Oulu: Terwa Towerin huo­neis­to­ho­tel­li ja toi­mis­to­ti­lat jä­te­tään pois

Oikeuden tuomiot: Ou­lu­lais­fes­ti­vaa­lis­ta vaa­dit­tiin oi­keu­des­sa yli 100 000 euron kor­vauk­sia

Polkupyörät: Va­paa­eh­toi­set ke­rä­si­vät Oulun kes­kus­tas­ta 850 hy­lät­tyä pyörää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kaavoitus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki on hä­viä­mäs­sä 2 mil­joo­naa euroa Ou­lun­sa­lon­ran­nan ja­ko­so­pi­muk­ses­sa

28.08.2022 08:00 15
Tilaajille
Zatelliitin alue täyttyy Kempeleessä – kolmesta rakennuksesta koostuvaan kokonaisuuteen tulossa erikoiskauppaa, toimistotiloja ja uusi BestCaravanin myymälä

Za­tel­lii­tin alue täyttyy Kem­pe­lees­sä – kol­mes­ta ra­ken­nuk­ses­ta koos­tu­vaan ko­ko­nai­suu­teen tulossa eri­kois­kaup­paa, toi­mis­to­ti­lo­ja ja uusi Best­Ca­ra­va­nin myymälä

30.05.2022 21:28 11
Tilaajille
Ouluun valmistellaan teemayleiskaavaa, johon laitetaan arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet ja muinaismuistot – alueet huomioidaan kaavoituksessa

Ouluun val­mis­tel­laan tee­may­leis­kaa­vaa, johon lai­te­taan ar­vok­kaat kult­tuu­ri­his­to­rial­li­set kohteet ja mui­nais­muis­tot – a­lueet huo­mioi­daan kaa­voi­tuk­ses­sa

10.05.2022 21:16 7
Tilaajille
Maaoikeus ei korottanut Kempeleen Linnakankaan louhosalueen lunastuskorvauksia

Maa­oi­keus ei ko­rot­ta­nut Kem­pe­leen Lin­na­kan­kaan lou­hos­alueen lu­nas­tus­kor­vauk­sia

23.12.2021 16:30 9
Tilaajille

Li­min­gan Ko­ti­ran­taan nousee ensi vuo­des­ta alkaen 60 oma­ko­ti­ta­lon asuin­alue Tem­mes­joen ran­nal­le kes­kus­tan lä­hel­le – ­tont­tien jako alkaa tors­tai-il­ta­na

25.11.2021 15:52
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pik­ka­ra­la on kysytty alue, puuttuu vain tont­te­ja – miksi Oulun kau­pun­ki ei huo­leh­di lä­hi­aluei­den­sa ke­hit­tä­mi­ses­tä?

04.10.2021 07:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun uusi val­tuus­to, milloin mat­ka­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen alkaa?

29.08.2021 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terva Tower ei sovi Kaar­len­väy­län päät­teek­si

18.08.2021 07:00 16
Tilaajille
Kärkkäisen tonttikauppa taas Rovaniemen päättäjien pöydällä: Kaupungin viranhaltija kiistää, että sopimus suosisi ostajaa

Kärk­käi­sen tont­ti­kaup­pa taas Ro­va­nie­men päät­tä­jien pöy­däl­lä: Kau­pun­gin vi­ran­hal­ti­ja kiis­tää, että sopimus suosisi ostajaa

16.08.2021 11:52 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaa­voi­tuk­sen pa­niik­ki­rat­kai­su Kemissä – Ly­hyt­nä­köi­nen rat­kai­su ko­ko­nais­val­tai­sen ke­hit­tä­mi­sen sijaan

12.08.2021 07:00
Tilaajille
Kaatuvatko pohjoisen lukuisat tuulivoimahankkeet poroihin ja matkailuun, koska Riisitunturillakin kävi niin?

Kaa­tu­vat­ko poh­joi­sen lu­kui­sat tuu­li­voi­ma­hank­keet po­roi­hin ja mat­kai­luun, koska Rii­si­tun­tu­ril­la­kin kävi niin?

30.04.2021 08:49 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaa­voi­tuk­sel­la ei tule ra­joit­taa metsien käyttöä – met­sil­lä ja met­sä­teol­li­suu­del­la on suuri mer­ki­tys maa­kun­tien ja kuntien alue­ta­louk­sil­le

23.04.2021 06:00
Tilaajille