Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kirjailijat
Kuukausi
Kirja-arvio: Kiitos Lucy Bartonista, josta on tullut monelle rakas ystävä

Kir­ja-ar­vio: Kiitos Lucy Bar­to­nis­ta, josta on tullut monelle rakas ystävä

04.06.2023 15:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Laura Andersson tarjoaa rikoksia ja romantiikkaa 1940-luvun lopun Helsingissä

Kir­ja-ar­vio: Laura An­ders­son tarjoaa ri­kok­sia ja ro­man­tiik­kaa 1940-lu­vun lopun Hel­sin­gis­sä

04.06.2023 14:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Runoilija Mirkka Rekolan elämä oli ihmeitä täynnä – hän oli linnakundin tytär, selvänäkijä, pukeutui miesten vaatteisiin, rakasti naisia...

Kir­ja-ar­vio: Ru­noi­li­ja Mirkka Rekolan elämä oli ihmeitä täynnä – hän oli lin­na­kun­din tytär, sel­vä­nä­ki­jä, pu­keu­tui miesten vaat­tei­siin, rakasti nai­sia...

28.05.2023 16:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Kuusamolainen Minna Rytisalo kuorii uutuusromaanissaan ihannetytöstä häpeämättömän naisen

Kir­ja-ar­vio: Kuu­sa­mo­lai­nen Minna Ry­ti­sa­lo kuorii uu­tuus­ro­maa­nis­saan ihan­ne­ty­tös­tä hä­peä­mät­tö­män naisen

21.05.2023 15:25
Tilaajille
Kirja-arvio: Mia Myllymäki näyttää ihmisen heikkouden mutta myös kekseliäisyyden kriisitilanteissa

Kir­ja-ar­vio: Mia Myl­ly­mä­ki näyttää ihmisen heik­kou­den mutta myös kek­se­liäi­syy­den krii­si­ti­lan­teis­sa

21.05.2023 14:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Alex Schulman jatkaa ruotsalaisen kulttuurisuvun yksityisen raottamista

Kir­ja-ar­vio: Alex Schul­man jatkaa ruot­sa­lai­sen kult­tuu­ri­su­vun yk­si­tyi­sen raot­ta­mis­ta

14.05.2023 16:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Ia Genbergin August-palkitussa romaanissa elämä rakentuu kohtaamisista

Kir­ja-ar­vio: Ia Gen­ber­gin Au­gust-pal­ki­tus­sa ro­maa­nis­sa elämä ra­ken­tuu koh­taa­mi­sis­ta

14.05.2023 15:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Nobel-palkittu kirjailija nostaa kuvitellun saaren historian näyttämöksi

Kir­ja-ar­vio: No­bel-pal­kit­tu kir­jai­li­ja nostaa ku­vi­tel­lun saaren his­to­rian näyt­tä­mök­si

12.05.2023 14:05
Tilaajille
Vanhemmat
Alustataloudella on omat sääntönsä – digitaalisten alustojen, sähkö- ja äänikirjojen tarjoajien ansaintalogiikka antaa tekijöille murto-osia siitä, mikä on käytäntö painettujen kirjojen kohdalla
Kolumni

Alus­ta­ta­lou­del­la on omat sään­tön­sä – di­gi­taa­lis­ten alus­to­jen, sähkö- ja ää­ni­kir­jo­jen tar­joa­jien an­sain­ta­lo­giik­ka antaa te­ki­jöil­le mur­to-osia siitä, mikä on käy­tän­tö pai­net­tu­jen kir­jo­jen koh­dal­la

06.05.2023 06:00 2
Tilaajille
"Niin kauan, kun naisten osaamista vähätellään, on tekemistä" – Minna Rytisalo kyllästyi siihen, että nainen on edelleen poikkeus ja kirjoitti kirjan naisista ja vallasta

"Niin kauan, kun naisten osaa­mis­ta vä­hä­tel­lään, on te­ke­mis­tä" – Minna Ry­ti­sa­lo kyl­läs­tyi siihen, että nainen on edel­leen poik­keus ja kir­joit­ti kirjan nai­sis­ta ja val­las­ta

04.05.2023 06:04 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Rikostoimittajana palkittu Rebekka Härkönen hallitsee myös fiktion

Kir­ja-ar­vio: Ri­kos­toi­mit­ta­ja­na pal­kit­tu Rebekka Här­kö­nen hal­lit­see myös fiktion

03.05.2023 10:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Essi Kummun alastomassa lukupiirissä paljastetaan salaisuuksia ja hellitään aisteja

Kir­ja-ar­vio: Essi Kummun alas­to­mas­sa lu­ku­pii­ris­sä pal­jas­te­taan sa­lai­suuk­sia ja hel­li­tään aisteja

23.04.2023 16:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Ann-Christin Antellin Turku-trilogia päättyy sisällissotamme jälkeiselle vuosikymmenelle

Kir­ja-ar­vio: Ann-Chris­tin An­tel­lin Tur­ku-tri­lo­gia päättyy si­säl­lis­so­tam­me jäl­kei­sel­le vuo­si­kym­me­nel­le

23.04.2023 15:10 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Toimittaja Meri Eskola kertoo äitinsä tarinan lööppiuutisen takana – äiti teki itsemurhan ja aiheutti kaasuräjähdyksen

Kir­ja-ar­vio: Toi­mit­ta­ja Meri Eskola kertoo äitinsä tarinan lööp­pi­uu­ti­sen takana – äiti teki it­se­mur­han ja ai­heut­ti kaa­su­rä­jäh­dyk­sen

21.04.2023 10:00 1
Tilaajille
Oululainen Jaakko Markus Seppälä kirjoitti Oulun ylioppilasteatterille näytelmän,  joka ammentaa kaveriporukalla tehdyistä eräreissuista

Ou­lu­lai­nen Jaakko Markus Seppälä kir­joit­ti Oulun yli­op­pi­las­teat­te­ril­le näy­tel­män, joka am­men­taa ka­ve­ri­po­ru­kal­la teh­dyis­tä erä­reis­suis­ta

20.04.2023 19:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Kauhu ja pimeys saapuvat ruotsalaisen kansankodin keskelle muukalaispelon muodossa

Kir­ja-ar­vio: Kauhu ja pimeys saa­pu­vat ruot­sa­lai­sen kan­san­ko­din kes­kel­le muu­ka­lais­pe­lon muo­dos­sa

19.04.2023 17:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Jukka Tarkka tarjoaa tiukkaa ja laadukasta analyysiä Suomen lähihistorian  kompuroinneista

Kir­ja-ar­vio: Jukka Tarkka tarjoaa tiukkaa ja laa­du­kas­ta ana­lyy­siä Suomen lä­hi­his­to­rian kom­pu­roin­neis­ta

16.04.2023 15:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Roope Lipastin nopea tyyli toimii pakinoissa ja kolumneissa, mutta romaanin kanssa on haastavampaa

Kir­ja-ar­vio: Roope Li­pas­tin nopea tyyli toimii pa­ki­nois­sa ja ko­lum­neis­sa, mutta ro­maa­nin kanssa on haas­ta­vam­paa

16.04.2023 14:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Emilia Suvialan esikoinen pohtii, kuinka säätää yksityisyyden raja maailmassa, jossa kaikki on jaettavissa

Kir­ja-ar­vio: Emilia Su­vi­alan esi­koi­nen pohtii, kuinka säätää yk­si­tyi­syy­den raja maail­mas­sa, jossa kaikki on jaet­ta­vis­sa

04.04.2023 16:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Juha Seppälä tykittää kirjan kuolemaa ja lataa lahjomatonta kritiikkiä  maamme ja maapallon asioista

Kir­ja-ar­vio: Juha Seppälä ty­kit­tää kirjan kuo­le­maa ja lataa lah­jo­ma­ton­ta kri­tiik­kiä maamme ja maa­pal­lon asiois­ta

02.04.2023 16:05 2
Tilaajille