Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Ihmisten kanssakäyminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­ta tar­vit­see muis­ti­ys­tä­väl­li­siä tekoja – kai­pai­si­ko joku lenkki- tai kah­vi­seu­raa tai vain pientä ru­pat­te­lu­het­keä?

20.09.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sa­lais­ten oma po­liit­ti­nen suunta so­kai­see – mihin on ka­don­nut toisen ihmisen kun­nioi­tus ja ym­mär­rys?

09.09.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sek­suaa­li­nen häi­rin­tä on aina val­lan­käyt­töä

24.06.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kateus – nä­ky­mä­tön syö­pä­läi­nen?

12.06.2022 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eri­lai­si­na yhdessä luomme hyvää maail­maa

10.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Kunpa sanoisimme mieluummin sinnepäin, emmekä ihan niin hanakasti silpoisi lähimmäisiä terävällä kielellämme
Kolumni

Kunpa sa­noi­sim­me mie­luum­min sin­ne­päin, emmekä ihan niin ha­na­kas­ti sil­poi­si lä­him­mäi­siä te­rä­väl­lä kie­lel­läm­me

05.05.2022 18:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Iso määrä suo­ma­lai­sis­ta hy­väk­syy ra­sis­min – on tärkeää tajuta, että ra­sis­ti­set kom­men­tit missään kon­teks­tis­sa eivät ole hy­väk­syt­tä­viä

24.04.2022 14:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­tan­han minä, iso­ve­li­hän se auttaa

22.04.2022 05:14 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eroon ar­mei­jan her­roit­te­lus­ta, pok­ku­roin­ti ei enää ole tätä päivää

28.03.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Abi­tu­rien­tin ahdinko on koko perheen kipu – ly­hyt­kin kokemus elä­väs­tä kou­lu­yh­tei­sös­tä voisi hel­pot­taa tätä ah­dis­ta­vaa ja yk­si­näis­tä kevättä

20.01.2021 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riit­tää­kö pelkkä ka­ris­ma?

12.11.2020 05:30 5
Tilaajille
Kehtaamattomuuteen auttaa, kun muistaa, ettei ketään kiinnosta
Kolumni

Keh­taa­mat­to­muu­teen auttaa, kun muis­taa, ettei ketään kiin­nos­ta

30.08.2020 20:00 1
Tilaajille