Kaleva selvitti: Täl­lai­nen on Oulun tee­kult­tuu­ri – ­mu­kaan mahtuu muu­ta­kin kuin pus­si­tee­tä

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­nen Jaakko Tai­val­oja tietää, miten tiu­kas­sa huu­me­nuo­ren leima on – siksi hän auttaa nyt muita

Kolumni: So­ti­laal­li­nen tur­val­li­suus ei voi olla tabu jour­na­lis­mis­sa

Avustukset
Yksi asunto voi saada neljä tuhatta euroa avustusta energiansäästöremonttiin mutta tietyin ehdoin

Yksi asunto voi saada neljä tuhatta euroa avus­tus­ta ener­gian­sääs­tö­re­mont­tiin mutta tietyin ehdoin

12.01.2023 14:24 6
Tilaajille
Unkari jumitti Ukrainan 18 miljardin apupaketin – Saarikko luonnehtii lopputulosta kiusalliseksi

Unkari jumitti Uk­rai­nan 18 mil­jar­din apu­pa­ke­tin – Saa­rik­ko luon­neh­tii lop­pu­tu­los­ta kiu­sal­li­sek­si

06.12.2022 17:32 44
Oululaisilta lämmintä vaatetta Ukrainaan – Laatikkolähetyksen järjestänyt Anastasija Kakhovska tyytyväinen Hersonin palauttamisesta: "Emme ikinä unohda hintaa"

Ou­lu­lai­sil­ta läm­min­tä vaa­tet­ta Uk­rai­naan – Laa­tik­ko­lä­he­tyk­sen jär­jes­tä­nyt Anas­ta­si­ja Kak­hovs­ka tyy­ty­väi­nen Her­so­nin pa­laut­ta­mi­ses­ta: "Emme ikinä unohda hintaa"

16.11.2022 06:00 4
Tilaajille
Oulun kaupungin kulttuuriavustusten haku alkoi

Oulun kau­pun­gin kult­tuu­ria­vus­tus­ten haku alkoi

14.10.2022 19:12
Tilaajille
Hailuoto-Seura sai 40 000 euroa tikkuröijypisteelle – Taiken erityisavustus harvaan asutuille alueille herätti suurta kiinnostusta

Hai­luo­to-Seu­ra sai 40 000 euroa tik­ku­röi­jy­pis­teel­le – Taiken eri­tyi­sa­vus­tus harvaan asu­tuil­le alueil­le herätti suurta kiin­nos­tus­ta

07.10.2022 10:50
Tilaajille
Hajosiko yhdistyksen jääkaappi? Oululla yllättäen vielä jäljellä avustusrahaa uuden hankintaan

Ha­jo­si­ko yh­dis­tyk­sen jää­kaap­pi? Oululla yl­lät­täen vielä jäl­jel­lä avus­tus­ra­haa uuden han­kin­taan

30.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Aluehallintovirastoilta avustuksia liikuntapaikkarakentamiseen ja luonnon virkistyskäyttöön – Pohjois-Pohjanmaalle tukea yhdeksään hankkeeseen

Alue­hal­lin­to­vi­ras­toil­ta avus­tuk­sia lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­seen ja luonnon vir­kis­tys­käyt­töön – Poh­jois-Poh­jan­maal­le tukea yh­dek­sään hank­kee­seen

22.06.2022 13:49
Elokuvasäätiö jakoi tukia 7,3 miljoonaa euroa – avustusta saivat myös Nivalan Tuiskulan ja Kino Kuusamotalon laitehankinnat

Elo­ku­va­sää­tiö jakoi tukia 7,3 mil­joo­naa euroa – avus­tus­ta saivat myös Nivalan Tuis­ku­lan ja Kino Kuu­sa­mo­ta­lon lai­te­han­kin­nat

14.06.2022 16:20 1
Suomi lähettää lisää puolustustarvikeapua Ukrainaan – sisällöstä tai aikataulusta ei kerrota

Suomi lä­het­tää lisää puo­lus­tus­tar­vi­kea­pua Uk­rai­naan – si­säl­lös­tä tai ai­ka­tau­lus­ta ei kerrota

05.05.2022 14:11 3
Pohjoinen oopperakomppania sai merkittävän avustuksen kansainvälisyyden kehittämiseen – näin 30 000 euroa aiotaan käyttää

Poh­joi­nen oop­pe­ra­komp­pa­nia sai mer­kit­tä­vän avus­tuk­sen kan­sain­vä­li­syy­den ke­hit­tä­mi­seen – näin 30 000 euroa aiotaan käyttää

26.04.2022 07:00 4
Tilaajille
Hiljaisuus ry sai sirkustaiteen viisivuotisen avustuksen – Taike jakoi taideyhteisöille yhteensä 13,7 miljoonaa euroa

Hil­jai­suus ry sai sir­kus­tai­teen vii­si­vuo­ti­sen avus­tuk­sen – Taike jakoi tai­deyh­tei­söil­le yh­teen­sä 13,7 mil­joo­naa euroa

16.02.2022 12:15
Tilaajille
Moni vonkaa Fennovoimalta rahaa ja vaalitukeakin on pyydetty – Yhtiön mukaan sponsoroinnilla ei osteta hyväksyntää Pyhäjoen ydinvoimalalle

Moni vonkaa Fen­no­voi­mal­ta rahaa ja vaa­li­tu­kea­kin on pyy­det­ty – Yh­tiön mukaan spon­so­roin­nil­la ei osteta hy­väk­syn­tää Py­hä­joen ydin­voi­ma­lal­le

21.01.2022 06:00 2
Tilaajille
Oulun seurakuntien korona-avustusta haki lähes 400 kotitaloutta – hakemusten suuri määrä yllätti, eikä kaikille halukkaille riittänyt avustusta

Oulun seu­ra­kun­tien ko­ro­na-avus­tus­ta haki lähes 400 ko­ti­ta­lout­ta – ha­ke­mus­ten suuri määrä yl­lät­ti, eikä kai­kil­le ha­luk­kail­le riit­tä­nyt avus­tus­ta

29.06.2021 12:02 5
Aluehallintovirastot jakoivat yhdeksän miljoonaa liikuntapaikkahankkeisiin – Pohjois–Suomeen 600 000 euroa

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot ja­koi­vat yh­dek­sän mil­joo­naa lii­kun­ta­paik­ka­hank­kei­siin – Poh­jois–­Suo­meen 600 000 euroa

19.06.2021 22:53 1

Lä­hi­de­mok­ra­tia­toi­mi­kun­ta jakoi avus­tuk­sia Oulun asukas- ja ky­läyh­dis­tyk­sil­le – rahaa on luvassa muun muassa lieden han­kin­taan, alue­leh­den ja­ke­luun ja kodan kun­nos­tuk­seen

25.05.2021 19:02 1
Liikunta- ja urheiluseuroille myönnettiin lähes 4,5 miljoonaa euroa tukea – Oulun Kiipeilyseura sai ison potin

Lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­seu­roil­le myön­net­tiin lähes 4,5 mil­joo­naa euroa tukea – Oulun Kii­pei­ly­seu­ra sai ison potin

27.04.2021 14:53 1
Liikuntapaikoille myönnettiin lähes 31 miljoonaa euroa avustusta – Pohjois-Suomessa rahaa viidelle hallihankkeelle

Lii­kun­ta­pai­koil­le myön­net­tiin lähes 31 mil­joo­naa euroa avus­tus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa rahaa vii­del­le hal­li­hank­keel­le

20.04.2021 12:56 3
Järjestöavustusten ehdot muuttuvat Oulussa – hakuaika jatkossa syyskuussa

Jär­jes­töa­vus­tus­ten ehdot muut­tu­vat Oulussa – ha­kuai­ka jat­kos­sa syys­kuus­sa

31.03.2021 18:50
Tilaajille
Diakoniatyön avustuksia voi hakea maaliskuun loppuun saakka – avustuksella voi maksaa laskuja tai ruokaostoksia

Dia­ko­nia­työn avus­tuk­sia voi hakea maa­lis­kuun loppuun saakka – avus­tuk­sel­la voi maksaa laskuja tai ruo­kaos­tok­sia

18.02.2021 16:36

Oulun kult­tuu­ri­toi­mi­joil­la ta­ka­naan vaikea kevät – Suu­rim­mal­la osalla kau­pun­gin ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta toi­min­ta on kes­key­ty­nyt ko­ro­nae­pi­de­mian takia ainakin osit­tain

23.06.2020 14:05 1