Kolumni: Sanna Marinin ym­pä­ril­lä vellova kes­kus­te­lu saa miet­ti­mään, onko pää­mi­nis­te­riys enää ihmisen työ

Jääkiekko: Kär­pil­le nollan pisteen viikko – HIFK haki täyden pis­te­po­tin Rak­si­las­ta

Koronarokotteet
Suomi pohtii koronarokotteen käytön jatkoa nuorilla, päätös mahdollisesti huomenna – taustalla Ruotsin ja Tanskan päätökset keskeyttää nuorten rokottaminen Modernalla

Suomi pohtii ko­ro­na­ro­kot­teen käytön jatkoa nuo­ril­la, päätös mah­dol­li­ses­ti huo­men­na – taus­tal­la Ruotsin ja Tanskan pää­tök­set kes­keyt­tää nuorten ro­kot­ta­mi­nen Mo­der­nal­la

06.10.2021 20:28 4
Pfizerin ja Biontechin koronarokote osoittautunut turvalliseksi 5–11-vuotiailla, valmistajat kertovat

Pfi­ze­rin ja Bion­tec­hin ko­ro­na­ro­ko­te osoit­tau­tu­nut tur­val­li­sek­si 5–11-vuo­tiail­la, val­mis­ta­jat ker­to­vat

20.09.2021 15:13 9
Ministeri Kiuru Ylelle: Suomi varautunut rokottamaan kaikki yli 12-vuotiaat kolmannen kerran

Mi­nis­te­ri Kiuru Ylelle: Suomi va­rau­tu­nut ro­kot­ta­maan kaikki yli 12-vuo­tiaat kol­man­nen kerran

18.09.2021 11:56 52
HUSin alueella aloitetaan kolmas koronavirusrokotekierros vanhenemassa olevasta rokote-erästä – rokottamiselle suullinen lupa sosiaali- ja terveysministeriöstä

HUSin alueel­la aloi­te­taan kolmas ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­te­kier­ros van­he­ne­mas­sa ole­vas­ta ro­ko­te-eräs­tä – ro­kot­ta­mi­sel­le suul­li­nen lupa so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riös­tä

17.09.2021 11:13 14
Mikä on Suomen rokotustilanne? STM ja THL tiedottivat koronavirustilanteesta – katso tallenne lähetyksestä

Mikä on Suomen ro­ko­tus­ti­lan­ne? STM ja THL tie­dot­ti­vat ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta – katso tal­len­ne lä­he­tyk­ses­tä

16.09.2021 09:30 4
Suomi lahjoittaa käyttämättömäksi jääviä koronarokotteita kehittyville maille

Suomi lah­joit­taa käyt­tä­mät­tö­mäk­si jääviä ko­ro­na­ro­kot­tei­ta ke­hit­ty­vil­le maille

09.09.2021 14:58 1
Valiokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä koronapassista: "Monia selvitettäviä perustuslakikysymyksiä"

Va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä ko­ro­na­pas­sis­ta: "Monia sel­vi­tet­tä­viä pe­rus­tus­la­ki­ky­sy­myk­siä"

08.09.2021 09:32 10
Tilaajille
THL:n tutkimus: Kahdella koronarokotteella saadaan erinomaisen hyvä teho vakavaa koronatautia vastaan – myös kahta eri rokotetta käyttämällä

THL:n tut­ki­mus: Kah­del­la ko­ro­na­ro­kot­teel­la saadaan erin­omai­sen hyvä teho vakavaa ko­ro­na­tau­tia vastaan – myös kahta eri ro­ko­tet­ta käyt­tä­mäl­lä

03.09.2021 06:44 12
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: Kahdesti rokotetun ei tarvitse enää mennä oireisena koronatesteihin eikä jäädä altistuskaranteeniin

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri: Kah­des­ti ro­ko­te­tun ei tar­vit­se enää mennä oi­rei­se­na ko­ro­na­tes­tei­hin eikä jäädä al­tis­tus­ka­ran­tee­niin

02.09.2021 13:58 59
THL: Kaksi koronarokotetta vähentää tartuntoja ja vakavan sairastumisen riskiä myös vanhemmissa ikäluokissa

THL: Kaksi ko­ro­na­ro­ko­tet­ta vä­hen­tää tar­tun­to­ja ja vakavan sai­ras­tu­mi­sen riskiä myös van­hem­mis­sa ikä­luo­kis­sa

20.08.2021 14:18 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­heel­lis­tä EU-ro­ko­tus­to­dis­tus­ta ei saada kor­jat­tua

15.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­hys­te­ria kiih­ty­mis­vai­hee­seen Oulussa

09.08.2021 06:00 6
Tilaajille
Työnantaja ei saa kysyä, onko työntekijä saanut koronarokotteen – selvitimme, mitä työnantaja voi tehdä ja miten se voi taata asiakkaiden ja työkavereiden turvallisuuden

Työn­an­ta­ja ei saa kysyä, onko työn­te­ki­jä saanut ko­ro­na­ro­kot­teen – ­sel­vi­tim­me, mitä työn­an­ta­ja voi tehdä ja miten se voi taata asiak­kai­den ja työ­ka­ve­rei­den tur­val­li­suu­den

02.08.2021 15:15 16
Tilaajille
Rovaniemen rokotustempaus jatkui sunnuntaina – piikille saapui myös hirviörokkari Mr. Lordi

Ro­va­nie­men ro­ko­tus­tem­paus jatkui sun­nun­tai­na – pii­kil­le saapui myös hir­viö­rok­ka­ri Mr. Lordi

02.08.2021 10:02 2
Tilaajille
Oulussa on voinut altistua koronavirukselle kuntosalilla ja kahvilassa, walk in -rokotukset jatkuvat edelleen

Oulussa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le kun­to­sa­lil­la ja kah­vi­las­sa, walk in -ro­ko­tuk­set jat­ku­vat edel­leen

20.07.2021 16:48 16
Ouluhallille avataan ajanvaraukseton rokotepiste – tarkoitettu ensimmäistä rokoteannostaan hakeville

Ou­lu­hal­lil­le avataan ajan­va­rauk­se­ton ro­ko­te­pis­te – tar­koi­tet­tu en­sim­mäis­tä ro­ko­te­an­nos­taan ha­ke­vil­le

09.07.2021 12:04
Lapsettomuutta ja syöpäriski? Ylilääkäri kommentoi viittä myyttiä koronarokotteesta

Lap­set­to­muut­ta ja syö­pä­ris­ki? Yli­lää­kä­ri kom­men­toi viittä myyttiä ko­ro­na­ro­kot­tees­ta

09.07.2021 07:43 1
Kotimaiselle koronarokotteelle yhdeksän miljoonan rahoitus

Ko­ti­mai­sel­le ko­ro­na­ro­kot­teel­le yh­dek­sän mil­joo­nan ra­hoi­tus

07.07.2021 10:12 19
Analyysi: Venäjällä kansa on ymmällään koronarokotuksen tarpeesta – miksi Putinilta kesti yli kolme kuukautta kertoa saaneensa Sputnik V:n maaliskuussa?

Ana­lyy­si: Ve­nä­jäl­lä kansa on ym­mäl­lään ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen tar­pees­ta – miksi Pu­ti­nil­ta kesti yli kolme kuu­kaut­ta kertoa saa­neen­sa Sputnik V:n maa­lis­kuus­sa?

03.07.2021 18:30 10
Tilaajille
Voiko sydäntulehduksilla ja koronarokotteilla olla yhteys? Fimean ylilääkäri kertoo, mitä oireista tiedetään

Voiko sy­dän­tu­leh­duk­sil­la ja ko­ro­na­ro­kot­teil­la olla yhteys? Fimean yli­lää­kä­ri kertoo, mitä oi­reis­ta tie­de­tään

02.07.2021 23:39