Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Hiihto
Kempeleläinen Pirkko Kova hiihti talven aikana yli 5 000 kilometriä – "Kempeleen kolmatta latukonetta" ei kyllästytä kiertää samaa seitsemän kilometrin lenkkiä

Kem­pe­le­läi­nen Pirkko Kova hiihti talven aikana yli 5 000 ki­lo­met­riä – "Kem­pe­leen kol­mat­ta la­tu­ko­net­ta" ei kyl­läs­ty­tä kiertää samaa seit­se­män ki­lo­met­rin lenkkiä

11.05.2023 06:04 13
Mestarihiihtäjä Siiri "Äitee" Rantanen on kuollut 98-vuotiaana

Mes­ta­ri­hiih­tä­jä Siiri "Äitee" Ran­ta­nen on kuollut 98-vuo­tiaa­na

05.05.2023 20:09 5
Vanha Kaleva: Lapin tunturimaisemissa on edelleen paksulti lunta ja hiihtokelit

Vanha Kaleva: Lapin tun­tu­ri­mai­se­mis­sa on edel­leen pak­sul­ti lunta ja hiih­to­ke­lit

04.05.2023 10:00
Oulun uudelle ensilumenladulle etsitään paikkaa Virpiniemestä – Jostain pitäisi löytää ison jalkapallokentän kokoinen tontti lumikasalle

Oulun uudelle en­si­lu­men­la­dul­le et­si­tään paikkaa Vir­pi­nie­mes­tä – Jostain pitäisi löytää ison jal­ka­pal­lo­ken­tän ko­koi­nen tontti lu­mi­ka­sal­le

03.05.2023 08:13 22
Miten kuusamolainen Nato-side toimii crocseilla ja kumppareilla? Testasimme maailman parhaaksi kehutun siteen

Miten kuu­sa­mo­lai­nen Na­to-si­de toimii croc­seil­la ja kump­pa­reil­la? Tes­ta­sim­me maail­man par­haak­si kehutun siteen

01.05.2023 14:00
Tilaajille
Suksikärry pelasti oululaispariskunnan yhteiset hiihtolenkit – Aleksi Romppainen on vetänyt hiihtäen kärryä taapero kyydissään jo yli 600 kilometriä talven mittaan

Suk­si­kär­ry pelasti ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan yh­tei­set hiih­to­len­kit – Aleksi Romp­pai­nen on vetänyt hiih­täen kärryä taapero kyy­dis­sään jo yli 600 ki­lo­met­riä talven mittaan

24.04.2023 18:30 20
Tilaajille
Hiihdon fluorivoidekielto herättää epäluuloa ja kuumentaa tunteita – "Tämä on FIS:ltä pahimpia mokia ikinä"

Hiihdon fluo­ri­voi­de­kiel­to he­rät­tää epä­luu­loa ja kuu­men­taa tun­tei­ta – "Tämä on FIS:ltä pa­him­pia mokia ikinä"

15.04.2023 16:55 8
Tilaajille
Vihiluoto-Oritkarin jääreitin sekä Kempeleenlahden hiihtolatujen ylläpito lopetetaan

Vi­hi­luo­to-Orit­ka­rin jää­rei­tin sekä Kem­pe­leen­lah­den hiih­to­la­tu­jen yl­lä­pi­to lo­pe­te­taan

10.04.2023 16:40 4
Mihin kaupungissa asuva retkeilijä laittaa kaikki varusteensa? Oululaisen Tommi Matilan ratkaisu on jokaisen ulkoilijan unelma

Mihin kau­pun­gis­sa asuva ret­kei­li­jä laittaa kaikki va­rus­teen­sa? Ou­lu­lai­sen Tommi Matilan rat­kai­su on jo­kai­sen ul­koi­li­jan unelma

07.04.2023 06:00
Tilaajille
Oulun latujen kunnossapitoa jatketaan normaalisti pääsiäisenä – Leppiniemen ja Pällin välinen latu Oulujokivarressa Muhoksella kerää kehuja maisemistaan

Oulun latujen kun­nos­sa­pi­toa jat­ke­taan nor­maa­lis­ti pää­siäi­se­nä – Lep­pi­nie­men ja Pällin välinen latu Ou­lu­jo­ki­var­res­sa Mu­hok­sel­la kerää kehuja mai­se­mis­taan

05.04.2023 18:00 6
Tilaajille
Oululaisen Eero Aittolammen kaltaiset kansallisen tason urheilijat ovat hiihdolle tärkeitä – "Äkkiä loppuisi Suomen cup, jos hiihtäjiä ei olisi paljon"

Ou­lu­lai­sen Eero Ait­to­lam­men kal­tai­set kan­sal­li­sen tason ur­hei­li­jat ovat hiih­dol­le tär­kei­tä – "Äkkiä lop­pui­si Suomen cup, jos hiih­tä­jiä ei olisi paljon"

29.03.2023 17:30 3
Tilaajille
Analyysi: Kerttu Niskasen kristallipallo oli suomalaishiihtäjien maailmancup-kauden kohokohta – sprinttiryhmän tulevaisuutta tulee harkita

Ana­lyy­si: Kerttu Nis­ka­sen kris­tal­li­pal­lo oli suo­ma­lais­hiih­tä­jien maail­man­cup-kau­den ko­ho­koh­ta – sprint­ti­ryh­män tu­le­vai­suut­ta tulee harkita

26.03.2023 18:21 2
Tilaajille
Naiset mursivat taas yhden urheilun lasikaton hiihtämällä Holmenkollenilla 50 kilometrin kilpailun – Kerttu Niskanen parhaana suomalaisena kahdeksas

Naiset mur­si­vat taas yhden ur­hei­lun la­si­ka­ton hiih­tä­mäl­lä Hol­men­kol­le­nil­la 50 ki­lo­met­rin kil­pai­lun – Kerttu Nis­ka­nen par­haa­na suo­ma­lai­se­na kah­dek­sas

12.03.2023 18:16 6
Tilaajille
Kommentti: Norjan ylivoimalle ei enää löydy suomenkielistä sanaa
Kolumni

Kom­ment­ti: Norjan yli­voi­mal­le ei enää löydy suo­men­kie­lis­tä sanaa

11.03.2023 19:27 11
Tilaajille
Houkutteleeko erähiihto, mutta ei varusteiden kuskaaminen? Esittelyssä kuusi pohjoisen hiihtovaellusta, joilla pääsee retkeilemään täysihoidolla

Hou­kut­te­lee­ko erä­hiih­to, mutta ei va­rus­tei­den kus­kaa­mi­nen? Esit­te­lys­sä kuusi poh­joi­sen hiih­to­vael­lus­ta, joilla pääsee ret­kei­le­mään täy­si­hoi­dol­la

11.03.2023 16:31 1
Tilaajille
Paukkupakkanen ei ole karkottanut nuorisoa Ruskotunturilta, mutta laskettelu on painottunut iltapäivään – toimitusjohtaja on tyytyväinen kuluvaan kauteen

Pauk­ku­pak­ka­nen ei ole kar­kot­ta­nut nuo­ri­soa Rus­ko­tun­tu­ril­ta, mutta las­ket­te­lu on pai­not­tu­nut il­ta­päi­vään – toi­mi­tus­joh­ta­ja on tyy­ty­väi­nen ku­lu­vaan kauteen

10.03.2023 11:32 1
Tilaajille
Useat Tervahiihtoon osallistuneet jäivät ilman kyytiä Ritaharjusta Ouluhallille: "Siinä sattui pieni moka"

Useat Ter­va­hiih­toon osal­lis­tu­neet jäivät ilman kyytiä Ri­ta­har­jus­ta Ou­lu­hal­lil­le: "Siinä sattui pieni moka"

04.03.2023 20:31 30
Tilaajille
Juho Halonen ponnisti hiihtomaajoukkueen valmentajaksi piskuisesta Reisjärven Kangaskylästä – "Ehkä voi löytyä muutama muukin samanlaisista pikkukylistä"

Juho Halonen pon­nis­ti hiih­to­maa­jouk­kueen val­men­ta­jak­si pis­kui­ses­ta Reis­jär­ven Kan­gas­ky­läs­tä – "Ehkä voi löytyä muutama muukin sa­man­lai­sis­ta pik­ku­ky­lis­tä"

04.03.2023 17:10
Tilaajille
"Viimeisellä kolmella kilometrillä tuli ihan noutaja" ja muita Tervahiihdossa kuultuja lausahduksia

"Vii­mei­sel­lä kol­mel­la ki­lo­met­ril­lä tuli ihan nou­ta­ja" ja muita Ter­va­hiih­dos­sa kuul­tu­ja lau­sah­duk­sia

04.03.2023 16:34 2
Tilaajille
Iivo Niskanen oli jo tottunut jäämään ilman viestimitalia, joten hän sanoi 20-vuotiaalle Niko Anttolalle, että hävittävää ei ole – "Lähdin siitä liikkeelle, että niin ei käy enää uudestaan"

Iivo Nis­ka­nen oli jo tot­tu­nut jäämään ilman vies­ti­mi­ta­lia, joten hän sanoi 20-vuo­tiaal­le Niko Ant­to­lal­le, että hä­vit­tä­vää ei ole – "Lähdin siitä liik­keel­le, että niin ei käy enää uu­des­taan"

03.03.2023 17:10 2
Tilaajille