Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Energiantuotanto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keu­den­mu­kais­ta tuu­li­voi­maa – Oulun etu on, että harvaan asu­tuil­la alueil­la mie­li­pi­de tuu­li­voi­maa kohtaan pysyy riit­tä­vän po­si­tii­vi­se­na

22.02.2024 05:45 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­mas­ta uutta elin­voi­maa – tor­pa­taan­ko Poh­jois-Poh­jan­maan kylien ke­hit­tä­mi­nen liian tiu­koil­la kaa­voil­la?

12.02.2024 06:00 24
Luoko merituulivoimabuumi hyvinvointia paikallisesti?
Kolumni

Luoko me­ri­tuu­li­voi­ma­buu­mi hy­vin­voin­tia pai­kal­li­ses­ti?

28.01.2024 14:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­ty­lai­tok­sis­ta rat­kai­su ajoit­tai­seen säh­kö­pu­laan? – olisi koh­tuul­lis­ta, että tuu­li­voi­ma­yh­tiöt tu­li­si­vat mukaan ja­ka­maan kus­tan­nuk­sia

25.01.2024 06:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähkön hinta on pil­vis­sä – isot ja hyö­dyl­li­set aja­tuk­set säh­kön­tuo­tan­toon pitää huo­ma­ta, ei riitä pelkkä uu­ti­soin­ti kal­liis­ta hin­nas­ta

17.01.2024 06:00 52
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tilanne ku­lut­ta­jal­le sähkön suhteen täysin uusi, tur­val­li­nen olotila me­ne­tet­ty

17.01.2024 05:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Harva ener­gia­muo­to tuhoaa ym­pä­ris­töään yhtä laa­jas­ti kuin ve­si­voi­ma

11.01.2024 05:30 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sää­tö­voi­ma pump­pu­voi­ma­lois­ta – vedyn val­mis­tuk­ses­ta apua kalojen vael­luk­siin

09.01.2024 05:30 10
Sähkön markkinahinnoissa pitää olla jokin tolkku  – tarvitaan lisää tuotantoa ja hintamekanismin säätöjä
Pääkirjoitus

Sähkön mark­ki­na­hin­nois­sa pitää olla jokin tolkku – tar­vi­taan lisää tuo­tan­toa ja hin­ta­me­ka­nis­min säätöjä

08.01.2024 17:00 42
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­toi­mien on oltava ripeitä mutta reiluja

08.01.2024 06:00 24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaih­te­le­va säh­kön­tuo­tan­to tar­vit­see tuek­seen jous­ta­vaa ku­lu­tus­ta

20.12.2023 05:30 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreän siir­ty­män var­jos­sa – tuu­li­voi­ma vai­kut­taa aina alueen pai­kal­lis­yh­tei­sön elämään

16.12.2023 05:45 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­ko­läm­mön hin­nan­ko­ro­tuk­set ai­heut­ta­vat vuok­rien ko­ro­tus­pai­neen

01.11.2023 05:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki kulutus ei ole pahasta – sähkön ku­lu­tus­ta tar­vi­taan Suo­mes­sa huo­mat­ta­vas­ti ny­kyis­tä enemmän

24.10.2023 06:00 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turpeen pe­las­ta­mi­sek­si tar­vi­taan toimia – saa­daan­ko mark­ki­noil­le tur­ve­poh­jai­sia korkean li­sä­ar­von tuot­tei­ta?

19.10.2023 05:30 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä men­nään, Oomi? (osa 2)

24.07.2023 05:30 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU:ssa oikea käsi ei tiedä mitä vasen tekee – ro­mut­tu­vat­ko Suomen mah­dol­li­suu­det vä­hen­tää pääs­tö­jä?

16.07.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­to­tap­piot mi­ni­moi­ta­va tuu­li­voi­man hyö­dyn­tä­mi­ses­sä – man­ner­tuu­li­voi­man li­sää­mi­seen otet­ta­va ai­ka­li­sä

29.05.2023 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Na­pa­pyör­teen myö­häi­nen rikko pelasti Eu­roo­pan ener­gia­krii­sil­tä

27.05.2023 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oliko turpeen polton vä­hen­tä­mi­nen Oulussa hä­ti­köi­ty päätös?

26.03.2023 05:30 10
Tilaajille