Oulu: Terwa Towerin huo­neis­to­ho­tel­li ja toi­mis­to­ti­lat jä­te­tään pois

Oikeuden tuomiot: Ou­lu­lais­fes­ti­vaa­lis­ta vaa­dit­tiin oi­keu­des­sa yli 100 000 euron kor­vauk­sia

Polkupyörät: Va­paa­eh­toi­set ke­rä­si­vät Oulun kes­kus­tas­ta 850 hy­lät­tyä pyörää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kaupat
Kuukausi
Hiukkavaara kasvaa taas – uusi kauppa ja iso kerrostalo alkavat nousta keväällä, liuta muita kerrostaloja suunnitelmissa

Hiuk­ka­vaa­ra kasvaa taas – uusi kauppa ja iso ker­ros­ta­lo alkavat nousta ke­vääl­lä, liuta muita ker­ros­ta­lo­ja suun­ni­tel­mis­sa

27.11.2023 08:09 57
Tilaajille
Rotuaarilla sijaitseva kivijalkakauppa jättää Black fridayn väliin, koska ei näe siinä mitään hyvää

Ro­tuaa­ril­la si­jait­se­va ki­vi­jal­ka­kaup­pa jättää Black fridayn väliin, koska ei näe siinä mitään hyvää

19.11.2023 17:00 26
Tilaajille
Tältä näyttää oululaisen kaupan leipäosastolla, josta löytyy tuhat eri tuotetta – Kainuulainen ruisleipäkin leivotaan oikeasti Maikkulassa

Tältä näyttää ou­lu­lai­sen kaupan lei­päo­sas­tol­la, josta löytyy tuhat eri tuo­tet­ta – Kai­nuu­lai­nen ruis­lei­pä­kin lei­vo­taan oi­keas­ti Maik­ku­las­sa

18.11.2023 09:22 50
Tilaajille
Nikotiinipussien myynti nousi nopeasti purkan ja tablettien rinnalle ruokakaupoissa – nyt pelkona on veroeurojen valuminen ulkomaille

Ni­ko­tii­ni­pus­sien myynti nousi no­peas­ti purkan ja tab­let­tien rin­nal­le ruo­ka­kau­pois­sa – nyt pelkona on ve­ro­eu­ro­jen va­lu­mi­nen ul­ko­mail­le

12.11.2023 06:30 11
Tilaajille
Vanhemmat
Kari Leinonen jonotti himoittua lahjakorttia yli kolme tuntia – Rustan avajaiset houkuttelivat satamäärin ihmisiä Ritaharjuun

Kari Lei­no­nen jonotti hi­moit­tua lah­ja­kort­tia yli kolme tuntia – Rustan ava­jai­set hou­kut­te­li­vat sa­ta­mää­rin ihmisiä Ri­ta­har­juun

25.10.2023 10:29 11
Tilaajille
Oulunsalon uusi S-market avataan torstaina

Ou­lun­sa­lon uusi S-mar­ket avataan tors­tai­na

18.10.2023 17:49 3
Oikeus: Knuutilankankaan uutta K-supermarketia ei tarvitse purkaa – Naapurien valitukset hylättiin

Oikeus: Knuu­ti­lan­kan­kaan uutta K-su­per­mar­ke­tia ei tar­vit­se purkaa – Naa­pu­rien va­li­tuk­set hy­lät­tiin

04.10.2023 17:00 75
Tilaajille

Ouluun avataan toinen Clas Ohlson uuden lii­ke­kes­kuk­sen myötä

21.08.2023 09:21 16
Juhannuksen aukioloajat: Alkoholia saa normaalien aukioloaikojen mukaisesti vielä torstaina – Oulun isot marketit auki koko juhannuksen

Ju­han­nuk­sen au­kio­loa­jat: Al­ko­ho­lia saa nor­maa­lien au­ki­olo­ai­ko­jen mu­kai­ses­ti vielä tors­tai­na – Oulun isot mar­ke­tit auki koko ju­han­nuk­sen

21.06.2023 14:10 10
Muonion S-markettiin palautettu bensapullo aiheutti räjähdysvaaran

Muonion S-mar­ket­tiin pa­lau­tet­tu ben­sa­pul­lo ai­heut­ti rä­jäh­dys­vaa­ran

23.05.2023 22:20 4
Oulun Rajakylään rakennetaan uusi S-market – nykyinen Sale-myymälä suljetaan toukokuun aikana

Oulun Ra­ja­ky­lään ra­ken­ne­taan uusi S-mar­ket – ny­kyi­nen Sa­le-myy­mä­lä sul­je­taan tou­ko­kuun aikana

04.05.2023 11:22 21
Pekurin kauppiaat ryhtyvät vetämään myös K-Citymarket Raksilaa Oulussa

Pekurin kaup­piaat ryh­ty­vät ve­tä­mään myös K-Ci­ty­mar­ket Rak­si­laa Oulussa

25.04.2023 10:12 14
Sampo Kaulanen luopuu Jounin Kaupasta – "Ei tämä päätös yhdessä yössä syntynyt"

Sampo Kau­la­nen luopuu Jounin Kau­pas­ta – "Ei tämä päätös yhdessä yössä syn­ty­nyt"

04.04.2023 11:58 9
Tilaajille
Kauppakeskus Kuukkelin jälleenrakennus Saariselällä lähestyy– uudisrakennus on määrä avata ensi syksynä

Kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­lin jäl­leen­ra­ken­nus Saa­ri­se­läl­lä lä­hes­tyy– uu­dis­ra­ken­nus on määrä avata ensi syksynä

21.02.2023 21:24 4
Tilaajille
Lyhyt lakko ei saanut asiakkaita hamstraamaan tuotteita Oulussa – keskiviikko oli kuitenkin normaalia vilkkaampi kauppapäivä

Lyhyt lakko ei saanut asiak­kai­ta hamst­raa­maan tuot­tei­ta Oulussa – kes­ki­viik­ko oli kui­ten­kin nor­maa­lia vilk­kaam­pi kaup­pa­päi­vä

09.02.2023 06:00 3
Tilaajille
Arina suunnittelee uutta Prismaa Raaheen

Arina suun­nit­te­lee uutta Prismaa Raaheen

20.01.2023 10:45 9
Turistit ostavat rovaniemeläiskaupoista pullovettä ja talvivaatteita – "monelle tulee yllätyksenä, kuinka kylmä täällä oikeasti on"

Tu­ris­tit ostavat ro­va­nie­me­läis­kau­pois­ta pul­lo­vet­tä ja tal­vi­vaat­tei­ta – "mo­nel­le tulee yl­lä­tyk­se­nä, kuinka kylmä täällä oi­keas­ti on"

31.12.2022 19:43 7
Tilaajille
Kaupat eivät ole luopumassa käsidesistä Oulun seudulla, eikä sellainen ole suunnitelmissa

Kaupat eivät ole luo­pu­mas­sa kä­si­de­sis­tä Oulun seu­dul­la, eikä sel­lai­nen ole suun­ni­tel­mis­sa

29.11.2022 20:21 7
Tilaajille
Herkimmät ruuat voivat pilaantua jo 1–2 tunnin sähkökatkoksen aikana – kaupan ala innostaa ihmisiä säästämään nyt sähkössä, jotta ruokakaupat välttyisivät katkoksilta

Her­kim­mät ruuat voivat pi­laan­tua jo 1–2 tunnin säh­kö­kat­kok­sen aikana – kaupan ala in­nos­taa ihmisiä sääs­tä­mään nyt säh­kös­sä, jotta ruo­ka­kau­pat vält­tyi­si­vät kat­kok­sil­ta

31.10.2022 18:44 12
Tilaajille
Ruokavirasto: Lidlissä myyty vuohenjuustoerä saattaa sisältää metallia

Ruo­ka­vi­ras­to: Lid­lis­sä myyty vuo­hen­juus­to­erä saattaa si­säl­tää me­tal­lia

12.09.2022 15:58 2