Ihmiset: Kem­pe­le­läi­sen bus­si­kus­kin Veijo Saa­ri­kos­ken po­si­tii­vi­suus toi kutsun Linnan juhliin

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Valtionosuudet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lou­den tila haastaa kuntia yhä voi­mak­kaam­min – to­teu­tues­saan val­tion­osuuk­sien leik­kaus koh­dis­tuu pää­asias­sa si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­hin

28.11.2023 05:30
Kuntien valtionosuuksien yllätysleikkaus jaksotetaan – Ministeri Ikosen mukaan jaksotus on ensimmäinen ja nopea ratkaisu kuntien vaikeaan tilanteeseen

Kuntien val­tion­osuuk­sien yl­lä­tys­leik­kaus jak­so­te­taan – ­Mi­nis­te­ri Ikosen mukaan jak­so­tus on en­sim­mäi­nen ja nopea rat­kai­su kuntien vai­keaan ti­lan­tee­seen

20.11.2023 19:48 2
Yllättävä lisäleikkaus viemässä Oululta 17 miljoonaa euroa – Hallituspuolueet päättivät valtionosuuksien leikkauksen jaksottamisesta

Yl­lät­tä­vä li­sä­leik­kaus vie­mäs­sä Oululta 17 mil­joo­naa euroa – ­Hal­li­tus­puo­lueet päät­ti­vät val­tion­osuuk­sien leik­kauk­sen jak­sot­ta­mi­ses­ta

20.11.2023 16:43 100
Tilaajille
Heittääkö Meri-Lapin teatteriyhdistys pyyhkeen kehään – Onko yhdistyksen remontoitava toimivat esitystilat, vai kuka ne hoitaa kuntoon?

Heit­tää­kö Me­ri-La­pin teat­te­ri­yh­dis­tys pyyh­keen kehään – Onko yh­dis­tyk­sen re­mon­toi­ta­va toi­mi­vat esi­tys­ti­lat, vai kuka ne hoitaa kun­toon?

02.11.2022 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen on aloi­tet­ta­va ensi vuonna, se on eri­tyi­sen tärkeää val­tion­osuu­den saa­mi­sen kan­nal­ta

09.10.2021 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun teat­te­ri jou­tu­mas­sa kier­tee­seen, jossa lii­ke­vaih­to ja tuet su­pis­tui­si­vat au­to­maat­ti­ses­ti

20.11.2020 05:30 1
Tilaajille