Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Kaksoissurma: Po­lii­sil­la on Vä­li­vai­nion sur­mis­sa käy­tet­ty ase hal­lus­saan

Huoltovarmuus: Ra­ken­ne­taan­ko ra­ta­yh­teys Oulusta Norjaan vai suur­no­peus­ju­nia etelän kau­pun­kei­hin?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun keskustavisio
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ker­ran­kin Oulussa olisi jotain ihan oma­laa­tuis­ta

22.02.2023 05:30 5
Tilaajille
Näkökulma: Rakennetaan köysirata Raksilasta torille ja Nallikariin, yliopiston voisi sijoittaa tekosaarelle – hulvaton luovuus tarjoaisi uusia ulottuvuuksia Oulun keskustan kehittämiseen

Nä­kö­kul­ma: Ra­ken­ne­taan köy­si­ra­ta Rak­si­las­ta torille ja Nal­li­ka­riin, yli­opis­ton voisi si­joit­taa te­ko­saa­rel­le – hul­va­ton luovuus tar­joai­si uusia ulot­tu­vuuk­sia Oulun kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­seen

19.02.2023 19:22 135
Tilaajille
Näkökulma: Oulun keskustan kehittäminen on kuin kaoottinen palapeli – osista ei synny yhtenäistä kuvaa

Nä­kö­kul­ma: Oulun kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­nen on kuin kaoot­ti­nen pa­la­pe­li – osista ei synny yh­te­näis­tä kuvaa

12.01.2023 06:00 73
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus­ka­dun lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt ja luetun ym­mär­tä­mi­sen vaikeus

22.03.2022 04:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­vai­suu­den Oulu ei kiit­täi­si meitä Hal­li­tus­ka­dun ka­tu­suun­ni­tel­mas­ta

14.03.2022 17:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­kus­ta vaatii ih­mis­vir­to­ja ke­hit­tyäk­seen – kal­lio­par­kin laa­jen­ta­mi­nen ja si­sään­käyn­tien li­sää­mi­nen käyn­nis­tet­tä­vä pi­kai­ses­ti

17.10.2021 06:30 48
Tilaajille