Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tietyöt
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus aloittaa rahoitushaun yritysten toiminnalle tärkeiden liikenneyhteyksien parantamiseksi

Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus aloit­taa ra­hoi­tus­haun yri­tys­ten toi­min­nal­le tär­kei­den lii­ken­ne­yh­teyk­sien pa­ran­ta­mi­sek­si

01.09.2023 11:55 4
Uudet valtatie 4:n väylät avataan liikenteelle Simossa – monelle tutuksi tulleet kiertotiet poistuvat käytöstä

Uudet val­ta­tie 4:n väylät avataan lii­ken­teel­le Simossa – monelle tutuksi tulleet kier­to­tiet pois­tu­vat käy­tös­tä

31.07.2023 14:44 7
Tilaajille
Nallikarin parkkipaikat ovat nyt tiukassa – rannalle kannattaa mennä pyörällä, kävellen tai julkisella liikenteellä

Nal­li­ka­rin park­ki­pai­kat ovat nyt tiu­kas­sa – ran­nal­le kan­nat­taa mennä pyö­räl­lä, kä­vel­len tai jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä

29.06.2023 14:47 35
Osa Rautatienkadusta tilapäisesti yksisuuntaiseksi

Osa Rau­ta­tien­ka­dus­ta ti­la­päi­ses­ti yk­si­suun­tai­sek­si

20.06.2023 14:41
Iin Ratasilta suljettu liikenteeltä kahden päivän ajaksi, kiertotie käytössä

Iin Ra­tasil­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä kahden päivän ajaksi, kier­to­tie käy­tös­sä

01.06.2023 10:35 3

Kai­to­väy­län ja Tie­to­lin­jan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­den ra­ken­ta­mi­nen alkaa – val­mis­ta pitäisi olla lo­ka­kuus­sa

16.05.2023 10:37
Remontti pätkii kulkua Poikkimaantiellä – pitkään odotettu urakka alkoi puiden poistolla ja valmistelevilla töillä

Re­mont­ti pätkii kulkua Poik­ki­maan­tiel­lä – ­pit­kään odo­tet­tu urakka alkoi puiden pois­tol­la ja val­mis­te­le­vil­la töillä

04.05.2023 19:00 6
Tilaajille
Latokartanon uusi ylikulkusilta Oulun Äimärautiolla avataan liikenteelle alkukesästä

La­to­kar­ta­non uusi yli­kul­kusil­ta Oulun Äi­mä­rau­tiol­la avataan lii­ken­teel­le al­ku­ke­säs­tä

27.04.2023 17:13 1
Torninosturin purkutyö aiheuttaa öisiä liikennejärjestelyjä Oulun keskustassa

Tor­ni­nos­tu­rin pur­ku­työ ai­heut­taa öisiä lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä Oulun kes­kus­tas­sa

13.01.2023 14:31 4
Suomen surkein kylätie kuvattiin Siikajoella – "Isoimmat kuopat ovat ulkopaikkakuntalaisille jopa vaarallisia"

Suomen surkein kylätie ku­vat­tiin Sii­ka­joel­la – "I­soim­mat kuopat ovat ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­le jopa vaa­ral­li­sia"

25.11.2022 15:01 9
Tilaajille
Oulun Äimärautiolla otetaan tiistaina käyttöön uusi katuosuus – samalla osa Voudintiestä suljetaan ja sen tasoristeys poistetaan käytöstä

Oulun Äi­mä­rau­tiol­la otetaan tiis­tai­na käyt­töön uusi ka­tu­osuus – samalla osa Vou­din­ties­tä sul­je­taan ja sen ta­so­ris­teys pois­te­taan käy­tös­tä

21.11.2022 13:11 22
Uusi Ritaharjuntie otetaan pian käyttöön – Nokian tontti vapautuu toimitilojen rakentamiselle

Uusi Ri­ta­har­jun­tie otetaan pian käyt­töön – Nokian tontti va­pau­tuu toi­mi­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­sel­le

30.09.2022 15:39
Kajaanintieltä OYSiin johtavalla tieosuudella tehdään tietöitä – vaikuttaa myös sairaalalle suuntautuvaan liikenteeseen

Ka­jaa­nin­tiel­tä OYSiin joh­ta­val­la tie­osuu­del­la tehdään tie­töi­tä – ­vai­kut­taa myös sai­raa­lal­le suun­tau­tu­vaan lii­ken­tee­seen

20.09.2022 13:53
Kuusamontien asfaltointityöt jatkuvat vielä viikon ajan – Kiimingin ja Pudasjärven välillä kaksi työmaata

Kuu­sa­mon­tien as­fal­toin­ti­työt jat­ku­vat vielä viikon ajan – ­Kii­min­gin ja Pu­das­jär­ven välillä kaksi työ­maa­ta

07.09.2022 09:53 5
Tilaajille
Jokikylän sillan uusiminen on käynnissä Haukiputaalla – asbestityön aikana jalankulkijoiden vältettävä tarpeetonta liikkumista sillan kohdalla

Jo­ki­ky­län sillan uu­si­mi­nen on käyn­nis­sä Hau­ki­pu­taal­la – as­bes­ti­työn aikana ja­lan­kul­ki­joi­den väl­tet­tä­vä tar­pee­ton­ta liik­ku­mis­ta sillan koh­dal­la

05.08.2022 11:38 3
OYSin uuden sairaalan lähellä aloitetaan tietyöt – Kajaanintien vastaisella osuudella poikkeusjärjestelyitä liikenteelle

OYSin uuden sai­raa­lan lähellä aloi­te­taan tietyöt – ­Ka­jaa­nin­tien vas­tai­sel­la osuu­del­la poik­keus­jär­jes­te­lyi­tä lii­ken­teel­le

20.07.2022 11:55 3

Li­min­gan­tie sul­je­taan osit­tain tors­tai-il­ta­na, syynä rummun kor­jaus­työ

13.07.2022 17:37
Oulun Ritaharjuntie siirtyy osittain uudelle tieosuudelle keskiviikon ja torstain välisenä yönä

Oulun Ri­ta­har­jun­tie siirtyy osit­tain uudelle tie­osuu­del­le kes­ki­vii­kon ja tors­tain vä­li­se­nä yönä

21.06.2022 16:22 7
Etätyön suosio on juhannusliikenteen kysymysmerkki – ”Menoliikenne voi tänä vuonna jakautua entistä pidemmälle ajalle”

Etätyön suosio on ju­han­nus­lii­ken­teen ky­sy­mys­merk­ki – ”Me­no­lii­ken­ne voi tänä vuonna ja­kau­tua entistä pi­dem­mäl­le ajalle”

19.06.2022 10:00 1
Tilaajille