Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kaupunki
Hollihaan venesatamaa kritisoidaan ”romupihaksi”, jossa kaikkia veneitä ei edes lasketa vesille – "Oulun merellisyys on ala-arvoista", vuokralainen sanoo

Hol­li­haan ve­ne­sa­ta­maa kri­ti­soi­daan ”ro­mu­pi­hak­si”, jossa kaikkia veneitä ei edes lasketa vesille – "Oulun me­rel­li­syys on ala-ar­vois­ta", vuok­ra­lai­nen sanoo

26.08.2023 06:00 76
Tilaajille
Muuttuuko Oulun keskusta viihtyisämmäksi, jos se rakennetaan täyteen tornitaloja? Kysyimme kaupungin kaavoitusjohtajalta, ja vastaus on selvä

Muut­tuu­ko Oulun kes­kus­ta viih­tyi­säm­mäk­si, jos se ra­ken­ne­taan täyteen tor­ni­ta­lo­ja? Ky­syim­me kau­pun­gin kaa­voi­tus­joh­ta­jal­ta, ja vastaus on selvä

24.08.2023 06:00 106
Tilaajille
Oulun tietomaa oli viimeistä päivää auki maanantaina – Tiedekeskus on seuraavan kerran auki vuonna 2026

Oulun tie­to­maa oli vii­meis­tä päivää auki maa­nan­tai­na – Tie­de­kes­kus on seu­raa­van kerran auki vuonna 2026

01.08.2023 09:32 19
Tilaajille
Oululaisten toiveet Hupisaarista ristiriitaisia – kävelimme alueen läpi ja kysyimme mielipiteitä Hupisaarten tulevaisuudesta

Ou­lu­lais­ten toiveet Hu­pi­saa­ris­ta ris­ti­rii­tai­sia – kä­ve­lim­me alueen läpi ja ky­syim­me mie­li­pi­tei­tä Hu­pi­saar­ten tu­le­vai­suu­des­ta

27.07.2023 17:00 35
Tilaajille
Kun Oulun keskusta täyttyy tornitaloista, helleaallossa koko alue muuttuu kuumaksi pätsiksi – Arkkitehti kritisoi kaupunkia liiasta tiivistymisestä

Kun Oulun kes­kus­ta täyttyy tor­ni­ta­lois­ta, hel­le­aal­los­sa koko alue muuttuu kuu­mak­si pät­sik­si – Ark­ki­teh­ti kri­ti­soi kau­pun­kia liiasta tii­vis­ty­mi­ses­tä

22.07.2023 06:00 153
Tilaajille
Oulussa on huippuvauras alue, jonka asukkailla ovat kovat tulot ja valtavasti velkaa – Katso, millaiset tulot sinun asuinalueellasi ovat

Oulussa on huip­pu­vau­ras alue, jonka asuk­kail­la ovat kovat tulot ja val­ta­vas­ti velkaa – Katso, mil­lai­set tulot sinun asuin­alueel­la­si ovat

24.06.2023 08:00 169
Tilaajille
Oulun keskustassa vieraillaan entistä harvemmin – Monet asiat voi tilata netistä, mutta munkkikahveille on tultava torille

Oulun kes­kus­tas­sa vie­rail­laan entistä har­vem­min – Monet asiat voi tilata ne­tis­tä, mutta munk­ki­kah­veil­le on tultava torille

13.06.2023 06:30 57
Tilaajille
"Oulu on tuppukylä ja sellaisena pysyy", sanoo Kalevan lukija – mutta onko näin?
Kolumni

"Oulu on tup­pu­ky­lä ja sel­lai­se­na pysyy", sanoo Kalevan lukija – mutta onko näin?

13.05.2023 06:01 57
Tilaajille
Oulun ydinkeskusta kaipaa enemmän elävyyttä ja lisää asukkaita
Pääkirjoitus

Oulun ydin­kes­kus­ta kaipaa enemmän elä­vyyt­tä ja lisää asuk­kai­ta

10.05.2023 20:00 83
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me vä­ki­lu­kuaan suu­rem­mat alle 10 000 asuk­kaan kunnat

21.02.2023 05:00 4
Tilaajille
Työntekijä loukkasi kätensä klapikoneeseen Ylivieskassa, kolmelle sakkoja työturvallisuusrikoksesta – kaupunki joutuu maksamaan 10 000 euroa

Työn­te­ki­jä louk­ka­si kätensä kla­pi­ko­nee­seen Yli­vies­kas­sa, kol­mel­le sakkoja työ­tur­val­li­suus­ri­kok­ses­ta – kau­pun­ki joutuu mak­sa­maan 10 000 euroa

07.12.2022 16:09 5
Tilaajille
Esteellisyyksiä, hämäräperäinen "laina"... Pengoimme rikasta säätiötä, joka kuohuttaa Rovaniemellä –  Tajusiko kaupunki, mitä kaikkea se kuntaliitoksessa hörppäsi, kysyy asiantuntija

Es­teel­li­syyk­siä, hä­mä­rä­pe­räi­nen "lai­na"... Pen­goim­me rikasta sää­tiö­tä, joka kuo­hut­taa Ro­va­nie­mel­lä – Ta­ju­si­ko kau­pun­ki, mitä kaikkea se kun­ta­lii­tok­ses­sa hörp­pä­si, kysyy asian­tun­ti­ja

21.05.2022 06:00 7
Tilaajille
Muurien yli, kattojen poikki - Kierros parkouristin ja arkkitehdin kanssa osoittaa, että kaupunki voisi olla paljon muutakin kuin liiketiloja

Muurien yli, kat­to­jen poikki - Kierros par­kou­ris­tin ja ark­ki­teh­din kanssa osoit­taa, että kau­pun­ki voisi olla paljon muu­ta­kin kuin lii­ke­ti­lo­ja

22.08.2021 18:00 6
Tilaajille
Luonnonvoimat työmaan kiusana –Snellmaninpuiston remontti valmistuu heinäkuun aikana

Luon­non­voi­mat työmaan kiusana –S­nell­ma­nin­puis­ton re­mont­ti val­mis­tuu hei­nä­kuun aikana

03.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulua ke­hi­tet­tä­vä met­ro­po­li­na, vaikka kau­pun­ki­mai­suus onkin pientä

12.06.2021 18:11 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tiestön kunto vai­kut­taa lii­ken­ne­pääs­töi­hin – lai­te­taan tie­verk­ko kuntoon ta­sa­puo­li­ses­ti myös maa­seu­dul­la

06.12.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kul­je­tus­ten virtaa toisin päin, kes­kuk­sis­ta maa­seu­dul­le

05.12.2020 05:15
Tilaajille