Syytteet
Johtava aluesyyttäjä on huolissaan syyttäjien resursseista – "Täällä on tullut ilmi juttuja, jotka ovat ihmetyttäneet suuresti näinkin vanhaa kettua", eläköityvä päällikkö muistelee

Johtava alue­syyt­tä­jä on huo­lis­saan syyt­tä­jien re­surs­seis­ta – "Täällä on tullut ilmi jut­tu­ja, jotka ovat ih­me­tyt­tä­neet suu­res­ti näinkin vanhaa ket­tua", elä­köi­ty­vä pääl­lik­kö muis­te­lee

28.08.2020 19:00 1
Tilaajille
Syyttäjä vaatii Porvoon ampujaveljeksille rangaistusta 13 murhan yrityksestä

Syyt­tä­jä vaatii Porvoon am­pu­ja­vel­jek­sil­le ran­gais­tus­ta 13 murhan yri­tyk­ses­tä

25.08.2020 14:04 0
Entiseen ulkoministeriin Timo Soiniin kohdistuneesta hyökkäysyrityksestä Vantaalla nostettu syyte

En­ti­seen ul­ko­mi­nis­te­riin Timo Soiniin koh­dis­tu­nees­ta hyök­käys­yri­tyk­ses­tä Van­taal­la nos­tet­tu syyte

17.07.2020 14:40 0
Atlantassa mustan miehen ampumisesta epäiltyä poliisia syytetään murhasta

At­lan­tas­sa mustan miehen am­pu­mi­ses­ta epäil­tyä po­lii­sia syy­te­tään mur­has­ta

18.06.2020 06:56 0
Lippueamiraali Timo Hirvonen saa syytteet neljästä tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta

Lip­pue­ami­raa­li Timo Hir­vo­nen saa syyt­teet nel­jäs­tä tuot­ta­muk­sel­li­ses­ta pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta

12.06.2020 17:21 0