juhannus
Juhannuksen yhteenveto: ylinopeuksia, ratti- ja ruorijuoppoja, tulipaloja ja täysin jarruton mopo – ei hukkuneita

Ju­han­nuk­sen yh­teen­ve­to: yli­no­peuk­sia, ratti- ja ruo­ri­juop­po­ja, tu­li­pa­lo­ja ja täysin jar­ru­ton mopo – ei huk­ku­nei­ta

28.06.2021 14:15 4
Alkoholia nauttineet juhlijat ja liikennevalvonta työllistivät poliisia juhannuksena Lapissa – useammassa paikassa  vesillä oli maistissa olevia veneilijöitä

Al­ko­ho­lia naut­ti­neet juh­li­jat ja lii­ken­ne­val­von­ta työl­lis­ti­vät po­lii­sia ju­han­nuk­se­na Lapissa – useam­mas­sa pai­kas­sa  ve­sil­lä oli mais­tis­sa olevia ve­nei­li­jöi­tä

27.06.2021 19:52
Oulun poliisilaitoksella tyypillisiä juhannustehtäviä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä: häiriökäytöstä, kotihälytyksiä ja rattijuopumuksia

Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la tyy­pil­li­siä ju­han­nus­teh­tä­viä lauan­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yönä: häi­riö­käy­tös­tä, ko­ti­hä­ly­tyk­siä ja rat­ti­juo­pu­muk­sia

27.06.2021 10:32 1
Meri-Lapissa pahoinpitelyjä ja varkaus – Poliisipartio otti tekijän verekseltään kiinni

Me­ri-La­pis­sa pa­hoin­pi­te­ly­jä ja varkaus – Po­lii­si­par­tio otti tekijän ve­rek­sel­tään kiinni

26.06.2021 12:38
Tilaajille
Savun väri kertoo palamisen puhtaudesta – tässä viisi vinkkiä vähäpäästöisen juhannuspuusaunan lämmitykseen

Savun väri kertoo pa­la­mi­sen puh­tau­des­ta – tässä viisi vinkkiä vä­hä­pääs­töi­sen ju­han­nus­puu­sau­nan läm­mi­tyk­seen

25.06.2021 23:03
Tilaajille
Ylitorniolla kohoaa keskiyön auringon vaara, jota on palvottu keskiajalta saakka – Aavasaksan juhannus oli pitkään Suomen suurin ja välillä niin huuruinen, että esiintyjätkin olivat ihmeissään

Yli­tor­niol­la kohoaa kes­ki­yön au­rin­gon vaara, jota on pal­vot­tu kes­ki­ajal­ta saakka – Aa­va­sak­san ju­han­nus oli pitkään Suomen suurin ja välillä niin huu­rui­nen, että esiin­ty­jät­kin olivat ih­meis­sään

25.06.2021 17:00 3
Tilaajille
Kaveria ei jätetä ja metsäpalovaroitukset otetaan tosissaan: pelastuslaitoksen ohjeet turvalliseen juhannukseen

Kaveria ei jätetä ja met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­set otetaan to­sis­saan: pe­las­tus­lai­tok­sen ohjeet tur­val­li­seen ju­han­nuk­seen

25.06.2021 12:38
Tilaajille
Perjantain juhannusliikenne alkanut sujuvana

Per­jan­tain ju­han­nus­lii­ken­ne alkanut su­ju­va­na

25.06.2021 12:12 1
Juhannusta juhlitaan lämpimässä poutasäässä – "Aattona Oulussa hätistellään hellelukemia"

Ju­han­nus­ta juh­li­taan läm­pi­mäs­sä pou­ta­sääs­sä – "Aat­to­na Oulussa hä­tis­tel­lään hel­le­lu­ke­mia"

24.06.2021 15:00
Tilaajille
Kaleva ilmestyy juhannusaattona näköislehtenä – verkkolehti kertoo tuoreet uutiset läpi juhannuksen

Kaleva il­mes­tyy ju­han­nus­aat­to­na nä­köis­leh­te­nä – verk­ko­leh­ti kertoo tuoreet uutiset läpi ju­han­nuk­sen

24.06.2021 22:27 9
Juhannuksena maistellaan saaristolaisherkkuja – lettukakku sulaa suuhun ja Strömsö-kokin kalawallenberg vie kielen mennessään

Ju­han­nuk­se­na mais­tel­laan saa­ris­to­lais­herk­ku­ja – let­tu­kak­ku sulaa suuhun ja Ström­sö-ko­kin ka­la­wal­len­berg vie kielen men­nes­sään

24.06.2021 06:30
Tilaajille
Juhannuksen aukioloajat: kaupat saavat olla auki vaikka kellon ympäri, Alko sulkee ovensa aikaisin perjantaina

Ju­han­nuk­sen au­kio­loa­jat: kaupat saavat olla auki vaikka kellon ympäri, Alko sulkee ovensa ai­kai­sin per­jan­tai­na

23.06.2021 11:11 2
Vastanteko on katoava kansan­perinne, mutta oululaiselta Eero Majavalta se vielä sujuu – katso video!

Vas­tan­te­ko on katoava kan­san­pe­rin­ne, mutta ou­lu­lai­sel­ta Eero Ma­ja­val­ta se vielä sujuu – katso video!

23.06.2021 06:12 2
Elohopea voi nousta juhannuksena hellelukemiin Pohjois-Pohjanmaalla – alkuviikosta luvassa ukkosta ja rankkojakin sadekuuroja

Elo­ho­pea voi nousta ju­han­nuk­se­na hel­le­lu­ke­miin Poh­jois-Poh­jan­maal­la – al­ku­vii­kos­ta luvassa ukkosta ja rank­ko­ja­kin sa­de­kuu­ro­ja

20.06.2021 23:36
Tilaajille
Vanha Kaleva: Hietasaaren Kalja- ja Vesitehtaan uusi portteri on miellyttävä janonsammuttaja

Vanha Kaleva: Hie­ta­saa­ren Kalja- ja Ve­si­teh­taan uusi port­te­ri on miel­lyt­tä­vä ja­non­sam­mut­ta­ja

25.06.2020 10:00
Tilaajille
Oulun poliisin juhannuskiireet jatkuivat maanantain pikkutunneille asti – huumetehtäviä, puukolla uhkailua, kaahailua ja kotihälytyksiä

Oulun po­lii­sin ju­han­nus­kii­reet jat­kui­vat maa­nan­tain pik­ku­tun­neil­le asti – huu­me­teh­tä­viä, puu­kol­la uh­kai­lua, kaa­hai­lua ja ko­ti­hä­ly­tyk­siä

22.06.2020 06:52
Lapissa vietettiin säihin nähden rauhallinen juhannus – Rikoskomisario: "Ihmisillä on saattanut tulla jo turnausväsymystä"

Lapissa vie­tet­tiin säihin nähden rau­hal­li­nen ju­han­nus – Ri­kos­ko­mi­sa­rio: "Ih­mi­sil­lä on saat­ta­nut tulla jo tur­naus­vä­sy­mys­tä"

21.06.2020 14:38
Tilaajille
Kortiton kuljettaja pakeni poliisia huomattavaa ylinopeutta ajaen Rovaniemeltä Tervolaan – Rovaniemen poliisia työllistivät juhannuksena humalaiset nuoret rannoilla, rattijuopumukset ja vahingonteot

Kor­ti­ton kul­jet­ta­ja pakeni po­lii­sia huo­mat­ta­vaa yli­no­peut­ta ajaen Ro­va­nie­mel­tä Ter­vo­laan – Ro­va­nie­men po­lii­sia työl­lis­ti­vät ju­han­nuk­se­na hu­ma­lai­set nuoret ran­noil­la, rat­ti­juo­pu­muk­set ja va­hin­gon­teot

21.06.2020 11:03
Tilaajille
Kuusi ihmistä on hukkunut juhannuksena, tieliikenteessä ja tulipaloissa kuollut yhteensä neljä

Kuusi ihmistä on huk­ku­nut ju­han­nuk­se­na, tie­lii­ken­tees­sä ja tu­li­pa­lois­sa kuollut yh­teen­sä neljä

20.06.2020 20:24 2