Kaavoitus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pik­ka­ra­la on kysytty alue, puuttuu vain tont­te­ja – miksi Oulun kau­pun­ki ei huo­leh­di lä­hi­aluei­den­sa ke­hit­tä­mi­ses­tä?

04.10.2021 07:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun uusi val­tuus­to, milloin mat­ka­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen alkaa?

29.08.2021 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terva Tower ei sovi Kaar­len­väy­län päät­teek­si

18.08.2021 07:00 16
Tilaajille
Kärkkäisen tonttikauppa taas Rovaniemen päättäjien pöydällä: Kaupungin viranhaltija kiistää, että sopimus suosisi ostajaa

Kärk­käi­sen tont­ti­kaup­pa taas Ro­va­nie­men päät­tä­jien pöy­däl­lä: Kau­pun­gin vi­ran­hal­ti­ja kiis­tää, että sopimus suosisi ostajaa

16.08.2021 11:52 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaa­voi­tuk­sen pa­niik­ki­rat­kai­su Kemissä – Ly­hyt­nä­köi­nen rat­kai­su ko­ko­nais­val­tai­sen ke­hit­tä­mi­sen sijaan

12.08.2021 07:00
Tilaajille
Kaatuvatko pohjoisen lukuisat tuulivoimahankkeet poroihin ja matkailuun, koska Riisitunturillakin kävi niin?

Kaa­tu­vat­ko poh­joi­sen lu­kui­sat tuu­li­voi­ma­hank­keet po­roi­hin ja mat­kai­luun, koska Rii­si­tun­tu­ril­la­kin kävi niin?

30.04.2021 08:49 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaa­voi­tuk­sel­la ei tule ra­joit­taa metsien käyttöä – met­sil­lä ja met­sä­teol­li­suu­del­la on suuri mer­ki­tys maa­kun­tien ja kuntien alue­ta­louk­sil­le

23.04.2021 06:00
Tilaajille