Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Jääkiekko: Kärpät otti viimein en­sim­mäi­sen kolmen pisteen voit­ton­sa

Oikeudenkäynnit: Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mies vyö­ryt­ti oi­keu­des­sa syytä toisen nis­koil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Eu­roo­pan ko­mis­sio haluaa tuoda tut­ki­jat op­pi­tun­neil­le – meidän on roh­kais­ta­va op­pi­lai­den ute­liai­suut­ta, jotta he eivät turhaan aras­te­li­si luon­non­tie­tei­tä

Yleisin lasten esittämä kysymys on ”Miksi?” Ja toisinaan on vaikea löytää oikeaa vastausta.

Halu tietää ja ymmärtää on arvokasta. On tärkeää, että lapset saavat oikeita vastauksia ymmärrettävästi selitettynä. Vastaukset kannustavat heitä kysymään lisää, ja se on paras tapa oppia.

Koulutus – erityisesti luonnontieteiden opetus – on tässä avainasemassa. Meidän on rohkaistava oppilaiden uteliaisuutta, jotta he eivät turhaan arastelisi luonnontieteitä. Tarvitsemme huippututkijoita ja innovoijia, jotta voimme vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Näin syntyi idea ”Tutkijat kouluissa” -aloitteesta, jossa kutsutaan tutkijoita osallistumaan oppitunneille perus- tai keskiasteen kouluissa keskustelemaan tutkimusaiheistaan oppilaiden kanssa.

"Tiedämme, että tytöt suoriutuvat koulussa luonnontieteissä vähintään yhtä hyvin kuin pojat, mutta luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan aloilla työskentelee huomattavasti vähemmän naisia kuin miehiä. Siksi aloitteessa keskitytään erityisesti tyttöihin ja naisiin."

Tutkijat ovat mukana esimerkiksi ilmastonmuutokseen, kestävään kehitykseen, terveyteen, elintarvikkeisiin tai ympäristöön liittyvissä hankkeissa. Ennen kouluvierailua tutkijoille annetaan koulutusta siitä, miten he voisivat parhaiten viestiä työstään nuoremmalle yleisölle. Opettajat saavat puolestaan tutkijoilta koulutusta, joka auttaa heitä ymmärtämään käsiteltävää asiaa. Oppilaat voivat myös vierailla laboratorioissa, ja heitä pyydetään ratkaisemaan tieteellisiä ongelmia.

Aloitteella halutaan tavoittaa erityisesti tytöt ja nuoret naiset. Tiedämme, että tytöt suoriutuvat koulussa luonnontieteissä vähintään yhtä hyvin kuin pojat, mutta luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan aloilla työskentelee huomattavasti vähemmän naisia kuin miehiä.  Siksi aloitteessa keskitytään erityisesti tyttöihin ja naisiin.

Aloite rahoitetaan Marie Skłodowska-Curie -toimista, joilla tuetaan tutkijoiden urakehitystä ja jatkokoulutusta.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.