Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ihmisten kanssakäyminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­ku­puo­li­ko­ke­mus on jo­kai­sen oma asia – "Tuntuu pa­hal­ta, kun ai­kui­set heit­tä­vät asiat­to­mia vitsejä liit­tyen su­ku­puo­leen"

02.02.2023 06:00 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käy­dään­kö kah­vi­pöy­dis­sä jat­ku­vaa sa­na­so­taa?

31.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tyhjä sa­na­saas­te kier­toon!

22.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arjen dia­ko­niaa voi har­ras­taa jo­kai­nen – vuonna 1968 Elvi kyseli kuu­lu­mi­set ja tar­kis­ti yleis­voin­nin si­net­tä­läi­sil­tä van­huk­sil­ta

23.12.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Myyjän ei pidä sietää kaikkea – jo­kai­nen voi vai­kut­taa käyt­täy­ty­mi­sel­lään asia­kas­pal­ve­li­jan jak­sa­mi­seen ja työ­päi­vän viih­ty­vyy­teen

21.12.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Roo­li­pe­laa­mi­nen ke­hit­tää var­sin­kin lasten so­siaa­li­sia taitoja ja suh­tei­ta

23.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toisen ihmisen huo­mioi­mi­nen on kan­sa­lais­tai­to

05.10.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­ta tar­vit­see muis­ti­ys­tä­väl­li­siä tekoja – kai­pai­si­ko joku lenkki- tai kah­vi­seu­raa tai vain pientä ru­pat­te­lu­het­keä?

20.09.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sa­lais­ten oma po­liit­ti­nen suunta so­kai­see – mihin on ka­don­nut toisen ihmisen kun­nioi­tus ja ym­mär­rys?

09.09.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sek­suaa­li­nen häi­rin­tä on aina val­lan­käyt­töä

24.06.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kateus – nä­ky­mä­tön syö­pä­läi­nen?

12.06.2022 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eri­lai­si­na yhdessä luomme hyvää maail­maa

10.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Kunpa sanoisimme mieluummin sinnepäin, emmekä ihan niin hanakasti silpoisi lähimmäisiä terävällä kielellämme
Kolumni

Kunpa sa­noi­sim­me mie­luum­min sin­ne­päin, emmekä ihan niin ha­na­kas­ti sil­poi­si lä­him­mäi­siä te­rä­väl­lä kie­lel­läm­me

05.05.2022 18:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Iso määrä suo­ma­lai­sis­ta hy­väk­syy ra­sis­min – on tärkeää tajuta, että ra­sis­ti­set kom­men­tit missään kon­teks­tis­sa eivät ole hy­väk­syt­tä­viä

24.04.2022 14:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­tan­han minä, iso­ve­li­hän se auttaa

22.04.2022 05:14 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eroon ar­mei­jan her­roit­te­lus­ta, pok­ku­roin­ti ei enää ole tätä päivää

28.03.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Abi­tu­rien­tin ahdinko on koko perheen kipu – ly­hyt­kin kokemus elä­väs­tä kou­lu­yh­tei­sös­tä voisi hel­pot­taa tätä ah­dis­ta­vaa ja yk­si­näis­tä kevättä

20.01.2021 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riit­tää­kö pelkkä ka­ris­ma?

12.11.2020 05:30 5
Tilaajille
Kehtaamattomuuteen auttaa, kun muistaa, ettei ketään kiinnosta
Kolumni

Keh­taa­mat­to­muu­teen auttaa, kun muis­taa, ettei ketään kiin­nos­ta

30.08.2020 20:00 1
Tilaajille