Nokia: Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­let­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Lund­mar­kia

Lentoyhteydet: Lygg saattaa avata yri­tyk­sil­le len­to­yh­tey­den Oulusta Hel­sin­kiin

Jalkapallostadion: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na sta­dio­nin ra­hoi­tus­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Raksila
Oulun kaupunki satsaamassa 50 miljoonaa euroa suunniteltuun Raksilan areenaan

Oulun kau­pun­ki sat­saa­mas­sa 50 mil­joo­naa euroa suun­ni­tel­tuun Rak­si­lan aree­naan

08.06.2023 16:05 172
Tilaajille
Raksilaan tulee kesän ajaksi kaksi padelkenttää – tavoitteena saada kentät toimintaan tällä viikolla

Rak­si­laan tulee kesän ajaksi kaksi pa­del­kent­tää – ­ta­voit­tee­na saada kentät toi­min­taan tällä vii­kol­la

23.05.2023 10:43 1
Tilaajille
Raksilassa haravoidaan makkaran ja savustetun sianlihan voimin – haravointikammoisille löytyi ilmainen vinkki: "Voi ottaa pari olutta"

Rak­si­las­sa ha­ra­voi­daan mak­ka­ran ja sa­vus­te­tun sian­li­han voimin – ha­ra­voin­ti­kam­moi­sil­le löytyi il­mai­nen vinkki: "Voi ottaa pari olutta"

12.05.2023 06:30 11
Tilaajille
Tyhjyyttään ammottava oikeus- ja poliisitalo alkaa kadota katukuvasta kesäkuussa – Rata-aukiolla sijaitseva talo hylättiin sisäilmaongelmien vuoksi

Tyh­jyyt­tään am­mot­ta­va oikeus- ja po­lii­si­ta­lo alkaa kadota ka­tu­ku­vas­ta ke­sä­kuus­sa – Ra­ta-au­kiol­la si­jait­se­va talo hy­lät­tiin si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi

10.05.2023 16:08 41
Tilaajille
Oulun Raksilassa syntyy tv-käsikirjoitus huippusuositusta Hildurista – kirjasarjan hienon sävyn säilyttäminen on Matti Laineelle ykkösasia

Oulun Rak­si­las­sa syntyy tv-kä­si­kir­joi­tus huip­pu­suo­si­tus­ta Hil­du­ris­ta – kir­ja­sar­jan hienon sävyn säi­lyt­tä­mi­nen on Matti Lai­neel­le yk­kös­asia

22.04.2023 14:00
Tilaajille
Punainen polkupyöräbaana Raksilasta Hiukkavaaraan etenee vaiheittain – Oulujoen yli rakennetaan uusi kevyen liikenteen silta mutta ei ihan heti

Pu­nai­nen pol­ku­pyö­rä­baa­na Rak­si­las­ta Hiuk­ka­vaa­raan etenee vai­heit­tain – Ou­lu­joen yli ra­ken­ne­taan uusi kevyen lii­ken­teen silta mutta ei ihan heti

27.03.2023 05:00 49
Tilaajille
Raksilan uudet marketit voivat valmistua jo vuonna 2025 – kaupunki tehnyt sopimuksen Keskon ja Arinan kanssa

Rak­si­lan uudet mar­ke­tit voivat val­mis­tua jo vuonna 2025 – kau­pun­ki tehnyt so­pi­muk­sen Keskon ja Arinan kanssa

13.03.2023 06:00 135
Tilaajille
Kirjailija Johanna Hulkko palasi koulutytöksi 1970-luvun Ouluun – Raksila oli värikäs paikka kasvaa, mutta kodin ulkopuolella vaani ainainen uhka

Kir­jai­li­ja Johanna Hulkko palasi kou­lu­ty­tök­si 1970-lu­vun Ouluun – Raksila oli värikäs paikka kasvaa, mutta kodin ul­ko­puo­lel­la vaani ai­nai­nen uhka

28.02.2023 06:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: 1970-luvun Raksila elää ja hengittää Johanna Hulkon realistisessa kuvauksessa koulumaailman julmista kuvioista

Kir­ja-ar­vio: 1970-lu­vun Raksila elää ja hen­git­tää Johanna Hulkon rea­lis­ti­ses­sa ku­vauk­ses­sa kou­lu­maail­man jul­mis­ta ku­viois­ta

28.02.2023 06:00 1
Tilaajille
Liikenneralli harmittaa Puu-Raksilan asukkaita – "Markettien kaavan valmistumista toivotaan"

Lii­ken­ne­ral­li har­mit­taa Puu-Rak­si­lan asuk­kai­ta – "Mar­ket­tien kaavan val­mis­tu­mis­ta toi­vo­taan"

02.02.2023 21:09 12
Tilaajille
Autoilija ohitti suojatien eteen pysähtyneen toisen ajoneuvon ja törmäsi pyöräilijään Raksilassa

Au­toi­li­ja ohitti suo­ja­tien eteen py­säh­ty­neen toisen ajo­neu­von ja törmäsi pyö­räi­li­jään Rak­si­las­sa

11.01.2023 15:11 78
Raksilan paloaseman rakentaminen etenee aikataulussa – lähes kymmenen vuoden väistön on määrä päättyä alkusyksystä

Rak­si­lan pa­lo­ase­man ra­ken­ta­mi­nen etenee ai­ka­tau­lus­sa – lähes kym­me­nen vuoden väistön on määrä päättyä al­ku­syk­sys­tä

22.12.2022 06:20 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keus­ta­lon tontti on liian arvokas ur­hei­lu­hal­lin pai­kak­si – ei tungeta areenaa Oulun mat­ka­kes­kuk­seen

18.12.2022 05:45 18
Tilaajille
Pyöräilybaanan kova vauhti huolettaa Teuvo Pakkalan koululla – kaupunki ei halua baanalle merkkiä, joka varoittaisi pienistä koululaisista

Pyö­räi­ly­baa­nan kova vauhti huo­let­taa Teuvo Pak­ka­lan kou­lul­la – ­kau­pun­ki ei halua baa­nal­le merk­kiä, joka va­roit­tai­si pie­nis­tä kou­lu­lai­sis­ta

10.12.2022 08:47 100
Tilaajille
Oulun Raksila muuttuu rajusti lähivuosina, mutta ensin pitää ratkoa isoja kysymyksiä – kuuntele uusi Muuttuuko Oulu -podcast

Oulun Raksila muuttuu rajusti lä­hi­vuo­si­na, mutta ensin pitää ratkoa isoja ky­sy­myk­siä – kuun­te­le uusi Muut­tuu­ko Oulu -pod­cast

01.12.2022 13:00 74
Kuntalaisaloite: Oulun uimahallin remontti vaarantaa vesilajien harrastamisen vuosiksi – Linnanmaan uimahalli ei riitä korvaamaan Raksilan hallia

Kun­ta­lai­sa­loi­te: Oulun ui­ma­hal­lin re­mont­ti vaa­ran­taa ve­si­la­jien har­ras­ta­mi­sen vuo­sik­si – ­Lin­nan­maan ui­ma­hal­li ei riitä kor­vaa­maan Rak­si­lan hallia

28.11.2022 10:04 31
Oulun monitoimiareenaan etsitään yhteistyökumppaneita ja otetaan mallia Tampereelta –rakentaminen voi alkaa viiden vuoden päästä

Oulun mo­ni­toi­mi­aree­naan et­si­tään yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja otetaan mallia Tam­pe­reel­ta –ra­ken­ta­mi­nen voi alkaa viiden vuoden päästä

10.11.2022 20:29 93
Tilaajille
Missä päin Oulua nuori Vesa-Matti Loiri juoksi äitinsä perässä rautatieasemalle? Pojat-elokuvaa filmattiin Puu-Raksilan takapihoilla 60 vuotta sitten – nyt kuvauksista ja kuvauspaikoista etsitään lisätietoja

Missä päin Oulua nuori Ve­sa-Mat­ti Loiri juoksi äitinsä perässä rau­ta­tiea­se­mal­le? Po­jat-elo­ku­vaa fil­mat­tiin Puu-Rak­si­lan ta­ka­pi­hoil­la 60 vuotta sitten – nyt ku­vauk­sis­ta ja ku­vaus­pai­kois­ta et­si­tään li­sä­tie­to­ja

29.09.2022 08:00 18
Tilaajille
Oulun asemalla nyyttiensä kanssa odottavat pakolaiset toivat viiltävän viestin – Sota loppui idässä, mutta alkoi pohjoisessa

Oulun ase­mal­la nyyt­tien­sä kanssa odot­ta­vat pa­ko­lai­set toivat viil­tä­vän viestin – Sota loppui idässä, mutta alkoi poh­joi­ses­sa

19.08.2022 19:30 2
Tilaajille