Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kään­tä­jien, tulk­kien ja kie­li­asian­tun­ti­joi­den kou­lu­tuk­sen ra­hoi­tus on tur­vat­ta­va

Kääntäjän ammatti on maailman vanhimpia ammatteja, mutta kieliasiantuntijoiden ja käännös- ja tulkkausviestinnän asiantuntijoiden osaaminen on nykypäivänä paljon laveampaa.

Kieliasiantuntijat ovat paitsi viestin välittäjiä myös yhä useammin erilaisten sisältöjen tuottajia. Ammattikääntäjää tai -tulkkia tarvitaan, jotta kielellisten oikeuksien ja oikeusturvan toteutuminen voidaan taata.