Hupisaaret
Pelastetaan vaelluskalat -yhdistys kiirehtii Oulujoen palautushankkeita
Lukijalta Mielipide Kaleva

Pe­las­te­taan vael­lus­ka­lat -yh­dis­tys kii­reh­tii Ou­lu­joen pa­lau­tus­hank­kei­ta

31.08.2020 13:28 1
Sähkökalastus herättää oululaisten ohikulkijoiden mielenkiinnon Hupisaarilla – taimeniin laitetaan nyt mikrosirut, joiden avulla niiden kulkemista voi pian seurata verkkosivuilla

Säh­kö­ka­las­tus he­rät­tää ou­lu­lais­ten ohi­kul­ki­joi­den mie­len­kiin­non Hu­pi­saa­ril­la – tai­me­niin lai­te­taan nyt mik­ro­si­rut, joiden avulla niiden kul­ke­mis­ta voi pian seurata verk­ko­si­vuil­la

28.08.2020 09:00 0
Tilaajille
Sähkökalastajat tutkivat taimenia Hupisaarilla

Säh­kö­ka­las­ta­jat tut­ki­vat tai­me­nia Hu­pi­saa­ril­la

28.08.2020 09:00 0
Tilaajille
Anu Sandelin kulki tien Karjalan evakosta Ouluun Dammisaaren emännäksi – tehtaanjohtajan miniän ei odotettu tekevän töitä tai kitkevän kukkapenkkejä, mutta hän päätti toisin

Anu San­de­lin kulki tien Kar­ja­lan eva­kos­ta Ouluun Dam­mi­saa­ren emän­näk­si – teh­taan­joh­ta­jan miniän ei odo­tet­tu tekevän töitä tai kit­ke­vän kuk­ka­penk­ke­jä, mutta hän päätti toisin

15.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Henkilö jäi jumiin saareen Oulussa, kun Merikosken padon ohijuoksutusluukut avattiin – pelastuslaitos auttoi kuivalle maalle

Henkilö jäi jumiin saareen Ou­lus­sa, kun Me­ri­kos­ken padon ohi­juok­su­tus­luu­kut avat­tiin – pe­las­tus­lai­tos auttoi kui­val­le maalle

16.07.2020 07:39
Hupisaaret-mobiilipeli on oululainen Pokémon Go – katso tästä, millaiset ovat pelin kolme reittivaihtoehtoa

Hu­pi­saa­ret-mo­bii­li­pe­li on ou­lu­lai­nen Pokémon Go – katso tästä, mil­lai­set ovat pelin kolme reit­ti­vaih­to­eh­toa

02.07.2020 11:00 1
Tilaajille
Hupisaarten puistoalueen ilkivalta tympii – verovaroilla maksettavat töhrimisten korjauskustannukset nousseet Oulussa

Hu­pi­saar­ten puis­to­alueen il­ki­val­ta tympii – ve­ro­va­roil­la mak­set­ta­vat töh­ri­mis­ten kor­jaus­kus­tan­nuk­set nous­seet Oulussa

30.06.2020 10:21 17
Tilaajille
Hupisaariin voi tutustua uuden mobiilipelin avulla

Hu­pi­saa­riin voi tu­tus­tua uuden mo­bii­li­pe­lin avulla

23.06.2020 09:22 1