Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Luulaja
SVT: Ruotsalaismies yritti tuoda laukuissaan kuusi kiloa hasista Suomeen Haaparannan kautta

SVT: Ruot­sa­lais­mies yritti tuoda lau­kuis­saan kuusi kiloa hasista Suomeen Haa­pa­ran­nan kautta

16.02.2024 11:29
Tilaajille
Raideliikenne Luulajan ja Helsingin välillä voisi toteutua jo vuoden päästä – juna kulkisi seitsemänä päivänä viikossa ja vaatisi yhden vaihdon Haaparannalla

Rai­de­lii­ken­ne Luu­la­jan ja Hel­sin­gin välillä voisi to­teu­tua jo vuoden päästä – juna kulkisi seit­se­mä­nä päivänä vii­kos­sa ja vaatisi yhden vaihdon Haa­pa­ran­nal­la

27.12.2023 20:15 16
Tilaajille
Suomalainen Lygg kaavailee lentoja Oulusta Tukholmaan – "Meillä on alusta, teknologia ja koneet, kunhan yritykset ovat valmiita"

Suo­ma­lai­nen Lygg kaa­vai­lee lentoja Oulusta Tuk­hol­maan – "Meillä on alusta, tek­no­lo­gia ja koneet, kunhan yri­tyk­set ovat val­mii­ta"

24.08.2023 20:47 15
Tilaajille
Lentoliikenteen Uberiksi kutsuttu Lygg havittelee yrityksille suoraa lentoyhteyttä Oulusta Luulajaan: "Näemme hirveän potentiaalin"

Len­to­lii­ken­teen Ube­rik­si kut­sut­tu Lygg ha­vit­te­lee yri­tyk­sil­le suoraa len­to­yh­teyt­tä Oulusta Luu­la­jaan: "Näemme hirveän po­ten­tiaa­lin"

06.02.2023 18:00 16
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus tekee matkan Luulajaan kuukauden päästä

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus tekee matkan Luu­la­jaan kuu­kau­den päästä

29.01.2023 20:41 12
Tilaajille
Ruotsalaislehti: Kahdeksanvuotias poika löydettiin surmattuna asunnosta Luulajassa – teosta epäilty on uhrin sukulainen

Ruot­sa­lais­leh­ti: Kah­dek­san­vuo­tias poika löy­det­tiin sur­mat­tu­na asun­nos­ta Luu­la­jas­sa – teosta epäilty on uhrin su­ku­lai­nen

09.01.2023 14:26
Tilaajille
Uusi rannikkoreitti yhdistää Perämeren ja Merenkurkun matkailun Suomessa ja Ruotsissa

Uusi ran­nik­ko­reit­ti yh­dis­tää Pe­rä­me­ren ja Me­ren­kur­kun mat­kai­lun Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa

13.12.2022 10:54
Täällä tehdään SSAB:n tulevaisuutta – Hybrit pumppaa vihreää rautaa tonnin tunnissa Luulajassa

Täällä tehdään SSAB:n tu­le­vai­suut­ta – Hybrit pumppaa vihreää rautaa tonnin tun­nis­sa Luu­la­jas­sa

04.12.2022 12:26 9
Tilaajille
Luulajan kotiareenan meteli soi korvissa vielä seuraavana päivänä – lue reportaasi ja katso kuvat sekä video Ruotsin kiihkeätunnelmaisista jääkiekkofinaaleista

Luu­la­jan ko­ti­aree­nan meteli soi kor­vis­sa vielä seu­raa­va­na päivänä – lue re­por­taa­si ja katso kuvat sekä video Ruotsin kiih­keä­tun­nel­mai­sis­ta jää­kiek­ko­fi­naa­leis­ta

08.05.2022 17:30 10
Tilaajille
Täältä alkaa terästeollisuuden vallankumous – tavallinen peltirakennus Luulajassa kätkee mullistavan tavan tehdä terästä ilman hiilipäästöjä

Täältä alkaa te­räs­teol­li­suu­den val­lan­ku­mous – ta­val­li­nen pel­ti­ra­ken­nus Luu­la­jas­sa kätkee mul­lis­ta­van tavan tehdä terästä ilman hii­li­pääs­tö­jä

18.12.2021 09:04 9
Tilaajille
SVT: Luulajan murhanyrityksessä otettu kiinni yksi epäilty – 30-vuotiasta miestä kuulustellaan, naapurit näkivät teon

SVT: Luu­la­jan mur­han­yri­tyk­ses­sä otettu kiinni yksi epäilty – 30-vuo­tias­ta miestä kuu­lus­tel­laan, naa­pu­rit näkivät teon

08.08.2021 15:28
Tilaajille
Jälleen uusi väkivallanteko Luulajassa – poliisi tutkii murhanyritystä Luulajan keskustassa, ketään ei ole pidätetty teosta epäiltynä

Jälleen uusi vä­ki­val­lan­te­ko Luu­la­jas­sa – poliisi tutkii mur­han­yri­tys­tä Luu­la­jan kes­kus­tas­sa, ketään ei ole pi­dä­tet­ty teosta epäil­ty­nä

07.08.2021 12:55
Tilaajille
25-vuotias nainen löytyi kuolleena uimarannalta Luulajassa – poliisi epäilee murhaa, asukkaat kuulivat laukauksia

25-vuo­tias nainen löytyi kuol­lee­na ui­ma­ran­nal­ta Luu­la­jas­sa – poliisi epäilee murhaa, asuk­kaat kuu­li­vat lau­kauk­sia

01.08.2021 18:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu ja Luulaja vah­vis­ta­vat yh­teis­työ­tään – sopimus kes­kit­tyy kil­pai­lu­ky­kyyn, ve­to­voi­maan, inf­rast­ruk­tuu­riin, kult­tuu­ri­vaih­toon ja kielten op­pi­mi­sen edis­tä­mi­seen

31.03.2021 16:00
Tilaajille
Suomi kääntää Jäämeri-rataa eri vaihteelle – nyt suunta Norjan Narvikiin

Suomi kääntää Jää­me­ri-ra­taa eri vaih­teel­le – nyt suunta Norjan Nar­vi­kiin

17.02.2021 07:00 46
Tilaajille