Syytteet
Viikko

Syyt­tä­jä vaatii Oulun ex-kau­pun­gin­val­tuu­te­tul­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta

23.09.2021 11:15 2
Tilaajille

Syyte: Naa­mio­mie­het ryös­ti­vät miehen tör­keäs­ti Kem­pe­lees­sä – uhri pakeni hyp­pää­mäl­lä alas par­vek­keel­ta

22.09.2021 16:43 4
Tilaajille
Sebastian Tynkkynen Oulun käräjäoikeudessa

Se­bas­tian Tynk­ky­nen Oulun kä­rä­jäoi­keu­des­sa

21.09.2021 10:42
Tilaajille

Syyt­tä­jä väittää Se­bas­tian Tynk­ky­sen syyl­lis­ty­neen ri­kok­seen kun­nal­lis­vaa­li­kam­pan­jas­saan – kan­sa­ne­dus­ta­ja kiisti oi­keu­des­sa syyt­teen­sä

21.09.2021 14:08
Tilaajille

Se­bas­tian Tynk­ky­nen vastaa jälleen syyt­tee­seen Oulussa

21.09.2021 07:00
Tilaajille
Vanhemmat

Syyt­tä­jä vaatii tuo­mio­ta ou­lu­lai­sa­sun­nos­sa teh­dys­tä taposta – syy­tet­ty myöntää am­pu­mi­sen, mutta vetoaa hä­tä­var­je­luun

08.09.2021 16:19 1
Tilaajille

Oikeus pui Kuu­sa­mon koh­ta­lo­kas­ta työ­ta­pa­tur­maa – painava kauha putosi päälle, yksi kuoli ja toinen louk­kaan­tui

31.08.2021 13:25 2
Tilaajille

Toi­mit­ta­jal­le luetaan sit­ten­kin syyte kun­nian­louk­kauk­ses­ta

26.08.2021 16:57 7
Tilaajille

Kah­del­le en­ti­sel­le po­lii­sil­le syyt­teet tör­keäs­tä pe­rät­tö­mäs­tä lau­su­mas­ta tuo­miois­tui­mes­sa – to­dis­ti­vat Jari Aarnion huu­me­tyn­ny­ri­ju­tus­sa

17.06.2021 17:19 1

MTV: oikeus hylkäsi Su­vi­seu­roil­le alai­käis­tä seuraa ha­ke­neen miehen sek­suaa­li­ri­kos­syyt­teet

16.06.2021 18:33 2
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lais­ten eh­dok­kaat saaneet yli kaksi kertaa niin paljon ri­kos­syyt­tei­tä kuin yh­den­kään muun ison puo­lueen eh­dok­kaat, kertoo HS:n laaja sel­vi­tys

02.06.2021 11:01 39

Syyt­tä­jä: Mies sytytti ta­hal­laan talonsa tuleen Oulussa ja vaati va­kuu­tu­syh­tiöl­tä satojen tu­han­sien eurojen kor­vauk­sia

27.05.2021 11:49 3
Tilaajille

Suo­je­lu­po­lii­sin yliet­si­vää vastaan nos­tet­tiin syyte vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta – HS: Yliet­si­vän epäil­lään tehneen es­teel­li­se­nä Fen­no­voi­maa kos­ke­via pää­tök­siä

30.04.2021 10:06
Tilaajille

Päivi Rä­sä­sel­le syyt­teet kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan – kat­so­taan hal­ven­ta­neen ho­mo­sek­suaa­le­ja kir­joi­tuk­sis­saan

29.04.2021 13:17 19

Juha Si­pi­lään koh­dis­tu­nees­ta vä­ki­val­lan­teos­ta nos­tet­tiin syyte pa­hoin­pi­te­lys­tä

21.04.2021 13:42 12

Yle: Jy­väs­ky­län kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Teemu Tors­sos­ta syy­te­tään pa­hoin­pi­te­lys­tä

12.04.2021 19:34

Ou­lu­lais­po­lii­sei­hin koh­dis­tu­nut syyte murhan yri­tyk­ses­tä ja jät­ti­mäi­nen kor­vaus­vaa­ti­mus ho­vioi­keu­des­sa – syy­tet­tä ajaa po­lii­si­par­tion kiin­niot­ta­ma mies, jonka mukaan etä­la­mau­tin on hen­gen­vaa­ral­li­nen

17.03.2021 17:03
Tilaajille

Es­to­nia-do­ku­men­tin tekijät va­pau­tet­tiin syyt­teis­tä hau­ta­rau­han rik­ko­mi­ses­ta

08.02.2021 12:40

Tuo­miois­tuin: Bri­tan­nia ei luovuta Wi­ki­leak­sin pe­rus­ta­jaa Julian As­san­gea Yh­dys­val­toi­hin vas­taa­maan va­koi­lu­syy­tök­siin

04.01.2021 13:28

Syyte: Mies uhkasi lait­to­mas­ti si­sä­mi­nis­te­ri Maria Ohi­sa­loa so­siaa­li­sen median vies­teis­sä – epäilty van­git­tu­na

04.11.2020 10:46 2