Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Brändit
"Kylvä siemenesi" ja 29 muuta hauskaa iskulausetta – Testaa taitosi Kalevan kuntaslogan-visassa!

"Kylvä sie­me­ne­si" ja 29 muuta hauskaa is­ku­lau­set­ta – Testaa taitosi Kalevan kun­tas­lo­gan-vi­sas­sa!

19.11.2021 14:39 7
Tilaajille
Syöte lähti sinunkaupoille eikä köröttele – Uusi brändi tarjoaa kotimaahan eri kärkiviestin kuin kansainvälisille kuulijoille

Syöte lähti si­nun­kau­poil­le eikä kö­röt­te­le – Uusi brändi tarjoaa ko­ti­maa­han eri kär­ki­vies­tin kuin kan­sain­vä­li­sil­le kuu­li­joil­le

18.11.2021 21:57 6
Tilaajille
Uusi brändi laajentaa kuvaa Oulusta, arvioi professori: "Muutkin kuin sähköinsinöörit voivat löytää siitä itsensä"

Uusi brändi laa­jen­taa kuvaa Ou­lus­ta, arvioi pro­fes­so­ri: "Muut­kin kuin säh­kö­in­si­nöö­rit voivat löytää siitä it­sen­sä"

18.11.2021 09:35 62
Tilaajille
Rokuasta tuli myös kosmetiikkabrändi – Vientiin satsaava pienyritys valikoi tuotesarjalleen nimen, joka toimii myös ulkomailla

Ro­kuas­ta tuli myös kos­me­tiik­ka­brän­di – Vien­tiin sat­saa­va pien­yri­tys valikoi tuo­te­sar­jal­leen nimen, joka toimii myös ul­ko­mail­la

14.10.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maine ei tule ju­lis­ta­mal­la – meillä on kaikki edel­ly­tyk­set palata mai­ne­tut­ki­mus­ten kär­keen, sillä Oulun ei tar­vit­se ra­ken­taa mai­net­taan tyhjän päälle

23.02.2021 10:00 2
Tilaajille
Koskenkorva on perjantaipullo, Napue puhuttelee hifistelijöitä – professori Saila Saraniemi nostaa esiin onnistuneita suomalaisbrändejä, joista paras on joulupukki

Kos­ken­kor­va on per­jan­tai­pul­lo, Napue pu­hut­te­lee hi­fis­te­li­jöi­tä – pro­fes­so­ri Saila Sa­ra­nie­mi nostaa esiin on­nis­tu­nei­ta suo­ma­laisb­rän­de­jä, joista paras on jou­lu­puk­ki

24.12.2020 10:15 1
Tilaajille
Oululaiskaksikon ajatus etähalauksesta toteutui  vaatemalliston kuosina –  Yo Zenin kuosi nähtiin keväällä myös  päämisterin yllä

Ou­lu­lais­kak­si­kon ajatus etä­ha­lauk­ses­ta to­teu­tui vaa­te­mal­lis­ton kuosina – Yo Zenin kuosi nähtiin ke­vääl­lä myös pää­mis­te­rin yllä

13.09.2020 17:45
Tilaajille
Oulu uudistaa brändiään: Haudataanko lupaus Oulusta pohjoisen Skandinavian pääkaupunkina arkistojen kätköihin?

Oulu uu­dis­taa brän­diään: Hau­da­taan­ko lupaus Oulusta poh­joi­sen Skan­di­na­vian pää­kau­pun­ki­na ar­kis­to­jen kät­köi­hin?

10.09.2020 06:00 22
Tilaajille
Paikan maine syntyy aidoista aineksista – brändiä ei voi mainostoimistolta ostaa
Kolumni

Paikan maine syntyy ai­dois­ta ai­nek­sis­ta – brändiä ei voi mai­nos­toi­mis­tol­ta ostaa

16.06.2020 12:00 2
Tilaajille