Kirjailijat
Arvio: Hanna Haurun uutuus on herkkä, elegantti ja surumielinen kertomus yksinäisen kirjailijan viimeisen teoksen syntyvaiheista

Arvio: Hanna Haurun uutuus on herkkä, ele­gant­ti ja su­ru­mie­li­nen ker­to­mus yk­si­näi­sen kir­jai­li­jan vii­mei­sen teoksen syn­ty­vai­heis­ta

11.04.2021 17:00
Tilaajille
Arvio: Sari Pöyliö jatkaa hurtin huumorin ja vauhdikkaiden juonenkäänteiden tiellä

Arvio: Sari Pöyliö jatkaa hurtin huu­mo­rin ja vauh­dik­kai­den juo­nen­kään­tei­den tiellä

28.03.2021 17:00
Tilaajille
Jenni Multisilta löysi Oulun hylätystä Varjakansaaresta aavemaisen miljöön psykologiselle trillerilleen: ”Koko paikka on oma, pysähtynyt maailmansa, jossa ilmakin seisoo”

Jenni Mul­ti­sil­ta löysi Oulun hy­lä­tys­tä Var­ja­kan­saa­res­ta aa­ve­mai­sen miljöön psy­ko­lo­gi­sel­le tril­le­ril­leen: ”Koko paikka on oma, py­säh­ty­nyt maail­man­sa, jossa ilmakin seisoo”

24.03.2021 19:00 1
Tilaajille
Arvio: Miten on mahdollista, että lempeästä setämiehestä tulee lapsenraiskaaja – Röyhkän ja Aunolan yhteisen esikoisdekkarin henkilökuvaus ansaitsee erityiset propsit

Arvio: Miten on mah­dol­lis­ta, että lem­peäs­tä se­tä­mie­hes­tä tulee lap­sen­rais­kaa­ja – Röyhkän ja Aunolan yh­tei­sen esi­kois­dek­ka­rin hen­ki­lö­ku­vaus an­sait­see eri­tyi­set propsit

13.03.2021 19:00
Tilaajille
Arvio: Kuuttakymppiä lähentelevä, harvahapsinen, pallomahainen ja tikkujalkainen valtiotieteilijä – sellainen on Hanna Weseliuksen Egon

Arvio: Kuut­ta­kymp­piä lä­hen­te­le­vä, har­va­hap­si­nen, pal­lo­ma­hai­nen ja tik­ku­jal­kai­nen val­tio­tie­tei­li­jä – sel­lai­nen on Hanna We­se­liuk­sen Egon

28.02.2021 19:59
Tilaajille
Oululainen Silja Kejonen runoilee omassa karanteenipuutarhassaan kadonneista rutiineista – "Tällainen aika korostaa, miten tärkeää on, että voi fyysisesti jakaa kokemuksiaan"

Ou­lu­lai­nen Silja Kejonen ru­noi­lee omassa ka­ran­tee­ni­puu­tar­has­saan ka­don­neis­ta ru­tii­neis­ta – "Täl­lai­nen aika ko­ros­taa, miten tärkeää on, että voi fyy­si­ses­ti jakaa ko­ke­muk­siaan"

21.02.2021 06:15
Hailuotolainen Liisa Louhela päätti kirjoittaa romaneista tajuttuaan, ettei tiennyt vähemmistöistä juuri mitään – "Tieto on lääke kaikkiin ennakkoluuloihin ja väärinymmärryksiin"

Hai­luo­to­lai­nen Liisa Louhela päätti kir­joit­taa ro­ma­neis­ta ta­jut­tuaan, ettei tiennyt vä­hem­mis­töis­tä juuri mitään – "Tieto on lääke kaik­kiin en­nak­ko­luu­loi­hin ja vää­ri­nym­mär­ryk­siin"

13.02.2021 17:00 3
Tilaajille
Pauliina Vanhatalo avaa vielä kerran oven maailmaansa – trilogian päättävä uutuuskirja sijoittuu kirjailijan kotikaupunkiin Raaheen

Pau­lii­na Van­ha­ta­lo avaa vielä kerran oven maail­maan­sa – tri­lo­gian päät­tä­vä uu­tuus­kir­ja si­joit­tuu kir­jai­li­jan ko­ti­kau­pun­kiin Raaheen

09.02.2021 09:00
Tilaajille
Anna-Leena Härkösen uudessa kirjassa esiintyvät etuileva Jeesus ja vessajononatsi – osansa saa myös huutokohtaus kirjamessuilla: "Kilahdin totaalisesti, kaikki estot menivät"

An­na-Lee­na Här­kö­sen uudessa kir­jas­sa esiin­ty­vät etui­le­va Jeesus ja ves­sa­jo­no­nat­si – osansa saa myös huu­to­koh­taus kir­ja­mes­suil­la: "Ki­lah­din to­taa­li­ses­ti, kaikki estot me­ni­vät"

26.01.2021 19:00 2
Tilaajille
Kirjailija Sinikka Nopola on kuollut 67-vuotiaana

Kir­jai­li­ja Sinikka Nopola on kuollut 67-vuo­tiaa­na

14.01.2021 14:40
Kirja Pohjoisesta, uskonnollisesta väkivallasta, pikkurikollisista, suurpetovihasta ja isojen dieselmoottoreiden käyntiäänestä – Tuomo Pirttimaan esikoisteos Hete sai alkunsa kesäyön keskustelujen jälkeisessä vimmassa

Kirja Poh­joi­ses­ta, us­kon­nol­li­ses­ta vä­ki­val­las­ta, pik­ku­ri­kol­li­sis­ta, suur­pe­to­vi­has­ta ja isojen die­sel­moot­to­rei­den käyn­ti­ää­nes­tä – Tuomo Pirt­ti­maan esi­kois­teos Hete sai alkunsa kesäyön kes­kus­te­lu­jen jäl­kei­ses­sä vim­mas­sa

13.01.2021 18:00
Tilaajille
Oululainen Esa Paloniemi haaveili poikasena kirjailijan urasta, nyt hän kirjoittaa lännenromaaneja

Ou­lu­lai­nen Esa Pa­lo­nie­mi haa­vei­li poi­ka­se­na kir­jai­li­jan urasta, nyt hän kir­joit­taa län­nen­ro­maa­ne­ja

10.01.2021 17:00 1
Tilaajille
Arvio: Mies kärsii kotona ja hakee aarteita kaatopaikalta Roope Lipastin nokkelassa ihmissuhderomaanissa

Arvio: Mies kärsii kotona ja hakee aar­tei­ta kaa­to­pai­kal­ta Roope Li­pas­tin nok­ke­las­sa ih­mis­suh­de­ro­maa­nis­sa

04.01.2021 11:00
Tilaajille
Arvio: Ikuisuus humisee Kreikassa Joel Haahtelan ajan trendeistä piittaamattomassa romaanissa

Arvio: Ikui­suus humisee Krei­kas­sa Joel Haah­te­lan ajan tren­deis­tä piit­taa­mat­to­mas­sa ro­maa­nis­sa

03.01.2021 17:00
Tilaajille
Arvio: Kuka saa sanoa ja mitä, on Johanna Holmströmin Märta Tikkasesta kirjoittaman elämäkerran keskeinen kysymys

Arvio: Kuka saa sanoa ja mitä, on Johanna Holm­strö­min Märta Tik­ka­ses­ta kir­joit­ta­man elä­mä­ker­ran kes­kei­nen kysymys

20.12.2020 18:00
Tilaajille
Elämän pikku hölmöilyille ja virheille voi nauraa – Johanna Vuoksenmaa levittää kipeänhauskoilla komedioillaan toivoa: "Ei kannata katsoa itseään tuomitsevasti"

Elämän pikku höl­möi­lyil­le ja vir­heil­le voi nauraa – Johanna Vuok­sen­maa le­vit­tää ki­peän­haus­koil­la ko­me­dioil­laan toivoa: "Ei kannata katsoa itseään tuo­mit­se­vas­ti"

13.12.2020 08:00
Tilaajille
Pentti Haanpää toi suomalaiseen varusmieskirjallisuuteen rivimiehen näkökulman jo vuosia ennen Väinö Linnan Tuntematonta sotilasta

Pentti Haanpää toi suo­ma­lai­seen va­rus­mies­kir­jal­li­suu­teen ri­vi­mie­hen nä­kö­kul­man jo vuosia ennen Väinö Linnan Tun­te­ma­ton­ta so­ti­las­ta

08.12.2020 09:00 5
Tilaajille
Kirja-arvio: Anne Vuori-Kemilä kertoo rankan ja julman tarinan kahden naisen rakkaudesta tuorein kielikuvin monesta näkökulmasta

Kir­ja-ar­vio: Anne Vuo­ri-Ke­mi­lä kertoo rankan ja julman tarinan kahden naisen rak­kau­des­ta tuorein kie­li­ku­vin monesta nä­kö­kul­mas­ta

16.11.2020 18:00
Tilaajille
Arvio: Kauko Röyhkän vetävässä lukuromaanissa paetaan Jehovan todistajien ja natsien valtakuntia

Arvio: Kauko Röyhkän ve­tä­väs­sä lu­ku­ro­maa­nis­sa paetaan Jehovan to­dis­ta­jien ja natsien val­ta­kun­tia

18.10.2020 17:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tupakan viljely sujunut Muhoksella hyvin, maku parempi kuin kaupoissa olevissa lajeissa

Vanha Kaleva: Tupakan viljely sujunut Mu­hok­sel­la hyvin, maku parempi kuin kau­pois­sa ole­vis­sa la­jeis­sa

09.10.2020 10:00 1
Tilaajille