Harrastukset: Oulun Fris­bee­seu­ra on noussut Suomen suu­rim­mak­si

Luitko jo tämän: Kaleva kysyi kun­ta-alan joh­ta­jil­ta, kiin­nos­taa­ko Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Ii
Viimeisin 24 tuntia
Päivi Laajala harkitsee hakeeko jatkoa kaupunginjohtajan tehtävään – lue myös, mitä Mirja Vehkaperä, Tuomas Lohi, Riikka Moilanen ja muut kunta-alan johtajat vastaavat

Päivi Laajala har­kit­see hakeeko jatkoa kau­pun­gin­joh­ta­jan teh­tä­vään – lue myös, mitä Mirja Veh­ka­pe­rä, Tuomas Lohi, Riikka Moi­la­nen ja muut kun­ta-alan joh­ta­jat vas­taa­vat

25.09.2022 17:32 63
Tilaajille
Kuukausi
Rekka ja asuntoauto törmäsivät toisiinsa Nelostiellä Iissä

Rekka ja asun­to­au­to tör­mä­si­vät toi­siin­sa Ne­los­tiel­lä Iissä

18.09.2022 21:13
Heikki ja Jari Viinamäki kannattelevat nahkiaisperinnettä Iijoella – "Rysät lasketaan päivittäin ja pyydetään maailman parasta herkkua"

Heikki ja Jari Vii­na­mä­ki kan­nat­te­le­vat nah­kiais­pe­rin­net­tä Ii­joel­la – "Rysät las­ke­taan päi­vit­täin ja pyy­de­tään maail­man parasta herk­kua"

10.09.2022 07:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Ruotsalaislentäjä eksyi pimeässä Perämeren yllä ja teki pakkolaskun nelostielle Iissä

Vanha Kaleva: Ruot­sa­lais­len­tä­jä eksyi pi­meäs­sä Pe­rä­me­ren yllä ja teki pak­ko­las­kun ne­los­tiel­le Iissä

08.09.2022 10:00 1
Tilaajille
Iin kunta pestasi elinvoimajohtajan Pyhäjoelta

Iin kunta pestasi elin­voi­ma­joh­ta­jan Py­hä­joel­ta

06.09.2022 09:21 1
Tilaajille
Vanhemmat
Iijokeen laskettiin hyljekarkotin – kalastajat epätoivoisia: "Hylkeet repivät verkkoja ja syövät siiat pyydyksistä"

Ii­jo­keen las­ket­tiin hyl­je­kar­ko­tin – ka­las­ta­jat epä­toi­voi­sia: "Hyl­keet repivät verk­ko­ja ja syövät siiat pyy­dyk­sis­tä"

27.08.2022 10:30 8
Tilaajille
Kärkkäinen irtisanoo 45 työntekijää – "Aika, jota kaupan alalla elämme, on monella tavalla haastavaa"

Kärk­käi­nen ir­ti­sa­noo 45 työn­te­ki­jää – "Aika, jota kaupan alalla elämme, on monella tavalla haas­ta­vaa"

15.08.2022 18:36 39
Tilaajille
Henkilöauton kuljettaja suistui tieltä Iissä, auto kaatoi valopylvään mennessään

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja suistui tieltä Iissä, auto kaatoi va­lo­pyl­vään men­nes­sään

14.08.2022 13:59
Oulun seudun kuntien esitys hallitukselle: Poikkimaantietä, Oulun asemakeskusta ja Nelostietä parannettava

Oulun seudun kuntien esitys hal­li­tuk­sel­le: Poik­ki­maan­tie­tä, Oulun ase­ma­kes­kus­ta ja Ne­los­tie­tä pa­ran­net­ta­va

11.08.2022 14:19 17
Nelostiellä onnettomuus Iissä – liikenne ruuhkautui väliaikaisesti, tilanne ohi

Ne­los­tiel­lä on­net­to­muus Iissä – ­lii­ken­ne ruuh­kau­tui vä­liai­kai­ses­ti, tilanne ohi

05.08.2022 17:03 1
Paikallinen yhdistys haluaisi vuokrata Iin työväentalon kulttuurikeskukseksi, mutta kukaan ei tunnu ottavan vastuuta kylmilleen jääneestä rakennuksesta – "Nythän tämä mätänee pystyyn"

Pai­kal­li­nen yh­dis­tys ha­luai­si vuok­ra­ta Iin työ­väen­ta­lon kult­tuu­ri­kes­kuk­sek­si, mutta kukaan ei tunnu ottavan vas­tuu­ta kyl­mil­leen jää­nees­tä ra­ken­nuk­ses­ta – "Nythän tämä mätänee pys­tyyn"

04.08.2022 18:00 3
Tilaajille
Pilke-päiväkodit avasi uudet päiväkodit Iihin ja Liminkaan, painotukset tieteeseen ja musiikkiin

Pil­ke-päi­vä­ko­dit avasi uudet päi­vä­ko­dit Iihin ja Li­min­kaan, pai­no­tuk­set tie­tee­seen ja mu­siik­kiin

04.08.2022 17:36
Mopoilija loukkaantui risteyskolarissa Iissä sunnuntaina, Limingassa viisi ihmistä vietiin peräänajokolarin jäljiltä tarkistukseen

Mo­poi­li­ja louk­kaan­tui ris­teys­ko­la­ris­sa Iissä sun­nun­tai­na, Li­min­gas­sa viisi ihmistä vietiin pe­rään­ajo­ko­la­rin jäl­jil­tä tar­kis­tuk­seen

01.08.2022 07:55
Poliisi löysi keskellä päivää Etu-Lyötyssä häärineiltä pyörävarkailta omatekoisen ampuma-aseen – myös useat rattijuopumukset työllistivät partioita sunnuntaina

Poliisi löysi kes­kel­lä päivää Etu-Lyö­tys­sä hää­ri­neil­tä pyö­rä­var­kail­ta oma­te­koi­sen am­pu­ma-aseen – myös useat rat­ti­juo­pu­muk­set työl­lis­ti­vät par­tioi­ta sun­nun­tai­na

01.08.2022 07:22 9
Säiliörekan rengas syttyi palamaan kesken ajon Kuivaniemellä

Säi­liö­re­kan rengas syttyi pa­la­maan kesken ajon Kui­va­nie­mel­lä

23.07.2022 23:17
Oulun poliisi jahtasi yöllä kahta karkuun kaahaavaa kortitonta moottoripyöräilijää

Oulun poliisi jahtasi yöllä kahta karkuun kaa­haa­vaa kor­ti­ton­ta moot­to­ri­pyö­räi­li­jää

15.07.2022 06:38 11
Oulun seudun kesäkahvilat kutsuvat matkalaisia piipahtamaan kahville – kokosimme alueen kesäkahviloita kartalle ja kävimme tutustumassa kahteen

Oulun seudun ke­sä­kah­vi­lat kut­su­vat mat­ka­lai­sia pii­pah­ta­maan kah­vil­le – ko­ko­sim­me alueen ke­sä­kah­vi­loi­ta kar­tal­le ja kävimme tu­tus­tu­mas­sa kahteen

14.07.2022 21:00 8
Tilaajille
Sinilevätilanne on helpottanut Perämerellä – levää on kuitenkin havaittu Iin ja Kuivaniemen edustoilla

Si­ni­le­vä­ti­lan­ne on hel­pot­ta­nut Pe­rä­me­rel­lä – levää on kui­ten­kin ha­vait­tu Iin ja Kui­va­nie­men edus­toil­la

14.07.2022 13:46
Päihtynyt mopoilija loukkaantui onnettomuudessa Iissä – kaksi naista otettiin kiinni ryöstöstä epäiltynä Haukiputaalla

Päih­ty­nyt mo­poi­li­ja louk­kaan­tui on­net­to­muu­des­sa Iissä – kaksi naista otet­tiin kiinni ryös­tös­tä epäil­ty­nä Hau­ki­pu­taal­la

12.07.2022 06:34