Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

hus
Turhat hälytykset hidastavat kiireelliseen hoitoon pääsyä – Linjajohtaja kertoo, milloin ensihoidon puoleen tulee kääntyä ja milloin ei

Turhat hä­ly­tyk­set hi­das­ta­vat kii­reel­li­seen hoitoon pääsyä – Lin­ja­joh­ta­ja kertoo, milloin en­si­hoi­don puoleen tulee kääntyä ja milloin ei

01.08.2022 12:56 7
Tilaajille
Korona-asiantuntijana tunnettu johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi: "Korona on kova tunkeutumaan sydämeen aiheuttaen monenlaisia sydänsairauksia"

Ko­ro­na-asian­tun­ti­ja­na tun­net­tu joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Markku Mä­ki­jär­vi: "Korona on kova tun­keu­tu­maan sy­dä­meen ai­heut­taen mo­nen­lai­sia sy­dän­sai­rauk­sia"

24.03.2022 20:51 19
Tilaajille
Hallitus varautuu koronalääkkeiden hankintaan – Husille esitetään valtakunnallisen toimijan roolia

Hal­li­tus va­rau­tuu ko­ro­na­lääk­kei­den han­kin­taan – Husille esi­te­tään val­ta­kun­nal­li­sen toi­mi­jan roolia

20.01.2022 19:03 1
Ylikiiminkiläinen nainen sai kutsun koronatestiin Helsingin Kamppiin asti – Kummalliset tekstiviestit osoittautuivat oikeiksi mutta väärään numeroon erehdyksessä lähetetyiksi

Yli­kii­min­ki­läi­nen nainen sai kutsun ko­ro­na­tes­tiin Hel­sin­gin Kamp­piin asti – Kum­mal­li­set teks­ti­vies­tit osoit­tau­tui­vat oi­keik­si mutta väärään nu­me­roon ereh­dyk­ses­sä lä­he­te­tyik­si

13.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Ilotulitteiden aiheuttamat silmävammat sattuvat usein sivustakatsojille – suojalasit on hyvä hankkia koko juhlaväelle, etenkin lapsille

Ilo­tu­lit­tei­den ai­heut­ta­mat sil­mä­vam­mat sat­tu­vat usein si­vus­ta­kat­so­jil­le – ­suo­ja­la­sit on hyvä hankkia koko juh­la­väel­le, etenkin lap­sil­le

23.12.2021 16:59
Suomeen matkustaneiden koronatestitulosten lähetyksessä ollut ongelmia Oulun seudulla – syynä tekninen häiriö

Suomeen mat­kus­ta­nei­den ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ten lä­he­tyk­ses­sä ollut on­gel­mia Oulun seu­dul­la – syynä tek­ni­nen häiriö

29.07.2021 15:35
Tilaajille
Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen markkinoille – HUS:n Lehtonen: Kotitestit eivät ole taikatemppu koronan hallintaan

Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen mark­ki­noil­le – HUS:n Leh­to­nen: Ko­ti­tes­tit eivät ole tai­ka­temp­pu koronan hal­lin­taan

10.04.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Esi­te­tyl­lä ro­ko­tus­ten kes­kit­tä­mi­sel­lä saa­vu­tet­tai­siin vain kahden viikon etu­mat­ka HUS-alueel­le, mutta tuo­tet­tai­siin muulle Suo­mel­le hyvin suuria on­gel­mia

26.03.2021 08:00 7
Tilaajille

Husin Tuo­mi­nen: Ro­ko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä olisi syytä suosia korkean il­maan­tu­vuu­den alueita

12.03.2021 14:40 24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vain ki­rur­gi­sel­la mas­kil­la ja ker­ta­käyt­tö­kä­si­neil­lä suo­jat­tu ko­ti­hoi­ta­ja on riski asiak­kaal­le – onko ro­ko­tus­jär­jes­tys Poh­jois-Poh­jan­maal­la oikea?

12.02.2021 06:00 2
Tilaajille
Suomen ensimmäiset koronarokotteet on nyt annettu Helsingissä – "Rokote on ainoa keino nitistää virus"

Suomen en­sim­mäi­set ko­ro­na­ro­kot­teet on nyt annettu Hel­sin­gis­sä – "Rokote on ainoa keino ni­tis­tää virus"

27.12.2020 14:55 4
HUSin viestinnän mukaan diagnostiikkajohtaja antoi virheellistä tietoa koronarokotteiden saapumisesta

HUSin vies­tin­nän mukaan diag­nos­tiik­ka­joh­ta­ja antoi vir­heel­lis­tä tietoa ko­ro­na­ro­kot­tei­den saa­pu­mi­ses­ta

16.12.2020 19:02 2