HS: Ve­sa-Mat­ti Loiri on kuollut 77 vuoden iässä

Uinti: Oulun Uintia edus­ta­nut Laura Lah­ti­nen on kär­si­nyt mys­ti­sis­tä kram­peis­ta

Tietomaa
Kalaportailla hyppelyä ja maailman tarkkailua pörriäisten silmin – projektipäällikkö Anna Taskinen suunnittelee jo kovaa kyytiä Tietomaan Eläinten jäljillä -näyttelyä

Ka­la­por­tail­la hyp­pe­lyä ja maail­man tark­kai­lua pör­riäis­ten silmin – p­ro­jek­ti­pääl­lik­kö Anna Tas­ki­nen suun­nit­te­lee jo kovaa kyytiä Tie­to­maan Eläin­ten jäl­jil­lä -näyt­te­lyä

25.06.2022 06:08 2
Yhdyskuntalautakunta päätti Tietomaan laajennuksesta ja suojelurakennusten myynnistä

Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päätti Tie­to­maan laa­jen­nuk­ses­ta ja suo­je­lu­ra­ken­nus­ten myyn­nis­tä

12.04.2022 20:35
Pohjois-Pohjanmaan museolle rakennetaan tilat Tietomaan uudisosan yhteyteen ja Ainolan museokäytöstä luovutaan – Luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys esittää Ainolaa ja ympäröivää puistoa suojeltaviksi

Poh­jois-Poh­jan­maan mu­seol­le ra­ken­ne­taan tilat Tie­to­maan uu­dis­osan yh­tey­teen ja Ainolan mu­seo­käy­tös­tä luo­vu­taan – ­Luon­non­suo­je­lu­lii­ton Oulun yh­dis­tys esittää Ainolaa ja ym­pä­röi­vää puistoa suo­jel­ta­vik­si

21.02.2022 19:50 65
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­no­la-pro­ses­sia on tar­kas­tel­ta­va – miksi Oulun kau­pun­ki ei esi­mer­kik­si ole ollut lah­ja­kir­jan an­ta­neen suvun jä­se­niin yh­tey­des­sä?

11.11.2021 05:15 5
Tilaajille
Analyysi: Oulu tarjoaa neljä vaihtoehtoista paikkaa erä- ja luontokulttuurimuseolle – 25 kuntaa kisaa valtakunnallisesta museosta

Ana­lyy­si: Oulu tarjoaa neljä vaih­to­eh­tois­ta paikkaa erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seol­le – 25 kuntaa kisaa val­ta­kun­nal­li­ses­ta mu­seos­ta

02.02.2021 19:00 13
Tilaajille
Tietomaassa päivitetään koronaohjeistusta ja varaudutaan syyslomaruuhkaan epätietoisena tulevasta –  "Jotakin olemme tehneet oikein ja onneakin on ollut mukana"

Tie­to­maas­sa päi­vi­te­tään ko­ro­na­oh­jeis­tus­ta ja va­rau­du­taan syys­lo­ma­ruuh­kaan epä­tie­toi­se­na tu­le­vas­ta –  "Jo­ta­kin olemme tehneet oikein ja on­nea­kin on ollut mukana"

14.10.2020 18:02
Tilaajille
Arvio: Tietomaan uusi jättielokuva näyttää, miten eläimet ovat oppineet lentämään

Arvio: Tie­to­maan uusi jät­ti­elo­ku­va näyt­tää, miten eläimet ovat op­pi­neet len­tä­mään

09.07.2020 16:30 1
Tilaajille
Tietomaassa voi ajaa vaijeripyörällä
Lukijalta

Tie­to­maas­sa voi ajaa vai­je­ri­pyö­räl­lä

02.07.2020 18:00
Tietomaan avautuminen on vaarassa siirtyä – tiedekeskuksessa odotellaan aluehallintoviraston tarkennuksia

Tie­to­maan avau­tu­mi­nen on vaa­ras­sa siirtyä – tie­de­kes­kuk­ses­sa odo­tel­laan alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tar­ken­nuk­sia

12.05.2020 17:12 1