Tilaajille

Essee: Kolme kirjaa his­to­rian pai­no­las­tis­ta: "Näen­näi­sen rau­hal­li­sis­sa oloissa voi itää su­vait­se­mat­to­muu­den ja myr­kyl­li­sen kan­sal­lis­mie­li­syy­den siemen"

Eurooppalaiset ihmiset elävät yhteiskunnissa, jotka yhä perustuvat ainakin jossain määrin ulossulkemiselle, jaolle meihin ja muihin, pohtii Pauli Tapio.

Filosofi Hannah Arendtin vuonna 1951 julkaistu teos Totalitarismin synty kuvaa sitä, miten monet eurooppalaiset kansallisvaltiot 1900-luvun alkuvuosikymmeninä muuttuivat omia kansallisiaan sortaviksi, alituiseen laajenemiseen pyrkiviksi totalitaristisiksi yhteiskunniksi.

Se on selvitys natsismin ja stalinismin noususta ja samalla varoitus niille yhteiskunnille, jotka nykyään kutsuvat itseään demokraattisiksi.