Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Perheväkivalta
Oulun poliisilaitos muistuttaa perheväkivallan uhasta jouluna – "Suunnittele, mitä teet oman ja lasten turvallisuuden eteen"

Oulun po­lii­si­lai­tos muis­tut­taa per­he­vä­ki­val­lan uhasta jouluna – "Suun­nit­te­le, mitä teet oman ja lasten tur­val­li­suu­den eteen"

21.12.2022 13:47 5
Oulun pääkirjasto, Oulun teatterin torni ja tuomiokirkko valaistaan oranssiksi – taustalla naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen kampanja

Oulun pää­kir­jas­to, Oulun teat­te­rin torni ja tuo­mio­kirk­ko va­lais­taan orans­sik­si – taus­tal­la naisiin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan vas­tai­nen kam­pan­ja

25.11.2021 13:06 3
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen pääpaikka aloittaa Oulaisissa: Kokemukset nostavat esille lisääntyvän perheväkivallan alueella

So­siaa­li- ja krii­si­päi­vys­tyk­sen pää­paik­ka aloit­taa Ou­lai­sis­sa: Ko­ke­muk­set nos­ta­vat esille li­sään­ty­vän per­he­vä­ki­val­lan alueel­la

30.01.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten sai­sim­me pa­ran­net­tua lasten maail­maa?

26.01.2021 03:00
Tilaajille
Ihanaa hyggeilyä vai julmaa nyrkkeilyä – korona-aika on tehnyt monista kodeista pahoja paikkoja
Kolumni

Ihanaa hyg­gei­lyä vai julmaa nyrk­kei­lyä – ko­ro­na-ai­ka on tehnyt monista ko­deis­ta pahoja paik­ko­ja

08.12.2020 20:00
Tilaajille
Loppu uhkaa järjestöjen pyörittämiä turvakoteja – perheväkivallan uhrit ovat saaneet apua turvakodeista jo 40 vuotta

Loppu uhkaa jär­jes­tö­jen pyö­rit­tä­miä tur­va­ko­te­ja – per­he­vä­ki­val­lan uhrit ovat saaneet apua tur­va­ko­deis­ta jo 40 vuotta

20.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­kuis­ten pitää tehdä lapsia huo­jen­ta­via pää­tök­siä

09.10.2020 04:00
Tilaajille
Koronavirus lisäsi kotihälytysten määrää: synkin viikko oli huhtikuussa, mutta hälytysmäärät ovat vieläkin koholla

Ko­ro­na­vi­rus lisäsi ko­ti­hä­ly­tys­ten määrää: synkin viikko oli huh­ti­kuus­sa, mutta hä­ly­tys­mää­rät ovat vie­lä­kin koholla

12.07.2020 06:00
Koronakriisissä ei uskalleta hakea apua, vaikka tarvetta olisi: "Tämä on nähty lastensuojelussa ja terveydenhuollossa"

Ko­ro­na­krii­sis­sä ei us­kal­le­ta hakea apua, vaikka tar­vet­ta olisi: "Tämä on nähty las­ten­suo­je­lus­sa ja ter­vey­den­huol­los­sa"

03.06.2020 14:42