Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Toimintakyky
"Jokainen risahdus voi merkitä, että vaunua ammutaan" – Sotivien venäläisjoukkojen toimintakyky alkaa olla väkisinkin surkea, sanoo sotilasasiantuntija

"Jo­kai­nen ri­sah­dus voi mer­ki­tä, että vaunua am­mu­taan" – So­ti­vien ve­nä­läis­jouk­ko­jen toi­min­ta­ky­ky alkaa olla vä­ki­sin­kin surkea, sanoo so­ti­las­asian­tun­ti­ja

25.03.2022 07:57 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va­ko­tien asuk­kai­den toi­min­ta­ky­kyä tuet­ta­va, kou­lu­tus­ta tar­vi­taan op­pi­lai­tok­sis­sa ja työ­pai­koil­la

31.01.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­työn sai­raus­kes­kei­ses­tä ajat­te­lus­ta pääs­tä­vä eroon – en­na­koi­va työ tulee entistä tär­keäm­mäk­si, kun eläk­keel­lä olo elä­män­vai­hee­na pitenee

12.01.2021 06:00 1
Tilaajille