Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

SDP
Oulun kaupunginvaltuusto aloitti budjetin puimisen – konsensushenki keräsi kehuja, mutta investointien kanssa kehotettiin olemaan tarkkana

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to aloitti bud­je­tin pui­mi­sen – kon­sen­sus­hen­ki keräsi kehuja, mutta in­ves­toin­tien kanssa ke­ho­tet­tiin olemaan tark­ka­na

29.11.2021 19:58 14
Tilaajille
Mika Pietilä Oulusta jatkaa SDP:n Oulun piirin johdossa

Mika Pietilä Oulusta jatkaa SDP:n Oulun piirin joh­dos­sa

28.11.2021 20:15 1
SDP julkisti aluevaaliohjelmansa Oulussa: Puolue korostaa työssä jaksamista ja aikoo julkaista jokaiselle hyvinvointialueelle omat vaalitavoitteet

SDP jul­kis­ti alue­vaa­li­oh­jel­man­sa Ou­lus­sa: Puolue ko­ros­taa työssä jak­sa­mis­ta ja aikoo jul­kais­ta jo­kai­sel­le hy­vin­voin­ti­alueel­le omat vaa­li­ta­voit­teet

20.11.2021 15:05 41
Tilaajille
Pääministeri Marin kommentoi Oulussa hallitusyhteistyötä: Kaikki asiat ovat ratkaistavissa, jos halua siihen löytyy

Pää­mi­nis­te­ri Marin kom­men­toi Oulussa hal­li­tu­syh­teis­työ­tä: Kaikki asiat ovat rat­kais­ta­vis­sa, jos halua siihen löytyy

20.11.2021 13:40 55
Vastuu kolisee SDP:nkin kylkiin, ja uusia vaaran paikkoja on vielä hallitustaipaleen lopulla edessä
Pääkirjoitus

Vastuu kolisee SDP:nkin kyl­kiin, ja uusia vaaran paik­ko­ja on vielä hal­li­tus­tai­pa­leen lopulla edessä

19.11.2021 20:00 54
Tilaajille
SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm syytteessä ex-valtuutetun viisumilaskun vuoksi – molemmat kiistävät syytteen

SDP:n va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, kan­sa­ne­dus­ta­ja Niina Malm syyt­tees­sä ex-val­tuu­te­tun vii­su­mi­las­kun vuoksi – mo­lem­mat kiis­tä­vät syyt­teen

16.11.2021 13:09 11
Miksi Sanna Marin postasi boomereista? Asiantuntijat vastaavat, oliko nuorille suunnattu somettaminen virhearviointi vai onnistunut täsmäisku

Miksi Sanna Marin postasi boo­me­reis­ta? Asian­tun­ti­jat vas­taa­vat, oliko nuo­ril­le suun­nat­tu so­met­ta­mi­nen vir­he­ar­vioin­ti vai on­nis­tu­nut täs­mä­is­ku

30.10.2021 08:00 23
Tilaajille
Näkökulma: Kaupunkipyörien pyörtämispäätös oli merkki uudesta poliittisesta kulttuurista Oulun kaupungin päätöksenteossa – suuntaus voi jatkua isommissakin merkeissä tällä vaalikaudella

Nä­kö­kul­ma: Kau­pun­ki­pyö­rien pyör­tä­mis­pää­tös oli merkki uudesta po­liit­ti­ses­ta kult­tuu­ris­ta Oulun kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa – ­suun­taus voi jatkua isom­mis­sa­kin mer­keis­sä tällä vaa­li­kau­del­la

16.10.2021 06:00 166
HS: Pääministeri Marin kiistää, että SDP harkitsisi ministerien kierrättämistä

HS: Pää­mi­nis­te­ri Marin kiis­tää, että SDP har­kit­si­si mi­nis­te­rien kier­rät­tä­mis­tä

02.09.2021 22:15 46
Kuntavaalien tulokset vahvistettu

Kun­ta­vaa­lien tu­lok­set vah­vis­tet­tu

16.06.2021 21:20 3
Äänten tarkastuslaskenta muutti Siikalatvan vaalitulosta – valtuustoon SDP:n Annamari Similä, keskusta menetti yhden valtuustopaikan

Äänten tar­kas­tus­las­ken­ta muutti Sii­ka­lat­van vaa­li­tu­los­ta – val­tuus­toon SDP:n An­na­ma­ri Similä, kes­kus­ta menetti yhden val­tuus­to­pai­kan

16.06.2021 19:55 1
Tilaajille
Vaalituloksessa näkyvät valtakunnanpolitiikan poterot
Pääkirjoitus

Vaa­li­tu­lok­ses­sa näkyvät val­ta­kun­nan­po­li­tii­kan poterot

13.06.2021 23:46 4
Tilaajille
SDP:llä iloisia ja yllättyneitä uusia valtuutettuja – "Uskomatonta mutta totta"

SDP:llä iloisia ja yl­lät­ty­nei­tä uusia val­tuu­tet­tu­ja – "Us­ko­ma­ton­ta mutta totta"

13.06.2021 23:19 8
Tilaajille
Blokkipolitiikka sai pontta kuntavaaleissa – puoluekenttä jakautui "vasemmistohallitukseen" ja muihin, mikä jätti kokoomuksen monelle ainoaksi vaihtoehdoksi

Blok­ki­po­li­tiik­ka sai pontta kun­ta­vaa­leis­sa – puo­lue­kent­tä ja­kau­tui "va­sem­mis­to­hal­li­tuk­seen" ja muihin, mikä jätti ko­koo­muk­sen monelle ai­noak­si vaih­to­eh­dok­si

13.06.2021 18:30 4
Tilaajille
Kuntavaaleja kohti – terveysturvallinen eteneminen vaatii meiltä kaikilta vastuullista toimintaa edelleen
Kolumni

Kun­ta­vaa­le­ja kohti – ter­veys­tur­val­li­nen ete­ne­mi­nen vaatii meiltä kai­kil­ta vas­tuul­lis­ta toi­min­taa edel­leen

13.04.2021 16:00 4
Tilaajille
SDP huolissaan – nettihäiriköt karkottavat ihmisiä lähtemästä ehdolle vaaleihin

SDP huo­lis­saan – net­ti­häi­ri­köt kar­kot­ta­vat ihmisiä läh­te­mäs­tä ehdolle vaa­lei­hin

11.04.2021 15:19 57
HS: Perussuomalaiset suosituin tuoreessa gallupissa – keskusta nosti kannatustaan 0,8 prosenttiyksiköllä

HS: Pe­rus­suo­ma­lai­set suo­si­tuin tuo­rees­sa gal­lu­pis­sa – kes­kus­ta nosti kan­na­tus­taan 0,8 pro­sent­ti­yk­si­köl­lä

18.03.2021 08:07 43
SDP tavoittelee Oulussa vaalivoittoa – "Vihervasemmistoakselin" enemmistö helpottaisi, sanoo Oulun demareiden puheenjohtaja Pirjo Sirviö

SDP ta­voit­te­lee Oulussa vaa­li­voit­toa – "Vi­her­va­sem­mis­toak­se­lin" enem­mis­tö hel­pot­tai­si, sanoo Oulun de­ma­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Pirjo Sirviö

18.03.2021 06:12 51
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Häkkänen: "SDP yrittää keksiä pakoreitin ikävistä työllisyyspäätöksistä"

Ko­koo­muk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Häk­kä­nen: "SDP yrittää keksiä pa­ko­rei­tin ikä­vis­tä työl­li­syys­pää­tök­sis­tä"

19.02.2021 18:30 11
Tilaajille
Keskustan piina jatkuu – kuntavaalien tuloksessa muhii tuoreen mielipidekyselyn mukaan jymy-yllätys
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan piina jatkuu – kun­ta­vaa­lien tu­lok­ses­sa muhii tuoreen mie­li­pi­de­ky­se­lyn mukaan jy­my-yl­lä­tys

04.02.2021 20:00 27
Tilaajille