Ilmastonmuutos
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipide Ilona Hatakka, Toni Jokinen

Il­mas­ton­muu­tos väijyy pan­de­mian var­jos­sa – tu­le­vai­suu­des­sa epä­suh­ta tar­pei­den ja voi­ma­va­ro­jen välillä pahenee

06:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Syksyn voimakkain hurrikaani iski Nicaraguaan – "Meitä lähestyy pommi"

Syksyn voi­mak­kain hur­ri­kaa­ni iski Ni­ca­ra­guaan – "Meitä lä­hes­tyy pommi"

17.11.2020 13:45 0
Lukijalta Mielipide Paula Ratava, Miika Siironen, Jussi Tomberg

Jos rat­kai­su onkin lä­hel­lä? Omissa yh­tei­söis­sä on mah­dol­lis­ta eh­dot­taa il­mas­to­te­ko­ja ja tehdä niitä yhdessä

11.11.2020 05:45 2
Tilaajille
Viikon lopuksi: Vaikka metsäteollisuudessa puhutaan biotuotteista, Suomessa eletään yhä selluaikaa – metsäteollisuuden ekologisuudesta on monia totuuksia

Viikon lo­puk­si: Vaikka met­sä­teol­li­suu­des­sa pu­hu­taan bio­tuot­teis­ta, Suo­mes­sa eletään yhä sel­lu­ai­kaa – met­sä­teol­li­suu­den eko­lo­gi­suu­des­ta on monia to­tuuk­sia

17.10.2020 09:09 9
Metsäteollisuuden Mäkelän puheenvuoro: Hiilineutraaliuden tavoittelu saa kummallisia piirteitä – "Nielun siirtyminen yhdeltä omistajalta toiselle ei ilmastonmuutosta ratkaise"

Met­sä­teol­li­suu­den Mäkelän pu­heen­vuo­ro: Hii­li­neut­raa­liu­den ta­voit­te­lu saa kum­mal­li­sia piir­tei­tä – "Nielun siir­ty­mi­nen yhdeltä omis­ta­jal­ta toi­sel­le ei il­mas­ton­muu­tos­ta rat­kai­se"

17.10.2020 08:00 3
Lukijalta Mielipide Laura Hurskainen

Kas­vis­ruo­ka ei ole ainoa vaih­to­eh­to – eko­lo­gi­sin­ta olisi syödä lä­hi­ruo­kaa

13.10.2020 06:45 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Johanna Sipola

Suomen tulee suun­na­ta suun­ni­tel­tua suu­rem­pi osuus EU:n el­py­mis­vä­li­neen ra­hoi­tuk­ses­ta lii­ken­neinf­raan

13.10.2020 06:15 0
Tilaajille
Ilmastosiirtolaisuus on kasvava uhka kehittyvien maiden yhteiskuntarauhalle
Kolumni Päivi Lujala

Il­mas­to­siir­to­lai­suus on kasvava uhka ke­hit­ty­vien maiden yh­teis­kun­ta­rau­hal­le

07.10.2020 12:00 2
Tilaajille
Ydinenergia tarjoaa vähähiilisen vaihtoehdon kaukolämmöntuotantoon
Kolumni Jaakko Leppänen

Ydin­ener­gia tarjoaa vä­hä­hii­li­sen vaih­to­eh­don kau­ko­läm­mön­tuo­tan­toon

24.09.2020 12:00 2
Tilaajille
Iiläinen lukiolainen Helmi Hanhisalo, 16, on yksi Youtuben tulevista ilmastosankareista

Ii­läi­nen lu­kio­lai­nen Helmi Han­hi­sa­lo, 16, on yksi You­tu­ben tu­le­vis­ta il­mas­to­san­ka­reis­ta

20.09.2020 20:55 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ilkka Kahlos

Au­rin­ko­pa­nee­lit ovat eko­te­ko, mutta Oulussa lu­pa­pro­ses­si kestää

20.09.2020 06:45 2
Tilaajille
Maailman keuhkot ovat taas tulessa – Brasilian presidentti Bolsonaro: "Sademetsäpalot pelkkää median valhetta"

Maail­man keuhkot ovat taas tulessa – Bra­si­lian pre­si­dent­ti Bol­so­na­ro: "Sa­de­met­sä­pa­lot pelkkää median val­het­ta"

15.08.2020 13:34 4
EU:n koronapaketin ilmastovelvoitteella voi olla tärkeä rooli hiilineutraalisuutta kohti mentäessä – komission tehtävänä on valvoa rahojen käyttöä

EU:n ko­ro­na­pa­ke­tin il­mas­to­vel­voit­teel­la voi olla tärkeä rooli hii­li­neut­raa­li­suut­ta kohti men­täes­sä – ko­mis­sion teh­tä­vä­nä on valvoa rahojen käyttöä

22.07.2020 15:48 0
Alkukesänä on nähty melkoisia sääilmiöitä Muhoksen maastopaloista Päivö-myrskyyn – kysyimme, ovatko sään ääri-ilmiöt ja niiden aiheuttamat tuhot lisääntyneet

Al­ku­ke­sä­nä on nähty mel­koi­sia sää­il­miöi­tä Mu­hok­sen maas­to­pa­lois­ta Päi­vö-myrs­kyyn – ky­syim­me, ovatko sään ää­ri-il­miöt ja niiden ai­heut­ta­mat tuhot li­sään­ty­neet

13.07.2020 19:00 2
Tilaajille
Uusista uhkista selviytyminen edellyttää laajaa turvallisuuskäsitystä - "ilmastonmuutokseen on rokote ollut jo jonkin aikaa"
Kolumni Lassi Heininen

Uusista uhkista sel­viy­ty­mi­nen edel­lyt­tää laajaa tur­val­li­suus­kä­si­tys­tä - "il­mas­ton­muu­tok­seen on rokote ollut jo jonkin aikaa"

28.06.2020 12:00 2
Tilaajille
Puheenaihe: Tulisiko turpeen energiakäyttöä jatkaa? - "Luopumisen aikataulu epärealistinen etenkin Pohjois-Pohjanmaalla"

Pu­hee­nai­he: Tu­li­si­ko turpeen ener­gia­käyt­töä jatkaa? - "Luo­pu­mi­sen ai­ka­tau­lu epä­rea­lis­ti­nen etenkin Poh­jois-Poh­jan­maal­la"

24.05.2020 08:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari-Petteri Suutari

Kuu­sa­mon­tie­tä ei tar­vit­se le­ven­tää – mitään muuta syytä hank­keel­le ei ole kuin yk­si­tyis­au­toi­lun tu­ke­mi­nen

23.05.2020 07:00 13
Tilaajille