Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun kaupunki
Viimeisin 24 tuntia
Törkyä viljelleet tihutyöläiset sotkeneet Oulun kaupunginvarikon tiloja sisältä ja ulkoa: "Todella järkyttävän näköistä"

Törkyä vil­jel­leet ti­hu­työ­läi­set sot­ke­neet Oulun kau­pun­gin­va­ri­kon tiloja sisältä ja ulkoa: "To­del­la jär­kyt­tä­vän nä­köis­tä"

06:30 9
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus esittää neljän koulun lakkauttamista – Neljä muuta saa vielä jatkaa, mikäli ehdot täyttyvät

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus esittää neljän koulun lak­kaut­ta­mis­ta – Neljä muuta saa vielä jatkaa, mikäli ehdot täyt­ty­vät

05.06.2023 22:10 58
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Fawad Nazarin, 23, työ on mennä sinne, missä oululaisnuoret liikkuvat – Tehtävänä on auttaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia nuoria

Fawad Na­za­rin, 23, työ on mennä sinne, missä ou­lu­lais­nuo­ret liik­ku­vat – Teh­tä­vä­nä on auttaa eri­tyi­ses­ti haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevia nuoria

02.06.2023 18:00 3
Tilaajille
Pikkaralan koulua uhkaa yhä lakkautus, vaikka lautakunta antoi sen jatkaa – Kaisa Tähtinen on taistellut Oulun pienten kyläkoulujen puolesta 15 vuotta

Pik­ka­ra­lan koulua uhkaa yhä lak­kau­tus, vaikka lau­ta­kun­ta antoi sen jatkaa – Kaisa Täh­ti­nen on tais­tel­lut Oulun pienten ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta 15 vuotta

02.06.2023 06:00 5
Tilaajille
Oululaiset äänestivät: Kaupunkiin tulee lisää niittyjä ja jalkapallomaaleja, kaikkein suosituin ehdotus oli lisätä penkkejä Oulun uimarannoille

Ou­lu­lai­set ää­nes­ti­vät: Kau­pun­kiin tulee lisää niit­ty­jä ja jal­ka­pal­lo­maa­le­ja, kaik­kein suo­si­tuin ehdotus oli lisätä penk­ke­jä Oulun ui­ma­ran­noil­le

31.05.2023 16:00 11
Valkean edustan penkit poistettiin häiriökäyttäytymisen ja turvattomuuden vuoksi – Aukion ilmettä piristetään vehreällä keitaalla

Valkean edustan penkit pois­tet­tiin häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen ja tur­vat­to­muu­den vuoksi – Aukion ilmettä pi­ris­te­tään veh­reäl­lä kei­taal­la

30.05.2023 17:27 109
Tilaajille
Kirjastot siirtyvät kesäaukioloaikoihin lauantaina 3. kesäkuuta – Osa kirjastoista kokonaan suljettu

Kir­jas­tot siir­ty­vät ke­sä­au­ki­olo­ai­koi­hin lauan­tai­na 3. ke­sä­kuu­ta – Osa kir­jas­tois­ta ko­ko­naan sul­jet­tu

30.05.2023 12:41
Tilaajille
Puistoissa autoilu vähenee, kun Oulun Infran käyttöön tuli liuta sähköavusteisia tavarapyöriä

Puis­tois­sa autoilu vä­he­nee, kun Oulun Infran käyt­töön tuli liuta säh­kö­avus­tei­sia ta­va­ra­pyö­riä

30.05.2023 11:53 4
Oulun kaupunki antaa 70 000 euroa käyttöösi, mihin laitat rahat? Harkinta-aikaa on sunnuntaihin asti

Oulun kau­pun­ki antaa 70 000 euroa käyt­töö­si, mihin laitat rahat? Har­kin­ta-ai­kaa on sun­nun­tai­hin asti

25.05.2023 19:00 12
Tilaajille
Ouluun tulee kertarysäyksellä monta sähköbussia: Auto on hiirenhiljainen, mutta varoittaa jalankulkijoita kellonsoitolla ­– Kävimme testaamassa menopelin kyydin

Ouluun tulee ker­ta­ry­säyk­sel­lä monta säh­kö­bus­sia: Auto on hii­ren­hil­jai­nen, mutta va­roit­taa ja­lan­kul­ki­joi­ta kel­lon­soi­tol­la – Kävimme tes­taa­mas­sa me­no­pe­lin kyydin

24.05.2023 17:00 35
Tilaajille
Vaakunanrannan asuntomessualueen taiteeseen satsataan ainakin 430 000 euroa – Katso kartasta teosten sijoittuminen alueella

Vaa­ku­nan­ran­nan asun­to­mes­su­alueen tai­tee­seen sat­sa­taan ainakin 430 000 euroa – Katso kar­tas­ta teosten si­joit­tu­mi­nen alueel­la

23.05.2023 22:10 15
Tilaajille
JHL:n maanantainen lakko sulkee Oulun kaupungin ulkoliikuntapaikkojen pukukopit ja Heinäpään palloiluhallin – kaupunki pitää lakkoa laittomana

JHL:n maa­nan­tai­nen lakko sulkee Oulun kau­pun­gin ul­ko­lii­kun­ta­paik­ko­jen pu­ku­ko­pit ja Hei­nä­pään pal­loi­lu­hal­lin – kau­pun­ki pitää lakkoa lait­to­ma­na

19.05.2023 12:54 3
Yhteensä 12 000 kasvia viedään ensi kuussa ympäri Oulua – kesäkukkien istutuksessa kunnioitetaan perinteitä ja vaalitaan punaisia värejä

Yh­teen­sä 12 000 kasvia viedään ensi kuussa ympäri Oulua – ­ke­sä­kuk­kien is­tu­tuk­ses­sa kun­nioi­te­taan pe­rin­tei­tä ja vaa­li­taan pu­nai­sia värejä

17.05.2023 06:00 9
Tilaajille

Puo­li­vä­lin­kan­kaan ve­si­tor­nin re­mont­ti on käyn­nis­ty­nyt – hin­ta­la­puk­si ar­vioi­tu 1,8 mil­joo­naa euroa

16.05.2023 14:47 6
Oulun kaupungin osallistuva budjetointi äänestykseen – oman suosikin voi ilmoittaa kaupungin sivujen kautta

Oulun kau­pun­gin osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti ää­nes­tyk­seen – oman suo­si­kin voi il­moit­taa kau­pun­gin sivujen kautta

15.05.2023 11:40 1
Viisuilta lähestyy: Oulu puki Toripolliisin Käärijän boleroon, nyt valaistiin rakennuksia "käärijänvihreiksi" – katso video

Vii­suil­ta lä­hes­tyy: Oulu puki To­ri­pol­lii­sin Kää­ri­jän bo­le­roon, nyt va­lais­tiin ra­ken­nuk­sia "kää­ri­jän­vih­reik­si" – katso video

13.05.2023 13:28 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­heet kar­kaa­vat Oulusta – Kau­pun­ki kaipaa roh­kei­ta vi­sioi­ta ja ta­sa­pai­noi­sem­paa kaa­voi­tus­ta

13.05.2023 07:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­pi­mais­ta, Kor­ven­ky­läs­tä ja kau­pun­ki­ke­hi­tyk­ses­tä – ­Suun­nit­te­lun ta­voit­tee­na tulee olla pa­ra­tii­sin luo­mi­nen

12.05.2023 07:40 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Silmät auki Oulun kou­lu­ver­kon ke­hit­tä­mi­ses­sä

11.05.2023 07:30 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­kou­lu on pe­ri­aa­te­ky­sy­mys

10.05.2023 07:30 4
Tilaajille