Ukrainan sota: Oulun uk­rai­na­lai­set muut­ta­vat nyt omiin asun­toi­hin, Help Cen­te­ril­lä kii­reis­tä aikaa

Leijonat: Kärp­pien Arttu Hyry debytoi Lei­jo­nis­sa – tukku mui­ta­kin ou­lu­lai­sia maa­jouk­kuei­siin

Presidentinvaalit: Kalevan vaa­li­ko­ne on nyt auki

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Diabetes
Stressi nousee, kun lääkepurkin pohja alkaa häämöttää – näin lääkepula vaikuttaa adhd:sta, diabeteksesta ja eturauhasvaivoista kärsivien elämään

Stressi nousee, kun lää­ke­pur­kin pohja alkaa hää­möt­tää – näin lää­ke­pu­la vai­kut­taa adhd:s­ta, dia­be­tek­ses­ta ja etu­rau­has­vai­vois­ta kär­si­vien elämään

27.11.2023 12:00
Tilaajille
Diabeetikkojen insuliinireseptit vanhenevat ennen aikojaan ensi vuonna – lääkäri painottaa, että lääkitykseen ei saa tulla pienintäkään katkosta

Dia­bee­tik­ko­jen in­su­lii­ni­re­sep­tit van­he­ne­vat ennen ai­ko­jaan ensi vuonna – lääkäri pai­not­taa, että lää­ki­tyk­seen ei saa tulla pie­nin­tä­kään kat­kos­ta

19.11.2023 06:30 12
Tilaajille
Kun kuivaksi oppinut Emilia alkoi kastella uudelleen, äiti tiesi, ettei kaikki ollut kunnossa – krooninen sairaus voi oireilla lapsella epätyypillisesti

Kun kui­vak­si oppinut Emilia alkoi kas­tel­la uu­del­leen, äiti tiesi, ettei kaikki ollut kun­nos­sa – kroo­ni­nen sairaus voi oi­reil­la lap­sel­la epä­tyy­pil­li­ses­ti

09.10.2023 06:30 1
Tilaajille
Suolistohormonilääkkeestä on edelleen kova pula, mutta Julia Lehto on onnistunut saamaan sitä – uusi, entistä tehokkaampi laihdutuslääke tulee kalliiksi

Suo­lis­to­hor­mo­ni­lääk­kees­tä on edel­leen kova pula, mutta Julia Lehto on on­nis­tu­nut saamaan sitä – uusi, entistä te­hok­kaam­pi laih­du­tus­lää­ke tulee kal­liik­si

11.09.2023 06:30 7
Tilaajille
Lasten ja nuorten ykköstyypin diabetes jää kesähelteillä helposti huomaamatta – verensokeri kannattaa mittauttaa pienestäkin epäilyksestä

Lasten ja nuorten yk­kös­tyy­pin dia­be­tes jää ke­sä­hel­teil­lä hel­pos­ti huo­maa­mat­ta – ve­ren­so­ke­ri kan­nat­taa mit­taut­taa pie­nes­tä­kin epäi­lyk­ses­tä

10.07.2023 12:56
Vanha Kaleva: Tanskalainen diasuliini on uusi, kustannuksiltaan mitätön lääke

Vanha Kaleva: Tans­ka­lai­nen dia­su­lii­ni on uusi, kus­tan­nuk­sil­taan mitätön lääke

06.06.2023 10:00
Älykäs insuliinipumppu helpottaa lasten 1-tyypin diabeteksen hoitoa, selvisi tutkimuksessa – vähensi sokeriarvojen heilahtelua ja vanhempien kuormitusta

Älykäs in­su­lii­ni­pump­pu hel­pot­taa lasten 1-tyy­pin dia­be­tek­sen hoitoa, selvisi tut­ki­muk­ses­sa – vähensi so­ke­ri­ar­vo­jen hei­lah­te­lua ja van­hem­pien kuor­mi­tus­ta

17.02.2023 13:21 4
Raskausdiabetes yleistyy, eivätkä sitä aiheuta vain kohonneet sokerit – oululainen Noora Saari sairastui kaikissa kolmessa raskaudessaan: "Ensimmäinen tunne oli, että epäonnistuin"

Ras­kaus­dia­be­tes yleis­tyy, eivätkä sitä aiheuta vain ko­hon­neet sokerit – ou­lu­lai­nen Noora Saari sai­ras­tui kai­kis­sa kol­mes­sa ras­kau­des­saan: "En­sim­mäi­nen tunne oli, että epäon­nis­tuin"

16.05.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Dia­be­tek­sen hoitoon eri­tyis­huo­mio­ta sote-alueel­la

12.01.2022 04:30 2
Tilaajille
Anne Heikkinen laihtui ja ystävät kadehtivat, mutta tieto syystä oli järkytys – hiilareiden laskeminen on nyt pakollinen paha läpi elämän

Anne Heik­ki­nen laihtui ja ystävät ka­deh­ti­vat, mutta tieto syystä oli jär­ky­tys – hii­la­rei­den las­ke­mi­nen on nyt pa­kol­li­nen paha läpi elämän

20.12.2021 06:30 1
Tilaajille
Runsas maidon juonti voi lisätä tyypin 1 diabeteksen riskiä, äidinmaidonkorvikkeella yhteys astmaan – "Maito on koostumukseltaan hyvin monimutkainen aine"

Runsas maidon juonti voi lisätä tyypin 1 dia­be­tek­sen riskiä, äi­din­mai­don­kor­vik­keel­la yhteys astmaan – "Maito on koos­tu­muk­sel­taan hyvin mo­ni­mut­kai­nen aine"

12.11.2021 12:22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun elin­ta­pa­sai­rauk­sia eh­käi­se­vä lii­kun­ta on tie­dos­sa, voidaan sai­rauk­sien kus­tan­nuk­sia pie­nen­tää

02.11.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet sääs­täi­si­vät mil­joo­nia lait­ta­mal­la dia­be­tek­sen hoidon kuntoon

30.10.2021 05:00 1
Tilaajille
Oulun yliopistossa kehitetty uusi menetelmä paljastaa diabeteksen aiheuttamia ihokomplikaatioita

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­tet­ty uusi me­ne­tel­mä pal­jas­taa dia­be­tek­sen ai­heut­ta­mia iho­komp­li­kaa­tioi­ta

22.02.2021 11:31
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei ole syytä leimata kun­to­kes­kuk­sia – kan­sain­vä­li­set tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, että kun­to­sa­li­har­joit­te­lu on ko­ro­na-ai­ka­na­kin tur­val­li­nen lii­kun­ta­muo­to, kunhan tur­va­toi­mia nou­da­te­taan

01.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Pienten lasten diabetes-diagnoosit ovat vähentyneet Suomessa

Pienten lasten dia­be­tes-diag­noo­sit ovat vä­hen­ty­neet Suo­mes­sa

06.10.2020 10:38 1
Jopa miljoonalla suomalaisella on esidiabetes, eikä moni tunnista riskiä – Boheemia elämää viettänyt Anneli Saaristo kuuli televisiossa sairastavansa diabetesta

Jopa mil­joo­nal­la suo­ma­lai­sel­la on esi­dia­be­tes, eikä moni tun­nis­ta riskiä – Bo­hee­mia elämää viet­tä­nyt Anneli Saa­ris­to kuuli te­le­vi­sios­sa sai­ras­ta­van­sa dia­be­tes­ta

08.06.2020 07:00
Tilaajille