Päihdeongelmat: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Musiikki: Tältä näyttää pia­no­batt­le pak­ka­ses­sa tor­ni­ta­lon katolla

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Identiteetti
Äiti hylkäsi iiläisen JP:n synnytyslaitokselle, mutta se oli hänen onnensa – Vasta kolmas isä otti pojan omakseen

Äiti hylkäsi ii­läi­sen JP:n syn­ny­tys­lai­tok­sel­le, mutta se oli hänen onnensa – Vasta kolmas isä otti pojan omak­seen

28.01.2024 06:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien lu­ku­mää­rä vai oma­nar­von­tun­ne?

22.04.2023 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­ta tar­vit­see kult­tuu­rin happea

31.03.2023 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­te­raa­nien pe­rin­nön kun­nioit­ta­mi­ses­sa siir­ry­tään seu­raa­vaan vai­hee­seen myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la

30.01.2023 05:14
Tilaajille
Nato-jäsenyys on sotilaallista liittoutumista syvempi asia, ja Pohjois-Suomen asemaa se vahvistaa
Kolumni

Na­to-jä­se­nyys on so­ti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta syvempi asia, ja Poh­jois-Suo­men asemaa se vah­vis­taa

21.05.2022 16:00 19
Tilaajille
Suoritusyhteiskunta painostaa identiteettiprojektiin, jossa vain saavutukset ja menestys ovat todiste yksilön erityislaatuisuudesta
Kolumni

Suo­ri­tus­yh­teis­kun­ta pai­nos­taa iden­ti­teet­tip­ro­jek­tiin, jossa vain saa­vu­tuk­set ja me­nes­tys ovat todiste yksilön eri­tyis­laa­tui­suu­des­ta

20.02.2022 14:00 4
Tilaajille
Juurtumiseen tarvitaan muutakin kuin koti – 11 Oulun vuoden jälkeen olen edelleen vain lähiönukkuja
Kolumni

Juur­tu­mi­seen tar­vi­taan muu­ta­kin kuin koti – 11 Oulun vuoden jälkeen olen edel­leen vain lä­hiö­nuk­ku­ja

11.03.2021 18:00 9
Tilaajille
Essee: Kolme kirjaa historian painolastista: "Näennäisen rauhallisissa oloissa voi itää suvaitsemattomuuden ja myrkyllisen kansallismielisyyden siemen"

Essee: Kolme kirjaa his­to­rian pai­no­las­tis­ta: "Näen­näi­sen rau­hal­li­sis­sa oloissa voi itää su­vait­se­mat­to­muu­den ja myr­kyl­li­sen kan­sal­lis­mie­li­syy­den siemen"

07.03.2021 09:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu näkyy hei­kos­ti val­ta­kun­nan me­dias­sa – ima­go­kam­pan­joi­den tu­lok­set ovat jääneet lai­hoik­si

22.12.2020 06:00 15
Tilaajille