Liikunta: Mu­hos­lai­nen Sanna Pie­ni­nie­mi on sat­san­nut liik­ku­mi­seen­sa yli 30 000 euroa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ihminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Homo sapiens vai Homo stu­bi­dus? – suuria ih­mis­jouk­ko­ja riivaa kiire ja hy­per­ak­ti­vi­teet­ti

27.01.2024 06:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lain­sää­dän­nön huo­mioi­ta­va ih­mi­sai­vo­jen tapa toimia – Ju­ma­lan­pilk­ka-py­kä­lä ri­kos­lais­sa ku­vas­taa hyvää lain­sää­dän­töä

23.12.2023 06:00 21
Maailmanloppuja tapahtuu koko ajan, mutta jossain muualla ja jollekulle muulle, ja siksi ne on helppo unohtaa
Essee

Maail­man­lop­pu­ja ta­pah­tuu koko ajan, mutta jossain muualla ja jol­le­kul­le muulle, ja siksi ne on helppo unohtaa

18.09.2022 09:00 3
Tilaajille
Eläimen hahmottaminen ihmisen kaltaiseksi on ikivanha ilmiö, ja siinä piili myös nyt rikostutkinnan kohteeksi joutuneen Kuusamon suurpetokeskuksen lumo
Kolumni

Eläimen hah­mot­ta­mi­nen ihmisen kal­tai­sek­si on iki­van­ha ilmiö, ja siinä piili myös nyt ri­kos­tut­kin­nan koh­teek­si jou­tu­neen Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­sen lumo

18.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Venäjän sotilaiden teot osoittavat, että kaikki moraaliset rajat ylitettyään ihminen kykenee uskomattomiin raakuuksiin
Kolumni

Venäjän so­ti­lai­den teot osoit­ta­vat, että kaikki mo­raa­li­set rajat yli­tet­tyään ihminen kykenee us­ko­mat­to­miin raa­kuuk­siin

07.05.2022 06:00 22
Tilaajille
Ihmisen kannattaisi ottaa mallia koirista – geenimme ovat pitkälti samat kuin muilla eläinlajeilla, mutta vain me kykenemme äärimmäiseen pahuuteen
Essee

Ihmisen kan­nat­tai­si ottaa mallia koi­ris­ta – gee­nim­me ovat pit­käl­ti samat kuin muilla eläin­la­jeil­la, mutta vain me ky­ke­nem­me ää­rim­mäi­seen pa­huu­teen

13.03.2022 09:00 3
Tilaajille
Renessanssi-ihmisyys tarvitsee nyt renessanssin
Kolumni

Re­nes­sans­si-ih­mi­syys tar­vit­see nyt re­nes­sans­sin

12.12.2021 14:00 17
Tilaajille