Talousrikokset
Viimeisin tunti
Kolmas Oulun Siilo-talovyyhden syytetty oli "neutraali välimies" – "Todettiin, että hallitukseen tarvitaan hyvämaineisia ja älykkäitä ihmisiä"

Kolmas Oulun Sii­lo-ta­lo­vyyh­den syy­tet­ty oli "neut­raa­li vä­li­mies" – "To­det­tiin, että hal­li­tuk­seen tar­vi­taan hy­vä­mai­nei­sia ja älyk­käi­tä ih­mi­siä"

19:56 2
Tilaajille
Kuukausi
Toppilan Siilo-talovyyhden toinen syytetty oikeudessa: "Kaikki hankkeet menivät kuin kankkulan kaivoon"

Top­pi­lan Sii­lo-ta­lo­vyyh­den toinen syy­tet­ty oi­keu­des­sa: "Kaikki hank­keet menivät kuin kank­ku­lan kai­voon"

08.09.2020 19:18 2
Tilaajille
Siilo-talovyyhden syytetty oikeudessa – "Kalevala Rakennuksella olisi voinut olla varastossa sadan miljoonan euron edestä tavaraa, joka ei näy liikevaihdossa lainkaan"

Sii­lo-ta­lo­vyyh­den syy­tet­ty oi­keu­des­sa – "Ka­le­va­la Ra­ken­nuk­sel­la olisi voinut olla va­ras­tos­sa sadan mil­joo­nan euron edestä ta­va­raa, joka ei näy lii­ke­vaih­dos­sa lain­kaan"

07.09.2020 20:32 7
Tilaajille
Siilo-talovyyhden talousrikoksista syytetty oikeudessa: "Kiisteltiin siitä, kuka saa huoneiston parhaalta paikalta"

Sii­lo-ta­lo­vyyh­den ta­lous­ri­kok­sis­ta syy­tet­ty oi­keu­des­sa: "Kiis­tel­tiin siitä, kuka saa huo­neis­ton par­haal­ta pai­kal­ta"

02.09.2020 19:29 0
Tilaajille
Syyttäjä esitteli ongelmaista Siilo-talohanketta oikeudessa – "Katson, että nämä kaupat ovat olleet alihintaisia ja ne on tehty lähipiirin kanssa"

Syyt­tä­jä esit­te­li on­gel­mais­ta Sii­lo-ta­lo­han­ket­ta oi­keu­des­sa – "Kat­son, että nämä kaupat ovat olleet ali­hin­tai­sia ja ne on tehty lä­hi­pii­rin kanssa"

31.08.2020 14:45 6
Tilaajille
Siilo-taloihin liittyvä talousrikosoikeudenkäynti alkaa, kokonaisuutta käsitellään yli kuukauden ajan

Sii­lo-ta­loi­hin liit­ty­vä ta­lous­ri­kos­oi­keu­den­käyn­ti alkaa, ko­ko­nai­suut­ta kä­si­tel­lään yli kuu­kau­den ajan

31.08.2020 08:00 0
Tilaajille
WinCapita-häviäjille 22,9 miljoonaa korvauksia, pienin summa viisi euroa ja suurin 1,56 miljoonaa – "Varsin usein tuli vastaan Oulu"

Win­Ca­pi­ta-hä­viä­jil­le 22,9 mil­joo­naa kor­vauk­sia, pienin summa viisi euroa ja suurin 1,56 mil­joo­naa – "Varsin usein tuli vastaan Oulu"

24.08.2020 08:19 11
Tilaajille
Vanhemmat
Oikeus pui valepoliisitapausta – iäkkäältä oululaisnaiselta saatiin verkkopankkitunnukset ja pankkikortti, rahaa vietiin liki 180 000 euroa

Oikeus pui va­le­po­lii­si­ta­paus­ta – iäk­kääl­tä ou­lu­lais­nai­sel­ta saatiin verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set ja pank­ki­kort­ti, rahaa vietiin liki 180 000 euroa

09.07.2020 11:25 2
Tilaajille
Pitseriatoimintaa Oulussa harjoittaneen firman toimitusjohtajalle talousrikostuomio – Käteismyyntejä ei kirjattu yrityksen tileille ja sieltä maksettiin miehen yksityismenoja

Pit­se­ria­toi­min­taa Oulussa har­joit­ta­neen firman toi­mi­tus­joh­ta­jal­le ta­lous­ri­kos­tuo­mio – Kä­teis­myyn­te­jä ei kir­jat­tu yri­tyk­sen ti­leil­le ja sieltä mak­set­tiin miehen yk­si­tyis­me­no­ja

27.05.2020 16:07 7
Tilaajille
Syyttäjä vaatii vankeutta törkeistä Oulun Siilo-taloihin liittyvistä talousrikoksista – kolmelta syytetyltä vaaditaan yli 15 miljoonan vahingonkorvauksia

Syyt­tä­jä vaatii van­keut­ta tör­keis­tä Oulun Sii­lo-ta­loi­hin liit­ty­vis­tä ta­lous­ri­kok­sis­ta – kol­mel­ta syy­te­tyl­tä vaa­di­taan yli 15 mil­joo­nan va­hin­gon­kor­vauk­sia

18.05.2020 18:23 4
Tilaajille