Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oppitunnit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roo­pan ko­mis­sio haluaa tuoda tut­ki­jat op­pi­tun­neil­le – meidän on roh­kais­ta­va op­pi­lai­den ute­liai­suut­ta, jotta he eivät turhaan aras­te­li­si luon­non­tie­tei­tä

30.09.2022 06:00
Tilaajille
Palautekyselyt kertoivat karua kieltään Oulun lukioiden uudistuksista, korjausliikkeitä luvassa – "On tullut liikaa muutoksia lyhyessä ajassa", arvelee lukiojohtaja

Pa­lau­te­ky­se­lyt ker­toi­vat karua kiel­tään Oulun lu­kioi­den uu­dis­tuk­sis­ta, kor­jaus­liik­kei­tä luvassa – "On tullut liikaa muu­tok­sia ly­hyes­sä ajas­sa", arvelee lu­kio­joh­ta­ja

15.11.2021 11:00 25
Tilaajille
Lukion päättöviikkojen iltapäivätunnit halutaan unholaan uudessa kuntalaisaloitteessa – uusi käytäntö nähdään liian stressaavana, ahdistavana ja kiireisenä

Lukion päät­tö­viik­ko­jen il­ta­päi­vä­tun­nit ha­lu­taan un­ho­laan uudessa kun­ta­lais­aloit­tees­sa – uusi käy­tän­tö nähdään liian stres­saa­va­na, ah­dis­ta­va­na ja kii­rei­se­nä

12.10.2021 11:40 13
Opiskelija kritisoi muutoksia, jotka syksy toi Oulun lukioihin: "Tunneilla on raskasta keskittyä, ja päättöviikko on yksi iso häslinki"

Opis­ke­li­ja kri­ti­soi muu­tok­sia, jotka syksy toi Oulun lu­kioi­hin: "Tun­neil­la on ras­kas­ta kes­kit­tyä, ja päät­tö­viik­ko on yksi iso häs­lin­ki"

27.09.2021 18:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

95 mi­nuu­tin lu­kio­tun­nit liian pitkiä – pe­läs­tyt­tää­kö uu­dis­tus Oulun nuoria läh­te­mään muualle opis­ke­le­maan?

01.06.2021 07:00 7
Tilaajille
Kastelli pitää 75-minuuttiset tunnit, Pateniemi painii aikatauluttamisen kanssa – Opettaja: "75 minuuttia on aika optimaalinen tarkkaavaisuuden kannalta"

Kas­tel­li pitää 75-mi­nuut­ti­set tunnit, Pa­te­nie­mi painii ai­ka­tau­lut­ta­mi­sen kanssa – Opet­ta­ja: "75 mi­nuut­tia on aika op­ti­maa­li­nen tark­kaa­vai­suu­den kan­nal­ta"

21.02.2021 18:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kit­ty­mi­nen kärsii pit­kis­sä op­pi­tun­neis­sa – jat­ku­vat uu­dis­tuk­set vievät pohjan te­hok­kaal­ta opet­ta­mi­sel­ta ja op­pi­mi­sel­ta

19.02.2021 08:00 3
Tilaajille
Oulussa lukion oppituntiin lisätään syksyllä 20 minuuttia: onko 95 minuuttia kuormittava muutos vai tuoko se lisää harrastusaikaa lukiolaisten arkeen?

Oulussa lukion op­pi­tun­tiin li­sä­tään syk­syl­lä 20 mi­nuut­tia: onko 95 mi­nuut­tia kuor­mit­ta­va muutos vai tuoko se lisää har­ras­tus­ai­kaa lu­kio­lais­ten arkeen?

17.02.2021 06:00 19
Tilaajille