Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

SDP
Hallitus sai eduskunnan luottamuksen työmarkkinatilanteesta

Hal­li­tus sai edus­kun­nan luot­ta­muk­sen työ­mark­ki­na­ti­lan­tees­ta

21.02.2024 16:47
SDP, vihreät ja vasemmistoliitto jättivät välikysymyksen "työmarkkinakaaoksesta"

SDP, vihreät ja va­sem­mis­to­liit­to jät­ti­vät vä­li­ky­sy­myk­sen "työ­mark­ki­na­kaaok­ses­ta"

16.02.2024 13:27 70
SDP:n Tuppurainen: Hallitus jätti kansalaiset selviämään yksin kovista pörssisähkön hinnoista – perussuomalaisten Mäkelän mielestä tilanne on erilainen kuin 2022

SDP:n Tup­pu­rai­nen: Hal­li­tus jätti kan­sa­lai­set sel­viä­mään yksin kovista pörs­si­säh­kön hin­nois­ta – pe­rus­suo­ma­lais­ten Mäkelän mie­les­tä tilanne on eri­lai­nen kuin 2022

06.01.2024 17:41
Presidenttiehdokas Urpilainen tarjoaisi Suomen palveluksia Ukrainan rauhanneuvotteluihin aikanaan – Hän kertoo, mikä estää Ukrainan EU-pikajäsenyyden

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Ur­pi­lai­nen tar­joai­si Suomen pal­ve­luk­sia Uk­rai­nan rau­han­neu­vot­te­lui­hin ai­ka­naan – Hän kertoo, mikä estää Uk­rai­nan EU-pi­ka­jä­se­nyy­den

03.12.2023 12:00 22
Tilaajille

SDP:n Oulun piirin uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Jari Män­nik­kö Ou­lai­sis­ta

26.11.2023 19:04
Näkökulma: Älkää aliarvioiko Jutta Urpilaista – Sdp:n Tampereen kokouksesta voi tulla presidenttikilpaan sähinää: Euroopasta palaa uudistunut kovan tason ehdokas

Nä­kö­kul­ma: Älkää ali­ar­vioi­ko Jutta Ur­pi­lais­ta – Sdp:n Tam­pe­reen ko­kouk­ses­ta voi tulla pre­si­dent­ti­kil­paan sä­hi­nää: Eu­roo­pas­ta palaa uu­dis­tu­nut kovan tason ehdokas

19.11.2023 15:51 25
Tilaajille
Jutta Urpilainen rynnistää presidenttikisaan eurooppalaisilla solidaarisuuden teemoilla – Komissaari haluaa erottua: "Näissä vaaleissa ketään ei jätetä"

Jutta Ur­pi­lai­nen ryn­nis­tää pre­si­dent­ti­ki­saan eu­roop­pa­lai­sil­la so­li­daa­ri­suu­den tee­moil­la – Ko­mis­saa­ri haluaa erot­tua: "Näissä vaa­leis­sa ketään ei jätetä"

19.11.2023 12:54 17
Tilaajille
Nuija vain paukkui, kun Oulun kaupunginvaltuusto äänesti 40 miljoonan euron budjetin ylityksistä – asemakeskuksen maakaupan lisäinvestointi hyväksyttiin yksimielisesti

Nuija vain pauk­kui, kun Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to äänesti 40 mil­joo­nan euron bud­je­tin yli­tyk­sis­tä – a­se­ma­kes­kuk­sen maa­kau­pan li­sä­in­ves­toin­ti hy­väk­syt­tiin yk­si­mie­li­ses­ti

13.11.2023 21:19 46
Tilaajille
SDP nousi selkeästi suosituimmaksi Ylen kannatusmittauksessa, yli kolmen prosenttiyksikön ero kokoomukseen

SDP nousi sel­keäs­ti suo­si­tuim­mak­si Ylen kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa, yli kolmen pro­sent­ti­yk­si­kön ero ko­koo­muk­seen

02.11.2023 07:45 73
Kaupunginvaltuutettu Pirjo Sirviö yritti estää Oulun torihotellihankkeen peräti kahdesti, mutta epäonnistui: ”Mitäs minä sanoin”

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää Oulun to­ri­ho­tel­li­hank­keen peräti kah­des­ti, mutta epäon­nis­tui: ”Mitäs minä sanoin”

26.09.2023 05:00 191
Tilaajille
Tutkimus osoittaa, miten ratkaisevasti Marin-ilmiö vaikutti eduskuntavaalien tulokseen – Professori: Lindtmanilla vaikeuksia täyttää Marinin korkokengät

Tut­ki­mus osoit­taa, miten rat­kai­se­vas­ti Ma­rin-il­miö vai­kut­ti edus­kun­ta­vaa­lien tu­lok­seen – Pro­fes­so­ri: Lindt­ma­nil­la vai­keuk­sia täyttää Marinin kor­ko­ken­gät

13.09.2023 17:14 16
Tilaajille
Eduskunta on hyväksynyt Sanna Marinin eronpyynnön

Edus­kun­ta on hy­väk­sy­nyt Sanna Marinin eron­pyyn­nön

12.09.2023 14:43 33
Oikeistohallitus vie poliittista peliä 100–0, koska oppositio ei tarjoa myyviä ratkaisuja
Essee

Oi­keis­to­hal­li­tus vie po­liit­tis­ta peliä 100–0, koska op­po­si­tio ei tarjoa myyviä rat­kai­su­ja

08.09.2023 15:30 35
Tilaajille
Oululaiskansanedustaja Tytti Tuppurainen valittiin SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi

Ou­lu­lais­kan­san­edus­ta­ja Tytti Tup­pu­rai­nen va­lit­tiin SDP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jak­si

07.09.2023 14:56 38
Entinen pääministeri Marin: Keskusteluja uusista töistä käyty pitkin kesää

Entinen pää­mi­nis­te­ri Marin: Kes­kus­te­lu­ja uusista töistä käyty pitkin kesää

07.09.2023 15:18 153
Tytti Tuppurainen haastaa sittenkin Krista Kiurun SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajuudesta

Tytti Tup­pu­rai­nen haastaa sit­ten­kin Krista Kiurun SDP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­juu­des­ta

07.09.2023 09:33 30
Velkakriisi oli vaalipuhetta
Kolumni

Vel­ka­krii­si oli vaa­li­pu­het­ta

05.09.2023 16:00 155
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikkel on valittu – on­ni­tel­laan voit­ta­jaa!

05.09.2023 05:00 14
Tilaajille
Näkökulma: Onko Antti Lindtmanilla ongelma demokratian kanssa? SDP:n puoluekokouksessa nähtiin häivähdyksiä ummehtuneesta junttapolitiikasta

Nä­kö­kul­ma: Onko Antti Lindt­ma­nil­la ongelma de­mo­kra­tian kanssa? SDP:n puo­lue­ko­kouk­ses­sa nähtiin häi­väh­dyk­siä um­meh­tu­nees­ta junt­ta­po­li­tii­kas­ta

03.09.2023 19:25 13
Tilaajille
SDP:n puheenjohtaja Lindtman: Rasismi on repinyt avohaavaa Suomen sieluun, hallituksen ohjelma ei paranna työmarkkinatilannetta

SDP:n pu­heen­joh­ta­ja Lindt­man: Rasismi on repinyt avo­haa­vaa Suomen sie­luun, hal­li­tuk­sen ohjelma ei paranna työ­mark­ki­na­ti­lan­net­ta

03.09.2023 15:56 48