Joukkoliikenne: Oubus käyttää tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

sähkönkulutus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sää­tö­voi­ma pump­pu­voi­ma­lois­ta – vedyn val­mis­tuk­ses­ta apua kalojen vael­luk­siin

09.01.2024 05:30 10
Karaistunut Suomi ei hyydy kovissakaan pakkasissa, mutta junaliikenteen tutut ongelmat jatkuvat ja jatkuvat
Pääkirjoitus

Ka­rais­tu­nut Suomi ei hyydy ko­vis­sa­kaan pak­ka­sis­sa, mutta ju­na­lii­ken­teen tutut on­gel­mat jat­ku­vat ja jat­ku­vat

03.01.2024 17:00 10
Sähkön kulutus ponkaisee alkuvuodesta heti yli tämän vuoden ennätyksen – "Hyvä, että pakkasjakso tulee nyt eikä vuosi sitten"

Sähkön kulutus pon­kai­see al­ku­vuo­des­ta heti yli tämän vuoden en­nä­tyk­sen – "Hyvä, että pak­kas­jak­so tulee nyt eikä vuosi sitten"

31.12.2023 11:05 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaih­te­le­va säh­kön­tuo­tan­to tar­vit­see tuek­seen jous­ta­vaa ku­lu­tus­ta

20.12.2023 05:30 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähköä käy­te­tään väärin

07.11.2023 05:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki kulutus ei ole pahasta – sähkön ku­lu­tus­ta tar­vi­taan Suo­mes­sa huo­mat­ta­vas­ti ny­kyis­tä enemmän

24.10.2023 06:00 16
Suomessa joko tuulee tai paistaa ja siksi Oomi rakentaa jopa 15 puistoa aurinkovoimaloille – "Kutsun tätä vallankumoukselliseksi tekniikaksi"

Suo­mes­sa joko tuulee tai paistaa ja siksi Oomi ra­ken­taa jopa 15 puistoa au­rin­ko­voi­ma­loil­le – "Kutsun tätä val­lan­ku­mouk­sel­li­sek­si tek­nii­kak­si"

12.07.2023 15:42 46
Tilaajille
Tekstiviesti ja sähköposti varoittavat mahdollisesta sähkökatkosta – Jokaisella sähköverkkoyhtiöllä on oma varautumissuunnitelmansa

Teks­ti­vies­ti ja säh­kö­pos­ti va­roit­ta­vat mah­dol­li­ses­ta säh­kö­kat­kos­ta – Jo­kai­sel­la säh­kö­verk­koyh­tiöl­lä on oma va­rau­tu­mis­suun­ni­tel­man­sa

15.12.2022 06:00 11
Tilaajille
Sähköpulan uhatessa autojen sisälämmittimen käyttö tulisi lopettaa, sanoo Fingridin päällikkö Ylelle – Kireillä pakkasilla lämmittimet vievät ydinvoimalan verran sähköä

Säh­kö­pu­lan uha­tes­sa autojen si­sä­läm­mit­ti­men käyttö tulisi lo­pet­taa, sanoo Fing­ri­din pääl­lik­kö Ylelle – Ki­reil­lä pak­ka­sil­la läm­mit­ti­met vievät ydin­voi­ma­lan verran sähköä

20.11.2022 10:02 65
Suomalaisista tuli hyviä sähkönsäästäjiä - kulutus laski ripeästi kymmenyksellä
Pääkirjoitus

Suo­ma­lai­sis­ta tuli hyviä säh­kön­sääs­tä­jiä - kulutus laski ri­peäs­ti kym­me­nyk­sel­lä

23.10.2022 20:00 18
Tilaajille
Selvitimme, paljonko maksaa PS4:llä pelaaminen ja saunan lämmitys – Kalevan sähkövisa kertoo 13 yleisimmän sähkölaitteen kustannukset

Sel­vi­tim­me, pal­jon­ko maksaa PS4:llä pe­laa­mi­nen ja saunan läm­mi­tys – Kalevan säh­kö­vi­sa kertoo 13 ylei­sim­män säh­kö­lait­teen kus­tan­nuk­set

27.09.2022 13:29 24
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä kannustetaan vihreän siirtymän energiainvestointeihin: maalämpöä, aurinkoenergiaa ja maatiloille biokaasua

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­siä kan­nus­te­taan vihreän siir­ty­män ener­giain­ves­toin­tei­hin: maa­läm­pöä, au­rin­koe­ner­giaa ja maa­ti­loil­le bio­kaa­sua

09.09.2022 14:25 17
Tilaajille
Puheenaihe: Pitäisikö sähkösaunomista kodeissa vähentää ja suosia yhteissaunoja, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö säh­kö­sau­no­mis­ta ko­deis­sa vä­hen­tää ja suosia yh­teis­sau­no­ja, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

04.09.2022 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­köis­ty­nyt siir­to­maa­po­li­tiik­ka – Voi­tai­siin­ko säh­kön­tuo­tan­non alueel­li­set haitat kom­pen­soi­da edul­li­sem­pa­na ener­gia­na?

27.08.2022 08:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­vem­pi yösähkö pa­ran­taa huol­to­var­muut­ta

07.08.2022 08:00 9
Tilaajille
Puolustusministeriön esittämä ydinvoimalahankkeen riskianalyysi on yhä jäissä – Fennovoimakaan ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa asiasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esit­tä­mä ydin­voi­ma­la­hank­keen ris­kia­na­lyy­si on yhä jäissä – Fen­no­voi­ma­kaan ei vielä ole saanut tar­kem­paa tietoa asiasta

28.01.2022 06:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pien­ku­lut­ta­jan­kin kan­nat­taa pe­reh­tyä säh­kö­so­pi­muk­sen tekoon – "En väitä, että pääset tun­ti­pal­koil­le sel­vi­tys­työs­sä, niin työ­läs­tä se on, mutta tiedät keneltä ostat ja mitä"

29.12.2021 06:30 3
Tilaajille
Sähkön hinnan raju nousu voi olla esimakua tulevasta
Pääkirjoitus

Sähkön hinnan raju nousu voi olla esi­ma­kua tu­le­vas­ta

12.12.2021 20:00 44
Tilaajille
Tuuli puhaltaa lisää töitä Ouluun – Wind Controller huolehtii tuulipuistoista ja niiden sähköverkoista myös ulkomailla

Tuuli pu­hal­taa lisää töitä Ouluun – Wind Cont­rol­ler huo­leh­tii tuu­li­puis­tois­ta ja niiden säh­kö­ver­kois­ta myös ul­ko­mail­la

08.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Oululaisessa Koskisen perheessä mittarit pyörivät korona-aikana – perheen poika suihkuttelee huolettomasti kirjaideoita miettien

Ou­lu­lai­ses­sa Kos­ki­sen per­hees­sä mit­ta­rit pyö­ri­vät ko­ro­na-ai­ka­na – perheen poika suih­kut­te­lee huo­let­to­mas­ti kir­jai­deoi­ta miet­tien

17.03.2021 06:00 9
Tilaajille