Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulunsalo
121 miljoonaa riittää: Hailuodon sillat saadaan rakennettua sille varatuilla rahoilla, sanoo projektipäällikkö

121 mil­joo­naa riit­tää: Hai­luo­don sillat saadaan ra­ken­net­tua sille va­ra­tuil­la ra­hoil­la, sanoo pro­jek­ti­pääl­lik­kö

01.02.2024 13:09 79
Tilaajille
Oulunsalon kolmosluokkalaisten käsissä katapultti ja fysiikan lait joutuvat koetukselle – "Tähtäys vain puuttuu", Benjamin Hasami, 9, analysoi

Ou­lun­sa­lon kol­mos­luok­ka­lais­ten käsissä ka­ta­pult­ti ja fy­sii­kan lait jou­tu­vat koe­tuk­sel­le – "Täh­täys vain puut­tuu", Ben­ja­min Hasami, 9, ana­ly­soi

01.02.2024 06:00 1
Tilaajille
Oulunsalolainen Jarkko Kemppainen on ehkä Suomen lihaksikkain raksaukko – 133-kiloinen kehonrakentaja ei malta lähteä edes kävelylenkille

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Jarkko Kemp­pai­nen on ehkä Suomen li­hak­sik­kain rak­sauk­ko – 133-ki­loi­nen ke­hon­ra­ken­ta­ja ei malta lähteä edes kä­ve­ly­len­kil­le

26.01.2024 05:00 5
Tilaajille
Oulunsalolaiset Karttuset kehittelivät autotallissaan sähköisen telamopon – E-scort -nimeen piti hakea lupa Fordilta

Ou­lun­sa­lo­lai­set Kart­tu­set ke­hit­te­li­vät au­to­tal­lis­saan säh­köi­sen te­la­mo­pon – E-scort -nimeen piti hakea lupa For­dil­ta

12.01.2024 06:10 39
Oulunsalon kasvatti Niko Suihkonen otti paikkansa Ranskan liigan kärkiseurasta Chaumontista: "Kaikki pyörii täällä lentopallon ympärillä"

Ou­lun­sa­lon kas­vat­ti Niko Suih­ko­nen otti paik­kan­sa Ranskan liigan kär­ki­seu­ras­ta Chau­mon­tis­ta: "Kaikki pyörii täällä len­to­pal­lon ym­pä­ril­lä"

03.01.2024 06:00 1
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoisen luontoon ovat esillä Oulunsaloon saapuvassa näyttelyssä

Il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­set poh­joi­sen luon­toon ovat esillä Ou­lun­sa­loon saa­pu­vas­sa näyt­te­lys­sä

01.01.2024 19:45 10
Oulunsalolainen Ulla Sauvola hurahti ATC-taidekortteihin – kortteja vaihdellaan harrastajien kesken ympäri maailmaa

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Ulla Sauvola hurahti ATC-tai­de­kort­tei­hin – kort­te­ja vaih­del­laan har­ras­ta­jien kesken ympäri maail­maa

23.12.2023 06:15 1
Oulunsalon seurakuntatalo kasvaa 120-paikkaisella seurakuntasalilla – "Lisätilan tarve tunnistettiin jo 10 vuotta sitten"

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­ta­lo kasvaa 120-paik­kai­sel­la seu­ra­kun­ta­sa­lil­la – "Li­sä­ti­lan tarve tun­nis­tet­tiin jo 10 vuotta sitten"

21.12.2023 06:10 3
Rivitalon päätyhuoneisto tuhoutui tulipalossa Oulunsalossa

Ri­vi­ta­lon pää­ty­huo­neis­to tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ou­lun­sa­los­sa

20.12.2023 20:07
Oulun kaupunki luopuu Varjakan kaavasta – 10 vuoden aikana hankkeelle ei löytänyt yhtään toteuttajaa

Oulun kau­pun­ki luopuu Var­ja­kan kaavasta – 10 vuoden aikana hank­keel­le ei löy­tä­nyt yhtään to­teut­ta­jaa

11.12.2023 06:00 22
Tilaajille
Oulu Power Teamin voimanostajat hyvässä vireessä SM-kotikisoissa – Satu Pylväs ja Mikko Ronkainen saivat tuulettaa SE-tuloksia

Oulu Power Teamin voi­manos­ta­jat hyvässä vi­rees­sä SM-ko­ti­ki­sois­sa – Satu Pylväs ja Mikko Ron­kai­nen saivat tuu­let­taa SE-tu­lok­sia

18.11.2023 22:00 2
Tilaajille
Kävimme Oulunsalon perinteisillä joulumarkkinoilla: Sata myyntikojua ja valtava määrä ihmisiä takaavat tunnelman

Kävimme Ou­lun­sa­lon pe­rin­tei­sil­lä jou­lu­mark­ki­noil­la: Sata myyn­ti­ko­jua ja valtava määrä ihmisiä ta­kaa­vat tun­nel­man

18.11.2023 17:35 18
Tilaajille
Entisajan joulumarkkinat järjestetään tulevana viikonloppuna Oulunsalossa

En­tis­ajan jou­lu­mark­ki­nat jär­jes­te­tään tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na Ou­lun­sa­los­sa

14.11.2023 10:57
Oululainen Tarja Kela on työskennellyt 40 vuotta lasten syöpäosastolla – Alussa hoitajat silittelivät pienet potilaat uneen, nyt he ohjaavat lasten vanhempia

Ou­lu­lai­nen Tarja Kela on työs­ken­nel­lyt 40 vuotta lasten syö­pä­osas­tol­la – Alussa hoi­ta­jat si­lit­te­li­vät pienet po­ti­laat uneen, nyt he oh­jaa­vat lasten van­hem­pia

13.11.2023 06:00 14
Tilaajille
Omat eväät maistuivat lakkopäivänä Oulunsalon koululla, mutta toiveruokapäivä siirtyi tulevaisuuteen

Omat eväät mais­tui­vat lak­ko­päi­vä­nä Ou­lun­sa­lon kou­lul­la, mutta toi­ve­ruo­ka­päi­vä siirtyi tu­le­vai­suu­teen

07.11.2023 14:25 9
Tilaajille
Syksyn loistojää Oulunsalon Papinjärvellä tallentui kuukauden lukijakuvaan

Syksyn lois­to­jää Ou­lun­sa­lon Pa­pin­jär­vel­lä tal­len­tui kuu­kau­den lu­ki­ja­ku­vaan

31.10.2023 14:14
Tilaajille
Kempeleläislääkäri tyrmistyi: vastaanotolle tulee jo alle 20-vuotiaita pitkäaikaisunettomia – Maria Myllymäen univaikeuksiin löytyi yllättävä helpotus

Kem­pe­le­läis­lää­kä­ri tyr­mis­tyi: vas­taan­otol­le tulee jo alle 20-vuo­tiai­ta pit­kä­ai­kais­unet­to­mia – Maria Myl­ly­mäen uni­vai­keuk­siin löytyi yl­lät­tä­vä hel­po­tus

29.10.2023 09:26 23
Tilaajille
Pohteen säästöohjelma viemässä kiireelliset vastaanotot useista Oulun eteläpuolisista kunnista – Säästöillä myös paljon pieniä, paikallisia vaikutuksia

Pohteen sääs­tö­oh­jel­ma vie­mäs­sä kii­reel­li­set vas­taan­otot useista Oulun ete­lä­puo­li­sis­ta kun­nis­ta – Sääs­töil­lä myös paljon pieniä, pai­kal­li­sia vai­ku­tuk­sia

26.10.2023 14:40 50
Tilaajille
Kun Jukka Heinovirta postasi Oulun keskustassa ottamansa kuvan amerikkalaissivustolle, nousi kohu – Yleensä ihmiset eivät edes huomaa päätyneensä katukuvaajan otokseen

Kun Jukka Hei­no­vir­ta postasi Oulun kes­kus­tas­sa ot­ta­man­sa kuvan ame­rik­ka­lais­si­vus­tol­le, nousi kohu – Yleensä ihmiset eivät edes huomaa pää­ty­neen­sä ka­tu­ku­vaa­jan otok­seen

25.10.2023 06:00 23
Tilaajille