Oulunsalo
"Meillä on yli tuhannen ihmisen joukkue ja me hyökkäämme", sanoo yli 1200 nimeä Oulunsalon hammashoitolan säilyttämiseksi kerännyt Johanna Henriksson

"Meillä on yli tu­han­nen ihmisen joukkue ja me hyök­kääm­me", sanoo yli 1200 nimeä Ou­lun­sa­lon ham­mas­hoi­to­lan säi­lyt­tä­mi­sek­si ke­rän­nyt Johanna Hen­riks­son

10.09.2020 21:00 16
Tilaajille
Oulun kaupunki järjestää kaikille avoimia luisteluvuoroja Linnanmaalla ja Oulunsalossa – vuoroja neljänä päivänä viikossa lokakuun loppuun asti

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää kai­kil­le avoimia luis­te­lu­vuo­ro­ja Lin­nan­maal­la ja Ou­lun­sa­los­sa – vuoroja neljänä päivänä vii­kos­sa lo­ka­kuun loppuun asti

03.09.2020 07:41 0
Kauppakeskuksessa toimiva Oulunsalon hammashoitola lakkautetaan, kaupunki tavoittelee ratkaisulla 100 000 euron säästöjä

Kaup­pa­kes­kuk­ses­sa toimiva Ou­lun­sa­lon ham­mas­hoi­to­la lak­kau­te­taan, kau­pun­ki ta­voit­te­lee rat­kai­sul­la 100 000 euron sääs­tö­jä

31.08.2020 21:25 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Johanna Henriksson, Laura Palmgren, J-P Vesala, Latekoe Lawson Hellu

Hä­tä­huu­to Ou­lun­sa­lon ham­mas­hoi­to­lan puo­les­ta

27.08.2020 07:00 13
Tilaajille
Kaukovainiolle kohoaa uusi kerrostalo, Oulunsaloon tulossa päiväkoti – Oulun kaupungin rakennuslautakunta myönsi rakennuslupia

Kau­ko­vai­niol­le kohoaa uusi ker­ros­ta­lo, Ou­lun­sa­loon tulossa päi­vä­ko­ti – Oulun kau­pun­gin ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta myönsi ra­ken­nus­lu­pia

12.08.2020 22:29 0
Oulu tähtää pyhiinvaelluskartalle kuuden kirkon Olavinreitillä – Oulun tuomiokirkolta alkava reitti veisi vaeltajan Tervareitistön kainalossa Perämereltä Kainuun merelle

Oulu tähtää py­hiin­vael­lus­kar­tal­le kuuden kirkon Ola­vin­rei­til­lä – Oulun tuo­mio­kir­kol­ta alkava reitti veisi vael­ta­jan Ter­va­rei­tis­tön kai­na­los­sa Pe­rä­me­rel­tä Kainuun merelle

12.08.2020 06:00 6
Tilaajille
Lukijan kuvat: Maa oli valkeana raekuuron jälkeen lentokentällä  Oulunsalossa – Sadevaroitus koko Oulun seudulle

Lukijan kuvat: Maa oli val­kea­na rae­kuu­ron jälkeen len­to­ken­täl­lä Ou­lun­sa­los­sa – Sa­de­va­roi­tus koko Oulun seu­dul­le

22.07.2020 07:34 5
Tilaajille
Harvinainen mustapääsirkku ihmetyttää Oulunsalon lauttarannassa – paikalla on kymmenittäin lintuharrastajia eteläistä Suomea myöten

Har­vi­nai­nen mus­ta­pää­sirk­ku ih­me­tyt­tää Ou­lun­sa­lon laut­ta­ran­nas­sa – pai­kal­la on kym­me­nit­täin lin­tu­har­ras­ta­jia ete­läis­tä Suomea myöten

13.07.2020 11:16 5
Tilaajille
Syöpäpeikko istuu yhä olkapäällä, mutta miniatyyrimaailman tonttu vie toiseen maailmaan – "Vakava sairaus pysäyttää miettimään, mikä elämässä on tärkeintä ja miten sen haluaa elää"

Syö­pä­peik­ko istuu yhä ol­ka­pääl­lä, mutta mi­nia­tyy­ri­maail­man tonttu vie toiseen maail­maan – "Vakava sairaus py­säyt­tää miet­ti­mään, mikä elä­mäs­sä on tär­kein­tä ja miten sen haluaa elää"

12.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Oulun koulun kirkkain helmi on Oulunsalon entinen kunnantalo – "Oltiin nuoria ja ajateltiin, että nyt näytetään, lyödään hepnaadilla niin kuin Alvar Aaltokin nuorena"

Oulun koulun kirk­kain helmi on Ou­lun­sa­lon entinen kun­nan­ta­lo – "Oltiin nuoria ja aja­tel­tiin, että nyt näy­te­tään, lyödään hep­naa­dil­la niin kuin Alvar Aal­to­kin nuo­re­na"

27.06.2020 19:00 4
Tilaajille
Oulun Lentokentäntie aiotaan leventää nelikaistaiseksi – Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus arvioi hankkeen hinnaksi 21 miljoonaa euroa

Oulun Len­to­ken­tän­tie aiotaan le­ven­tää ne­li­kais­tai­sek­si – Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus arvioi hank­keen hin­nak­si 21 mil­joo­naa euroa

24.06.2020 11:09 16
Neljälle pahoinpitelytuomiot oulunsalolaisen pitserian parkkipaikkakahakasta – toista uhria uhkailtu myös teon jälkeen

Nel­jäl­le pa­hoin­pi­te­ly­tuo­miot ou­lun­sa­lo­lai­sen pit­se­rian park­ki­paik­ka­ka­ha­kas­ta – toista uhria uh­kail­tu myös teon jälkeen

17.06.2020 16:20
Tilaajille
Maksuton matonpesupaikka avattiin Oulunsalossa - Oulussa ei ole enää mattolaitureita

Mak­su­ton ma­ton­pe­su­paik­ka avat­tiin Ou­lun­sa­los­sa - Oulussa ei ole enää mat­to­lai­tu­rei­ta

28.05.2020 14:18 0
Oulunsalon Varjakan kapulalossi laskettiin vesille - retkeilijät voivat matkustaa saareen omatoimisesti jälleen tänä kesänä

Ou­lun­sa­lon Var­ja­kan ka­pu­la­los­si las­ket­tiin vesille - ret­kei­li­jät voivat mat­kus­taa saareen oma­toi­mi­ses­ti jälleen tänä kesänä

25.05.2020 10:16 1
Oulunsalon keskustassa ammuttiin laukaus – ampuja pakeni auton kyydissä, otettiin myöhemmin kiinni Rajakylässä

Ou­lun­sa­lon kes­kus­tas­sa am­mut­tiin laukaus – ampuja pakeni auton kyy­dis­sä, otet­tiin myö­hem­min kiinni Ra­ja­ky­läs­sä

09.05.2020 23:05 64