Teollisuus
Kuukausi
Neste suunnittelee Naantalin jalostamon sulkemista ja sopeuttamistoimia Porvoossa, vaakalaudalla 470 työpaikkaa – näin paljon jalostamoiden kautta tuodaan öljyä Suomeen

Neste suun­nit­te­lee Naan­ta­lin ja­los­ta­mon sul­ke­mis­ta ja so­peut­ta­mis­toi­mia Por­voos­sa, vaa­ka­lau­dal­la 470 työ­paik­kaa – näin paljon ja­los­ta­moi­den kautta tuodaan öljyä Suomeen

14.09.2020 11:28 10
SSAB aloittaa yt-neuvottelut Suomessa – neuvottelut koskevat myös Raahen tehdasta

SSAB aloit­taa yt-neu­vot­te­lut Suo­mes­sa – neu­vot­te­lut kos­ke­vat myös Raahen teh­das­ta

27.08.2020 14:24 24
UPM aikoo sulkea Kaipolan paperitehtaan Jämsässä, suunnitelma tarkoittaisi noin 450 työpaikan menetystä

UPM aikoo sulkea Kai­po­lan pa­pe­ri­teh­taan Jäm­säs­sä, suun­ni­tel­ma tar­koit­tai­si noin 450 työ­pai­kan me­ne­tys­tä

26.08.2020 14:36 13
Oulusta huipputekniikkaa sähköautotuotantoon – Proventia on päässyt mukaan uuteen bisnekseen isojen pelurien markkinoille

Oulusta huip­pu­tek­niik­kaa säh­kö­au­to­tuo­tan­toon – Pro­ven­tia on päässyt mukaan uuteen bis­nek­seen isojen pe­lu­rien mark­ki­noil­le

20.08.2020 06:15 0
Tilaajille
Vanhemmat
EK:n Jyri Häkämies huolissaan kustannustukien oikeasta kohdistamisesta – "Suhdanne ja teollisuus toimivat eri rytmissä"

EK:n Jyri Hä­kä­mies huo­lis­saan kus­tan­nus­tu­kien oi­keas­ta koh­dis­ta­mi­ses­ta – "Suh­dan­ne ja teol­li­suus toi­mi­vat eri ryt­mis­sä"

27.07.2020 14:40 1
EK:n suhdannebarometri näyttää taloudessa jo toivoa paremmasta – teollisuudessa tilanne vasta kärjistymässä

EK:n suh­dan­ne­ba­ro­met­ri näyttää ta­lou­des­sa jo toivoa pa­rem­mas­ta – teol­li­suu­des­sa tilanne vasta kär­jis­ty­mäs­sä

27.07.2020 09:05 1
Stora Enson Oulun tehtaalla pieni kemikaalivuoto maanantaina – Oulujoessa voi näkyä tehtaalta vuotanutta vaaleanruskeaa huuhteluvettä

Stora Enson Oulun teh­taal­la pieni ke­mi­kaa­li­vuo­to maa­nan­tai­na – Ou­lu­joes­sa voi näkyä teh­taal­ta vuo­ta­nut­ta vaa­lean­rus­keaa huuh­te­lu­vet­tä

20.07.2020 13:24 4
Lukijalta Mielipide Hannu K. Taskila

Suomen teol­li­suus taantuu – kan­sa­kun­nan tu­le­vai­suu­des­ta on nyt val­ta­vien tu­le­vien li­sä­ra­si­tus­ten painon alla oltava huo­lis­saan

20.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Teollisuustuotanto laskussa viime vuoteen verrattuna – myös tilaukset laskussa

Teol­li­suus­tuo­tan­to las­kus­sa viime vuoteen ver­rat­tu­na – myös ti­lauk­set las­kus­sa

10.07.2020 09:29 1
Lukijalta Mielipide Piia Haapsaari

Ma­te­ma­tiik­kaa osaa­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä on pula – kor­kea­kou­lut ja yri­tyk­set kohti jous­ta­vaa yh­teis­työ­tä

07.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Syksyksi povattu taantuma iskee Oulun seutua pehmeällä moukarilla – Marjo Kolehmainen: "Oulun seudulla on monipuolinen ja osaamista hyödyntävä elinkeinorakenne"

Syk­syk­si povattu taan­tu­ma iskee Oulun seutua peh­meäl­lä mou­ka­ril­la – Marjo Ko­leh­mai­nen: "Oulun seu­dul­la on mo­ni­puo­li­nen ja osaa­mis­ta hyö­dyn­tä­vä elin­kei­no­ra­ken­ne"

22.05.2020 06:09 0
Tilaajille