.07.2020 14:15 1
Tilaajille
Pohjantien päällystystöissä ohjataan autoilijoita tavallisilla nopeusrajoitusmerkeillä – miksi tien sähköiset muuttuvat nopeusrajoitusmerkit eivät ole käytössä?

Poh­jan­tien pääl­lys­tys­töis­sä oh­ja­taan au­toi­li­joi­ta ta­val­li­sil­la no­peus­ra­joi­tus­mer­keil­lä – miksi tien säh­köi­set muut­tu­vat no­peus­ra­joi­tus­mer­kit eivät ole käy­tös­sä?

09.07.2020 15:21 3
Tilaajille
Elyn kunnossapitopäällikkö kehuu Pohjantiellä liikkuvia autoilijoita – "Kerrankin on hyvää sanottavaa"

Elyn kun­nos­sa­pi­to­pääl­lik­kö kehuu Poh­jan­tiel­lä liik­ku­via au­toi­li­joi­ta – "Ker­ran­kin on hyvää sa­not­ta­vaa"

08.07.2020 18:00 1
Tilaajille
Sorsatie suljetaan Lintulammentien liittymän kohdalta päiväksi – kiertotie Hanhitien kautta

Sor­sa­tie sul­je­taan Lin­tu­lam­men­tien liit­ty­män koh­dal­ta päi­väk­si – kier­to­tie Han­hi­tien kautta

08.07.2020 13:23
Tietöitä Nelostiellä – yksi ramppi suljettu liikenteeltä

Tie­töi­tä Ne­los­tiel­lä – yksi ramppi sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

29.06.2020 19:08 2
Tietyöt ruuhkauttivat liikennettä hieman Nelostiellä

Tietyöt ruuh­kaut­ti­vat lii­ken­net­tä hieman Ne­los­tiel­lä

25.06.2020 22:19 1
Tietöitä Nelostiellä – kaksi ramppia ja yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, nopeusrajoitusta laskettu

Tie­töi­tä Ne­los­tiel­lä – kaksi ramppia ja yksi ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä, no­peus­ra­joi­tus­ta las­ket­tu

25.06.2020 16:26
Tietyöt käynnissä Siikajoella – Pattijoen ja Limingan välinen tie suljettu liikenteeltä

Tietyöt käyn­nis­sä Sii­ka­joel­la – Pat­ti­joen ja Li­min­gan välinen tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

23.06.2020 21:09
Nelostiellä tehdään päällystystöitä – kaksi ramppia suljettu liikenteeltä

Ne­los­tiel­lä tehdään pääl­lys­tys­töi­tä – kaksi ramppia sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

23.06.2020 20:30