Ii
Kuukausi
Iin Yritys on 110 vuotta täyttävä vireä yleisseura – "Nyt mennään urheilun ja liikunnan ehdoilla eteenpäin"

Iin Yritys on 110 vuotta täyt­tä­vä vireä yleis­seu­ra – "Nyt mennään ur­hei­lun ja lii­kun­nan eh­doil­la eteen­päin"

24.11.2021 18:05 2
Tilaajille
Iin Jakkukylän riippusillan rakennustöiden loppusuora häämöttää – "Jäljelle jäävät työt ovat pientä loppuhipsuttelua"

Iin Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­lan ra­ken­nus­töi­den lop­pu­suo­ra hää­möt­tää – "Jäl­jel­le jäävät työt ovat pientä lop­pu­hip­sut­te­lua"

16.11.2021 07:00 20
Tilaajille
Iiläislähtöinen Aku Kanninen, 21, hävisi WBO-liiton nuorten titteliottelun Tanskassa keskeytyksellä seitsemännen erän kovien iskujen jälkeen: ”Ei ollut oikein enää voitettavaa”

Ii­läis­läh­töi­nen Aku Kan­ni­nen, 21, hävisi WBO-lii­ton nuorten tit­te­liot­te­lun Tans­kas­sa kes­key­tyk­sel­lä seit­se­män­nen erän kovien iskujen jäl­keen: ”Ei ollut oikein enää voi­tet­ta­vaa”

14.11.2021 01:10 1
Tilaajille
Iiläislähtöinen Aku Kanninen, 21, saa ison näyttöpaikan titteliottelussa Tanskassa: ”Vastustajalta pitää ottaa heti luulot pois”

Ii­läis­läh­töi­nen Aku Kan­ni­nen, 21, saa ison näyt­tö­pai­kan tit­te­liot­te­lus­sa Tans­kas­sa: ”Vas­tus­ta­jal­ta pitää ottaa heti luulot pois”

11.11.2021 14:10 1
Tilaajille
Iissä ilmi koronatartuntoja yksityisen Kartanonväki-hoitokodin iäkkäillä asiakkailla ja henkilöstöllä

Iissä ilmi ko­ro­na­tar­tun­to­ja yk­si­tyi­sen Kar­ta­non­vä­ki-hoi­to­ko­din iäk­käil­lä asiak­kail­la ja hen­ki­lös­töl­lä

09.11.2021 16:52
Iin Olhavassa noustiin taisteluun kyläkoulun puolesta – paikalliset valtuutetut saivat kokea, miltä kohtuuttoman pitkä koulukyyti tuntuu

Iin Ol­ha­vas­sa nous­tiin tais­te­luun ky­lä­kou­lun puo­les­ta – pai­kal­li­set val­tuu­te­tut saivat kokea, miltä koh­tuut­to­man pitkä kou­lu­kyy­ti tuntuu

31.10.2021 06:00 17
Tilaajille
Vanhemmat
"Elämä on kuin kauhukomediaa – välillä kirkuu, välillä nauraa", sanoo muun muassa miesselittäjistä ja munapäisistä häiriköistä elokuvat tehnyt Ilja Rautsi

"Elämä on kuin kau­hu­ko­me­diaa – välillä kirkuu, välillä nau­raa", sanoo muun muassa mies­se­lit­tä­jis­tä ja mu­na­päi­sis­tä häi­ri­köis­tä elo­ku­vat tehnyt Ilja Rautsi

28.10.2021 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoin kirje VR:lle: Milloin Iihin pääsee ju­nal­la?

27.10.2021 05:30 1
Tilaajille
Kärkkäinen-ketju laajentaa ruoan verkkokauppaan, valikoimaan 10 000 elintarviketta ja painotusta luomuun – tuoretavara ja alkoholi puuttuvat toistaiseksi

Kärk­käi­nen-ket­ju laa­jen­taa ruoan verk­ko­kaup­paan, va­li­koi­maan 10 000 elin­tar­vi­ket­ta ja pai­no­tus­ta luomuun – tuo­re­ta­va­ra ja al­ko­ho­li puut­tu­vat tois­tai­sek­si

21.10.2021 14:06 24
Humalassa Nelostiellä ajanut kuorma-autokuski aiheutti vaaratilanteita Iissä – Poliisi pyytää nyt kuormuria väistäneitä kuljettajia ilmoittautumaan

Hu­ma­las­sa Ne­los­tiel­lä ajanut kuor­ma-au­to­kus­ki ai­heut­ti vaa­ra­ti­lan­tei­ta Iissä – Poliisi pyytää nyt kuor­mu­ria väis­tä­nei­tä kul­jet­ta­jia il­moit­tau­tu­maan

19.10.2021 09:43 1
Leffavieras: Koukkukätinen tappaja palaa visuaalisesti näyttävässä kauhuelokuvassa

Lef­fa­vie­ras: Kouk­ku­kä­ti­nen tappaja palaa vi­suaa­li­ses­ti näyt­tä­väs­sä kau­hue­lo­ku­vas­sa

13.10.2021 15:45
Tilaajille
Ii päätti: Olhavan Tenavatupa lopetetaan, myös koulun lakkautus etenee: Perusopetuksessa ollut tänä vuonna 25 oppilasta

Ii päätti: Olhavan Te­na­va­tu­pa lo­pe­te­taan, myös koulun lak­kau­tus etenee: Pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa ollut tänä vuonna 25 op­pi­las­ta

13.10.2021 15:25 8
Tilaajille
Suppilovahveroita löytyy runsaasti myös Syötteen seudulla – herkkua kannattaa etsiä tietyistä paikoista

Sup­pi­lo­vah­ve­roi­ta löytyy run­saas­ti myös Syöt­teen seu­dul­la – herkkua kan­nat­taa etsiä tie­tyis­tä pai­kois­ta

12.10.2021 19:56 1
Tilaajille
IIK!-kauhuelokuvafestivaali täyttää kaksikymmentä vuotta – uusi esityspaikka ja kolme päivää kauhistuttavaa ohjelmaa

IIK!-kau­hue­lo­ku­va­fes­ti­vaa­li täyttää kak­si­kym­men­tä vuotta – uusi esi­tys­paik­ka ja kolme päivää kau­his­tut­ta­vaa oh­jel­maa

08.10.2021 21:42
Valtatie 4:n ohituskaistat Pohjois-Iin ja Olhavan välillä otetaan käyttöön keskiviikon ja torstain välisenä yönä

Val­ta­tie 4:n ohi­tus­kais­tat Poh­jois-Iin ja Olhavan välillä otetaan käyt­töön kes­ki­vii­kon ja tors­tain vä­li­se­nä yönä

28.09.2021 15:14 15
Blomsterin Kari lähti Hailuodosta isommalle kirkolle Iihin – yksin kirjastossa puurtanut mies iloitsee päästyään nyt rennon työyhteisön jäseneksi

Bloms­te­rin Kari lähti Hai­luo­dos­ta isom­mal­le kir­kol­le Iihin – yksin kir­jas­tos­sa puur­ta­nut mies iloit­see pääs­tyään nyt rennon työyh­tei­sön jä­se­nek­si

25.09.2021 14:00 1
Tilaajille
Oulunkaari valmistelee kolmansia rokotuksia – Pohjois-Pohjanmaalla todettiin 21 uutta tartuntaa

Ou­lun­kaa­ri val­mis­te­lee kol­man­sia ro­ko­tuk­sia – Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tiin 21 uutta tar­tun­taa

24.09.2021 12:44 10
Suuri rakennus syttyi tuleen Iissä – epäillään tahallaan sytytetyksi

Suuri ra­ken­nus syttyi tuleen Iissä – epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si

18.09.2021 22:10 4
Peltiä rutattiin ketjukolarissa Nelostiellä Iissä

Peltiä ru­tat­tiin ket­ju­ko­la­ris­sa Ne­los­tiel­lä Iissä

18.09.2021 14:41 4
Metsähallitus satsaa saariin – Röyttään, Kropsuun ja Hietakallaan on rakenteilla kaikkien retkeilijöiden käytössä olevia päivätupia

Met­sä­hal­li­tus satsaa saariin – Röyt­tään, Krop­suun ja Hie­ta­kal­laan on ra­ken­teil­la kaik­kien ret­kei­li­jöi­den käy­tös­sä olevia päi­vä­tu­pia

17.09.2021 06:08 11