Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Kirjailijat
Viimeisin 24 tuntia
Kristiina Drewsille kirjallisuus on elämäntapa, josta ei olla koskaan lomalla

Kris­tii­na Drew­sil­le kir­jal­li­suus on elä­män­ta­pa, josta ei olla koskaan lomalla

25.01.2022 19:00
Tilaajille
Kuukausi
Kuin dinosaurus visuaalisen ylitarjonnan keskellä – Kalajoelta lähtöisin oleva Anne Vasko on ehdolla maailman suurimman lasten- ja nuortenkirjallisuuden palkinnon saajaksi

Kuin di­no­sau­rus vi­suaa­li­sen yli­tar­jon­nan kes­kel­lä – Ka­la­joel­ta läh­töi­sin oleva Anne Vasko on ehdolla maail­man suu­rim­man lasten- ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­den pal­kin­non saa­jak­si

25.01.2022 07:00
Tilaajille
Arvio: Sally Rooneyn odotettu uutuusromaani tarjoaa persoonallisen sekoituksen eri lajityyppejä yksissä kansissa

Arvio: Sally Rooneyn odo­tet­tu uu­tuus­ro­maa­ni tarjoaa per­soo­nal­li­sen se­koi­tuk­sen eri la­ji­tyyp­pe­jä yksissä kan­sis­sa

23.01.2022 15:15
Tilaajille
Arvio: Luuranko toimii lääkärin rippi-isänä ja tuomarina norjalaisen Nina Lykken romaanissa

Arvio: Luu­ran­ko toimii lää­kä­rin rip­pi-isä­nä ja tuo­ma­ri­na nor­ja­lai­sen Nina Lykken ro­maa­nis­sa

21.01.2022 18:10
Tilaajille
Arvio: Marja-Leena Tuurna kirjoitti Eeva-Liisa Mannerista (1921–1995) sykähdyttävän elämäkerran

Arvio: Mar­ja-Lee­na Tuurna kir­joit­ti Ee­va-Lii­sa Man­ne­ris­ta (1921–1995) sy­käh­dyt­tä­vän elä­mä­ker­ran

15.01.2022 14:15
Tilaajille
Oululaislähtöinen Enni Vanhatapio kirjoitti romaanin ahtaaksi käyvästä tyttöystävän roolista ja minuuden kadottavasta parisuhdeihanteesta: "Toiseen ihmiseen sulautuminen tuntuu olevan ideaali"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Enni Van­ha­ta­pio kir­joit­ti ro­maa­nin ah­taak­si käy­väs­tä tyt­tö­ys­tä­vän roo­lis­ta ja mi­nuu­den ka­dot­ta­vas­ta pa­ri­suh­dei­han­tees­ta: "Toi­seen ih­mi­seen su­lau­tu­mi­nen tuntuu olevan ideaa­li"

10.01.2022 17:15 3
Tilaajille
Arvio: Enni Vanhatapion uutuusromaani välttää poseeraamisen ja laskelmoinnin

Arvio: Enni Van­ha­ta­pion uu­tuus­ro­maa­ni välttää po­see­raa­mi­sen ja las­kel­moin­nin

10.01.2022 17:15
Tilaajille
Arvio: Liza Marklundin Napapiiri tavoittaa oivallisesti pohjoisen mystismaagiset värähtelyt.

Arvio: Liza Mark­lun­din Na­pa­pii­ri ta­voit­taa oi­val­li­ses­ti poh­joi­sen mys­tis­maa­gi­set vä­räh­te­lyt.

09.01.2022 17:15
Tilaajille
Arvio: Leena Majander-Reenpää kirjoitti kustannussukujen perheoopperan ”konnan” reippaat muistelmat

Arvio: Leena Ma­jan­der-Reen­pää kir­joit­ti kus­tan­nus­su­ku­jen per­he­oop­pe­ran ”kon­nan” reip­paat muis­tel­mat

05.01.2022 16:15
Tilaajille
Arvio: Minna Maijala kokosi elämäkerran muoniolaissyntynisestä Katri Valasta, joka uudisti suomenkielistä lyriikkaa

Arvio: Minna Maijala kokosi elä­mä­ker­ran muo­nio­lais­syn­ty­ni­ses­tä Katri Va­las­ta, joka uudisti suo­men­kie­lis­tä ly­riik­kaa

05.01.2022 10:30
Tilaajille
Arvio: Ruotsalaisen Anne Swärdin romaani lähisuhdeväkivallan prosessista tekee kipeää lukijankin iholla

Arvio: Ruot­sa­lai­sen Anne Swärdin romaani lä­hi­suh­de­vä­ki­val­lan pro­ses­sis­ta tekee kipeää lu­ki­jan­kin iholla

29.12.2021 20:15
Tilaajille
80 vuotta täyttävä runoilija ja kääntäjä Pentti Saaritsa ei malta jäädä eläkkeelle.

80 vuotta täyt­tä­vä ru­noi­li­ja ja kään­tä­jä Pentti Saa­rit­sa ei malta jäädä eläk­keel­le.

28.12.2021 19:00
Tilaajille
Arvio: Nyt ei puhuta kritiikin kuolemasta vaan kuolevista kirjallisuuskriitikoista

Arvio: Nyt ei puhuta kri­tii­kin kuo­le­mas­ta vaan kuo­le­vis­ta kir­jal­li­suus­krii­ti­kois­ta

27.12.2021 17:50
Tilaajille
Vanhemmat
"Kun esikoisteokseni julkaistiin, minun kuului olla yliopistotyttö" – Oulussa varttunut kirjailija Riikka Pulkkinen haluaa tulevassa romaanissaan puolustaa fiktiota

"Kun esi­kois­teok­se­ni jul­kais­tiin, minun kuului olla ylio­pis­to­tyt­tö" – Oulussa vart­tu­nut kir­jai­li­ja Riikka Pulk­ki­nen haluaa tu­le­vas­sa ro­maa­nis­saan puo­lus­taa fik­tio­ta

24.12.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Matti Röngän Surutalo-romaanissa tunnelma ja ilmapiiri ovat keskeisessä roolissa Viktor Kärppä -dekkarien tavoin

Arvio: Matti Röngän Su­ru­ta­lo-ro­maa­nis­sa tun­nel­ma ja il­ma­pii­ri ovat kes­kei­ses­sä roo­lis­sa Viktor Kärppä -dek­ka­rien tavoin

19.12.2021 15:10
Arvio: Martti Anhavan kirjoittama elämäkerta käy kattavasti läpi Paavo Haavikon persoonan ja työt

Arvio: Martti Anhavan kir­joit­ta­ma elä­mä­ker­ta käy kat­ta­vas­ti läpi Paavo Haa­vi­kon per­soo­nan ja työt

16.12.2021 08:00
Tilaajille
Mitä kirjailijan työ on – oululaislähtöinen Miki Liukkonen kertoo aiheesta Oulun pääkirjastossa ja esittelee uusinta kirjaansa

Mitä kir­jai­li­jan työ on – ou­lu­lais­läh­töi­nen Miki Liuk­ko­nen kertoo ai­hees­ta Oulun pää­kir­jas­tos­sa ja esit­te­lee uusinta kir­jaan­sa

15.12.2021 14:48
Oululaissyntyisen Joona Keskitalon käsissä kukaan ei ole kuolematon – true crimea ja fiktiota yhdistävässä tarinassa pyristellään huumekaupan seiteissä

Ou­lu­lais­syn­tyi­sen Joona Kes­ki­ta­lon käsissä kukaan ei ole kuo­le­ma­ton – true crimea ja fik­tio­ta yh­dis­tä­väs­sä ta­ri­nas­sa py­ris­tel­lään huu­me­kau­pan sei­teis­sä

12.12.2021 07:00
Tilaajille
Arvio: Laura Malmivaaran autofiktiivisen esikoisromaanin voi tulkita myös Aku Louhimiehen puolustuspuheenvuoroksi

Arvio: Laura Mal­mi­vaa­ran au­to­fik­tii­vi­sen esi­kois­ro­maa­nin voi tulkita myös Aku Lou­hi­mie­hen puo­lus­tus­pu­heen­vuo­rok­si

10.12.2021 16:15
Tilaajille
"Kuin olisin samppanjapullon avannut" – Oulussa torstaina vieraileva Anneli Kanto ajattelee teoksensa ja tulostaa ne sitten mielestään

"Kuin olisin samp­pan­ja­pul­lon avan­nut" – Oulussa tors­tai­na vie­rai­le­va Anneli Kanto ajat­te­lee teok­sen­sa ja tu­los­taa ne sitten mie­les­tään

01.12.2021 09:00
Tilaajille