Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Hupisaaret
Miten noitavainot liittyvät Limingantullin Prismaan ja miltä kiveltä piru hyppäsi helvettiin? Näin löydät 7 Oulun oudointa muistomerkkiä

Miten noi­ta­vai­not liit­ty­vät Li­min­gan­tul­lin Pris­maan ja miltä kiveltä piru hyppäsi hel­vet­tiin? Näin löydät 7 Oulun ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

01.06.2023 07:55 9
Tilaajille
Kysäisimme: Maalataanko uusitut Hupisaarten sillat valkoisiksi?

Ky­säi­sim­me: Maa­la­taan­ko uusitut Hu­pi­saar­ten sillat val­koi­sik­si?

20.05.2023 06:11 7
Vesistötekopalkinto kalatiesuunnittelija Jukka Jormolalle ja Hupisaarten purot -hankkeelle

Ve­sis­tö­te­ko­pal­kin­to ka­la­tie­suun­nit­te­li­ja Jukka Jor­mo­lal­le ja Hu­pi­saar­ten purot -hank­keel­le

24.04.2023 20:15 1
Tilaajille
Murskalukemin päättynyt äänestys sinetöi päätöksen: kohua nostattaneet Oulu-kirjaimet sijoitetaan Hupisaarille

Murs­ka­lu­ke­min päät­ty­nyt ää­nes­tys sinetöi pää­tök­sen: kohua nos­tat­ta­neet Ou­lu-kir­jai­met si­joi­te­taan Hu­pi­saa­ril­le

01.03.2023 10:34 32
Pohjois-Pohjanmaan virtavedet ovat karmeassa kunnossa, ja se on saanut arvostetun jalokalan lähes katoamaan – Selvitimme, miksi taimen on lähes kadonnut Pohjois-Pohjanmaalta

Poh­jois-Poh­jan­maan vir­ta­ve­det ovat kar­meas­sa kun­nos­sa, ja se on saanut ar­vos­te­tun ja­lo­ka­lan lähes ka­toa­maan – Sel­vi­tim­me, miksi taimen on lähes ka­don­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­ta

19.01.2023 08:53 22
Tilaajille
Hupisaarten kesä­teatterin katsomon laajentamista on selvitetty, mutta rahaa ei heru –  "Osalle kesän toimijoista katsomo on riittävä, osalle se on liian pieni"

Hu­pi­saar­ten ke­sä­teat­te­rin kat­so­mon laa­jen­ta­mis­ta on sel­vi­tet­ty, mutta rahaa ei heru –  "Osalle kesän toi­mi­jois­ta katsomo on riit­tä­vä, osalle se on liian pieni"

12.12.2022 15:30 20
Tilaajille
Hupisaarten kaupunkipuroista saataisiin lisää virtaa Oulun mainekuvaan – alue tarjoaisi tunnelmallisen ympäristön myös joulutorille
Kolumni

Hu­pi­saar­ten kau­pun­ki­pu­rois­ta saa­tai­siin lisää virtaa Oulun mai­ne­ku­vaan – alue tar­joai­si tun­nel­mal­li­sen ym­pä­ris­tön myös jou­lu­to­ril­le

18.11.2022 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hu­pi­saa­ret kai­paa­vat elämää – Ainola ym­pä­ris­töi­neen antaa mah­dol­li­suu­den mo­nen­lai­seen te­ke­mi­seen

02.10.2022 06:15 13
Tilaajille
Arvio: Väärin kuullut sanat ja ruotsalaisaksentti naurattavat tai sitten eivät – Typpitehtaan varjossa -näytelmä kurkistaa 60-luvun Ouluun

Arvio: Väärin kuullut sanat ja ruot­sa­lais­ak­sent­ti nau­rat­ta­vat tai sitten eivät – Typ­pi­teh­taan var­jos­sa -näy­tel­mä kur­kis­taa 60-lu­vun Ouluun

05.08.2022 10:00 3
Tilaajille
Jysähdys joka ei unohdu – Oulun Typpi Oy:n räjähdysyönä tehtaalla yövuorossa työskennellyt Väinö Viitanen palasi turmayön tapahtumiin kesäteatterin katsomossa

Jy­säh­dys joka ei unohdu – Oulun Typpi Oy:n rä­jäh­dys­yö­nä teh­taal­la yö­vuo­ros­sa työs­ken­nel­lyt Väinö Vii­ta­nen palasi tur­ma­yön ta­pah­tu­miin ke­sä­teat­te­rin kat­so­mos­sa

03.08.2022 06:15 11
Pieni pala rauhaa – Oulun Hupisaarten kasvihuone on tyyni paikka maailman melskeiden keskellä

Pieni pala rauhaa – Oulun Hu­pi­saar­ten kas­vi­huo­ne on tyyni paikka maail­man mels­kei­den kes­kel­lä

12.03.2022 14:00 8
Tilaajille
Toppilan Möljä vaikeni kulttuurielämyksistä lopullisesti – Meri Oulun kesäteatteri siirtyy ensi kesäksi Hupisaarille, tulevaisuus on vielä avoinna

Top­pi­lan Möljä vaikeni kult­tuu­ri­elä­myk­sis­tä lo­pul­li­ses­ti – Meri Oulun ke­sä­teat­te­ri siirtyy ensi kesäksi Hu­pi­saa­ril­le, tu­le­vai­suus on vielä avoinna

02.03.2022 06:10 41
Luke selvitti: Kaupunkilaiset haluavat Hupisaarille lisää kahvila- ja ravintolapalveluita – "Avoimesta julkisesta tilasta hyötyvät eniten vähävaraiset oululaiset"

Luke sel­vit­ti: Kau­pun­ki­lai­set ha­lua­vat Hu­pi­saa­ril­le lisää kah­vi­la- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lui­ta – "A­voi­mes­ta jul­ki­ses­ta tilasta hyö­ty­vät eniten vä­hä­va­rai­set ou­lu­lai­set"

18.02.2022 11:26 19
Tilaajille
Suuren maailman joulupolku Oulun Ainolan puistossa houkuttelisi matkailijoitakin – tekijöitä tarvittaisiin pistämään homma pyörimään

Suuren maail­man jou­lu­pol­ku Oulun Ainolan puis­tos­sa hou­kut­te­li­si mat­kai­li­joi­ta­kin – te­ki­jöi­tä tar­vit­tai­siin pis­tä­mään homma pyö­ri­mään

04.11.2021 09:21 23
Tilaajille
Oulun kaupungin tilaama minkkien loukkupyynti jälleen meneillään Hupisaarten alueella – "Syövät todennetusti taimenenpoikasia"

Oulun kau­pun­gin tilaama mink­kien louk­ku­pyyn­ti jälleen me­neil­lään Hu­pi­saar­ten alueel­la – "Syövät to­den­ne­tus­ti tai­me­nen­poi­ka­sia"

03.10.2021 10:27 6
Tilaajille
Kutuyö houkutteli oululaiset puistoon – Kaupunkipurojen taimenten bongaus iltahämärässä kiinnostaa monia

Kutuyö hou­kut­te­li ou­lu­lai­set puis­toon – Kau­pun­ki­pu­ro­jen tai­men­ten bongaus il­ta­hä­mä­räs­sä kiin­nos­taa monia

03.10.2021 12:41 12
Tilaajille
Ilmainen puistokonsertti Hupisaarten syysillassa lauantaina  – Merikosken laulu tuo Säveliä Hämärään

Il­mai­nen puis­to­kon­sert­ti Hu­pi­saar­ten syys­il­las­sa lauan­tai­na – Me­ri­kos­ken laulu tuo Säveliä Hä­mä­rään

21.09.2021 20:42
Ainolan puiston koristeelliset puutalot leijuivat savuna historiaan

Ainolan puiston ko­ris­teel­li­set puu­ta­lot lei­jui­vat savuna his­to­riaan

17.09.2021 19:00 5
Tilaajille
Kutuyötä vietetään Hupisaarilla parin viikon päästä – kyseessä on taimenen kutuun liittyvä koko perheen tapahtuma

Ku­tu­yö­tä vie­te­tään Hu­pi­saa­ril­la parin viikon pääs­tä – ­ky­sees­sä on tai­me­nen kutuun liit­ty­vä koko perheen ta­pah­tu­ma

15.09.2021 14:50
Tilaajille