Jääkiekko: Kuun­te­le suoraa lä­he­tys­tä Kär­pät–TPS-ot­te­lus­ta

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Välivainio
Alppilan bulevardi kasvaa vähitellen näyttäväksi kokonaisuudeksi – Entisen Välivainion koulun alueelle alettaneen jo keväälla rakentaa isoja kortteleita

Alp­pi­lan bu­le­var­di kasvaa vä­hi­tel­len näyt­tä­väk­si ko­ko­nai­suu­dek­si – Entisen Vä­li­vai­nion koulun alueel­le alet­ta­neen jo ke­vääl­la ra­ken­taa isoja kort­te­lei­ta

22.11.2022 16:39 102
Tilaajille
Oulun Välivainion puutarhan alueen asuntohanke viivästyy kaavavalituksen takia – voi mennä useita vuosia, jos valitus etenee korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka

Oulun Vä­li­vai­nion puu­tar­han alueen asun­to­han­ke vii­väs­tyy kaa­va­va­li­tuk­sen takia – voi mennä useita vuosia, jos valitus etenee kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen saakka

01.10.2022 17:00 47
Tilaajille
Oulun Välivainiolle rakennetaan uusi asuinkerrostalo osaksi Alppilan Bulevardia

Oulun Vä­li­vai­niol­le ra­ken­ne­taan uusi asuin­ker­ros­ta­lo osaksi Alp­pi­lan Bu­le­var­dia

03.06.2022 15:09 2
Välivainion Kestävän kehityksen keskuksen pyöräpajalla eletään kiireisiä aikoja – kierrätyspyörät menevät kuin kuumille kiville

Vä­li­vai­nion Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen kes­kuk­sen pyö­rä­pa­jal­la eletään kii­rei­siä aikoja – kier­rä­tys­pyö­rät menevät kuin kuu­mil­le kiville

21.04.2022 06:20 6
Tilavassa omakotitalossa Välivainiolla harmonista värimaailmaa täydentävät taide, design sekä historian patina

Ti­la­vas­sa oma­ko­ti­ta­los­sa Vä­li­vai­niol­la har­mo­nis­ta vä­ri­maail­maa täy­den­tä­vät taide, design sekä his­to­rian patina

08.01.2022 07:00 5
Tilaajille
Ennen sotia rakennetut puutorni­muuntamot halutaan säilyttää Välivainion ja Intiön katukuvassa – "Kun on jotain vanhaa ja sievää, sellaista voi myös säilyttää"

Ennen sotia ra­ken­ne­tut puu­tor­ni­muun­ta­mot ha­lu­taan säi­lyt­tää Vä­li­vai­nion ja Intiön ka­tu­ku­vas­sa – "Kun on jotain vanhaa ja sievää, sel­lais­ta voi myös säi­lyt­tää"

27.10.2021 06:15 17
Oulun Välivainion asukkaita kummastuttaa, miten pientalovaltaiseksi kaavoitetulle alueelle voi tulla kerrostaloja – liikennejärjestelyistä asukkaat ovat kahta mieltä

Oulun Vä­li­vai­nion asuk­kai­ta kum­mas­tut­taa, miten pien­ta­lo­val­tai­sek­si kaa­voi­te­tul­le alueel­le voi tulla ker­ros­ta­lo­ja – lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä asuk­kaat ovat kahta mieltä

19.10.2021 19:43 40
Tilaajille
Välivainion K-Supermarket varoittaa huijauksesta: Älä klikkaa kaupan nimissä lähetettyjä linkkejä somessa!

Vä­li­vai­nion K-Su­per­mar­ket va­roit­taa hui­jauk­ses­ta: Älä klikkaa kaupan nimissä lä­he­tet­ty­jä link­ke­jä so­mes­sa!

25.08.2021 07:10 2
Välivainiolla ammuttiin – poliisi löysi tapahtumapaikalta henkilön, jolla oli ampumisesta syntynyt vamma

Vä­li­vai­niol­la am­mut­tiin – poliisi löysi ta­pah­tu­ma­pai­kal­ta hen­ki­lön, jolla oli am­pu­mi­ses­ta syn­ty­nyt vamma

01.06.2021 10:55 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Von Baghin talo Pel­to­las­sa rän­sis­tyy, miten muut hyätyt kel­vol­li­set ra­ken­nuk­set Ou­lus­sa?

29.01.2021 04:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Satsaus Lin­nan­maal­le kan­nat­taa jat­kos­sa­kin, Rak­si­lan alue tuottaa kau­pun­gil­le par­hai­ten asun­to­jen ja yri­tys­ten kautta

18.10.2020 06:00 9
Tilaajille
Pienkerrostalon asunnossa syttyi tulipalo Oulun Välivainiolla – poliisi tutkii syttymissyytä

Pien­ker­ros­ta­lon asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo Oulun Vä­li­vai­niol­la – poliisi tutkii syt­ty­mis­syy­tä

02.07.2020 21:10

Vä­li­vai­nion puu­tar­ha-alueen kaa­va­muu­tos etenee – ta­voit­tee­na on ke­hit­tää tonttia asuin­käyt­töön so­pi­vak­si

16.06.2020 21:26