Oulun vankila: Ha­luat­ko ostaa van­ki­lan? Ra­ken­nus tulee myyn­tiin ehkä jo lä­hi­vuo­si­na

Luitko jo tämän? : Leevi Me­ri­läi­nen, 20, päätyi Kärp­pien lii­ga­jouk­kueen maa­li­vah­dik­si mutkien kautta

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Kaupat
Ruokavirasto: Lidlissä myyty vuohenjuustoerä saattaa sisältää metallia

Ruo­ka­vi­ras­to: Lid­lis­sä myyty vuo­hen­juus­to­erä saattaa si­säl­tää me­tal­lia

12.09.2022 15:58 2
Veikkaus rajoittaa peliaikaa ruokakaupoissa olevissa peliautomaateissa

Veik­kaus ra­joit­taa pe­li­ai­kaa ruo­ka­kau­pois­sa ole­vis­sa pe­li­au­to­maa­teis­sa

18.08.2022 10:45 5
Mäntylässä on taas lähikauppa – uusi Sale avasi ovensa torstaina

Män­ty­läs­sä on taas lä­hi­kaup­pa – uusi Sale avasi ovensa tors­tai­na

11.08.2022 20:55 17
Lukijat innostuivat: Näitä uusia kauppoja ja toimijoita halutaan Ouluun – "Rustalla on meneillään neuvottelut jopa kahdesta eri tavaratalosta Oulun alueella"

Lukijat in­nos­tui­vat: Näitä uusia kaup­po­ja ja toi­mi­joi­ta ha­lu­taan Ouluun – "Rus­tal­la on me­neil­lään neu­vot­te­lut jopa kah­des­ta eri ta­va­ra­ta­los­ta Oulun alueel­la"

29.07.2022 12:10 76
Tilaajille
Osallistu kyselyyn ja kerro, mitä kauppoja tai ravintoloita toivot Ouluun

Osal­lis­tu ky­se­lyyn ja kerro, mitä kaup­po­ja tai ra­vin­to­loi­ta toivot Ouluun

26.07.2022 14:06 95
Varas meni sisään pitserian lukitsemattomasta ikkunasta Oulussa – Etu-Lyötyn markettiin murtauduttiin kaksi kertaa

Varas meni sisään pit­se­rian lu­kit­se­mat­to­mas­ta ik­ku­nas­ta Oulussa – Etu-Lyö­tyn mar­ket­tiin mur­tau­dut­tiin kaksi kertaa

26.07.2022 11:39 9
Tilaajille
Suuren suosion siivittämänä Suomeen rantautunut Normal laajenee nyt myös Ouluun: ”Aarteenetsintäfiiliksemme kiehtoo asiakkaita” – Osallistu avajaisarvontaan!
Mainos Normal

Suuren suosion sii­vit­tä­mä­nä Suomeen ran­tau­tu­nut Normal laa­je­nee nyt myös Ouluun: ”Aar­tee­net­sin­tä­fii­lik­sem­me kiehtoo asiak­kai­ta” – Osal­lis­tu ava­jai­sar­von­taan!

31.05.2022 09:10
Uudistuva Oulun Ideapark kävijäennätykseen – tuorein tulokas on tanskalainen Normal
Mainos Ideapark Oulu

Uu­dis­tu­va Oulun Idea­park kä­vi­jä­en­nä­tyk­seen – tuorein tulokas on tans­ka­lai­nen Normal

30.05.2022 15:11
Vappumuistio: Oulussa voi seurata teekkareiden juhlintaa ja motoristien kulkuetta – kauppojen aukiolossa ja  joukkoliikenteessä poikkeuksia

Vap­pu­muis­tio: Oulussa voi seurata teek­ka­rei­den juh­lin­taa ja mo­to­ris­tien kul­kuet­ta – kaup­po­jen au­ki­olos­sa ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä poik­keuk­sia

29.04.2022 10:29 22
Tilaajille
Pääsiäismuistio: Näin kaupat ja Alko ovat avoinna – Oulun seudulla riittää tapahtumia pääsiäiskokosta lintutorniopastukseen

Pää­siäis­muis­tio: Näin kaupat ja Alko ovat avoinna – Oulun seu­dul­la riittää ta­pah­tu­mia pää­siäis­ko­kos­ta lin­tu­tor­ni­opas­tuk­seen

13.04.2022 15:21
Tilaajille
Ostokset voi skannata suoraan kassiin jo kauppaa kiertäessä – oululaisessa marketissa otetaan käyttöön uusi palvelu

Os­tok­set voi skan­na­ta suoraan kassiin jo kauppaa kier­täes­sä – ou­lu­lai­ses­sa mar­ke­tis­sa otetaan käyt­töön uusi palvelu

05.04.2022 13:41 15
Ritaharjuun avataan uusi S-market ja polttonesteasema – marketin kylmälaitteiden hukkalämpö otetaan talteen ja  syötetään Oulun Energian kaukolämpöverkkoon

Ri­ta­har­juun avataan uusi S-mar­ket ja polt­to­nes­te­ase­ma – mar­ke­tin kyl­mä­lait­tei­den huk­ka­läm­pö otetaan talteen ja syö­te­tään Oulun Ener­gian kau­ko­läm­pö­verk­koon

29.03.2022 10:46 23
Ruoan hinta nousi tammikuussa ennätyksellisen paljon, inflaatio kipusi 4,4 prosenttiin – Ukrainan sodan uskotaan vaikuttavan hintoihin

Ruoan hinta nousi tam­mi­kuus­sa en­nä­tyk­sel­li­sen paljon, inf­laa­tio kipusi 4,4 pro­sent­tiin – Uk­rai­nan sodan us­ko­taan vai­kut­ta­van hin­toi­hin

01.03.2022 10:14 2
Ouluun avataan maaliskuun alussa uusi hääpukuliike, yrittäjänä televisiosta tuttu Niina Kuhta

Ouluun avataan maa­lis­kuun alussa uusi hää­pu­ku­lii­ke, yrit­tä­jä­nä te­le­vi­sios­ta tuttu Niina Kuhta

16.02.2022 13:24
”Asiakas on lainsuojaton", arvioi oululainen Seija, joka kompastui pahasti esteeseen kaupassa – Vastuuvakuutus tarjoaa tapaturmaan joutuneelle niukasti apua

”A­sia­kas on lain­suo­ja­ton", arvioi ou­lu­lai­nen Seija, joka kom­pas­tui pahasti es­tee­seen kau­pas­sa – Vas­tuu­va­kuu­tus tarjoaa ta­pa­tur­maan jou­tu­neel­le niu­kas­ti apua

08.02.2022 07:00 29
Tilaajille
Flying Tiger Copenhagen vetää myynnistä latureilta, joissa on sähköiskun vaara

Flying Tiger Co­pen­ha­gen vetää myyn­nis­tä la­tu­reil­ta, joissa on säh­kö­is­kun vaara

05.01.2022 08:48 1
Avustusta sai 16 kyläkauppaa Pohjois-Pohjanmaalla

Avus­tus­ta sai 16 ky­lä­kaup­paa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

17.12.2021 17:01 4
Oulun aseman liepeille tulee uusi K-Market

Oulun aseman lie­peil­le tulee uusi K-Mar­ket

30.11.2021 11:16 12
Kyläkauppojen määrä on Suomessa tasaisessa laskussa, mutta pärjätäkin voi – kävimme kolmessa kyläkaupassa Pudasjärvellä ja kysyimme, miten niillä menee

Ky­lä­kaup­po­jen määrä on Suo­mes­sa ta­sai­ses­sa las­kus­sa, mutta pär­jä­tä­kin voi – kävimme kol­mes­sa ky­lä­kau­pas­sa Pu­das­jär­vel­lä ja ky­syim­me, miten niillä menee

21.11.2021 06:00 6
Tilaajille