Koronarokotteet
Viimeisin 4 tuntia
Työterveys tarvitaan mukaan koronarokotuksiin, vetoavat työmarkkinakeskusjärjestöt ja Työterveyslaitos – "Julkisen sektorin kuormitusta kohtuullistettaisiin"

Työ­ter­veys tar­vi­taan mukaan ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin, ve­toa­vat työ­mark­ki­na­kes­kus­jär­jes­töt ja Työ­ter­veys­lai­tos – "Jul­ki­sen sek­to­rin kuor­mi­tus­ta koh­tuul­lis­tet­tai­siin"

00:00 4
Kuukausi ja vanhemmat
Kiuru Ylen Ykkösaamussa: Koronan tukahduttaminen ilman rokotetta mahdotonta, koko kansan rokottaminen voi viedä aikaa

Kiuru Ylen Yk­kö­saa­mus­sa: Koronan tu­kah­dut­ta­mi­nen ilman ro­ko­tet­ta mah­do­ton­ta, koko kansan ro­kot­ta­mi­nen voi viedä aikaa

21.11.2020 12:48 14
Koronarokotteiden kärjessä käytetään tekniikkaa, jolle ei ole aiemmin yhtään myyntilupaa – suomalaisasiantuntijat eivät näe riskiä huolestuttavana

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den kär­jes­sä käy­te­tään tek­niik­kaa, jolle ei ole aiemmin yhtään myyn­ti­lu­paa – suo­ma­lais­asian­tun­ti­jat eivät näe riskiä huo­les­tut­ta­va­na

20.11.2020 18:22
Tilaajille
Pfizer kertoo koronarokotteensa tehoavan 95-prosenttisesti, eikä vakavia sivuvaikutuksia ole havaittu

Pfizer kertoo ko­ro­na­ro­kot­teen­sa te­hoa­van 95-pro­sent­ti­ses­ti, eikä vakavia si­vu­vai­ku­tuk­sia ole ha­vait­tu

18.11.2020 15:11 5
Kokonaisturvallisuus tehdään yhdessä
Kolumni Mikko Kinnunen

Ko­ko­nais­tur­val­li­suus tehdään yhdessä

17.11.2020 20:00 1
Tilaajille