Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Ylioppilaat

Ou­lu­lai­nen 11 lau­da­tu­rin yli­op­pi­las Ali Yli­kos­ki meni opin­nois­sa kiin­nos­tus edellä – "Ei sitä muuten edes kannata täl­lai­seen ryhtyä"

18.05.2021 13:26 26
Tilaajille

Katso tästä Kainuun lu­kioi­den tuoreet yli­op­pi­laat

18.05.2021 16:28
Tilaajille

Kevään yli­op­pi­las­tu­lok­set saa­pui­vat, ou­lu­lais­lu­kion abi­tu­rient­ti kir­joit­ti 11 lau­da­tu­ria – katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

18.05.2021 16:28 2
Tilaajille

Syksyn 2020 yli­op­pi­laat Kai­nuus­sa – katso ni­mi­lis­taus

12.11.2020 14:33

Katso Poh­jois-Poh­jan­maan uusien yli­op­pi­lai­den nimiä – syksyn 2020 val­ko­la­kit saivat tiedon tors­tai­na

24.11.2020 15:46 2

Ou­lu­lai­sen Saara Kor­ho­sen yli­op­pi­las­juh­lien juh­la­pöy­tä ka­tet­tiin koronan vuoksi kahteen paik­kaan – kevään yli­op­pi­laat pää­si­vät vihdoin juh­lis­ta­maan lak­kiaan

29.08.2020 20:02
Tilaajille

Bri­tan­nian yli­op­pi­las­tu­lok­set laskeva al­go­rit­mi suosi yk­si­tyis­kou­lu­ja – hal­li­tus teki U-kään­nök­sen, mutta tyy­ty­mät­tö­myys jäi

20.08.2020 18:34 1

Etä­kou­lun konkari asuu kolmen talon kylässä – Enon­te­kiö­läi­nen Lasse Hoff­mann kir­joit­ti Net­ti­lu­kios­sa kah­dek­san ainetta komein ar­vo­sa­noin

23.05.2020 11:48 5
Tilaajille

Oulun ai­kuis­lu­kio

15.11.2019 08:40 1

Pellon lukio

14.11.2019 15:11

Oulun stei­ner­kou­lun lukio

14.11.2019 14:05

Py­hä­joen lukio

14.11.2019 13:25

Muonion lukio

14.11.2019 12:36

Ivalon lukio

14.11.2019 12:34

Nivalan lukio

14.11.2019 12:32

Ou­lun­sa­lon lukio

14.11.2019 11:53

Oulun Suo­ma­lai­sen Yh­teis­kou­lun lukio

14.11.2019 11:52 1

Ou­nas­vaa­ran lukio, Ro­va­nie­mi

14.11.2019 11:50

Pa­te­nie­men lukio, Oulu

14.11.2019 11:12 1