Etätyöt
Kuukausi
Sosiaali- ja terveysministeri Pekonen: Etätyösuositusta syytä arvioida uudelleen

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pe­ko­nen: Etä­työ­suo­si­tus­ta syytä ar­vioi­da uu­del­leen

05.08.2020 14:45 1
Maskit ja etätyö puhuttavat – juuri nyt kaivataan pikaisia linjauksia ja ohjeistuksia
Pääkirjoitus

Maskit ja etätyö pu­hut­ta­vat – juuri nyt kai­va­taan pi­kai­sia lin­jauk­sia ja oh­jeis­tuk­sia

31.07.2020 20:00 6
Tilaajille
Kysyimme, millainen on Pohjois-Pohjanmaan koronavirustilanne – THL:n Mika Salminen: "Suvantovaiheesta huolimatta epidemia ei ole ohi"

Ky­syim­me, mil­lai­nen on Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne – THL:n Mika Sal­mi­nen: "Su­van­to­vai­hees­ta huo­li­mat­ta epi­de­mia ei ole ohi"

28.07.2020 19:00 8
Tilaajille
Etätyöntekijät palaavat vähitellen työpaikoille, jotka eivät kuitenkaan ole aivan ennallaan, myöhemmin ne voivat muuttua enemmänkin – Oulun Energialla etätöitä tehtiin jo ennen koronaa

Etä­työn­te­ki­jät pa­laa­vat vä­hi­tel­len työ­pai­koil­le, jotka eivät kui­ten­kaan ole aivan en­nal­laan, myö­hem­min ne voivat muuttua enem­män­kin – Oulun Ener­gial­la etä­töi­tä tehtiin jo ennen koronaa

19.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Moni jatkaa etätöitä kesällä poikkeusolojen päätyttyäkin – katso, miten voit suojautua häikäisyltä ja ympäristön hälyltä

Moni jatkaa etä­töi­tä kesällä poik­keus­olo­jen pää­tyt­tyä­kin – katso, miten voit suo­jau­tua häi­käi­syl­tä ja ym­pä­ris­tön hälyltä

04.07.2020 07:15 0
Tilaajille
Työpaikoilla puretaan etätöitä – LähiTapiola Pohjoisen henkilökunnalle visiirit ja asiakkaille suojamaskit

Työ­pai­koil­la pu­re­taan etä­töi­tä – Lä­hi­Ta­pio­la Poh­joi­sen hen­ki­lö­kun­nal­le vi­sii­rit ja asiak­kail­le suo­ja­mas­kit

08.06.2020 07:04 8
Tilaajille
EK:n kysely: Pahin lomautushuippu ohi – etätöistä voi vähitellen palata työpaikoille, joissa on uusia turvakäytäntöjä

EK:n kysely: Pahin lo­mau­tus­huip­pu ohi – etä­töis­tä voi vä­hi­tel­len palata työ­pai­koil­le, joissa on uusia tur­va­käy­tän­tö­jä

14.05.2020 12:19 4
Kartoitus: Korona-Suomessa liki 60 prosenttia työntekijöistä on etätöissä – suurin osuus EU-maista

Kar­toi­tus: Ko­ro­na-Suo­mes­sa liki 60 pro­sent­tia työn­te­ki­jöis­tä on etä­töis­sä – suurin osuus EU-mais­ta

10.05.2020 19:54 52