Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Syytteet
Viimeisin 24 tuntia
Oulun käräjäoikeus hylkäsi Junes Lokan syytteen rahankeräysrikoksesta

Oulun kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi Junes Lokan syyt­teen ra­han­ke­räys­ri­kok­ses­ta

01.03.2024 13:06
Tilaajille
Kuukausi
Oulun käräjäoikeus antoi päätöksen Haapajärven kaupunginhallituksen puheenjohtajan seksuaalirikossyytteestä – syyte raukeaa ja korvausvaatimus jää sillensä

Oulun kä­rä­jä­oi­keus antoi pää­tök­sen Haa­pa­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan sek­suaa­li­ri­kos­syyt­tees­tä – syyte raukeaa ja kor­vaus­vaa­ti­mus jää sil­len­sä

16.02.2024 09:33
Tilaajille
Yle: Rajavartijaa epäillään törkeästä lahjuksen ottamisesta ja salaisen tiedon vuotamisesta

Yle: Ra­ja­var­ti­jaa epäil­lään tör­keäs­tä lah­juk­sen ot­ta­mi­ses­ta ja sa­lai­sen tiedon vuo­ta­mi­ses­ta

15.02.2024 17:49
Haapajärven ex-kaupunginjohtaja tiesi seksuaalirikosepäilystä, mutta ei pitänyt sitä merkittävänä – Nykyisen kaupunginjohtajan mielestä rehtori olisi pitänyt hyllyttää

Haa­pa­jär­ven ex-kau­pun­gin­joh­ta­ja tiesi sek­suaa­li­ri­ko­se­päi­lys­tä, mutta ei pitänyt sitä mer­kit­tä­vä­nä – Ny­kyi­sen kau­pun­gin­joh­ta­jan mie­les­tä rehtori olisi pitänyt hyl­lyt­tää

15.02.2024 14:30
Tilaajille
Jyrki Hallikainen Oulun poliisin kuulustelussa: "Minut kutsuttiin Suomeen pelastamaan työttömät insinöörit"

Jyrki Hal­li­kai­nen Oulun po­lii­sin kuu­lus­te­lus­sa: "Minut kut­sut­tiin Suomeen pe­las­ta­maan työt­tö­mät in­si­nöö­rit"

13.02.2024 16:14 9
Tilaajille
Uroksen valmisteluistunnossa salattiin asiakirjoja ja nostettiin esiin uusi henkilö, jota poliisi joutuu vielä kuulemaan – ”Tulee mieleen Fingerpori”

Uroksen val­mis­te­luis­tun­nos­sa sa­lat­tiin asia­kir­jo­ja ja nos­tet­tiin esiin uusi hen­ki­lö, jota poliisi joutuu vielä kuu­le­maan – ”Tulee mieleen Fin­ger­po­ri”

13.02.2024 18:04 9
Tilaajille
Urokseen liittyvä rikosoikeudenkäynti alkaa Oulussa – syytettyjen ei ole pakko saapua vielä paikalle

Urok­seen liit­ty­vä ri­kos­oi­keu­den­käyn­ti alkaa Oulussa – syy­tet­ty­jen ei ole pakko saapua vielä pai­kal­le

13.02.2024 06:00 3
Kaupunginjohtaja: Haapajärvellä ei voinut olla tietoa seksuaalirikosepäilystä, koska rehtori ei siitä kertonut – "Tieto ulottumattomissamme"

Kau­pun­gin­joh­ta­ja: Haa­pa­jär­vel­lä ei voinut olla tietoa sek­suaa­li­ri­ko­se­päi­lys­tä, koska rehtori ei siitä ker­to­nut – "Tieto ulot­tu­mat­to­mis­sam­me"

12.02.2024 11:14
Tilaajille
Liikenneonnettomuudessa kuollut Haapajärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja oli syytteessä seksuaalirikoksesta

Lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa kuollut Haa­pa­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja oli syyt­tees­sä sek­suaa­li­ri­kok­ses­ta

09.02.2024 15:16
Tilaajille
Surmatun ylivieskalaisnaisen perintörahat ja syytetyn väkivaltaisuus esillä oikeudessa  –”Täällä on tapahtunut kauheita”

Sur­ma­tun yli­vies­ka­lais­nai­sen pe­rin­tö­ra­hat ja syy­te­tyn vä­ki­val­tai­suus esillä oi­keu­des­sa –”­Tääl­lä on ta­pah­tu­nut kau­hei­ta”

06.02.2024 18:11 2
Tilaajille
Ylivieskan poikkeuksellisen henkirikoksen oikeudenkäynti alkoi –ruumiin kanssa asunutta miestä syytetään taposta ja hautarauhan rikkomisesta

Yli­vies­kan poik­keuk­sel­li­sen hen­ki­ri­kok­sen oi­keu­den­käyn­ti alkoi –ruu­miin kanssa asu­nut­ta miestä syy­te­tään taposta ja hau­ta­rau­han rik­ko­mi­ses­ta

05.02.2024 14:21
Tilaajille
Vanhemmat
Kahden suomalaisyhtiön toimitusjohtajalle syytteet epäillystä Venäjä-pakotteiden rikkomisesta

Kahden suo­ma­lais­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jal­le syyt­teet epäil­lys­tä Ve­nä­jä-pa­kot­tei­den rik­ko­mi­ses­ta

15.01.2024 15:21 5
Junes Lokka tuomittiin taas sakkoihin useista rikoksista

Junes Lokka tuo­mit­tiin taas sak­koi­hin useista ri­kok­sis­ta

21.12.2023 14:03 8
Tilaajille
Oulun ravintolamaailmaan liittyvät tuomiot eivät muuttuneet hovioikeudessa – laajaan rikosrikosvyyhteen liittyy veronkiertoa, kuittitehtailua ja rahaa pessyt juristi

Oulun ra­vin­to­la­maail­maan liit­ty­vät tuomiot eivät muut­tu­neet ho­vi­oi­keu­des­sa – laajaan ri­kos­ri­kos­vyyh­teen liittyy ve­ron­kier­toa, kuit­ti­teh­tai­lua ja rahaa pessyt juristi

15.12.2023 15:06 5
Tilaajille
Oulu Priden sateenkaarilippuja polttaneet miehet tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Oulu Priden sa­teen­kaa­ri­lip­pu­ja polt­ta­neet miehet tuo­mit­tiin kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan

08.12.2023 15:02 3
Tilaajille
Kempeleen ylijäämämaiden vastaanotto johti oikeudenkäyntiin – Syyttäjä: Tullaan seuraamaan ympäri valtakuntaa

Kem­pe­leen yli­jää­mä­mai­den vas­taan­ot­to johti oi­keu­den­käyn­tiin – Syyt­tä­jä: Tullaan seu­raa­maan ympäri val­ta­kun­taa

04.12.2023 16:49 7
Tilaajille
Lastenhoitaja teippasi taaperon pussilakanan sisään Oulussa – hovioikeus korotti hieman kärsimyskorvauksia

Las­ten­hoi­ta­ja teip­pa­si taa­pe­ron pus­si­la­ka­nan sisään Oulussa – ho­vi­oi­keus korotti hieman kär­si­mys­kor­vauk­sia

04.12.2023 11:47 4
Tilaajille
Vastaamo-jutun oululaisuhri joutuu edelleen tarkkailemaan tiliään jatkuvasti – Hän aikoo vaatia korvauksia historiallisessa jättioikeudenkäynnissä

Vas­taa­mo-ju­tun ou­lu­lais­uh­ri joutuu edel­leen tark­kai­le­maan tiliään jat­ku­vas­ti – Hän aikoo vaatia kor­vauk­sia his­to­rial­li­ses­sa jät­ti­oi­keu­den­käyn­nis­sä

13.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Mies tuomittiin vankeuteen tapon yrityksestä Oulussa –  puukotti uhria kerrostalon rappukäytävässä ja uhkaili myös poliiseja

Mies tuo­mit­tiin van­keu­teen tapon yri­tyk­ses­tä Oulussa – puu­kot­ti uhria ker­ros­ta­lon rap­pu­käy­tä­väs­sä ja uhkaili myös po­lii­se­ja

03.11.2023 16:01 1
Tilaajille
Kalajoen suuren maastopalon hovioikeustuomio sai lainvoiman

Ka­la­joen suuren maas­to­pa­lon ho­vi­oi­keus­tuo­mio sai lain­voi­man

30.10.2023 11:06 1
Tilaajille