Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Kirjailijat
Kuukausi
Arvio: Jenni Kokander punnitsee sattumaa, kohtaloa ja omia valintoja ensimmäisessä dekkarissaan

Arvio: Jenni Ko­kan­der pun­nit­see sat­tu­maa, koh­ta­loa ja omia va­lin­to­ja en­sim­mäi­ses­sä dek­ka­ris­saan

12.06.2022 14:40
Tilaajille
Kun mahavaivainen kasvissyöjä Adolf Hitler vieraili Mannerheimin syntymäpäivillä ja sai syödäkseen vihannesvanukkaan, jonka sisään oli hienonnettu lampaan lihaa

Kun ma­ha­vai­vai­nen kas­vis­syö­jä Adolf Hitler vie­rai­li Man­ner­hei­min syn­ty­mä­päi­vil­lä ja sai syö­däk­seen vi­han­nes­va­nuk­kaan, jonka sisään oli hie­non­net­tu lampaan lihaa

01.06.2022 11:45 25
Tilaajille
Arvio: Koe-eläimilläkin on paremmat oltavat kuin lapsilla Laura Mannisen lempeästi hoksauttavassa satiirissa

Arvio: Koe-eläi­mil­lä­kin on pa­rem­mat oltavat kuin lap­sil­la Laura Man­ni­sen lem­peäs­ti hok­saut­ta­vas­sa sa­tii­ris­sa

29.05.2022 17:35 1
Tilaajille
Arvio: Kaava-alueen kauhua ja realismia Niina Revon romaanissa, joka sisältää paljon omakohtaisesti koettua

Arvio: Kaa­va-alueen kauhua ja rea­lis­mia Niina Revon ro­maa­nis­sa, joka si­säl­tää paljon oma­koh­tai­ses­ti koettua

29.05.2022 16:05
Tilaajille
Arvio: Minna Mikkonen kertoo katoamisen ja kadottamisen tarinoita – elegisen kaihoisassa romaanissa kadonnut jää kadonneeksi

Arvio: Minna Mik­ko­nen kertoo ka­toa­mi­sen ja ka­dot­ta­mi­sen ta­ri­noi­ta – ele­gi­sen kai­hoi­sas­sa ro­maa­nis­sa ka­don­nut jää ka­don­neek­si

29.05.2022 15:40
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Leppoisa luokkakokous räjähtää tappavaksi toverituomioistuimeksi Jenni Multisillan psykologisessa jännärissä

Arvio: Lep­poi­sa luok­ka­ko­kous rä­jäh­tää tap­pa­vak­si to­ve­ri­tuo­mio­is­tui­mek­si Jenni Mul­ti­sil­lan psy­ko­lo­gi­ses­sa jän­nä­ris­sä

22.05.2022 16:55
Tilaajille
Arvio: Opettaja lietsoo väkivaltaa ja hävittää musiikkiluokkalaisen elämänhalun Iida Rauman tärkeässä romaanissa

Arvio: Opet­ta­ja lietsoo vä­ki­val­taa ja hä­vit­tää mu­siik­ki­luok­ka­lai­sen elä­män­ha­lun Iida Rauman tär­keäs­sä ro­maa­nis­sa

22.05.2022 15:10
Tilaajille
Arvio: Kohtalokkaan jännittävää juonenkehittelyä evakkomatkasta Suomen poikki vahvaäänisen kertojan romaanissa

Arvio: Koh­ta­lok­kaan jän­nit­tä­vää juo­nen­ke­hit­te­lyä evak­ko­mat­kas­ta Suomen poikki vah­va­ää­ni­sen ker­to­jan ro­maa­nis­sa

22.05.2022 14:35 1
Tilaajille
Arvio: Antti Tuuri kirjoitti kauniin kirjan ystävästään, joka ei ole ihan kuka tahansa

Arvio: Antti Tuuri kir­joit­ti kauniin kirjan ys­tä­väs­tään, joka ei ole ihan kuka tahansa

15.05.2022 17:15 1
Tilaajille
Arvio: Enni Mustonen vie lukijaa 1960-luvulle ja ajan ilmiöihin Marimekosta Ylioppilasteatteriin

Arvio: Enni Mus­to­nen vie lukijaa 1960-lu­vul­le ja ajan il­miöi­hin Ma­ri­me­kos­ta Yli­op­pi­las­teat­te­riin

15.05.2022 15:20
Tilaajille
Arvio: Ruotsalaiskirjailija Sara Osmanin debyytti kuvaa taitavasti nuorten naisten tunneärsykkeitä

Arvio: Ruot­sa­lais­kir­jai­li­ja Sara Osmanin de­byyt­ti kuvaa tai­ta­vas­ti nuorten naisten tun­ne­är­syk­kei­tä

09.05.2022 18:10
Tilaajille
Arvio: Lauri Mäkisen akuutissa sotaromaanissa kasakka ottaa minkä kiinni saa

Arvio: Lauri Mäkisen akuu­tis­sa so­ta­ro­maa­nis­sa kasakka ottaa minkä kiinni saa

08.05.2022 17:10
Tilaajille
Arvio: Mikko Kamulan myyttis-historiallisessa tarinassa etsitään Oulujärven syvyyksistä Kalevan poikien aarretta

Arvio: Mikko Kamulan myyt­tis-his­to­rial­li­ses­sa ta­ri­nas­sa et­si­tään Ou­lu­jär­ven sy­vyyk­sis­tä Kalevan poikien aar­ret­ta

08.05.2022 15:44
Tilaajille
Arvio: Katumus ja syyllisyys ovat muistoja varjostavat seuralaiset Bernhard Schlinkin novelleissa

Arvio: Katumus ja syyl­li­syys ovat muis­to­ja var­jos­ta­vat seu­ra­lai­set Bern­hard Schlin­kin no­vel­leis­sa

08.05.2022 14:20
Tilaajille
Puoliksi tonttu maailmaa pelastamassa – oululaiskirjailija Antti Leikas ryhtyi leikkimään ajalla ja ajautui ongelmiin: "Yhdessä vaiheessa työhuoneeni lattia oli täynnä kirjan sivuja"

Puo­lik­si tonttu maail­maa pe­las­ta­mas­sa – ou­lu­lais­kir­jai­li­ja Antti Leikas ryhtyi leik­ki­mään ajalla ja ajautui on­gel­miin: "Yh­des­sä vai­hees­sa työ­huo­nee­ni lattia oli täynnä kirjan sivuja"

07.05.2022 08:00 1
Tilaajille
Arvio: Kauhukirjailijan viestejä kasvottomalle varjoväelle – lue jos uskallat

Arvio: Kau­hu­kir­jai­li­jan vies­te­jä kas­vot­to­mal­le var­jo­väel­le – lue jos us­kal­lat

28.04.2022 17:35
Tilaajille
Arvio: Isäpapan pomppuinen pelastuslento hullunkurisen hurjassa saksalaisdekkarissa

Arvio: Isä­pa­pan pomp­pui­nen pe­las­tus­len­to hul­lun­ku­ri­sen hur­jas­sa sak­sa­lais­dek­ka­ris­sa

17.04.2022 18:05
Tilaajille
Arvio: Édouard Louisin ilmaisu tulee suoraan kohti ja vakuuttaa vilpittömyydellään

Arvio: Édouard Louisin ilmaisu tulee suoraan kohti ja va­kuut­taa vil­pit­tö­myy­del­lään

17.04.2022 17:45
Tilaajille
Arvio: Luhistumisen merkkejä ilmassa unkarilaisen László Krasznahorkain loisteliaassa romaanissa

Arvio: Lu­his­tu­mi­sen merk­ke­jä ilmassa un­ka­ri­lai­sen László Krasz­na­hor­kain lois­te­liaas­sa ro­maa­nis­sa

17.04.2022 16:15
Tilaajille
Rovaniemellä kasvanut kirjailija Paula Havaste huomasi että lapsena ja nuorena koetut tavallisuudet vaativat nykyisin valtavasti hyvää tuuria

Ro­va­nie­mel­lä kas­va­nut kir­jai­li­ja Paula Havaste huomasi että lapsena ja nuorena koetut ta­val­li­suu­det vaa­ti­vat ny­kyi­sin val­ta­vas­ti hyvää tuuria

13.04.2022 10:30
Tilaajille