Metsähakkuut
Lukijalta Mielipide

Kuka hyötyy On­gan­ran­nan hak­kuis­ta?

03.05.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Terveet metsät ja puu­tuot­teet aut­ta­vat il­mas­to­ta­voit­teis­sa – jopa säh­köau­to­jen akkujen osia tehdään kohta puun si­vu­tuo­te­vir­rois­ta

29.03.2021 08:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Bio­teh­das ei ahmi Lapin vanhoja metsiä – tehdas luo ky­syn­tää pie­ni­lä­pi­mit­tai­sel­le puulle, jolloin jä­reäm­pää metsää ei enää tar­vit­se käyttää syöt­ti­nä

25.03.2021 12:00 6
Tilaajille

Nuorta ti­heik­köä, tai­mik­ko­ja ja hak­kuuauk­ko­ja – Näin Kemin tuleva tehdas muuttaa Lapin metsiä

20.03.2021 15:00 30
Tilaajille

Mil­joo­na heh­taa­ria kor­kei­den luon­toar­von metsiä Lappiin – Sitten sel­vi­si, että se olikin vain le­veäl­lä pens­se­lill­lä piir­ret­ty kir­joi­tus­pöy­tä­työ

13.03.2021 07:00 9
Tilaajille

Ou­lu­jär­ven ret­kei­lya­lueen saarten hak­kui­siin toi­men­pi­de­kiel­to – seu­raa­vak­si tut­ki­taan Met­sä­hal­li­tuk­sen teet­tä­mä Na­tu­ra-ar­vioin­ti

13.01.2021 13:03 3
Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus suun­nit­te­lee taas hak­kui­ta Ou­lu­jär­ven ret­kei­lya­lueel­le – saa­ris­sa teh­täi­siin yh­teen­sä yli 200 heh­taa­rin hakkuut

28.12.2020 13:33 69
Tilaajille

Tanja Karpela koi­ri­neen etsi lii­to-ora­van merk­ke­jä Sot­ka­mon Pa­lo­vaa­ras­sa – Met­sä­hal­li­tus aloit­taa met­sän­kä­sit­te­lyn alueel­la

26.10.2020 13:21 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Met­sä­no­mis­tus voi yhdessä yössä karata laa­jal­ta alueel­ta ul­ko­maa­lai­seen omis­tuk­seen

25.10.2020 07:00 4
Tilaajille