Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun kaupunki
Kuukausi
Oulun kaupunki järjestää talvilomaviikolla monenlaista maksutonta ohjelmaa koululaisille ja perheille – Katso tarjonta tästä

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää tal­vi­lo­ma­vii­kol­la mo­nen­lais­ta mak­su­ton­ta oh­jel­maa kou­lu­lai­sil­le ja per­heil­le – Katso tar­jon­ta tästä

26.02.2024 12:41 4
Loskaiset ja tulvivat kadut pitävät kunnostuskaluston kiireisenä Oulun seudulla – autoja on jopa juuttunut sohjoon

Los­kai­set ja tul­vi­vat kadut pitävät kun­nos­tus­ka­lus­ton kii­rei­se­nä Oulun seu­dul­la – autoja on jopa juut­tu­nut sohjoon

26.02.2024 12:34 56
Tilaajille
Lunta on nyt poikkeuksellisen paljon – Oulun keskustan lumenpoistossa koko kalusto on nyt käytössä

Lunta on nyt poik­keuk­sel­li­sen paljon – Oulun kes­kus­tan lu­men­pois­tos­sa koko kalusto on nyt käy­tös­sä

23.02.2024 16:06 22
Tilaajille
Oulusta tehdään latu Muhokselle yhtä päivää varten – Kaupungin osuus Sankivaarasta Kallioselkään on jo kunnossa erämaalatuna

Oulusta tehdään latu Mu­hok­sel­le yhtä päivää varten – Kau­pun­gin osuus San­ki­vaa­ras­ta Kal­lio­sel­kään on jo kun­nos­sa erä­maa­la­tu­na

22.02.2024 17:00 11
Tilaajille
Oulun kaupunki myymässä 30:tä kiinteistöään – arvokkain on 27,5 miljoonan euron Hiirosenkoti

Oulun kau­pun­ki myy­mäs­sä 30:tä kiin­teis­töään – ar­vok­kain on 27,5 mil­joo­nan euron Hii­ro­sen­ko­ti

21.02.2024 06:00 63
Tilaajille
Oulun kaupunki uudisti kaikille avoimet yhteisötilat – ensi viikonloppuna vietetään avoimien ovien päivää

Oulun kau­pun­ki uudisti kai­kil­le avoimet yh­tei­sö­ti­lat – ensi vii­kon­lop­pu­na vie­te­tään avoi­mien ovien päivää

19.02.2024 10:28 3
Näkökulma: Paras paikka Oulun yliopiston keskustakampukselle on Myllytullissa

Nä­kö­kul­ma: Paras paikka Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sel­le on Myl­ly­tul­lis­sa

19.02.2024 06:00 209
Tilaajille
Pateniemen Honkapirtti tuskin avautuu vuosiin – Rakennus vaatii todennäköisesti kalliin ja perusteellisen remontin

Pa­te­nie­men Hon­ka­pirt­ti tuskin avautuu vuosiin – ­Ra­ken­nus vaatii to­den­nä­köi­ses­ti kalliin ja pe­rus­teel­li­sen re­mon­tin

18.02.2024 14:00 9
Tilaajille
Toivokaamme hartaasti, että Oulun kaupunginjohtajan paikka kiinnostaa Määttä-jupakan jälkeenkin kovan luokan  osaajia
Pääkirjoitus

Toi­vo­kaam­me har­taas­ti, että Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka kiin­nos­taa Määt­tä-ju­pa­kan jäl­keen­kin kovan luokan osaajia

14.02.2024 17:00 29
Oulun kaupunki tarjoaa ikäihmisille maksuttomia lajikokeiluja – ohjelmassa muun muassa jousiammuntaa

Oulun kau­pun­ki tarjoaa ikä­ih­mi­sil­le mak­sut­to­mia la­ji­ko­kei­lu­ja – oh­jel­mas­sa muun muassa jou­si­am­mun­taa

12.02.2024 14:20 9
Kiikeliin puuhatun merikylpylän tarina saamassa uuden luvun – tontinluovutuskilpailusta päätetään ensi viikolla: "Emme lähde samanlaiseen pelleilyyn"

Kii­ke­liin puu­ha­tun me­ri­kyl­py­län tarina saa­mas­sa uuden luvun – ton­tin­luo­vu­tus­kil­pai­lus­ta pää­te­tään ensi vii­kol­la: "Emme lähde sa­man­lai­seen pel­lei­lyyn"

08.02.2024 17:35 46
Tilaajille
Raksilan tekojääkentän putkistossa ongelmia – U12-ikäluokan SM-lopputurnaus jouduttiin siirtämään pois Oulusta: "Emme tiedä, vuotaako jostain"

Rak­si­lan te­ko­jää­ken­tän put­kis­tos­sa on­gel­mia – U12-ikä­luo­kan SM-lop­pu­tur­naus jou­dut­tiin siir­tä­mään pois Ou­lus­ta: "Emme tiedä, vuo­taa­ko jos­tain"

05.02.2024 12:50 20
Tilaajille
Oulu jakoi 450 000 euroa kulttuurille – Isoimman potin sai Työväen näyttämö

Oulu jakoi 450 000 euroa kult­tuu­ril­le – Isoim­man potin sai Työväen näyt­tä­mö

02.02.2024 16:22 6
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun bussikuskien "vessatilat" lumipenkassa herättivät kaupungin johdon: Nyt vessaongelmaan lupaillaan sittenkin rahaa

Oulun bus­si­kus­kien "ves­sa­ti­lat" lu­mi­pen­kas­sa he­rät­ti­vät kau­pun­gin johdon: Nyt ves­sa­on­gel­maan lu­pail­laan sit­ten­kin rahaa

02.02.2024 09:15 82
Tilaajille
Tällaisia ovat rangaistukset Oulun kouluissa – Näin oppilaat arvioivat sääntöjä, joissa jälki-istunto on vasta neljäs keino

Täl­lai­sia ovat ran­gais­tuk­set Oulun kou­luis­sa – Näin op­pi­laat ar­vioi­vat sään­tö­jä, joissa jäl­ki-is­tun­to on vasta neljäs keino

30.01.2024 06:00 29
Tilaajille
Seksi on vahvasti juonessa mukana –  Oululainen Satu Tähtinen ei häpeä viihdekirjailijan leimaa

Seksi on vah­vas­ti juo­nes­sa mukana –  Ou­lu­lai­nen Satu Täh­ti­nen ei häpeä viih­de­kir­jai­li­jan leimaa

28.01.2024 16:00 2
Tilaajille
Asukkaat heräsivät puolustamaan Nokelan metsikköä Oulussa – Kaksoisraiteen lisäksi pyöräbaanaa pidetään uhkana

Asuk­kaat he­rä­si­vät puo­lus­ta­maan Nokelan met­sik­köä Oulussa – Kak­sois­rai­teen lisäksi pyö­rä­baa­naa pi­de­tään uhkana

28.01.2024 06:00 57
Tilaajille
Onni-palveluliikenteen asiakasmäärät kovassa kasvussa – autokapasiteettia lisättiin syksyllä 40 prosenttia

On­ni-pal­ve­lu­lii­ken­teen asia­kas­mää­rät kovassa kas­vus­sa – au­to­ka­pa­si­teet­tia li­sät­tiin syk­syl­lä 40 pro­sent­tia

25.01.2024 16:14 4
Tilaajille
Bussit kulkevat Oulussa kesällä tiheämmin kuin ennen: Vuoroja lisätään etenkin ruuhkaisille runkolinjoille

Bussit kul­ke­vat Oulussa kesällä ti­heäm­min kuin ennen: Vuoroja li­sä­tään etenkin ruuh­kai­sil­le run­ko­lin­joil­le

24.01.2024 18:41 16
Tilaajille
Oulun kaupunki kilpailuttaa benji-hyppypaikan torinrannassa

Oulun kau­pun­ki kil­pai­lut­taa ben­ji-hyp­py­pai­kan to­rin­ran­nas­sa

19.01.2024 15:02 3