Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Kriisit
Ennen kunnissa pelättiin sähkökatkoja ja vesikriisejä, mutta nyt pitää olla valmiina mihin tahansa – näin Oulun seudun kunnissa varaudutaan

Ennen kun­nis­sa pe­lät­tiin säh­kö­kat­ko­ja ja ve­sik­rii­se­jä, mutta nyt pitää olla val­mii­na mihin tahansa – näin Oulun seudun kun­nis­sa va­rau­du­taan

05.07.2022 11:59 5
Tilaajille
Sota, jota ei ole varaa hävitä
Kolumni

Sota, jota ei ole varaa hävitä

21.06.2022 16:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaik­kien on he­rät­tä­vä yh­tei­söl­li­syy­den ra­ken­ta­mi­seen

03.06.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kir­jas­toam­mat­ti­lai­set edis­tä­vät sa­nan­va­paut­ta myös krii­siai­ka­na

31.05.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka tämän hul­luu­den py­säyt­tää?

31.05.2022 04:30 7
Tilaajille
Väisästen omakotitalon kellari Pyhäjärvellä muuntuu tarvittaessa väestönsuojaksi – "Etukäteen valmistautuminen on mielenterveydelle hyväksi"

Väi­säs­ten oma­ko­ti­ta­lon kellari Py­hä­jär­vel­lä muuntuu tar­vit­taes­sa väes­tön­suo­jak­si – "E­tu­kä­teen val­mis­tau­tu­mi­nen on mie­len­ter­vey­del­le hy­väk­si"

17.04.2022 14:00 4
Tilaajille
Ilmaston kannalta on se ja sama, hillitäänkö ilmastonmuutosta "oikeista" syistä
Kolumni

Il­mas­ton kan­nal­ta on se ja sama, hil­li­tään­kö il­mas­ton­muu­tos­ta "oi­keis­ta" syistä

09.04.2022 16:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuuban krii­sis­tä 1962 Uk­rai­naan 2022, nä­köa­laa taakse ja eteen

28.03.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­suu­den perusta on hyvässä lu­ku­tai­dos­sa

24.03.2022 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­tie­läin­tuo­tan­to ja pel­to­kas­vi­tuo­tan­to ovat huol­to­var­muu­tem­me ydin

23.03.2022 06:00 6
Tilaajille
Mitä sinä kirjoittaisit nyt maailmasta vauvakirjaan?
Kolumni

Mitä sinä kir­joit­tai­sit nyt maail­mas­ta vau­va­kir­jaan?

20.03.2022 14:00 1
Tilaajille
Kun kriisit vain jatkuvat, ei ole ihme, jos nuorten tulevaisuudenusko horjuu – auttamisen halu ei silti ole kadonnut
Kolumni

Kun kriisit vain jat­ku­vat, ei ole ihme, jos nuorten tu­le­vai­suu­de­nus­ko horjuu – aut­ta­mi­sen halu ei silti ole ka­don­nut

19.03.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Krii­seis­tä sel­vi­tään yhdessä – ei ole väärin etsiä iloa ja huu­mo­ria elä­mään­sä

11.03.2022 06:00 6
Tilaajille
Mistä löytyy suoja hädän hetkellä? – Oulun keskustassa väestönsuojat ovat lähellä, mutta omakotiasujan pitää olla omavarainen: ”Turvaa pitää hakea omasta talosta tai naapurista”

Mistä löytyy suoja hädän het­kel­lä? – Oulun kes­kus­tas­sa väes­tön­suo­jat ovat lä­hel­lä, mutta oma­ko­tia­su­jan pitää olla oma­va­rai­nen: ”Turvaa pitää hakea omasta talosta tai naa­pu­ris­ta”

14.03.2022 12:36 27
Tilaajille
Nuoria akateemisia ihmisiä koettelee kolmoiskriisi: ilmasto, pandemia ja sota – taloustieteilijä ei osaa ennustaa, psykologian opiskelija uskoo toivoon

Nuoria aka­tee­mi­sia ihmisiä koet­te­lee kol­moisk­rii­si: il­mas­to, pan­de­mia ja sota – ta­lous­tie­tei­li­jä ei osaa en­nus­taa, psy­ko­lo­gian opis­ke­li­ja uskoo toivoon

05.03.2022 18:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten voi­sim­me roh­kais­tua? – vastuu huo­mi­ses­ta pe­lot­to­mas­sa ja rauhan maail­mas­sa on meidän jo­kai­sen

27.02.2022 05:45 1
Tilaajille
Satavuotias kirja, josta tuli valitettavan ajankohtainen: "Muutenkin asiat Venäjällä ovat muuttuneet traagisen vähän – traagisesti meille kaikille"
Kolumni

Sa­ta­vuo­tias kirja, josta tuli va­li­tet­ta­van ajan­koh­tai­nen: "Muu­ten­kin asiat Ve­nä­jäl­lä ovat muut­tu­neet traa­gi­sen vähän – traa­gi­ses­ti meille kai­kil­le"

26.02.2022 06:00
Tilaajille
"On osattava ajatella kuin rikollinen" – Ossi Heino tutkii yhteiskunnan järjestelmiä terrorismin näkökulmasta ja ihmishenkien pelastamista sääntöjä uhmaten

"On osat­ta­va aja­tel­la kuin ri­kol­li­nen" – Ossi Heino tutkii yh­teis­kun­nan jär­jes­tel­miä ter­ro­ris­min nä­kö­kul­mas­ta ja ih­mis­hen­kien pe­las­ta­mis­ta sään­tö­jä uhmaten

04.12.2021 14:15
Tilaajille
Voiko Elon Musk antaa kuusi miljardia omia rahojaan ja poistaa sillä nälänhädän maailmasta? – ex-kehitysministeri Mykkäsellä on Tesla-pomolle parempi ehdotus

Voiko Elon Musk antaa kuusi mil­jar­dia omia ra­ho­jaan ja poistaa sillä nä­län­hä­dän maail­mas­ta? – ex-ke­hi­tys­mi­nis­te­ri Myk­kä­sel­lä on Tes­la-po­mol­le parempi ehdotus

07.11.2021 06:30 26
Tilaajille
Oululainen Abdull Ali Modareszadeh joutui Talibanin kaappaamaksi synnyinmaassaan Afganistanissa – " Ei kukaan halua lähteä kotimaastaan, mutta nyt on pakko"

Ou­lu­lai­nen Abdull Ali Mo­da­res­za­deh joutui Ta­li­ba­nin kaap­paa­mak­si syn­nyin­maas­saan Af­ga­nis­ta­nis­sa – " Ei kukaan halua lähteä ko­ti­maas­taan, mutta nyt on pakko"

19.08.2021 07:00 28
Tilaajille