Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Maankäyttö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­kou­lun pitää olla lä­hel­lä, ei vain joi­den­kin lasten etu­oi­keus

12.02.2022 06:00 4
Tilaajille
Lappiin on suunnitteilla ainakin 26 uutta tuulivoima-aluetta – Lapin liitto haluaa lisää tuulivoimaa, mutta hallitusti: "Nyt tilanne on villi"

Lappiin on suun­nit­teil­la ainakin 26 uutta tuu­li­voi­ma-aluet­ta – Lapin liitto haluaa lisää tuu­li­voi­maa, mutta hal­li­tus­ti: "Nyt tilanne on villi"

11.02.2022 06:00 13
Tilaajille
Hiukkavaaran omakotitonttien luovutusmäärä nousi entiselle tasolleen, kun kaupunginhallitus asettui yhdyskuntalautakunnan linjoille

Hiuk­ka­vaa­ran oma­ko­ti­tont­tien luo­vu­tus­mää­rä nousi en­ti­sel­le ta­sol­leen, kun kau­pun­gin­hal­li­tus asettui yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nan lin­joil­le

07.02.2022 20:20 8
Tilaajille
Mitä jos poronhoito keksittäisiin vasta nyt? – porotalous ajautuu yhä tiheämmin ristiriitoihin muun maankäytön kanssa, mikä jarruttaa toisten elinkeinojen kehittämistä

Mitä jos po­ron­hoi­to kek­sit­täi­siin vasta nyt? – ­po­ro­ta­lous ajautuu yhä ti­heäm­min ris­ti­rii­toi­hin muun maan­käy­tön kanssa, mikä jar­rut­taa toisten elin­kei­no­jen ke­hit­tä­mis­tä

06.02.2022 16:41 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ohi­tus­tie vai bu­le­var­di Iihin? – ra­ken­nut­ta­jan on jo­ten­kin kom­pen­soi­ta­va tu­hoa­man­sa luonto

31.01.2022 06:00 20
Tilaajille
Hiukkavaaran kovaa kehittymisvauhtia halutaan hidastaa – Oulun maankäytön toteuttamisohjelma siirtäisi omakotitalorakentamista tasaisemmin kaupungin eri alueille

Hiuk­ka­vaa­ran kovaa ke­hit­ty­mis­vauh­tia ha­lu­taan hi­das­taa – Oulun maan­käy­tön to­teut­ta­mis­oh­jel­ma siir­täi­si oma­ko­ti­ta­lo­ra­ken­ta­mis­ta ta­sai­sem­min kau­pun­gin eri alueil­le

10.01.2022 20:59 23
Tilaajille
Oululla ei ole varaa menettää hyviä veronmaksajia – kasvuun saadaan vauhtia maapolitiikalla
Kolumni

Oululla ei ole varaa me­net­tää hyviä ve­ron­mak­sa­jia – kasvuun saadaan vauhtia maa­po­li­tii­kal­la

24.09.2021 06:00 15
Tilaajille
Kaupunki keskeyttää Peltolan ideakilpailun ja arvioi asiaa uudelleen – suunnitelmien paremmuusjärjestyksestä ei päästy yksimielisyyteen

Kau­pun­ki kes­keyt­tää Pel­to­lan idea­kil­pai­lun ja arvioi asiaa uu­del­leen – suun­ni­tel­mien pa­rem­muus­jär­jes­tyk­ses­tä ei päästy yk­si­mie­li­syy­teen

13.04.2021 20:00 5
Tilaajille