Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ii
Kuukausi
Ii haluaa uudistaa keskustansa – Uusia ideoita haetaan suunnittelukilpailulla

Ii haluaa uu­dis­taa kes­kus­tan­sa – Uusia ideoita haetaan suun­nit­te­lu­kil­pai­lul­la

29.02.2024 06:00 5
Tilaajille
Mies kaahasi rajua ylinopeutta Iissä, poliisiauto vaurioitui takaa-ajotilanteessa – kuski tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja korvauksiin vakuutusyhtiölle

Mies kaahasi rajua yli­no­peut­ta Iissä, po­lii­si­au­to vau­rioi­tui ta­kaa-ajo­ti­lan­tees­sa – kuski tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen ja kor­vauk­siin va­kuu­tus­yh­tiöl­le

28.02.2024 14:22 8
Tilaajille
Aura-auto ja henkilöauto kolaroivat aamulla Nelostiellä Iissä – liikenne sujuu nyt normaalisti

Au­ra-au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat aamulla Ne­los­tiel­lä Iissä – lii­ken­ne sujuu nyt nor­maa­lis­ti

21.02.2024 12:02
Työntekijäpulasta kärsivissä Iin päiväkodeissa keksittiin kokeilla 4-päiväistä työviikkoa – Opettajilla on mallista vain hyvää sanottavaa

Työn­te­ki­jä­pu­las­ta kär­si­vis­sä Iin päi­vä­ko­deis­sa kek­sit­tiin ko­keil­la 4-päi­väis­tä työ­viik­koa – Opet­ta­jil­la on mal­lis­ta vain hyvää sa­not­ta­vaa

20.02.2024 05:00 34
Tilaajille
Vaurioitunut tulisija aiheutti yöllä tulipalon omakotitalossa Iissä

Vau­rioi­tu­nut tu­li­si­ja ai­heut­ti yöllä tu­li­pa­lon oma­ko­ti­ta­los­sa Iissä

07.02.2024 06:29 1
Vanhemmat
Iin historialliseen Akolan kartanoon tehdään ainutlaatuinen kuuntelutila – House of Soundin avajaisia vietetään elokuussa 2026

Iin his­to­rial­li­seen Akolan kar­ta­noon tehdään ai­nut­laa­tui­nen kuun­te­lu­ti­la – House of Soundin ava­jai­sia vie­te­tään elo­kuus­sa 2026

01.02.2024 16:00 2
Tilaajille
Dong-Hoon Han luki Kalevasta jutun telttailusta hirmupakkasilla, ja nyt korealainen tv-yhtiö kuvaa Oulussa jäätynyttä merta

Dong-Hoon Han luki Ka­le­vas­ta jutun telt­tai­lus­ta hir­mu­pak­ka­sil­la, ja nyt ko­rea­lai­nen tv-yh­tiö kuvaa Oulussa jää­ty­nyt­tä merta

01.02.2024 06:00 3
Tilaajille
Raahen Preiskarin saaren asukkaat ja mökkiläiset saavat maksuttoman punkkirokotteen

Raahen Preis­ka­rin saaren asuk­kaat ja mök­ki­läi­set saavat mak­sut­to­man punk­ki­ro­kot­teen

25.01.2024 13:06 2
Nelostiellä Iin kohdalla ulosajo – Pelastuslaitos: Liukkauden takia muutamia ulosajoja

Ne­los­tiel­lä Iin koh­dal­la ulo­sa­jo – ­Pe­las­tus­lai­tos: Liuk­kau­den takia muu­ta­mia ulos­ajo­ja

23.01.2024 13:25 1
"Outo amerikkalainen" veti Iissä ravintolan täyteen ja esiintyy nyt Oulussa – Steve Solkelan, 27, suku lähti Suomesta 6 sukupolvea sitten

"Outo ame­rik­ka­lai­nen" veti Iissä ra­vin­to­lan täyteen ja esiin­tyy nyt Oulussa – Steve Sol­ke­lan, 27, suku lähti Suo­mes­ta 6 su­ku­pol­vea sitten

16.01.2024 18:00
Tilaajille
Pihasauna syttyi tuleen Iissä ja savua tuprutti taloonkin – lapsenvahti kuljetti lapset naapuriin turvaan

Pi­ha­sau­na syttyi tuleen Iissä ja savua tup­rut­ti ta­loon­kin – lap­sen­vah­ti kul­jet­ti lapset naa­pu­riin turvaan

14.01.2024 00:09 2
Iiläinen JP hylättiin vauvana lastenkotiin – Mape Morottajan uutuussarjassa selvitetään, mistä hän on tullut

Ii­läi­nen JP hy­lät­tiin vauvana las­ten­ko­tiin – Mape Mo­rot­ta­jan uu­tuus­sar­jas­sa sel­vi­te­tään, mistä hän on tullut

07.01.2024 12:00 7
Asutko omakotitalossa Oulussa? Näin biojätteen lajittelu muuttuu ja näin paljon se maksaa

Asutko oma­ko­ti­ta­los­sa Ou­lus­sa? Näin bio­jät­teen la­jit­te­lu muuttuu ja näin paljon se maksaa

03.01.2024 06:00 82
Tilaajille
Keräilijät rynnistivät Iihin, kun Kaleva uutisoi lakkautetun videovuokraamon tuhansista kaseteista – Harvinaisimmista maksetaan satasia

Ke­räi­li­jät ryn­nis­ti­vät Iihin, kun Kaleva uutisoi lak­kau­te­tun vi­deo­vuok­raa­mon tu­han­sis­ta ka­se­teis­ta – Har­vi­nai­sim­mis­ta mak­se­taan satasia

01.01.2024 06:00 14
Tilaajille
Tavarataloketju Kärkkäinen hakee uutta toimitusjohtajaa – nykyinen toimitusjohtaja Juha Kärkkäinen: "Ei kiinnosta vastailla sinulle"

Ta­va­ra­ta­lo­ket­ju Kärk­käi­nen hakee uutta toi­mi­tus­joh­ta­jaa – ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Kärk­käi­nen: "Ei kiin­nos­ta vas­tail­la si­nul­le"

29.12.2023 14:24 72
Tilaajille
Omakotitalo joen rannalla Iissä, kokonainen maatila Oulaisissa – pohjoispohjalaiset kohteet nousivat huutokauppasivun katsotuimpien joukkoon

Oma­ko­ti­ta­lo joen ran­nal­la Iissä, ko­ko­nai­nen maatila Ou­lai­sis­sa – poh­jois­poh­ja­lai­set kohteet nou­si­vat huu­to­kaup­pa­si­vun kat­so­tuim­pien jouk­koon

28.12.2023 12:12 3
Huippuharvinaiset tornipöllöt harhautuivat Iihin talvenviettoon – "Ainakin kolme viikkoa ne ovat käyneet"

Huip­pu­har­vi­nai­set tor­ni­pöl­löt har­hau­tui­vat Iihin tal­ven­viet­toon – "Ai­na­kin kolme viikkoa ne ovat käy­neet"

26.12.2023 18:00 3
Tilaajille
Oulua johtaa nyt Ari Alatossava, jonka mielestä kaupungin talous on hyvissä kantimissa

Oulua johtaa nyt Ari Ala­tos­sa­va, jonka mie­les­tä kau­pun­gin talous on hyvissä kan­ti­mis­sa

23.12.2023 10:34 56
Tilaajille
Nuoret miehet varastivat veneen ja ajoivat saunomaan luvatta Iin Kirkkosaareen – palasivat paikalle sytyttämään saunan tuleen

Nuoret miehet va­ras­ti­vat veneen ja ajoivat sau­no­maan luvatta Iin Kirk­ko­saa­reen – pa­la­si­vat pai­kal­le sy­tyt­tä­mään saunan tuleen

19.12.2023 20:17 13
Tilaajille