Oulun vankila: Ha­luat­ko ostaa van­ki­lan? Ra­ken­nus tulee myyn­tiin ehkä jo lä­hi­vuo­si­na

Luitko jo tämän? : Leevi Me­ri­läi­nen, 20, päätyi Kärp­pien lii­ga­jouk­kueen maa­li­vah­dik­si mutkien kautta

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Kirjailijat
Kuukausi
Kirja-arvio: Mattias Edvardssonin trillerissä perhe on jälleen rikki

Kir­ja-ar­vio: Mattias Ed­vards­so­nin tril­le­ris­sä perhe on jälleen rikki

21.09.2022 14:40
Tilaajille
Kirja-arvio: Vera Valan Milanossa sarjamurhaajia profiloi nyt suomalainen Kotka

Kir­ja-ar­vio: Vera Valan Mi­la­nos­sa sar­ja­mur­haa­jia pro­fi­loi nyt suo­ma­lai­nen Kotka

18.09.2022 17:20 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Roman Schatz kirjoitti komean romaanin, jossa ajatuksenvirta juoksee

Kir­ja-ar­vio: Roman Schatz kir­joit­ti komean ro­maa­nin, jossa aja­tuk­sen­vir­ta juoksee

18.09.2022 16:05 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Kari Hotakaisen uutuudessa nuori nainen sieppaa ihmisiä ja turvautuu väkivaltaan

Kir­ja-ar­vio: Kari Ho­ta­kai­sen uu­tuu­des­sa nuori nainen sieppaa ihmisiä ja tur­vau­tuu vä­ki­val­taan

18.09.2022 15:05
Tilaajille
Filmiapaja kehittää av-alan tuotantoja Oulussa – Haku avautuu 2023 kirjallisuuden ja audiovisuaalisen alan ammattilaisille

Fil­mi­apa­ja ke­hit­tää av-alan tuo­tan­to­ja Oulussa – Haku avautuu 2023 kir­jal­li­suu­den ja au­dio­vi­suaa­li­sen alan am­mat­ti­lai­sil­le

13.09.2022 13:30
Tilaajille
Kirja-arvio: Tommi Kinnunen palaa uudessa romaanissaan sodanjälkeiselle Koillismaalle

Kir­ja-ar­vio: Tommi Kin­nu­nen palaa uudessa ro­maa­nis­saan so­dan­jäl­kei­sel­le Koil­lis­maal­le

11.09.2022 16:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Lukija sekä viihtyy Riikka Pulkkisen Lumon äärellä että arvuuttelee sitä, kuka meissä puhuu

Kir­ja-ar­vio: Lukija sekä viihtyy Riikka Pulk­ki­sen Lumon äärellä että ar­vuut­te­lee sitä, kuka meissä puhuu

11.09.2022 15:15
Tilaajille
Botnia-ehdokkaat tarjoavat monipuolisen näkymän kirjalliseen elämään – lue kirjallisuuspalkintoraadin luonnehdinnat kahdeksasta teoksesta

Bot­nia-eh­dok­kaat tar­joa­vat mo­ni­puo­li­sen näkymän kir­jal­li­seen elämään – lue kir­jal­li­suus­pal­kin­to­raa­din luon­neh­din­nat kah­dek­sas­ta teok­ses­ta

05.09.2022 17:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Booker-voittaja Bernardine Evariston polyfonisessa romaanissa on monta tapaa olla musta nainen

Kir­ja-ar­vio: Boo­ker-voit­ta­ja Ber­nar­di­ne Eva­ris­ton po­ly­fo­ni­ses­sa ro­maa­nis­sa on monta tapaa olla musta nainen

04.09.2022 15:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Argentiinan lähihistoriaa kartoittavassa kauhuromaanissa arkipäivän ja yön hirviöt kohtaavat

Kir­ja-ar­vio: Ar­gen­tii­nan lä­hi­his­to­riaa kar­toit­ta­vas­sa kau­hu­ro­maa­nis­sa ar­ki­päi­vän ja yön hirviöt koh­taa­vat

04.09.2022 14:10
Tilaajille
Oululaislähtöinen kirjailija Riikka Pulkkinen puolustaa fiktiota – Lumo-teoksessaan hän haluaa tuoda esiin naisten roolien limittymisen, josta pääministerin tanssikohussakin on hänen mielestään kyse

Ou­lu­lais­läh­töi­nen kir­jai­li­ja Riikka Pulk­ki­nen puo­lus­taa fik­tio­ta – ­Lu­mo-teok­ses­saan hän haluaa tuoda esiin naisten roolien li­mit­ty­mi­sen, josta pää­mi­nis­te­rin tans­si­ko­hus­sa­kin on hänen mie­les­tään kyse

02.09.2022 15:00 3
Tilaajille
Peräpohjolassa ammennetaan "perkeleenpunaisesta" kommunismista ja arkea pyörittävät vahvat naiset – oululaisen Anu Kolmosen romaani sai alkunsa havainnosta, jonka hän teki isänsä päiväkirjoista

Pe­rä­poh­jo­las­sa am­men­ne­taan "per­ke­leen­pu­nai­ses­ta" kom­mu­nis­mis­ta ja arkea pyö­rit­tä­vät vahvat naiset – ou­lu­lai­sen Anu Kol­mo­sen romaani sai alkunsa ha­vain­nos­ta, jonka hän teki isänsä päi­vä­kir­jois­ta

31.08.2022 08:00
Tilaajille
Lastenkirjoistaan tunnettu Ville Hytönen kirjoitti tositapahtumiin perustuvan romaanin "Viron ainoasta kannibaalista" – 50 teosta julkaissut kirjailija tituleerataan usein Suomen tuotteliaimmaksi

Las­ten­kir­jois­taan tun­net­tu Ville Hytönen kir­joit­ti to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­van ro­maa­nin "Viron ai­noas­ta kan­ni­baa­lis­ta" – 50 teosta jul­kais­sut kir­jai­li­ja ti­tu­lee­ra­taan usein Suomen tuot­te­liaim­mak­si

29.08.2022 19:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Paha talo pitää lapsensa lappilais-goottilaisessa kummitusjutussa

Kir­ja-ar­vio: Paha talo pitää lap­sen­sa lap­pi­lais-goot­ti­lai­ses­sa kum­mi­tus­ju­tus­sa

28.08.2022 16:50
Tilaajille
Kirja-arvio: SS-miehiä, filosofeja ja taiteilijoita Heikki Kännön aateromaanissa, jossa ideat ja opit kiertävät ikuisesti palaten.

Kir­ja-ar­vio: SS-mie­hiä, fi­lo­so­fe­ja ja tai­tei­li­joi­ta Heikki Kännön aa­te­ro­maa­nis­sa, jossa ideat ja opit kier­tä­vät ikui­ses­ti pa­la­ten.

28.08.2022 15:20
Tilaajille
Somevaikuttaja kirjailijana on makaaberi ajatus
Kolumni

So­me­vai­kut­ta­ja kir­jai­li­ja­na on ma­kaa­be­ri ajatus

28.08.2022 14:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Kirja-arvio: Tirri kokoaa Luusereiden klubinsa vastaiskuun Tuomo Pirttimaan romaanissa, jonka päähenkilöt eivät ole syntyneet kultalusikka suussa

Kir­ja-ar­vio: Tirri kokoaa Luu­se­rei­den klu­bin­sa vas­ta­is­kuun Tuomo Pirt­ti­maan ro­maa­nis­sa, jonka pää­hen­ki­löt eivät ole syn­ty­neet kul­ta­lu­sik­ka suussa

23.08.2022 16:30
Tilaajille
Arvio: Laatudekkaristi Ann Cleevesin mylly jauhaa pelkkää priimaa

Arvio: Laa­tu­dek­ka­ris­ti Ann Clee­ve­sin mylly jauhaa pelkkää priimaa

23.08.2022 10:30
Tilaajille
Kun Tommi Takkunen muutti 10-vuotiaana Kaukovainiolta Kempeleeseen, oli se täysjärkytys – nyt kirjailija palaa Varpushaukantielle esikoisromaanissaan Kaukovainio

Kun Tommi Tak­ku­nen muutti 10-vuo­tiaa­na Kau­ko­vai­niol­ta Kem­pe­lee­seen, oli se täys­jär­ky­tys – nyt kir­jai­li­ja palaa Var­pus­hau­kan­tiel­le esi­kois­ro­maa­nis­saan Kau­ko­vai­nio

19.08.2022 17:00 2
Tilaajille
Arvio: Aila Meriluodon runot ovat elämän kaleidoskooppi

Arvio: Aila Me­ri­luo­don runot ovat elämän ka­lei­do­skoop­pi

17.08.2022 10:30
Tilaajille