Taivaan ilmiöt: Oulun tai­vaal­la nähtiin ai­nut­laa­tui­nen va­lo­il­miö – asian­tun­ti­ja kertoo, mistä oli kyse

Kolumni: Aika kultaa muistot – 1980-lu­kua on pidetty aikana, jolloin olot Suo­mes­sa olivat par­haim­mil­laan

Luitko jo tämän: Kaak­ku­riin ra­ken­tuu muun muassa Rusta ja Stadium Outlet

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Kriisit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Täl­lais­ta aikaa en ole elänyt

18.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Hallitustamme on moitittu huonosta varautumisesta kriisiin – Poikkeuksen tekee ilmastonmuutos, siihen varautuminen on kiihkeydessään saanut epärationaalisia piirteitä
Kolumni

Hal­li­tus­tam­me on moi­tit­tu huo­nos­ta va­rau­tu­mi­ses­ta krii­siin – Poik­keuk­sen tekee il­mas­ton­muu­tos, siihen va­rau­tu­mi­nen on kiih­key­des­sään saanut epä­ra­tio­naa­li­sia piir­tei­tä

31.12.2022 06:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt ei ole oikea aika joustaa il­mas­to­ta­voit­teis­ta

31.12.2022 05:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenelle osal­li­suus kuuluu? – hy­vin­voin­ti­aluei­ta kan­nus­te­taan ak­tii­vi­ses­ti ko­kei­le­maan osal­li­suu­den me­ne­tel­miä ja tapoja

28.12.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­mää­räi­nen lap­si­li­sä on ar­vo­va­lin­ta

22.12.2022 05:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­maa muut­tuu, kes­ki­tu­loi­set tuen tar­pees­sa

22.12.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuetaan ko­ti­ta­louk­sia ja yri­tyk­siä sähkön hin­ta­krii­sis­sä

16.12.2022 05:30 4
Tilaajille
Ennenkin on selvitty
Kolumni

En­nen­kin on sel­vit­ty

13.12.2022 16:00 25
Tilaajille
Jopa synkistelijä saattaa tuumata, että olisi tämä voinut paremminkin mennä – vai onko median välittämä kuva maamme tilasta liian negatiivinen?
Kolumni

Jopa syn­kis­te­li­jä saattaa tuu­ma­ta, että olisi tämä voinut pa­rem­min­kin mennä – vai onko median vä­lit­tä­mä kuva maamme tilasta liian ne­ga­tii­vi­nen?

26.11.2022 06:00 8
Tilaajille
Toivo on totta – tartu siihen
Kolumni

Toivo on totta – tartu siihen

23.10.2022 14:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Dia­ko­nia­työ­tä tekevät seu­ra­kun­nis­sa monet tahot, ihmistä ei jätetä avus­ta­mi­sen jälkeen yksin

18.10.2022 05:00
Tilaajille
Suomen korkomenot nousevat 1,5 miljardiin
Kolumni

Suomen kor­ko­me­not nou­se­vat 1,5 mil­jar­diin

11.10.2022 16:00 9
Tilaajille
Talvi voi olla hyytävä monessakin mielessä, ja siitä selviämiseksi kannattaa kiinnittää huomio muutamaan asiaan
Kolumni

Talvi voi olla hyytävä mo­nes­sa­kin mie­les­sä, ja siitä sel­viä­mi­sek­si kan­nat­taa kiin­nit­tää huomio muu­ta­maan asiaan

17.09.2022 16:00 10
Tilaajille
Ennen kunnissa pelättiin sähkökatkoja ja vesikriisejä, mutta nyt pitää olla valmiina mihin tahansa – näin Oulun seudun kunnissa varaudutaan

Ennen kun­nis­sa pe­lät­tiin säh­kö­kat­ko­ja ja ve­sik­rii­se­jä, mutta nyt pitää olla val­mii­na mihin tahansa – näin Oulun seudun kun­nis­sa va­rau­du­taan

05.07.2022 11:59 5
Tilaajille
Sota, jota ei ole varaa hävitä
Kolumni

Sota, jota ei ole varaa hävitä

21.06.2022 16:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaik­kien on he­rät­tä­vä yh­tei­söl­li­syy­den ra­ken­ta­mi­seen

03.06.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kir­jas­to­am­mat­ti­lai­set edis­tä­vät sa­nan­va­paut­ta myös krii­si­ai­ka­na

31.05.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka tämän hul­luu­den py­säyt­tää?

31.05.2022 04:30 7
Tilaajille
Väisästen omakotitalon kellari Pyhäjärvellä muuntuu tarvittaessa väestönsuojaksi – "Etukäteen valmistautuminen on mielenterveydelle hyväksi"

Väi­säs­ten oma­ko­ti­ta­lon kellari Py­hä­jär­vel­lä muuntuu tar­vit­taes­sa väes­tön­suo­jak­si – "E­tu­kä­teen val­mis­tau­tu­mi­nen on mie­len­ter­vey­del­le hy­väk­si"

17.04.2022 14:00 4
Tilaajille
Ilmaston kannalta on se ja sama, hillitäänkö ilmastonmuutosta "oikeista" syistä
Kolumni

Il­mas­ton kan­nal­ta on se ja sama, hil­li­tään­kö il­mas­ton­muu­tos­ta "oi­keis­ta" syistä

09.04.2022 16:00 17
Tilaajille