Koronavirus
Viimeisin tunti
Varjo-festivaali toi perjantaina auringon koronan hyydyttämään festarikesään, mutta turvaohjeet alueella muistuttavat arkitodellisuudesta

Var­jo-fes­ti­vaa­li toi per­jan­tai­na au­rin­gon koronan hyy­dyt­tä­mään fes­ta­ri­ke­sään, mutta tur­va­oh­jeet alueel­la muis­tut­ta­vat ar­ki­to­del­li­suu­des­ta

21:22 0
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Turussa loppui kärsivällisyys – "Totta kai olisimme toivoneet, että kansallinen maskisuositus olisi tullut"

Turussa loppui kär­si­väl­li­syys – "Totta kai oli­sim­me toi­vo­neet, että kan­sal­li­nen mas­ki­suo­si­tus olisi tullut"

19:21 0
Viimeisin 12 tuntia
Voiko työmatkaliikenteeseen hankkimansa maskit vähentää verotuksessa? Tämä olisi asiantuntijan mukaan mahdollista yhdessä tilanteessa

Voiko työ­mat­ka­lii­ken­tee­seen hank­ki­man­sa maskit vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa? Tämä olisi asian­tun­ti­jan mukaan mah­dol­lis­ta yhdessä ti­lan­tees­sa

14:49 1
THL: Suomessa 22 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tartunta Raahessa, Rovaniemellä Roy Club -yökerhossa tiistaiyönä olleet asiakkaat määrätty karanteeniin

THL: Suo­mes­sa 22 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tar­tun­ta Raa­hes­sa, Ro­va­nie­mel­lä Roy Club -yö­ker­hos­sa tiis­tai­yö­nä olleet asiak­kaat mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

12:20 8
Viimeisin 24 tuntia
ERR ja Yle: Uuteenkaupunkiin saapuvalla rahtialuksella 12 koronapotilasta – yksi toimitetaan sairaalaan tutkimuksiin

ERR ja Yle: Uu­teen­kau­pun­kiin saa­pu­val­la rah­ti­aluk­sel­la 12 ko­ro­na­po­ti­las­ta – yksi toi­mi­te­taan sai­raa­laan tut­ki­muk­siin

08:42 1
Näkökulma: Koko maailman koronatartuntaluku on laskussa – kertooko se jostain jotain vai ei mistään mitään?

Nä­kö­kul­ma: Koko maail­man ko­ro­na­tar­tun­ta­lu­ku on las­kus­sa – ker­too­ko se jostain jotain vai ei mistään mitään?

06:00 1
Tilaajille
Suomeen odotetaan viikonloppuna satoja thaimaalaisia marjanpoimijoita – Jokaisen on läpäistävä koronatesti, ennen kuin lähtölupa irtoaa

Suomeen odo­te­taan vii­kon­lop­pu­na satoja thai­maa­lai­sia mar­jan­poi­mi­joi­ta – Jo­kai­sen on lä­päis­tä­vä ko­ro­na­tes­ti, ennen kuin läh­tö­lu­pa irtoaa

06:00 12
Yhdysvallat poisti varoituksen välttää kaikkea ulkomaanmatkailua – tilalle maakohtaisia rajoituksia

Yh­dys­val­lat poisti va­roi­tuk­sen välttää kaikkea ul­ko­maan­mat­kai­lua – tilalle maa­koh­tai­sia ra­joi­tuk­sia

06.08.2020 22:43 0
Viikko ja vanhemmat
Paineet eivät hirvitä suomalaisen musiikin vientitoivoksi nimettyä Jesse Markinia – palkittu artisti saapuu Ouluun Varjo-festivaalille

Paineet eivät hirvitä suo­ma­lai­sen mu­sii­kin vien­ti­toi­vok­si ni­met­tyä Jesse Mar­ki­nia – pal­kit­tu artisti saapuu Ouluun Var­jo-fes­ti­vaa­lil­le

06.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Suojainten kysyntä ampaisi nousuun elokuussa, kertovat pohjoispohjalaiset valmistajat: "Jos keväällä ihmiset hankkivat suojavarusteita riskiryhmille, niin nyt niitä hankitaan aivan kaikille"

Suo­jain­ten kysyntä ampaisi nousuun elo­kuus­sa, ker­to­vat poh­jois­poh­ja­lai­set val­mis­ta­jat: "Jos ke­vääl­lä ihmiset hank­ki­vat suo­ja­va­rus­tei­ta ris­ki­ryh­mil­le, niin nyt niitä han­ki­taan aivan kai­kil­le"

06.08.2020 17:01 0
Tilaajille
Maahantulorajoitukset palaavat Belgiasta ja Hollannista matkustaville – Saksan ja Tanskan katsotaan ylittävän raja-arvot vain hetkellisesti

Maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­set pa­laa­vat Bel­gias­ta ja Hol­lan­nis­ta mat­kus­ta­vil­le – Saksan ja Tanskan kat­so­taan ylit­tä­vän ra­ja-ar­vot vain het­kel­li­ses­ti

06.08.2020 14:00 0
THL: Uusia koronavirustartuntoja todettu 20 –  tartuttavuusluvun mukaan epidemia on kiihtymisvaiheessa

THL: Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja todettu 20 –  tar­tut­ta­vuus­lu­vun mukaan epi­de­mia on kiih­ty­mis­vai­hees­sa

06.08.2020 12:59 10
Duodecim: Hajuaistin katoaminen saattaa olla merkki lievemmästä koronatartunnasta

Duo­de­cim: Ha­ju­ais­tin ka­toa­mi­nen saattaa olla merkki lie­vem­mäs­tä ko­ro­na­tar­tun­nas­ta

06.08.2020 10:56 2
Maskisuosituksen valmistelua avataan tänään aamupäivästä – Suojamaskien hankintakulut voivat valua toimeentulotukien piiriin

Mas­ki­suo­si­tuk­sen val­mis­te­lua avataan tänään aa­mu­päi­väs­tä – Suo­ja­mas­kien han­kin­ta­ku­lut voivat valua toi­meen­tu­lo­tu­kien piiriin

06.08.2020 06:15 10
HUS:n toimitusjohtaja Ylelle: Koronaviruksen toinen aalto on jo täällä

HUS:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Ylelle: Ko­ro­na­vi­ruk­sen toinen aalto on jo täällä

05.08.2020 22:15 3
Kanariansaaret vakuuttaa turistit koronaviruksen aiheuttamien kulujen varalta – ehtona on, ettei tartunnasta tiennyt etukäteen

Ka­na­rian­saa­ret va­kuut­taa tu­ris­tit ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­mien kulujen varalta – ehtona on, ettei tar­tun­nas­ta tiennyt etu­kä­teen

05.08.2020 21:38 1
Uskaltaako kouluun mennä, jatkuvatko etätyöt? Ministeri Krista Kiuru vastaa avoimesti visaisiin koronakysymyksiin, katso video

Us­kal­taa­ko kouluun mennä, jat­ku­vat­ko etä­työt? Mi­nis­te­ri Krista Kiuru vastaa avoi­mes­ti vi­sai­siin ko­ro­na­ky­sy­myk­siin, katso video

05.08.2020 21:00 0
Tuontimaskien alkuperä askarruttaa – miten voit varmistaa, ettei kiinalainen maskisi ole uiguurin pakkotyönä valmistama?

Tuon­ti­mas­kien al­ku­pe­rä as­kar­rut­taa – miten voit var­mis­taa, ettei kii­na­lai­nen maskisi ole ui­guu­rin pak­ko­työ­nä val­mis­ta­ma?

05.08.2020 20:15 2
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistö varoittelee Facebookissa koronan toisesta aallosta – "Tunnemme pirulaisen, tieto auttaa tekemään tarvittavia päätöksiä"

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö va­roit­te­lee Fa­ce­boo­kis­sa koronan toi­ses­ta aal­los­ta – "Tun­nem­me pi­ru­lai­sen, tieto auttaa te­ke­mään tar­vit­ta­via pää­tök­siä"

05.08.2020 19:24 5
Koronatesteihin on syytä hakeutua herkästi, vaikka rauhallinen tautitilanne on jatkunut Pohjois-Pohjanmaalla

Ko­ro­na­tes­tei­hin on syytä ha­keu­tua her­käs­ti, vaikka rau­hal­li­nen tau­ti­ti­lan­ne on jat­ku­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la

05.08.2020 16:33 16