Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vastaamon tietomurto
Vastaamoon kohdistuneen tietomurron esitutkinta valmistui – poikkeuksellinen tutkinta alkoi syksyllä 2020, epäilty jäi kiinni Ranskassa

Vas­taa­moon koh­dis­tu­neen tie­to­mur­ron esi­tut­kin­ta val­mis­tui – poik­keuk­sel­li­nen tut­kin­ta alkoi syk­syl­lä 2020, epäilty jäi kiinni Rans­kas­sa

31.08.2023 12:15
Vastaamo-tutkinta Oulun poliisilaitoksella on ainutlaatuisen laaja – Tutkinnanjohtaja: Tapahtumaan liittyy erittäin suuri määrä uhreja

Vas­taa­mo-tut­kin­ta Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la on ai­nut­laa­tui­sen laaja – Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Ta­pah­tu­maan liittyy erit­täin suuri määrä uhreja

19.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Poliisi on onnistunut selvittämään kaikkien Vastaamon tietomurron uhrien henkilötiedot – Oulun poliisilaitoksen alueella yli 600 rikosilmoituksen tehnyttä uhria

Poliisi on on­nis­tu­nut sel­vit­tä­mään kaik­kien Vas­taa­mon tie­to­mur­ron uhrien hen­ki­lö­tie­dot – Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la yli 600 ri­kos­il­moi­tuk­sen teh­nyt­tä uhria

02.08.2023 11:04
Vastaamon tietomurto edennyt tutkintavaiheeseen myös Lapissa – rikosilmoitus tehtävä viimeistään toukokuun aikana

Vas­taa­mon tie­to­mur­to edennyt tut­kin­ta­vai­hee­seen myös Lapissa – ri­kos­il­moi­tus tehtävä vii­meis­tään tou­ko­kuun aikana

11.05.2023 16:06
Vastaamon ex-toimitusjohtaja tuomittiin tietosuojarikoksesta ehdolliseen vankeuteen – julkisuus ja Ville Tapion saamat tappouhkaukset lievensivät rangaistusta

Vas­taa­mon ex-toi­mi­tus­joh­ta­ja tuo­mit­tiin tie­to­suo­ja­ri­kok­ses­ta eh­dol­li­seen van­keu­teen – jul­ki­suus ja Ville Tapion saamat tap­po­uh­kauk­set lie­ven­si­vät ran­gais­tus­ta

18.04.2023 11:50 1
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto oli vasta alkua – Huijarifirmat, valeverkkokaupat, romanssipetkuttajat ja petolliset linkit vaanivat nykyään ketä tahansa

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­to oli vasta alkua – Hui­ja­ri­fir­mat, va­le­verk­ko­kau­pat, ro­mans­si­pet­kut­ta­jat ja pe­tol­li­set linkit vaa­ni­vat nykyään ketä tahansa

12.03.2023 06:30
Tilaajille
Tietosuojarikoksesta syytetty Vastaamon ex-toimitusjohtaja sanoo, että yrityksen tietoturvaongelmat johtuivat it-työntekijöiden virheestä

Tie­to­suo­ja­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty Vas­taa­mon ex-toi­mi­tus­joh­ta­ja sanoo, että yri­tyk­sen tie­to­tur­va­on­gel­mat joh­tui­vat it-työn­te­ki­jöi­den vir­hees­tä

02.03.2023 19:59 4
Vastaamon tietomurrosta epäilty 25-vuotias mies määrättiin vangittavaksi – astui median eteen vitsaillen

Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäilty 25-vuo­tias mies mää­rät­tiin van­git­ta­vak­si – astui median eteen vit­sail­len

28.02.2023 11:49 2
IS: Vastaamon tietomurrosta epäilty mies on tuotu Suomeen

IS: Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäilty mies on tuotu Suomeen

25.02.2023 10:10 2
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäilty on otettu kiinni Ranskassa – 25-vuotias mies vangittiin poissaolevana viime lokakuussa

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäilty on otettu kiinni Rans­kas­sa – 25-vuo­tias mies van­git­tiin pois­sa­ole­va­na viime lo­ka­kuus­sa

03.02.2023 13:26 1
Noin sata pohjoissuomalaista Vastaamon ex-asiakasta on hakenut apua Rikosuhripäivystyksestä, esitutkinnassa kuullaan nyt uhreja – Oululaisnainen: "En jaksa lähteä siihen hirveään rumbaan"

Noin sata poh­jois­suo­ma­lais­ta Vas­taa­mon ex-asia­kas­ta on hakenut apua Ri­ko­suh­ri­päi­vys­tyk­ses­tä, esi­tut­kin­nas­sa kuul­laan nyt uhreja – Ou­lu­lais­nai­nen: "En jaksa lähteä siihen hir­veään rum­baan"

11.11.2022 07:00
Tilaajille
Vastaamon tietomurrosta epäilty suomalaismies, 25, on tuomittu myös amerikkalaiseen lentoyhtiöön kohdistuneesta perättömästä pommiuhkauksesta – KRP: Mies saattaa oleskella Euroopassa

Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäilty suo­ma­lais­mies, 25, on tuo­mit­tu myös ame­rik­ka­lai­seen len­to­yh­tiöön koh­dis­tu­nees­ta pe­rät­tö­mäs­tä pom­mi­uh­kauk­ses­ta – KRP: Mies saattaa oles­kel­la Eu­roo­pas­sa

28.10.2022 18:08
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäillystä tehty eurooppalainen etsintäkuulutus – KRP: "Poliisi on edistynyt tutkinnassa merkittävästi"

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäil­lys­tä tehty eu­roop­pa­lai­nen et­sin­tä­kuu­lu­tus – KRP: "Po­lii­si on edis­ty­nyt tut­kin­nas­sa mer­kit­tä­väs­ti"

28.10.2022 10:06 5
Vastaamon tietomurron uhrit voivat hakea vahingonkorvauksia kesäkuun loppuun asti – hakeminen on monimutkainen vyyhti

Vas­taa­mon tie­to­mur­ron uhrit voivat hakea va­hin­gon­kor­vauk­sia ke­sä­kuun loppuun asti – ha­ke­mi­nen on mo­ni­mut­kai­nen vyyhti

21.06.2021 11:31 1
Kela tarkisti toimintamalliaan oululaisnaisen saatua toisen henkilön potilastietoja – "Tässä on tapahtunut tietoturvaloukkaus"

Kela tar­kis­ti toi­min­ta­mal­liaan ou­lu­lais­nai­sen saatua toisen hen­ki­lön po­ti­las­tie­to­ja – "Tässä on ta­pah­tu­nut tie­to­tur­va­louk­kaus"

16.06.2021 16:45 1
Tilaajille
Vastaamoon liittyviä tietojaan pyytänyt oululaisnainen saikin toisen potilaan terapiatietoja – Kela: Käytämme meille luovutettuja tietoja sellaisenaan

Vas­taa­moon liit­ty­viä tie­to­jaan pyy­tä­nyt ou­lu­lais­nai­nen saikin toisen po­ti­laan te­ra­pia­tie­to­ja – Kela: Käy­täm­me meille luo­vu­tet­tu­ja tietoja sel­lai­se­naan

15.06.2021 12:30 2
Tilaajille
Pohjoissuomalaisen  Annan, 44, yksityisyys varastettiin verkkoon – nyt hän odottaa, milloin arkaluontoinen tieto kääntyy häntä vastaan: “Meidät on jätetty yksin”

Poh­jois­suo­ma­lai­sen Annan, 44, yk­si­tyi­syys va­ras­tet­tiin verk­koon – nyt hän odot­taa, milloin ar­ka­luon­toi­nen tieto kääntyy häntä vas­taan: “Meidät on jätetty yksin”

31.03.2021 16:37 1
Tilaajille
Vastaamon tietomurron uhreilta yli sata pyyntöä uudesta henkilötunnuksesta – yhtään anomusta ei ole hyväksytty pelkän tietomurron perusteella

Vas­taa­mon tie­to­mur­ron uh­reil­ta yli sata pyyntöä uudesta hen­ki­lö­tun­nuk­ses­ta – yhtään ano­mus­ta ei ole hy­väk­syt­ty pelkän tie­to­mur­ron pe­rus­teel­la

12.03.2021 18:30
Tilaajille
Yle: Psykoterapiakeskus Vastaamo on haettu konkurssiin – psykoterapiapalvelut siirtymässä Verveen

Yle: Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mo on haettu kon­kurs­siin – psy­ko­te­ra­pia­pal­ve­lut siir­ty­mäs­sä Verveen

11.02.2021 14:31 3
Vastaamon tietomurto näkyy rajuna piikkinä rikostilastoissa – Oulun poliisille tehty yli 700 rikosilmoitusta

Vas­taa­mon tie­to­mur­to näkyy rajuna piik­ki­nä ri­kos­ti­las­tois­sa – Oulun po­lii­sil­le tehty yli 700 ri­kos­il­moi­tus­ta

02.02.2021 15:28
Tilaajille