Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hiihto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­kual­la on mainiot puit­teet kas­vat­taa Suo­mel­le uusia hiih­to­san­ka­rei­ta

25.07.2023 07:00 1
Tilaajille
Raatin piippuhyllyllä asiantuntemusta hiihtomaailman huipulta, Reijo Jylhä seurasi tapahtumia tiiviisti: "Hapotus kiinnostaa"

Raatin piip­pu­hyl­lyl­lä asian­tun­te­mus­ta hiih­to­maail­man hui­pul­ta, Reijo Jylhä seurasi ta­pah­tu­mia tii­viis­ti: "Ha­po­tus kiin­nos­taa"

08.07.2023 18:22
Tilaajille
Oululainen ex-maajoukkuehiihtäjä Lasse Paakkonen puhuu urheilun kaupallistamisen puolesta – "Järjestelmän varaan ei voi laskea mitään"

Ou­lu­lai­nen ex-maa­jouk­kue­hiih­tä­jä Lasse Paak­ko­nen puhuu ur­hei­lun kau­pal­lis­ta­mi­sen puo­les­ta – "Jär­jes­tel­män varaan ei voi laskea mitään"

03.07.2023 06:15 1
Tilaajille
Vaipanvaihto ja raviohjastaminen tuovat vastapainoa mestarihiihtäjä Iivo Niskasen harjoittelukesään – "Treenien välissä on löhöilemisen lisäksi muutakin elämää"

Vai­pan­vaih­to ja ra­vi­oh­jas­ta­mi­nen tuovat vas­ta­pai­noa mes­ta­ri­hiih­tä­jä Iivo Nis­ka­sen har­joit­te­lu­ke­sään – "T­ree­nien välissä on lö­höi­le­mi­sen lisäksi muu­ta­kin elämää"

28.06.2023 16:14
Tilaajille
ProSki Oulu löi kovat nimet tiskiin – jatkossa oululaisseuraa edustavat muun muassa Niko Anttola, Tero Seppälä ja Riitta-Liisa Roponen

ProSki Oulu löi kovat nimet tiskiin – jat­kos­sa ou­lu­lais­seu­raa edus­ta­vat muun muassa Niko Ant­to­la, Tero Seppälä ja Riit­ta-Lii­sa Roponen

12.06.2023 19:15 3
Tilaajille
Viime talven hiihtosensaatio Niko Anttola vaihtaa ProSki Oulun väreihin – nuorukainen piipahti maanantaina Oulussa

Viime talven hiih­to­sen­saa­tio Niko Anttola vaihtaa ProSki Oulun vä­rei­hin – nuo­ru­kai­nen pii­pah­ti maa­nan­tai­na Oulussa

12.06.2023 18:40 5
Tilaajille
Kempeleläinen Pirkko Kova hiihti talven aikana yli 5 000 kilometriä – "Kempeleen kolmatta latukonetta" ei kyllästytä kiertää samaa seitsemän kilometrin lenkkiä

Kem­pe­le­läi­nen Pirkko Kova hiihti talven aikana yli 5 000 ki­lo­met­riä – "Kem­pe­leen kol­mat­ta la­tu­ko­net­ta" ei kyl­läs­ty­tä kiertää samaa seit­se­män ki­lo­met­rin lenkkiä

11.05.2023 06:04 13
Mestarihiihtäjä Siiri "Äitee" Rantanen on kuollut 98-vuotiaana

Mes­ta­ri­hiih­tä­jä Siiri "Äitee" Ran­ta­nen on kuollut 98-vuo­tiaa­na

05.05.2023 20:09 5
Vanha Kaleva: Lapin tunturimaisemissa on edelleen paksulti lunta ja hiihtokelit

Vanha Kaleva: Lapin tun­tu­ri­mai­se­mis­sa on edel­leen pak­sul­ti lunta ja hiih­to­ke­lit

04.05.2023 10:00
Oulun uudelle ensilumenladulle etsitään paikkaa Virpiniemestä – Jostain pitäisi löytää ison jalkapallokentän kokoinen tontti lumikasalle

Oulun uudelle en­si­lu­men­la­dul­le et­si­tään paikkaa Vir­pi­nie­mes­tä – Jostain pitäisi löytää ison jal­ka­pal­lo­ken­tän ko­koi­nen tontti lu­mi­ka­sal­le

03.05.2023 08:13 22
Miten kuusamolainen Nato-side toimii crocseilla ja kumppareilla? Testasimme maailman parhaaksi kehutun siteen

Miten kuu­sa­mo­lai­nen Na­to-si­de toimii croc­seil­la ja kump­pa­reil­la? Tes­ta­sim­me maail­man par­haak­si kehutun siteen

01.05.2023 14:00
Tilaajille
Suksikärry pelasti oululaispariskunnan yhteiset hiihtolenkit – Aleksi Romppainen on vetänyt hiihtäen kärryä taapero kyydissään jo yli 600 kilometriä talven mittaan

Suk­si­kär­ry pelasti ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan yh­tei­set hiih­to­len­kit – Aleksi Romp­pai­nen on vetänyt hiih­täen kärryä taapero kyy­dis­sään jo yli 600 ki­lo­met­riä talven mittaan

24.04.2023 18:30 20
Tilaajille
Hiihdon fluorivoidekielto herättää epäluuloa ja kuumentaa tunteita – "Tämä on FIS:ltä pahimpia mokia ikinä"

Hiihdon fluo­ri­voi­de­kiel­to he­rät­tää epä­luu­loa ja kuu­men­taa tun­tei­ta – "Tämä on FIS:ltä pa­him­pia mokia ikinä"

15.04.2023 16:55 8
Tilaajille
Vihiluoto-Oritkarin jääreitin sekä Kempeleenlahden hiihtolatujen ylläpito lopetetaan

Vi­hi­luo­to-Orit­ka­rin jää­rei­tin sekä Kem­pe­leen­lah­den hiih­to­la­tu­jen yl­lä­pi­to lo­pe­te­taan

10.04.2023 16:40 4
Mihin kaupungissa asuva retkeilijä laittaa kaikki varusteensa? Oululaisen Tommi Matilan ratkaisu on jokaisen ulkoilijan unelma

Mihin kau­pun­gis­sa asuva ret­kei­li­jä laittaa kaikki va­rus­teen­sa? Ou­lu­lai­sen Tommi Matilan rat­kai­su on jo­kai­sen ul­koi­li­jan unelma

07.04.2023 06:00
Tilaajille
Oulun latujen kunnossapitoa jatketaan normaalisti pääsiäisenä – Leppiniemen ja Pällin välinen latu Oulujokivarressa Muhoksella kerää kehuja maisemistaan

Oulun latujen kun­nos­sa­pi­toa jat­ke­taan nor­maa­lis­ti pää­siäi­se­nä – Lep­pi­nie­men ja Pällin välinen latu Ou­lu­jo­ki­var­res­sa Mu­hok­sel­la kerää kehuja mai­se­mis­taan

05.04.2023 18:00 6
Tilaajille
Oululaisen Eero Aittolammen kaltaiset kansallisen tason urheilijat ovat hiihdolle tärkeitä – "Äkkiä loppuisi Suomen cup, jos hiihtäjiä ei olisi paljon"

Ou­lu­lai­sen Eero Ait­to­lam­men kal­tai­set kan­sal­li­sen tason ur­hei­li­jat ovat hiih­dol­le tär­kei­tä – "Äkkiä lop­pui­si Suomen cup, jos hiih­tä­jiä ei olisi paljon"

29.03.2023 17:30 3
Tilaajille
Analyysi: Kerttu Niskasen kristallipallo oli suomalaishiihtäjien maailmancup-kauden kohokohta – sprinttiryhmän tulevaisuutta tulee harkita

Ana­lyy­si: Kerttu Nis­ka­sen kris­tal­li­pal­lo oli suo­ma­lais­hiih­tä­jien maail­man­cup-kau­den ko­ho­koh­ta – sprint­ti­ryh­män tu­le­vai­suut­ta tulee harkita

26.03.2023 18:21 2
Tilaajille
Naiset mursivat taas yhden urheilun lasikaton hiihtämällä Holmenkollenilla 50 kilometrin kilpailun – Kerttu Niskanen parhaana suomalaisena kahdeksas

Naiset mur­si­vat taas yhden ur­hei­lun la­si­ka­ton hiih­tä­mäl­lä Hol­men­kol­le­nil­la 50 ki­lo­met­rin kil­pai­lun – Kerttu Nis­ka­nen par­haa­na suo­ma­lai­se­na kah­dek­sas

12.03.2023 18:16 6
Tilaajille
Kommentti: Norjan ylivoimalle ei enää löydy suomenkielistä sanaa
Kolumni

Kom­ment­ti: Norjan yli­voi­mal­le ei enää löydy suo­men­kie­lis­tä sanaa

11.03.2023 19:27 11
Tilaajille