Koronavirus
Viimeisin 4 tuntia
Suomessa 93 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa 93 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tar­tun­ta

12:10 4
Viimeisin 24 tuntia
Tallink keskeyttää suositun reitin Riikaan – tällä kertaa syynä Latvian koronarajoitukset

Tallink kes­keyt­tää suo­si­tun reitin Riikaan – tällä kertaa syynä Latvian ko­ro­na­ra­joi­tuk­set

25.09.2020 20:04 1
Ministeri Krista Kiuru MTV:lle: Ravintoloiden aukioloa aiotaan rajoittaa uudelleen, esitys hallitukselle tiistaina

Mi­nis­te­ri Krista Kiuru MTV:l­le: Ra­vin­to­loi­den au­kio­loa aiotaan ra­joit­taa uu­del­leen, esitys hal­li­tuk­sel­le tiis­tai­na

25.09.2020 19:53 14
Tartuntatautilääkäri kiittelee oululaisia koronakurin noudattamisesta, vaikka pientä unohtamistakin on näkynyt –  "Tarvitaan turnauskestävyyttä"

Tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri kiit­te­lee ou­lu­lai­sia ko­ro­na­ku­rin nou­dat­ta­mi­ses­ta, vaikka pientä unoh­ta­mis­ta­kin on näkynyt –  "Tar­vi­taan tur­naus­kes­tä­vyyt­tä"

25.09.2020 19:00 5
Tilaajille
Oulussa koronatestiin voi pian varata ajan netissä edellisenä iltana kello 21 alkaen – aiemmin ajanvaraus aukesi keskiyöllä

Oulussa ko­ro­na­tes­tiin voi pian varata ajan netissä edel­li­se­nä iltana kello 21 alkaen – aiemmin ajan­va­raus aukesi kes­kiyöl­lä

25.09.2020 18:11 0
Viikko ja vanhemmat
Suomessa 105 uutta koronatapausta – Pohjois-Suomen yksi uusi tartunta tilastoitu Rovaniemelle

Suo­mes­sa 105 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Poh­jois-Suo­men yksi uusi tar­tun­ta ti­las­toi­tu Ro­va­nie­mel­le

25.09.2020 12:11 8
Huoltovarmuuskeskus: Kaikkia suojavarusteita on tällä hetkellä hyvin saatavilla – käyttö lisääntynyt alkusyksystä

Huol­to­var­muus­kes­kus: Kaikkia suo­ja­va­rus­tei­ta on tällä het­kel­lä hyvin saa­ta­vil­la – käyttö li­sään­ty­nyt al­ku­syk­sys­tä

25.09.2020 10:36 1
Matkailuala osoitti mieltään poukkoilevasta rajoituspolitiikasta, ja samaan aikaan hallitus päätti uusista matkustusrajoituksista Ruotsiin ja Viroon

Mat­kai­lua­la osoitti miel­tään pouk­koi­le­vas­ta ra­joi­tus­po­li­tii­kas­ta, ja samaan aikaan hal­li­tus päätti uusista mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sis­ta Ruot­siin ja Viroon

24.09.2020 17:22 4
Eduskunnan täysistunnoissa aletaan käyttää kasvomaskeja, tarkoitus on pitää maski kasvoilla myös puheenvuorojen aikana

Edus­kun­nan täy­sis­tun­nois­sa aletaan käyttää kas­vo­mas­ke­ja, tar­koi­tus on pitää maski kas­voil­la myös pu­heen­vuo­ro­jen aikana

24.09.2020 15:26 1
Matkailualan mitta tuli täyteen: Hallituksen rajoituspolitiikka on liian poukkoilevaa ja viranomaisten viestintä hämäävää – "Nyt tarvitaan pikatestausta"

Mat­kai­lua­lan mitta tuli täy­teen: Hal­li­tuk­sen ra­joi­tus­po­li­tiik­ka on liian pouk­koi­le­vaa ja vi­ra­no­mais­ten vies­tin­tä hä­mää­vää – "Nyt tar­vi­taan pi­ka­tes­taus­ta"

24.09.2020 14:23 3
Matkustusrajoitukset palautuvat muun muassa Virosta, Ruotsista ja Saksasta saapuville matkustajille

Mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set pa­lau­tu­vat muun muassa Vi­ros­ta, Ruot­sis­ta ja Sak­sas­ta saa­pu­vil­le mat­kus­ta­jil­le

24.09.2020 14:21 0
Suomessa on todettu 91 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Suomessa rekisteröity yksi tartunta Kempeleessä

Suo­mes­sa on todettu 91 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa re­kis­te­röi­ty yksi tar­tun­ta Kem­pe­lees­sä

24.09.2020 12:24 4
Suomi on koronaepidemian kiihtymisvaiheen rajalla, sairaanhoitopiirejä ehkä jo sen yli – "Nyt on toiminnan hetki"

Suomi on ko­ro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­heen ra­jal­la, sai­raan­hoi­to­pii­re­jä ehkä jo sen yli – "Nyt on toi­min­nan hetki"

24.09.2020 11:17 0
STM ja THL: Koronaepidemian kiihtymisestä nähtävissä useita merkkejä – kiihtymisvaiheessa maskisuositus laajenee toisen asteen oppilaitoksiin, korkeakouluihin ja kauppakeskuksiin

STM ja THL: Ko­ro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mi­ses­tä näh­tä­vis­sä useita merk­ke­jä – kiih­ty­mis­vai­hees­sa mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee toisen asteen op­pi­lai­tok­siin, kor­kea­kou­lui­hin ja kaup­pa­kes­kuk­siin

24.09.2020 10:17 2
Tiedotustilaisuus tämän viikon koronatilanteesta – katso tallenne

Tie­do­tus­ti­lai­suus tämän viikon ko­ro­na­ti­lan­tees­ta – katso tal­len­ne

24.09.2020 09:37 0
Hallituksen on määrä päättää uusista matkustusrajoituksista – matkustaminen Virosta ja Ruotsista vaikeutumassa

Hal­li­tuk­sen on määrä päättää uusista mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sis­ta – mat­kus­ta­mi­nen Virosta ja Ruot­sis­ta vai­keu­tu­mas­sa

24.09.2020 07:50 0
Presidentti Niinistö huomautti YK-puheessaan, että koronapandemia on antanut jo ainakin kolme tärkeää opetusta – yksi niistä on muita rohkaisevampi

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö huo­maut­ti YK-pu­hees­saan, että ko­ro­na­pan­de­mia on antanut jo ainakin kolme tärkeää ope­tus­ta – yksi niistä on muita roh­kai­se­vam­pi

23.09.2020 19:24 0
Näkökulma: Voi pyhä yksinkertaisuus – koronan torjunta on meistä jokaisen vastuulla ja järjenkäyttö on sallittua

Nä­kö­kul­ma: Voi pyhä yk­sin­ker­tai­suus – koronan tor­jun­ta on meistä jo­kai­sen vas­tuul­la ja jär­jen­käyt­tö on sal­lit­tua

23.09.2020 19:00 1
Suomessa 93 uutta koronatartuntaa ja kaksi kuolemantapausta – Pohjois-Suomessa Nivalaan kirjattiin yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa 93 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa ja kaksi kuo­le­man­ta­paus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa Ni­va­laan kir­jat­tiin yksi uusi tar­tun­ta

23.09.2020 12:23 16
Koronarajoitukset kiristyvät Euroopassa: Britanniassa uhataan kovilla sakoilla, lukuisia uusia rajoituksia voimaan – Ranskassa useita tiukennuksia

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ki­ris­ty­vät Eu­roo­pas­sa: Bri­tan­nias­sa uhataan kovilla sa­koil­la, lu­kui­sia uusia ra­joi­tuk­sia voimaan – Rans­kas­sa useita tiu­ken­nuk­sia

23.09.2020 11:04 0