Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Ilmavoimat
F-35-hävittäjien moottoreiden kokoonpano- ja huoltotilat rakennetaan Nokian Linnavuoreen

F-35-hä­vit­tä­jien moot­to­rei­den ko­koon­pa­no- ja huol­to­ti­lat ra­ken­ne­taan Nokian Lin­na­vuo­reen

22.02.2024 22:18
Hävittäjien lentomelua voi kuulua Oulun taivaalla tällä viikolla – Perämeren yllä lennetään päiväsaikaan yliäänilentoja

Hä­vit­tä­jien len­to­me­lua voi kuulua Oulun tai­vaal­la tällä vii­kol­la – ­Pe­rä­me­ren yllä len­ne­tään päi­vä­sai­kaan yliää­ni­len­to­ja

30.01.2024 10:27 11
Ilmavoimat harjoittelee yölentoja Hornet-hävittäjillä Oulussa ja Rovaniemellä – voi aiheuttaa meluhaittaa

Il­ma­voi­mat har­joit­te­lee yö­len­to­ja Hor­net-hä­vit­tä­jil­lä Oulussa ja Ro­va­nie­mel­lä – voi ai­heut­taa me­lu­hait­taa

31.10.2023 11:02 9
Ilmavoimien Ruska 23 -ilmaoperaatioharjoitus näkyy myös Oulussa

Il­ma­voi­mien Ruska 23 -il­mao­pe­raa­tio­har­joi­tus näkyy myös Oulussa

18.09.2023 11:53
Hävittäjä törmäsi lentoon lähdössään lintuun Rovaniemellä – kone palasi maahan turvallisesti

Hä­vit­tä­jä törmäsi lentoon läh­dös­sään lintuun Ro­va­nie­mel­lä – kone palasi maahan tur­val­li­ses­ti

04.09.2023 19:21 4
Tilaajille
Ilmavoimat harjoittelee Yhdysvaltain ilmavoimien kanssa Pohjois-Suomen taivaalla

Il­ma­voi­mat har­joit­te­lee Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien kanssa Poh­jois-Suo­men tai­vaal­la

21.08.2023 14:28 5
Tuoreet liittolaiset harjoittelevat pohjoisella taivaalla – ACE-ilmasotaharjoitus tuo Rovaniemelle lähes 500 sotilasta ja vajaa 30 hävittäjää Saksasta ja Ranskasta

Tuoreet liit­to­lai­set har­joit­te­le­vat poh­joi­sel­la tai­vaal­la – ACE-il­ma­so­ta­har­joi­tus tuo Ro­va­nie­mel­le lähes 500 so­ti­las­ta ja vajaa 30 hä­vit­tä­jää Sak­sas­ta ja Rans­kas­ta

31.05.2023 21:04 5
Tilaajille
Maahan syöksyneen Hawk-harjoituskoneen moottori oli sammunut jo ennen osumista maahan – prikulleen samasta koneesta on hypätty myös aiemmin

Maahan syök­sy­neen Hawk-har­joi­tus­ko­neen moot­to­ri oli sam­mu­nut jo ennen osu­mis­ta maahan – pri­kul­leen samasta ko­nees­ta on hypätty myös aiemmin

16.05.2023 12:38 2
Ilmavoimien Hawk-kone syöksyi maahan Keski-Suomessa – lentäjät pelastautuivat heittoistuimilla

Il­ma­voi­mien Hawk-ko­ne syöksyi maahan Kes­ki-Suo­mes­sa – ­len­tä­jät pe­las­tau­tui­vat heit­tois­tui­mil­la

15.05.2023 16:32 4
Suuri lentotoimintaharjoitus näkyy Pohjois-Suomen taivaalla – harjoitukseen osallistuu yli kymmenen maata ja 150 ilma-alusta

Suuri len­to­toi­min­ta­har­joi­tus näkyy Poh­jois-Suo­men tai­vaal­la – ­har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu yli kym­me­nen maata ja 150 il­ma-alus­ta

08.05.2023 11:42
Tilaajille
Oulunsalon lentokenttä ensi viikolla Ilmavoimien lentotoimintaharjoituksen varakenttänä

Ou­lun­sa­lon len­to­kent­tä ensi vii­kol­la Il­ma­voi­mien len­to­toi­min­ta­har­joi­tuk­sen va­ra­kent­tä­nä

12.04.2023 15:46 3
Oulun eteläpuolella Perämeren yllä pyörii Yhdysvaltain ilmavoimien suuri ilmatankkauskone

Oulun ete­lä­puo­lel­la Pe­rä­me­ren yllä pyörii Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien suuri il­ma­tank­kaus­ko­ne

04.04.2023 14:14 22
Tilaajille
Oulun seudulla kuuluu tällä viikolla hävittäjien jylinää – Karjalan lennosto harjoittelee Oulunsalon tukikohdasta

Oulun seu­dul­la kuuluu tällä vii­kol­la hä­vit­tä­jien jylinää – Kar­ja­lan len­nos­to har­joit­te­lee Ou­lun­sa­lon tu­ki­koh­das­ta

20.02.2023 17:34 4
Yölentoharjoitukset kuuluvat ja näkyvät myös pohjoisen taivaalla – Oulunsalo on tukikohtana helmikuun lopulla

Yö­len­to­har­joi­tuk­set kuu­lu­vat ja näkyvät myös poh­joi­sen tai­vaal­la – Ou­lun­sa­lo on tu­ki­koh­ta­na hel­mi­kuun lopulla

09.01.2023 17:16 2
Tilaajille
Ilmasotakoulun entisen johtajan virkarikostuomio jää voimaan, valituslupaa ei herunut – Eversti pyrki järjestämään etua läheiselleen

Il­ma­so­ta­kou­lun entisen joh­ta­jan vir­ka­ri­kos­tuo­mio jää voi­maan, va­li­tus­lu­paa ei herunut – Eversti pyrki jär­jes­tä­mään etua lä­hei­sel­leen

14.12.2022 10:50
Ilmavoimat järjestää suuren ilmasotaharjoituksen joka näkyy ympäri Suomea – Toinen päätukikohta Rovaniemi, hävittäjiä myös Oulussa

Il­ma­voi­mat jär­jes­tää suuren il­ma­so­ta­har­joi­tuk­sen joka näkyy ympäri Suomea – ­Toi­nen pää­tu­ki­koh­ta Ro­va­nie­mi, hä­vit­tä­jiä myös Oulussa

20.09.2022 13:31
Eversti Aki Heikkinen valvoo uusien häivehävittäjien hankintaa Washingtonissa – Hornetienkin aseista vielä odottamatonta hyötyä

Eversti Aki Heik­ki­nen valvoo uusien häi­ve­hä­vit­tä­jien han­kin­taa Was­hing­to­nis­sa – Hor­ne­tien­kin aseista vielä odot­ta­ma­ton­ta hyötyä

27.08.2022 06:30
Tilaajille
Tukilentolaivue kouluttaa lentäjiä ja henkilöstöä vuoden tärkeimmässä harjoituksessa – päätukikohta Oulunsalossa

Tu­ki­len­to­lai­vue kou­lut­taa len­tä­jiä ja hen­ki­lös­töä vuoden tär­keim­mäs­sä har­joi­tuk­ses­sa – pää­tu­ki­koh­ta Ou­lun­sa­los­sa

24.08.2022 19:00 8
Tilaajille
Katso huima videopätkä: ilmavoimien Hornet–hävittäjä lähettää "juhannusterveiset" kesken lennon

Katso huima vi­deo­pät­kä: il­ma­voi­mien Hor­net–­hä­vit­tä­jä lä­het­tää "ju­han­nus­ter­vei­set" kesken lennon

23.06.2022 21:37 8
Tilaajille
Uudet F-35-hävittäjät lentävät ensin Lappiin – "Erittäin intensiiviset vuodet ovat tulossa"

Uudet F-35-hä­vit­tä­jät len­tä­vät ensin Lappiin – "E­rit­täin in­ten­sii­vi­set vuodet ovat tu­los­sa"

31.05.2022 07:09 6
Tilaajille