Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Koronarokotteet
Tuore tutkimus: Koronarokotteet estivät lähes 20 miljoonaa kuolemaa – koronatartuntojen määrä on kääntynyt jälleen kasvuun

Tuore tut­ki­mus: Ko­ro­na­ro­kot­teet estivät lähes 20 mil­joo­naa kuo­le­maa – ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on kään­ty­nyt jälleen kasvuun

24.06.2022 12:07 37
Suomi aukesi koronasuluista, mutta joillekin iäkkäille omikron on yhä tappava – neljäs rokote luvassa näille uusille ryhmille

Suomi aukesi ko­ro­na­su­luis­ta, mutta joil­le­kin iäk­käil­le omikron on yhä tappava – neljäs rokote luvassa näille uusille ryh­mil­le

02.06.2022 16:15
Tilaajille
Suomessa aletaan jakaa myös Novavaxin koronarokotteita – käytetään ensisijaisesti ensimmäisiin ja toisiin rokoteannoksiin

Suo­mes­sa aletaan jakaa myös No­va­va­xin ko­ro­na­ro­kot­tei­ta – käy­te­tään en­si­si­jai­ses­ti en­sim­mäi­siin ja toisiin ro­ko­te­an­nok­siin

03.03.2022 13:59 3
Oulu päivitti taas koronatilanteen: Uusia tartuntoja yhä paljon, sairaaloiden paine hellittänyt – hoivakodissa ja kaupunginsairaalassa koronakuolemat

Oulu päi­vit­ti taas ko­ro­na­ti­lan­teen: Uusia tar­tun­to­ja yhä paljon, sai­raa­loi­den paine hel­lit­tä­nyt – hoi­va­ko­dis­sa ja kau­pun­gin­sai­raa­las­sa ko­ro­na­kuo­le­mat

24.01.2022 18:01
Uusi ohje sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Pohjanmaalle: Koronatestiin terveydenhuoltoon vain poikkeustapauksissa – THL:n mukaan koronan sairastaneet eivät tarvitse kolmatta rokotusta

Uusi ohje sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­le: Ko­ro­na­tes­tiin ter­vey­den­huol­toon vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa – THL:n mukaan koronan sai­ras­ta­neet eivät tar­vit­se kol­mat­ta ro­ko­tus­ta

14.01.2022 17:07 8
Miksi korona ei katoa rokotuksilla niin kuin isorokko tai polio – Hanna Nohynek kertoo, mikä on tärkein syy ja miten eri rokotteet toimivat

Miksi korona ei katoa ro­ko­tuk­sil­la niin kuin iso­rok­ko tai polio – Hanna Nohynek kertoo, mikä on tärkein syy ja miten eri ro­kot­teet toi­mi­vat

10.01.2022 06:30 12
Tilaajille
Rokotekuilu vauraiden ja köyhien maiden välillä on yhä ammottava – syyttävä sormi osoittaa niin rokotevalmistajien kuin rokotteita hamstraavien teollisuusmaidenkin suuntaan

Ro­ko­te­kui­lu vau­rai­den ja köyhien maiden välillä on yhä am­mot­ta­va – syyt­tä­vä sormi osoit­taa niin ro­ko­te­val­mis­ta­jien kuin ro­kot­tei­ta hamst­raa­vien teol­li­suus­mai­den­kin suun­taan

01.01.2022 20:17 9
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi hoitohenkilöstön rokotevelvoitteen

Edus­kun­ta hy­väk­syi hoi­to­hen­ki­lös­tön ro­ko­te­vel­voit­teen

28.12.2021 17:59
Eduskunnassa keskustellaan hoitohenkilöstön rokotevelvoitteesta – perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit esittivät velvoitteen hylkäämistä

Edus­kun­nas­sa kes­kus­tel­laan hoi­to­hen­ki­lös­tön ro­ko­te­vel­voit­tees­ta – ­pe­rus­suo­ma­lai­set ja kris­til­lis­de­mo­kraa­tit esit­ti­vät vel­voit­teen hyl­kää­mis­tä

28.12.2021 16:01 7
Kolmansia koronarokotteita annetaan nyt 40–59-vuotiaille Oulussa – 5–11-vuotiaiden rokotukset alkavat keskiviikkona

Kol­man­sia ko­ro­na­ro­kot­tei­ta an­ne­taan nyt 40–59-vuo­tiail­le Oulussa – 5–11-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set alkavat kes­ki­viik­ko­na

28.12.2021 17:20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­pan­de­mia on tuonut nä­ky­viin vas­tuut­to­man käyt­täy­ty­mi­sen mas­sii­vi­set seu­raa­muk­set, joista kärsii koko yh­teis­kun­ta

28.12.2021 06:00 19
Tilaajille
THL: Kolmas rokoteannos suojaa työikäisiä myös omikronmuunnokselta, paras suoja Modernan rokotteella

THL: Kolmas ro­ko­te­an­nos suojaa työ­ikäi­siä myös omik­ron­muun­nok­sel­ta, paras suoja Mo­der­nan ro­kot­teel­la

22.12.2021 21:02
THL:n ylilääkäri Nohynek: Lähipäivinä pohditaan, onko koronan rokotusväliä syytä lyhentää – suojateho saattaa parantua, jos saa eri laadun rokotteen kullakin rokotuskerralla

THL:n yli­lää­kä­ri No­hy­nek: Lä­hi­päi­vi­nä poh­di­taan, onko koronan ro­ko­tus­vä­liä syytä ly­hen­tää – suo­ja­te­ho saattaa pa­ran­tua, jos saa eri laadun ro­kot­teen kul­la­kin ro­ko­tus­ker­ral­la

12.12.2021 09:03 2
Tilaajille
MTV: Rokotevastaiselle ryhmälle jaettu alennuskoodia Kärkkäiselle

MTV: Ro­ko­te­vas­tai­sel­le ryh­mäl­le jaettu alen­nus­koo­dia Kärk­käi­sel­le

10.12.2021 16:32
Oulun kaupungilta loppuivat influenssarokotteet – uusi erä mahdollisesti luvassa ennen vuodenvaihdetta

Oulun kau­pun­gil­ta lop­pui­vat inf­luens­sa­ro­kot­teet – uusi erä mah­dol­li­ses­ti luvassa ennen vuo­den­vaih­det­ta

09.12.2021 13:08 20
Tilaajille
Maakunnan koronanyrkki: Epidemia jatkuu voimakkaana – tartuntamäärän kasvu hidastunut viime päivinä ja rokotteen ottaminen kiinnostaa aiempaa enemmän

Maa­kun­nan ko­ro­na­nyrk­ki: Epi­de­mia jatkuu voi­mak­kaa­na – tar­tun­ta­mää­rän kasvu hi­das­tu­nut viime päivinä ja ro­kot­teen ot­ta­mi­nen kiin­nos­taa aiempaa enemmän

07.12.2021 18:28
Tuleville äideille suositellaan koronarokotetta, mutta pelkoja esiintyy silti – "Mietityttää varmaan jokaista raskaana olevaa"

Tu­le­vil­le äi­deil­le suo­si­tel­laan ko­ro­na­ro­ko­tet­ta, mutta pelkoja esiin­tyy silti – "Mie­ti­tyt­tää varmaan jo­kais­ta ras­kaa­na olevaa"

03.12.2021 07:00 2
Tilaajille
Modernan toimitusjohtaja ei usko olemassa olevien rokotteiden tehoavan omikronia vastaan

Mo­der­nan toi­mi­tus­joh­ta­ja ei usko ole­mas­sa olevien ro­kot­tei­den te­hoa­van omik­ro­nia vastaan

30.11.2021 11:00
Rokotekriittiset jäävät marginaaliin Oulun seudun uskonnollisissa yhteisöissä – Limingassa lestadiolaisjohto kannustaa rokotuksiin, mutta kriittisiäkin ääniä kuuluu

Ro­ko­te­kriit­ti­set jäävät mar­gi­naa­liin Oulun seudun us­kon­nol­li­sis­sa yh­tei­söis­sä – Li­min­gas­sa les­ta­dio­lais­joh­to kan­nus­taa ro­ko­tuk­siin, mutta kriit­ti­siä­kin ääniä kuuluu

28.11.2021 06:00 42
Tilaajille
Ylilääkäri Järvinen Ylelle: Vielä auki, suojaako koronarokotus vakavalta sairastumiselta myös omikronmuunnosta vastaan

Yli­lää­kä­ri Jär­vi­nen Ylelle: Vielä auki, suo­jaa­ko ko­ro­na­ro­ko­tus va­ka­val­ta sai­ras­tu­mi­sel­ta myös omik­ron­muun­nos­ta vastaan

27.11.2021 13:58 99