Oppitunnit
Viimeisin 12 tuntia
Kastelli pitää 75-minuuttiset tunnit, Pateniemi painii aikatauluttamisen kanssa – Opettaja: "75 minuuttia on aika optimaalinen tarkkaavaisuuden kannalta"

Kas­tel­li pitää 75-mi­nuut­ti­set tunnit, Pa­te­nie­mi painii ai­ka­tau­lut­ta­mi­sen kanssa – Opet­ta­ja: "75 mi­nuut­tia on aika op­ti­maa­li­nen tark­kaa­vai­suu­den kan­nal­ta"

18:00 6
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Tuula Perunka

Kes­kit­ty­mi­nen kärsii pit­kis­sä op­pi­tun­neis­sa – jat­ku­vat uu­dis­tuk­set vievät pohjan te­hok­kaal­ta opet­ta­mi­sel­ta ja op­pi­mi­sel­ta

19.02.2021 08:00 3
Tilaajille
Oulussa lukion oppituntiin lisätään syksyllä 20 minuuttia: onko 95 minuuttia kuormittava muutos vai tuoko se lisää harrastusaikaa lukiolaisten arkeen?

Oulussa lukion op­pi­tun­tiin li­sä­tään syk­syl­lä 20 mi­nuut­tia: onko 95 mi­nuut­tia kuor­mit­ta­va muutos vai tuoko se lisää har­ras­tus­ai­kaa lu­kio­lais­ten arkeen?

17.02.2021 06:00 19
Tilaajille