Kirjailijat

Arvio: Yk­si­tyi­siä asioita muurin var­jos­ta ou­lu­lai­sen Esko Karp­pa­sen ete­väs­sä ro­maa­nis­sa

19.09.2021 16:05
Tilaajille

Kir­jai­li­ja Maarit Ver­ros­ta kieh­to­vat pienet saaret, joten hän up­pou­tui lii­ken­ne­ym­py­röi­den sa­lat­tuun elämään

24.08.2021 09:00
Tilaajille

Kir­jai­li­ja Kjell Westö on noussut hai­luo­to­lai­sen Bättre Folkin esiin­ty­mis­la­val­le myös muu­sik­ko­na

05.08.2021 07:00
Tilaajille

Arvio: Pää täynnä au­rin­koa ja kuumaa tuulta

26.07.2021 12:35
Tilaajille

Arvio: Ontohko juh­la­teos osoit­taa: To­ve­ri­kun­nan lehti innosti Aaro Hel­laa­kos­kea kir­joit­ta­maan

26.07.2021 11:40
Tilaajille

Ou­lu­lais­kir­jai­li­ja Hanna Hauru on kuollut – vii­mei­sek­si teok­sek­si jäi tänä vuonna jul­kais­tu Vii­mei­nen vuosi -ro­maa­ni

22.07.2021 14:46

Arvio: Ai­kuis­ten leik­ki­ken­til­lä ih­mis­suh­tei­den ku­per­keik­ko­ja heit­tä­mäs­sä

20.07.2021 19:45
Tilaajille

Arvio: Me­ren­nei­to­ja tuo­rei­na ja ma­ri­na­dis­sa Var­ja­kan­saa­ren sa­ha­mil­jöös­sä

20.07.2021 18:15
Tilaajille

Arvio: Ruot­sa­lai­sen Karin Smir­nof­fin esi­kois­ro­maa­nin ih­mis­ten arki on in­ses­tiä, it­se­mur­haa ja us­kon­toa

07.07.2021 11:10
Tilaajille

Arvio: Kaa­ri-elä­mä­ker­ta avaa tie­toi­sen ja jär­jes­tel­mäl­li­sen kir­jai­li­jan työ­ta­po­ja, kir­jo­jen si­säl­töä ja yk­si­tyis­elä­mää

27.06.2021 16:40
Tilaajille

Arvio: Saara Cantell antaa ta­ri­nois­saan äänen äi­deil­le, tyt­tä­ril­le, si­sa­ril­le, tä­deil­le, kum­meil­le ja ys­tä­vil­le – nai­sil­le

27.06.2021 14:15
Tilaajille

100 vuotta sitten syn­ty­neen Ee­va-Lii­sa Man­ne­rin näy­tel­mät pää­si­vät heti myös poh­jois­ten teat­te­rei­den oh­jel­mis­toon

22.06.2021 10:10 1
Tilaajille

Arvio: Rie­mu­kas ja rai­vos­tut­ta­va si­sä­ava­ruus­seik­kai­lu ra­ken­teel­taan haas­ta­vas­sa ro­maa­nis­sa

21.06.2021 10:10
Tilaajille

Kir­jai­li­ja Riina Mattila on aina ha­lun­nut aaseja – Niitä saa­dak­seen hänen piti ostaa 1930-lu­vul­la ra­ken­net­tu hir­si­ta­lo ja muuttaa maalle

18.06.2021 10:33
Tilaajille

Kir­jai­li­ja Laila Hir­vi­saa­ri on kuollut 83-vuo­tiaa­na

17.06.2021 09:39

Jou­lu­ka­len­te­ris­ta las­ten­kir­jak­si – Ku­vit­ta­ja Henna Ryy­nä­nen saa My­ry-kir­ja­sar­jaan­sa ins­pi­raa­tio­ta per­he­ar­jes­taan

04.07.2021 15:13
Tilaajille

Eri­kois­jouk­ko­jen sotilas "alkoi kertoa" so­ta­jut­tu­ja kir­jai­li­ja Niina Merolle – Ben päätyi uu­tuus­ro­maa­nin ro­mant­ti­sek­si san­ka­rik­si

13.06.2021 14:30
Tilaajille

Hol­ly­wood-elo­ku­va Tuu­tik­ki Tolosen pal­ki­tus­ta fan­ta­sia­ro­maa­nis­ta etenee – Oulussa vai­kut­ta­nut kir­jai­li­ja haki uuteen las­ten­kir­ja­sar­jaan­sa ins­pi­raa­tio­ta kum­mi­tus­ju­tuis­ta

05.06.2021 14:00
Tilaajille

Arvio: Tuomi Ka­ri­nie­mi kir­joit­taa oikein sää­dyl­li­ses­tä mur­he­näy­tel­mäs­tä

18.05.2021 11:00
Tilaajille

Taide veti Saila Su­si­luo­toa puo­leen­sa lap­ses­ta asti – "Kotona ke­ho­tet­tiin en­nem­min te­ke­mään jotain muuta"

10.05.2021 19:00
Tilaajille