Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Käräjäoikeus
Yhtä henkilöä esitetään vangittavaksi Utajärven ampumatapauksessa – uhri on edelleen sairaalassa

Yhtä hen­ki­löä esi­te­tään van­git­ta­vak­si Uta­jär­ven am­pu­ma­ta­pauk­ses­sa – uhri on edel­leen sai­raa­las­sa

07.07.2023 14:15
Tyhjyyttään ammottava oikeus- ja poliisitalo alkaa kadota katukuvasta kesäkuussa – Rata-aukiolla sijaitseva talo hylättiin sisäilmaongelmien vuoksi

Tyh­jyyt­tään am­mot­ta­va oikeus- ja po­lii­si­ta­lo alkaa kadota ka­tu­ku­vas­ta ke­sä­kuus­sa – Ra­ta-au­kiol­la si­jait­se­va talo hy­lät­tiin si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi

10.05.2023 16:08 41
Tilaajille
Kansanedustaja Mikko Kärnä tuomittiin sakkoihin professorin kunnian loukkaamisesta

Kan­san­edus­ta­ja Mikko Kärnä tuo­mit­tiin sak­koi­hin pro­fes­so­rin kunnian louk­kaa­mi­ses­ta

28.10.2022 13:29 6
Oulaisten ylilaskutusoikeudenkäynnissä tuomitut valittanevat käräjäoikeuden tuomiosta – kumpikin tuomittiin yli kahden vuoden vankeusrangaistuksiin

Ou­lais­ten yli­las­ku­tus­oi­keu­den­käyn­nis­sä tuo­mi­tut va­lit­ta­ne­vat kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mios­ta – kum­pi­kin tuo­mit­tiin yli kahden vuoden van­keus­ran­gais­tuk­siin

17.10.2022 15:18
Tilaajille
Perussuomalaisten kansanedustajalle Mauri Peltokankaalle luettiin syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­san­edus­ta­jal­le Mauri Pel­to­kan­kaal­le luet­tiin syyte kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan

01.12.2021 14:41 40
SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm syytteessä ex-valtuutetun viisumilaskun vuoksi – molemmat kiistävät syytteen

SDP:n va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, kan­san­edus­ta­ja Niina Malm syyt­tees­sä ex-val­tuu­te­tun vii­su­mi­las­kun vuoksi – mo­lem­mat kiis­tä­vät syyt­teen

16.11.2021 13:09 11
Pohjois-Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaami vaati lähestymiskieltoa Oulun moskeijassa uhkaavasti käyttäytyneelle miehelle – oikeudenkäynti päättyi sovintoon

Poh­jois-Suo­men is­la­mi­lai­sen yh­dys­kun­nan imaami vaati lä­hes­ty­mis­kiel­toa Oulun mos­kei­jas­sa uh­kaa­vas­ti käyt­täy­ty­neel­le mie­hel­le – oi­keu­den­käyn­ti päättyi so­vin­toon

30.08.2021 15:44
Tilaajille
MTV: oikeus hylkäsi Suviseuroille alaikäistä seuraa hakeneen miehen seksuaalirikossyytteet

MTV: oikeus hylkäsi Su­vi­seu­roil­le ala­ikäis­tä seuraa ha­ke­neen miehen sek­suaa­li­ri­kos­syyt­teet

16.06.2021 18:33 2
Tilaajille
Syyttäjä vaatii yli kahden vuoden vankeustuomiota metsästäjälle, jonka ampuma luoti surmasi maastopyöräilijän Savukoskella – syytetyn mukaan ase laukesi vahingossa

Syyt­tä­jä vaatii yli kahden vuoden van­keus­tuo­mio­ta met­säs­tä­jäl­le, jonka ampuma luoti surmasi maas­to­pyö­räi­li­jän Sa­vu­kos­kel­la – syy­te­tyn mukaan ase laukesi va­hin­gos­sa

19.03.2021 09:50 4
Tilaajille

Syyt­tä­jä vaatii 41-vuo­tiaal­le mie­hel­le vä­hin­tään kah­dek­san vuoden van­keus­ran­gais­tus­ta PS:n vaa­li­pääl­li­kön mur­ha­yri­tyk­ses­tä – teolla on syyt­tä­jän mukaan po­liit­ti­nen motiivi

23.02.2021 12:24 1
Syyttäjä vaatii kolmikolle rangaistusta törkeästä metsästysrikoksesta – vastaajat kiistävät käyttäneensä karhun ampumisessa ravintohoukutinta

Syyt­tä­jä vaatii kol­mi­kol­le ran­gais­tus­ta tör­keäs­tä met­säs­tys­ri­kok­ses­ta – vas­taa­jat kiis­tä­vät käyt­tä­neen­sä karhun am­pu­mi­ses­sa ra­vin­to­hou­ku­tin­ta

17.12.2020 14:38
Tilaajille
Valtion pitää maksaa hyvitystä Oulun poliisilaitoksen poliisille – Vaikeavammainen poliisi oli ainoa yksikkövastaava, jolta poistettiin esimiesasema

Valtion pitää maksaa hy­vi­tys­tä Oulun po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­sil­le – Vai­kea­vam­mai­nen poliisi oli ainoa yk­sik­kö­vas­taa­va, jolta pois­tet­tiin esi­mies­ase­ma

02.11.2020 14:59 4
Tilaajille
Voidaanko järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi luokiteltu United Brotherhood kieltää? Oikeus jatkaa lakkautusoikeudenkäynnin valmistelua

Voi­daan­ko jär­jes­täy­ty­neek­si ri­kol­lis­ryh­mäk­si luo­ki­tel­tu United Brot­her­hood kiel­tää? Oikeus jatkaa lak­kau­tus­oi­keu­den­käyn­nin val­mis­te­lua

26.10.2020 06:00 2
Siklatilat Oy haastoi Lakeustalon käräjille – yli 650 000 euron vaade tuli Limingan kunnan omistamalle yhtiölle yllätyksenä

Sik­la­ti­lat Oy haastoi La­keus­ta­lon kä­rä­jil­le – yli 650 000 euron vaade tuli Li­min­gan kunnan omis­ta­mal­le yh­tiöl­le yl­lä­tyk­se­nä

28.09.2020 13:00 6
Mies vaihtoi avioerotilanteessa lukot ilman puolisonsa lupaa ja piti omakotitaloa hallussaan lähes vuoden – oikeus tuomitsi sakkoihin

Mies vaihtoi avio­ero­ti­lan­tees­sa lukot ilman puo­li­son­sa lupaa ja piti oma­ko­ti­ta­loa hal­lus­saan lähes vuoden – oikeus tuo­mit­si sak­koi­hin

22.07.2020 11:19 2
Tilaajille
Mies raiskasi itseään huomattavasti nuoremman päihtyneen tytön, oikeus tuomitsi yli kolmeksi vuodeksi vankeuteen

Mies rais­ka­si itseään huo­mat­ta­vas­ti nuo­rem­man päih­ty­neen tytön, oikeus tuo­mit­si yli kol­mek­si vuo­dek­si van­keu­teen

17.07.2020 19:42
Tilaajille
Yli kaksi kiloa amfetamiinia jäi Tullin haaviin – Oulun käräjäoikeus tuomitsi pitkiä vankeusrangaistuksia

Yli kaksi kiloa am­fe­ta­mii­nia jäi Tullin haaviin – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si pitkiä van­keus­ran­gais­tuk­sia

13.07.2020 14:44
Tilaajille
Nainen huijasi Tori.fi-palvelun asiakkaita ja varasteli Raksilan Prismasta – tuomittiin yhdessä vartijoita vastaan rimpuilleen naisen kanssa

Nainen huijasi To­ri.fi-pal­ve­lun asiak­kai­ta ja va­ras­te­li Rak­si­lan Pris­mas­ta – tuo­mit­tiin yhdessä var­ti­joi­ta vastaan rim­puil­leen naisen kanssa

24.06.2020 12:01 2
Tilaajille
Työntekijä tippui katolta ja mursi lannenikaman – kaksi henkilöä tuomittiin päiväsakkoihin Oulun käräjäoikeudessa

Työn­te­ki­jä tippui katolta ja mursi lan­ne­ni­ka­man – kaksi hen­ki­löä tuo­mit­tiin päi­vä­sak­koi­hin Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

17.06.2020 16:22
Tilaajille
Törkeä lapsenraiskaus toi neljä ja puoli vuotta vankeutta miehelle – antoi tytölle kannabista ja käytti avuttomassa tilassa olevaan väkivaltaa

Törkeä lap­sen­rais­kaus toi neljä ja puoli vuotta van­keut­ta mie­hel­le – antoi tytölle kan­na­bis­ta ja käytti avut­to­mas­sa tilassa olevaan vä­ki­val­taa

11.06.2020 17:18
Tilaajille