Raksila
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Pasi Tiermas

Satsaus Lin­nan­maal­le kan­nat­taa jat­kos­sa­kin, Rak­si­lan alue tuottaa kau­pun­gil­le par­hai­ten asun­to­jen ja yri­tys­ten kautta

18.10.2020 06:00 8
Tilaajille
Yleisöluisteluvuorot alkavat Raksilan tekojääkentällä – syyslomaviikolla luistelemaan pääsee joka arkipäivä

Ylei­sö­luis­te­lu­vuo­rot alkavat Rak­si­lan te­ko­jää­ken­täl­lä – syys­lo­ma­vii­kol­la luis­te­le­maan pääsee joka ar­ki­päi­vä

16.10.2020 15:55 1
Lukijalta Mielipide Veli-Pekka Pelkonen

Rak­si­lan seudun ke­hit­tä­mi­nen karkasi taas ainakin vuoden kauem­mas

15.10.2020 05:30 81
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Åman

Mat­ka­kes­kuk­sel­la pää­kau­pun­ki­sar­jaan – olemme saaneet seurata Oulun ase­ma­seu­dun ke­hit­tä­mis­tä mieli apeana ja häpeää tuntien

13.10.2020 07:00 29
Tilaajille
Analyysi: Tällaisena viisi professoria näkee Oulun yliopiston tulevaisuuden

Ana­lyy­si: Täl­lai­se­na viisi pro­fes­so­ria näkee Oulun yli­opis­ton tu­le­vai­suu­den

10.10.2020 07:00 189
Tilaajille
Kalevan kysely: Raksila-päätöksen tueksi kaivataan lisää tietoa – valtuutetut eivät halua tehdä yliopiston siirtoratkaisua laput silmillä

Kalevan kysely: Rak­si­la-pää­tök­sen tueksi kai­va­taan lisää tietoa – val­tuu­te­tut eivät halua tehdä yli­opis­ton siir­to­rat­kai­sua laput sil­mil­lä

04.10.2020 06:00 140
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Helena Autio

Oulun tu­le­vai­suus ei syn­kis­te­lyl­lä parane – toki faktat on tun­nus­tet­ta­va, että voidaan ke­hit­tää osaa­mis­ta ja mo­ti­vaa­tio­ta pa­rem­man tu­le­vai­suu­den puo­les­ta

02.10.2020 06:45 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Aalto

Tar­vit­see­ko Oulu kaup­pa­kes­ku­sy­lio­pis­ton?

01.10.2020 07:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jarmo J. Husso, Sami Pikkuaho

Kuohuva väit­te­ly pel­käs­tään yli­opis­ton kam­pus­ra­ken­nuk­ses­ta on vain pieni palanen koko Rak­si­lan ja Oulun kes­kus­tan elin­voi­man ke­hit­tä­mi­ses­sä

25.09.2020 06:45 49
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Helena Autio

Oulun yli­opis­ton kam­puk­sen siirto – miksi juuri Rak­si­laan?

19.09.2020 06:30 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Styng

Yli­opis­to Rak­si­laan – miten lii­ken­ne ja py­sä­köin­ti rat­kais­tai­siin?

18.09.2020 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Puhakka

Väes­tö­ke­hi­tyk­ses­tä seuraa yli­opis­to­jen ko­ven­tu­nut kil­pai­lu – Oulun yli­opis­ton sel­viä­mi­nen hen­gis­sä on kau­pun­gil­le koh­ta­lon­ky­sy­mys

15.09.2020 07:00 75
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Paula Himanen

Oulun yli­opis­ton kas­va­vien vuok­rien on­gel­maan on löy­det­tä­vä keinot muualta kuin kam­puk­sen ha­jot­ta­mi­ses­ta

15.09.2020 06:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tapio Koivu

Oulun yli­opis­ton motiivi siirtää toi­min­taan­sa Rak­si­laan on pe­rus­tel­tua myös kau­pun­gin kan­nal­ta

06.09.2020 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Arto Maaninen

Yri­tys­yh­teis­työ on Oulun yli­opis­ton vahvuus – tar­vit­sem­me kes­kus­ta­kam­puk­sen tuomia ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä ja mo­ni­muo­to­ti­lo­ja pys­tyäk­sem­me pal­ve­le­maan elin­kei­no­elä­mää

05.09.2020 07:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Vuorio

Näyt­tä­vän ja mui­ta­kin kuin opis­ke­li­joi­ta pal­ve­le­van kam­puk­sen tu­le­mi­nen Oulun kes­kus­tan tun­tu­maan olisi yksi niistä asiois­ta, joita kau­pun­kim­me tar­vit­see

05.09.2020 06:00 13
Tilaajille
Yliopiston siirtoa yritetään hutkia nurin tarkemmin tutkimatta – Oulun päättäjiltä vaaditaan nyt kykyä katsoa lähimpien vaalien yli pitkälle tulevaisuuteen
Pääkirjoitus

Yli­opis­ton siirtoa yri­te­tään hutkia nurin tar­kem­min tut­ki­mat­ta – Oulun päät­tä­jil­tä vaa­di­taan nyt kykyä katsoa lä­him­pien vaalien yli pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen

04.09.2020 16:55 77
Tilaajille
Keskustakampus halutaan valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian – yksi aloitteen allekirjoittajista pitää mahdollisena, että koko hanke kaatuu jo tänä syksynä

Kes­kus­ta­kam­pus ha­lu­taan val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn mah­dol­li­sim­man pian – yksi aloit­teen al­le­kir­joit­ta­jis­ta pitää mah­dol­li­se­na, että koko hanke kaatuu jo tänä syksynä

03.09.2020 18:01 134
Tilaajille
Kysely: Enemmistö yhdyskuntalautakunnasta kannattaa yliopiston suunnitteluvarausta, päätöksenteon tueksi kaivataan lisää tietoa

Kysely: Enem­mis­tö yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­ta kan­nat­taa yli­opis­ton suun­nit­te­lu­va­raus­ta, pää­tök­sen­teon tueksi kai­va­taan lisää tietoa

03.09.2020 18:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari Väyrynen

Lin­nan­maas­ta Ouluun tie­teen, taiteen ja viih­tyi­sän ym­pä­ris­tön yh­dis­tä­vä si­vis­tys­kes­kus­ta

01.09.2020 07:00 3
Tilaajille