Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Hiihto
Viimeisin 4 tuntia
Hiihtomahdilla koronadraamaa: kahdella Norjan olympiahiihtäjällä tartunta

Hiih­to­mah­dil­la ko­ro­nad­raa­maa: kah­del­la Norjan olym­pia­hiih­tä­jäl­lä tar­tun­ta

13:42 5
Viimeisin 24 tuntia
Haapavetinen Tapani Niku saavutti Suomen olympiahistorian ensimmäisen hiihtomitalin 98 vuotta sitten Chamonix'ssa – norjalaisten kabinettipeli herätti närää kansainvälisessä hiihdossa jo sata vuotta sitten

Haa­pa­ve­ti­nen Tapani Niku saa­vut­ti Suomen olym­pia­his­to­rian en­sim­mäi­sen hiih­to­mi­ta­lin 98 vuotta sitten Cha­mo­nix'ssa – nor­ja­lais­ten ka­bi­net­ti­pe­li herätti närää kan­sain­vä­li­ses­sä hiih­dos­sa jo sata vuotta sitten

25.01.2022 19:05 2
Tilaajille
Kuukausi
Riitta-Liisa Roponen on pitänyt itsensä kunnossa, jos kutsu olympialaisiin kävisi takaportin kautta, sunnuntaina hän palasi kilpaladulle Virpiniemessä – "En tietenkään toivo kenellekään epäonnea"

Riit­ta-Lii­sa Roponen on pitänyt itsensä kun­nos­sa, jos kutsu olym­pia­lai­siin kävisi ta­ka­por­tin kautta, sun­nun­tai­na hän palasi kil­pa­la­dul­le Vir­pi­nie­mes­sä – "En tie­ten­kään toivo ke­nel­le­kään epäon­nea"

23.01.2022 17:29 3
Tilaajille
Hiihtäjät kärsivät parkkipaikkapulasta Oulussa ja parkkisakkojakin on saatu – ulkoliikuntapäällikkö osoittaa ratkaisun Hiukkavaarasta

Hiih­tä­jät kär­si­vät park­ki­paik­ka­pu­las­ta Oulussa ja park­ki­sak­ko­ja­kin on saatu – ul­ko­lii­kun­ta­pääl­lik­kö osoit­taa rat­kai­sun Hiuk­ka­vaa­ras­ta

20.01.2022 06:00 58
Tilaajille
Nuotiopuut käyvät kaupaksi – Oulun Hietasaaren nuotiopaikan tuore halkoautomaatti on toiminut hyvin ja kerännyt kehuja käyttäjiltä

Nuo­tio­puut käyvät kau­pak­si – Oulun Hie­ta­saa­ren nuo­tio­pai­kan tuore hal­ko­au­to­maat­ti on toi­mi­nut hyvin ja ke­rän­nyt kehuja käyt­tä­jil­tä

16.01.2022 07:00 10
Tilaajille
Oululainen Niilo Moilanen hiihti ylivoimaiseen tyyliin nuorten Suomen mestariksi – "Itselleni oli tärkeää nähdä, että olen palautunut kunnolla"

Ou­lu­lai­nen Niilo Moi­la­nen hiihti yli­voi­mai­seen tyyliin nuorten Suomen mes­ta­rik­si – "It­sel­le­ni oli tärkeää nähdä, että olen pa­lau­tu­nut kun­nol­la"

14.01.2022 17:37
Tilaajille
Oulun kaupunki järjestää maksuttomia hiihtokouluja lapsille ja aikuisille – ilmoittautuminen alkaa huomenna perjantaina

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää mak­sut­to­mia hiih­to­kou­lu­ja lap­sil­le ja ai­kui­sil­le – il­moit­tau­tu­mi­nen alkaa huo­men­na per­jan­tai­na

13.01.2022 13:14 1
Paljon puhuttaneet hiihdon olympiavalinnat on tehty – Riitta-Liisa Roposen unelma kuudensista olympialaisista särkyi

Paljon pu­hut­ta­neet hiihdon olym­pia­va­lin­nat on tehty – Riit­ta-Lii­sa Roposen unelma kuu­den­sis­ta olym­pia­lai­sis­ta särkyi

12.01.2022 20:41 39
Tilaajille
30 vuotta täyttävä hiihtotähti Iivo Niskanen unelmoi voittavansa Pekingissä kultaa ja tulevansa jonain päivänä isäksi – "Totta kai se on minulle jonkinlainen unelma"

30 vuotta täyt­tä­vä hiih­to­täh­ti Iivo Nis­ka­nen unelmoi voit­ta­van­sa Pe­kin­gis­sä kultaa ja tu­le­van­sa jonain päivänä isäksi – "Totta kai se on minulle jon­kin­lai­nen unelma"

11.01.2022 18:01
Tilaajille
Suomen olympiakoneen viimeisistä hiihtäjäpaikoista käydään kovaa kamppailua – Riitta-Liisa Roposen on pakko antaa kisalippuun oikeuttavia näyttöjä tammikuussa

Suomen olym­pia­ko­neen vii­mei­sis­tä hiih­tä­jä­pai­kois­ta käydään kovaa kamp­pai­lua – Riit­ta-Lii­sa Roposen on pakko antaa ki­sa­lip­puun oi­keut­ta­via näyt­tö­jä tam­mi­kuus­sa

04.01.2022 20:40 2
Tilaajille
Iivo Niskanen ensimmäisenä Suomen mieshiihtäjänä Tourin kokonaiskisassa palkintopallille: "Tänään en valita"

Iivo Nis­ka­nen en­sim­mäi­se­nä Suomen mies­hiih­tä­jä­nä Tourin ko­ko­nais­ki­sas­sa pal­kin­to­pal­lil­le: "Tänään en valita"

04.01.2022 18:15 2
Norjan Heidi Weng pudotti loppunousussa Krista Pärmäkosken ja Kerttu Niskasen Tour de Skin kärkikolmikosta – "Nousun alku tuli hyvin, mutta kuolin noihin jyrkille"

Norjan Heidi Weng pudotti lop­pu­nou­sus­sa Krista Pär­mä­kos­ken ja Kerttu Nis­ka­sen Tour de Skin kär­ki­kol­mi­kos­ta – "Nousun alku tuli hyvin, mutta kuolin noihin jyr­kil­le"

04.01.2022 14:25 4
Iivo Niskanen nousi Val di Fiemmen kakkossijalla Tour de Skin kokonaiskilpailussa kolmanneksi

Iivo Nis­ka­nen nousi Val di Fiemmen kak­kos­si­jal­la Tour de Skin ko­ko­nais­kil­pai­lus­sa kol­man­nek­si

03.01.2022 17:53 8
Krista Pärmäkoski hiihti Val di Fiemmen yhteislähdössä kolmanneksi – Kerttu Niskanen lähtee kiertueen päätöskilpailuun kolmantena ja Pärmäkoski neljäntenä

Krista Pär­mä­kos­ki hiihti Val di Fiemmen yh­teis­läh­dös­sä kol­man­nek­si – Kerttu Nis­ka­nen lähtee kier­tueen pää­tös­kil­pai­luun kol­man­te­na ja Pär­mä­kos­ki nel­jän­te­nä

03.01.2022 16:00 2
Johanna Matintalo hiihti kolmanneksi Oberstdorfin sprintissä – Kerttu Niskanen jatkaa kakkosena Tourin kokonaistilanteessa

Johanna Ma­tin­ta­lo hiihti kol­man­nek­si Oberst­dor­fin sprin­tis­sä – Kerttu Nis­ka­nen jatkaa kak­ko­se­na Tourin ko­konais­ti­lan­tees­sa

01.01.2022 14:58 2
Kommentti: Niskasten superpäivä nostattaa olympiaodotuksia

Kom­ment­ti: Nis­kas­ten su­per­päi­vä nos­tat­taa olym­pia­odo­tuk­sia

29.12.2021 17:09 11
Tilaajille
Huima hiihto toi Kerttu Niskaselle uran kolmannen maailmancupin osakilpailuvoiton

Huima hiihto toi Kerttu Nis­ka­sel­le uran kol­man­nen maail­man­cu­pin osa­kil­pai­lu­voi­ton

29.12.2021 15:35 1
Oulun ladut hiihtokunnossa mutta lisää lunta kaivataan – "Sitä pitäisi sataa kymmenen tai kaksikymmentä senttiä, että se auttaisi"

Oulun ladut hiih­to­kun­nos­sa mutta lisää lunta kai­va­taan – "Sitä pitäisi sataa kym­me­nen tai kak­si­kym­men­tä sent­tiä, että se aut­tai­si"

29.12.2021 06:00 14
Tilaajille
Kerttu Niskanen on ollut Suomen kärkihiihtäjiä jo kymmenen vuoden ajan, mutta uran kirkkain kruunu on jäänyt puuttumaan – "Menestys ei ole ollut sellaista, kun tuollaisella lahjakkuudella odotettiin"

Kerttu Nis­ka­nen on ollut Suomen kär­ki­hiih­tä­jiä jo kym­me­nen vuoden ajan, mutta uran kirk­kain kruunu on jäänyt puut­tu­maan – "Me­nes­tys ei ole ollut sel­lais­ta, kun tuol­lai­sel­la lah­jak­kuu­del­la odo­tet­tiin"

27.12.2021 18:01 9
Tilaajille
Vanhemmat
Oululainen Riitta-Liisa Roponen ehti jo miettiä, pääseekö hän enää kokemaan Tour de Skitä ja Alpe Cermisin loppunousua – "En näe estettä kovaa hiihtämiselle"

Ou­lu­lai­nen Riit­ta-Lii­sa Roponen ehti jo miet­tiä, pää­see­kö hän enää ko­ke­maan Tour de Skitä ja Alpe Cer­mi­sin lop­pu­nou­sua – "En näe estettä kovaa hiih­tä­mi­sel­le"

27.12.2021 07:15 11
Tilaajille